Βικιπαίδεια:Αποφυγή αυτοαναφορών

Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία αφορά τις αυτοαναφορές και καθορίζει ποιοι τύποι αυτοαναφοράς πρέπει να αποφεύγονται και ποια είδη είναι αποδεκτά. Μια αυτοαναφορά σε ένα λήμμα αναφέρει συνήθως τη Βικιπαίδεια άμεσα ή λέει στους αναγνώστες να αναλάβουν δράση στην Βικιπαίδεια, όπως η επεξεργασία του λήμματος.

Συνήθως, οι αυτοαναφορές εντός λημμάτων της Βικιπαίδειας για το εγχείρημα Βικιπαίδεια θα πρέπει να αποφεύγονται. Άλλες, όπως πρότυπα συντήρησης, μπορεί να χρειάζονται.

Αποφυγή αναφοράς στη «Βικιπαίδεια» Επεξεργασία

Αποφεύγετε αυτοαναφορές προς το εγχείρημα της Βικιπαίδειας σε βικιπαιδικά λήμματα όπως:

Το παρόν λήμμα της Βικιπαίδειας πραγματεύεται ...
Εγχειρήματα ελεύθερου περιεχομένου όπως ο παρών δικτυακός τόπος ...
Παρόλο που η Βικιπαίδεια δεν είναι λεξικό, ... (για κάποιο λήμμα σχετικό με συγκεκριμένο όρο)
Η επεξεργασία αυτής της σελίδας ...

Τέτοιες αυτοαναφορές είναι εντελώς αποδεκτές στις σελίδες συζήτησης η στο namespace Βικιπαίδεια, αλλά είναι ακατάλληλες για τα ίδια τα λήμματα για δύο λόγους. Πρώτον, αποσπούν την προσοχή από το συγκεκριμένο θέμα, καθώς τα λήμματα γράφονται για το αντίστοιχο θέμα τους και όχι για ανοικτού λογισμικού εγκυκλοπαίδεια ανοικτή σε forking, όπως προσδιορίζεται από την άδειά της. Ο σκοπός της Βικιπαίδειας είναι η δημιουργία εγκυκλοπαίδεια, όχι απλά η διαιώνιση του εαυτού της και τα λήμματα θα πρέπει να είναι χρήσιμα έξω από το πλαίσιο του εγχειρήματος που τα δημιούργησε. Τούτο σημαίνει ότι ενώ τα λήμματα μπορούν να αναφέρονται στον εαυτό τους, δε θα πρέπει να αναφέρονται στη "Βικιπαίδεια" ή στο εγχείρημα ως σύνολο (π.χ. "αυτός ο δικτυακός τόπος").

Σκεφθείτε την έντυπη έκδοση Επεξεργασία

Αν και η Βικιπαίδεια δεν είναι έντυπη έκδοση, τα λήμματα θα πρέπει να είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η μεταβίβαση σε άλλες μορφές όπως είναι η έντυπη έκδοση, ο λόγος ή η αναγνωστική οθόνη. Εκφράσεις λοιπόν όπως "το παρόν λήμμα" προτιμούνται έναντι του "αυτός ο διαδικτυακός τόπος", ενώ εκφράσεις τύπου "πατήστε εδώ" θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς δεν έχουν λογική όταν διαβάζονται σε αναγνωστική οθόνη για παράδειγμα. Αν χρειάζεστε κάποιον οδηγό για τη μορφοποίηση της καταλληλότερης γλώσσας, ίσως σας βοηθήσει η προσπάθεια να φανταστείτε ότι γράφετε το λήμμα για έντυπη εγκυκλοπαίδεια.

Κοινότητα και αναφορές χαρακτηριστικών του διαδικτυακού τόπου Επεξεργασία

Παρόλο που έχουμε συχνά την τάση να αναφέρουμε την κοινότητα της Βικιπαίδειας και τα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού τόπου της στα λήμματα που δημιουργούμε, αυτού του είδους οι αναφορές προκαλούν σύγχυση σε αναγνώστες παράγωγων έργων. Εκτός και αν αποτελούν ουσιαστικό τμήμα του θέματος του λήμματος, μην αναφέρεστε στο γεγονός ότι η σελίδα μπορεί να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας ή να αναφέρετε πιθανώς οποιαδήποτε σελίδα εγχείρηματος της Βικιπαίδειας ή διαδικασία, ειδική ορολογία της Βικιπαίδειας (δηλ. "POV" αντί του προκατειλημμένος) ή οποιοδήποτε σύνδεσμο του MediaWiki από τους συνδέσμους πλοήγησης. Τα Άρθρα είναι τμήμα μιας εγκυκλοπαίδειας, όχι τμήμα του εγχειρήματος της Βικιπαίδειας που χρησιμοποιείται για να παραχθούν. Τα αυτοαναφορικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και την ανάπτυξη των λημμάτων όπως τα {{επέκταση}} και {{ουδετερότητα}} είναι αναπόφευκτα, αλλά στα λήμματα γενικά θα πρέπει να αποφεύγονται αυτοαναφορικά πρότυπα όπως το {{συντόμευση}} και άλλα.