Βικιπαίδεια:Αμφισβήτηση ακρίβειας

Αν κάποιο λήμμα συνδέεται με αυτή τη σελίδα, τούτο συμβαίνει γιατί κάποιος θεώρησε ότι το λήμμα είναι ιδιαίτερα ανακριβές. Τέτοια λήμματα έχουν την ακόλουθη προειδοποίηση στην κορυφή:


ή αυτό: (με επιφύλαξη) δίπλα από κάποια παράγραφο.


Η ακρίβεια ενός λήμματος ενδιαφέρει εάν:

 • περιέχει πολλές απίθανες πληροφορίες, χωρίς να παρέχει τις κατάλληλες αναφορές.
 • περιέχει πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πιστοποιηθούν.
 • σε ένα μεγάλο κατάλογο ανακαλύπτονται λάθη, που υπονοούν ότι ο κατάλογος ως σύνολο πιθανώς χρειάζεται επιπλέον έλεγχο.
 • έχει γραφεί (ή έχει τύχει επεξεργασίας) από χρήστη που επανειλημμένα γράφει ανακρίβειες επί του θέματος.


Αν φθάσετε σε λήμμα με προειδοποίηση αμφισβήτησης ακρίβειας, παρακαλούμε να κάνετε τα παρακάτω:

 • μην αφαιρέσετε την προειδοποίηση απλά επειδή το υλικό του λήμματος φαίνεται λογικό: παρακαλούμε να το πιστοποιήσετε.
 • επισκεφθείτε τη σελίδα συζήτησης να δείτε τι ζητήματα έχουν προκύψει.
 • διορθώστε το αμέσως αν μπορείτε. Παρακαλούμε να το πιστοποιήσετε. Προσθέστε επίσης στο λήμμα οποιεσδήποτε πηγές χρησιμοποιήσατε για να επαληθεύσετε τις πληροφορίες του: βλ. Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών.


Αν φθάσετε σε λήμμα το περιεχόμενο του οποίου φαίνεται ή είναι ανακριβές, παρακαλούμε να κάνετε τα παρακάτω:

 • αν σας φαίνονται λίγα ζητήματα ανακριβή:
  • γράψτε {{επιφύλαξη}} μετά τη σχετική πρόταση ή παράγραφο, το οποίο θα εμφανίζει το κείμενο: (με επιφύλαξη).
  • καταχωρήστε το "Υπο αμφισβήτηση" σημείο στη σελίδα συζήτησης, για να περιγράψετε το πρόβλημα.
 • αν υπάρχουν πάνω από πέντε αμφίβολες προτάσεις, ή το όλο θέμα είναι αμφισβητούμενο:
  • εισάγετε ένα πεδίο "Αμφισβήτηση" στην σελίδα συζήτησης περιγράφοντας το πρόβλημα. Αυτό θα βοηθήσει στον να εστιάσουν και άλλοι την προσοχή τους και να συμβάλλουν.
  • γράψτε {{disputed}} στην αρχή του λήμματος για να εμφανίσει την γενική προειδοποίηση.
  • αν νομίζετε ότι το λήμμα μένει απαρατήρητο προσθέστε το στην σελίδα Βικιπαίδεια:Σελίδες που χρειάζονται προσοχή.
  • μόλις βρείτε τις σωστές πληροφορίες, επεξεργαστήτε την σελίδα για να την διορθώσετε, και γράψτε στην σύνοψη για την αλλαγή:
επιβεβαιωμένο λήμμα -- αφαίρεση αμφισβήτησης ακρίβειας

Όπως προσθέτετε προειδοποίηση για την αμφισβήτηση ακρίβειας, καλείσθε να βοηθήσετε στην επίλυση διαφωνιών για την ακρίβεια λημμάτων , ελέγχοντας τις κατηγορίες: