Βικιπαίδεια:Αφαίρεση προβεβλημένων λημμάτων

 Προβεβλημένα λήμματα Υποψήφια Αρχείο συζητήσεων Αφαίρεση προβεβλημένων Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων 


Cscr-star piece.png

Αν πιστεύετε ότι ένα λήμμα που περιλαμβάνεται στα Βικιπαίδεια:Προβεβλημένα λήμματα δεν θα έπρεπε πλέον να χαρακτηρίζεται προβεβλημένο, εδώ μπορείτε να προτείνετε τον αποχαρακτηρισμό του. Μόνο σελίδες που δεν πληρούν τα κριτήρια των προβεβλημένων λημμάτων μπορούν να μπουν εδώ. Φυσικά, θα πρέπει να αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι δεν πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αν ένα προβεβλημένο λήμμα φέρει σήμανση περί πηγών και ουδετερότητας και το πρόβλημα δεν λυθεί εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, τότε το λήμμα αφαιρείται αυτόματα από τα προβεβλημένα.

ΔιαδικασίαΕπεξεργασία

Υποβολή προτάσεωνΕπεξεργασία

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στην πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Αφαίρεση προβεβλημένου}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον «κόκκινο σύνδεσμο», ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποκεφαλίδα στην καινούργια σελίδα ( ===ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ=== ). Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να αφαιρεθεί από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο αφαίρεσης προβεβλημένου}} στην κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.

ΣυζήτησηΕπεξεργασία

Αν έχετε σκοπό να τοποθετηθείτε υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας για αφαίρεση, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κριτήρια επιλογής λημμάτων ως προβεβλημένων που εκτίθενται πιο κάτω. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε το περιεχόμενό του και ότι οι αιτιάσεις σας σχετίζονται με τα κριτήρια της συμπερίληψης του λήμματος στα προβεβλημένα. Εντέλει βεβαιωθείτε ότι δεν αρκεί η επιμέλεια για να απαλειφθούν τα ελαττώματα του συγκεκριμένου λήμματος.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε να αποχαρακτηριστεί το λήμμα, γράψτε Υπέρ και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε Κατά.
 • Αν δεν θέλετε να πάρετε θέση υπερ ή κατά, αλλά θέλετε να πείτε κάτι, γράψτε Σχόλιο και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας αντίθεση, διαγράψτε τη με <s>...</s>

Το χρονικό όριο για την αφαίρεση των λημμάτων από τον κατάλογο με τα προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική απόφαση που αφορά την αφαίρεση ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον πέντε θετικές (υπέρ της αφαίρεσης) ψήφοι ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε οι σχετικές συζητήσεις θα μετακινούνται στο Βικιπαίδεια:Αφαίρεση προβεβλημένων λημμάτων/Αρχείο. Οι συζητήσεις αφαίρεσης προβεβλημένων λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση, αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από τη συζήτηση, αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

ΚλείσιμοΕπεξεργασία

 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προσθέστε τον κωδικό {{κλείσιμο συζήτησης|<--Εδώ καταγράφεται εν συντομία το σκεπτικό κλεισίματος-->~~~~ ακριβώς κάτω από τον τίτλο της σελίδας. Στο τέλος της σελίδας προσθέτετε τον κωδικό |}
 2. Αφαιρέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο αφαίρεσης προβεβλημένου}} από την κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.
 3. Αφαιρέστε την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Αφαίρεση προβεβλημένου}} από τη λίστα των υποψηφιοτήτων.
 4. Προσθέτετε τη συζήτηση αφαίρεσης προβεβλημένου στο Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων, ανεξάρτητα αν κρίθηκε να αφαιρεθεί το λήμμα από τα προβεβλημένα ή όχι.
 5. Αν το λήμμα έχει αποφασιστεί να αφαιρεθεί από τα προβεβλημένα:

Κριτήρια επιλογής προβεβλημένων προς θεώρησηΕπεξεργασία

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι παράδειγμα καλής και ποιοτικής δουλειάς.
 2. Πρέπει να είναι καλογραμμένο, πλήρες, ακριβές, ουδέτερο και σταθερό. Δηλαδή:
  1. καλογραμμένο σημαίνει ότι ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες σημαίνει ότι το λήμμα καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες
  3. ακριβές σημαίνει ότι οι πληροφορίες που δίνονται στηρίζονται με συγκεκριμένα στοιχεία και παραπομπές.
  4. ουδέτερο σημαίνει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για την ακεραιότητα του λήμματος ως προς την ουδετερότητά του.
  5. σταθερό σημαίνει ότι το λήμμα δεν μεταβάλλεται σημαντικά από μέρα σε μέρα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών)
 3. Πρέπει να πληροί το κριτήριο των παραπομπών σε πηγές, έτσι ώστε το λήμμα να είναι αξιόπιστο και έγκυρο
 4. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με τη μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Δηλαδή:
  1. να υπάρχει εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται περίληψη του θέματος
  2. να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες
  3. να υπάρχει καλός αλλά όχι υπερβολικά μεγάλος πίνακας περιεχομένων
 5. Να υπάρχουν εικόνες όπου χρειάζεται, με σωστές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα· χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι εικόνες είναι απαραίτητες για ένα προβεβλημένο λήμμα.
 6. Πρέπει να έχει λογικό μέγεθος, να είναι επικεντρωμένο στο θέμα χωρίς περιττές λεπτομέρειες.

ΥποψηφιότητεςΕπεξεργασία

Διγενής ΑκρίταςΕπεξεργασία

Πιστεύω πως το συγκεκριμένο λήμμα παρουσιάζει αρκετά προβλήματα με κυριώτερο της τεκμηρίωσης.

Ενότητες που παρουσιαζουν προβλημα τεκμηρίωσης είναι:

 • Υπόθεση του έργου (καμία παραπομπή)
 • Χειρόγραφα (καμία παραπομπή)
 • Πρόσληψη και απηχήσεις (καμία παραπομπή)
 • Φιλολογικά προβλήματα (Μια παραπομπή στην μέση της παραγράφου)
 • Σχέσεις μεταξύ των παραλλαγών (η δεύτερη παράγραφος δεν έχει ουτε μια παραπομπή)
 • Η παραλλαγή Ε (καμία παραπομπή)
 • Η παραλλαγή Κ (καμία παραπομπή)
 • Σχέση του έπους με τα ακριτικά τραγούδια (καμία παραπομπή)
 • Ο Διγενής στα δημοτικά τραγούδια (καμία παραπομπή)
 • Ο Διγενής στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (καμία παραπομπή)

Άλλα προβλήματα είναι:

 • Δεν ακολουθείται ενιαία μορφή παραπομπών (κριτήριο 2γ)
 • Η βιβλιογραφία αποτελείται απο έργα του 20ου αιώνα.
 • Η εισαγωγή δεν συνοψίζει το θέμα, ασχολείται κυρίως με το πρόσωπο του Διγενή και οχι το Έπος.
 • Χαρακτηριστικό των προβλημάτων του λήμματος είναι πως η πρώτη παραπομπή είναι προς το...google search!

Παρακαλώ τις γνώμες σας. Cinadon36 18:59, 10 Φεβρουαρίου 2020 (UTC)

  ΥπέρΣυμφωνω. Το λήμμα δεν διαχωρίζει αν αναφέρεται στον μυθικό ήρωα ή στο έπος ή και στα δύο μαζί. Δεν έχει αρκετές παραπομπές αν και έχει κάπως περισσότερες πηγές, πηγές όμως που δεν αναφέρονται όλες ρητά μέσα στο λήμμα. Επίσης , έχει μικρή έκταση.Soccererer (συζήτηση) 14:33, 15 Φεβρουαρίου 2020 (UTC)

Ουγκαριτικά θρησκευτικά κείμεναΕπεξεργασία

Η συζήτηση τελείωσε, το αποτέλεσμα ήταν: Αφαιρέθηκε από τα αξιόλογα. -- Geraki (συζήτηση) 09:40, 23 Οκτωβρίου 2020 (UTC). Παρακαλώ μην επεξεργαστείτε τη σελίδα.

Το λήμμα δεν περιέχει λεπτομερείς παραπομπές με συνέπεια στην κορυφή αυτού να υπάρχει το πρότυπο της έλλειψης πηγών. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται στην αρχική σελίδα ένα λήμμα που παρουσιάζει πρόβλημα πηγών. Γι' αυτό προτείνω την αφαίρεσή του από τον σχετικό κατάλογο.--Diu (συζήτηση) 07:47, 1 Απριλίου 2020 (UTC)

  Υπέρ Συμφωνώ με την παραπάνω άποψη του Diu. Οι παραπομπές είναι ουσιώδες ζήτημα στα λήμματα, πόσο μάλλον σε όσα χαρακτηρίζονται ή πρόκειται να χαρακτηριστούν ως προβεβλημένα (ή αξιόλογα όπως ήταν γνωστά παλαιότερα). Το συγκεκριμένο λήμμα δεν έχει, ή, τουλάχιστον, όχι επαρκώς, συνεπώς θα πρέπει είτε να αποχαρακτηριστεί από προβεβλημένο ή, σε διαφορετική περίπτωση, κάποι@ να αναλάβει τον εμπλουτισμό του με παραπομπές ή άλλης μορφής σχετική τεκμηρίωση. Βέβαια, καθότι το λήμμα ψηφίστηκε ως προβεβλημένο το... μακρινό 2006 (ίσως και από τα πρώτα λήμματα της el@wiki που χαρακτηρίστηκαν ως προβεβλημένα), πρέπει να ληφθεί υπόψη πως, τότε, τα κριτήρια ήταν πολύ πιο χαλαρά, συνεπώς δεν ψηφίστηκε από... «σπόντα», αλλά επειδή, τότε, κάλυπτε τα όποια κριτήρια ήταν δυνατό να υπάρχουν. Χωρίς αυτό, βέβαια, να μειώνει τις ελλείψεις και τα προβλήματά του που έφεραν σε αυτή την απολύτως δικαιολογημένη και λογική πρόταση αφαίρεσης. --🇫🇷 Glorious 93 συζήτηση 08:38, 1 Απριλίου 2020 (UTC)

  Υπέρ Συμφωνώ, το πρόβλημα της τεκμηρίωσης ειναι εξαιρετικά σημαντικό. Cinadon36 12:28, 1 Απριλίου 2020 (UTC)

  Υπέρ Εφόσον δεν υπάρχουν παραπομπές δεν μπορεί να είναι προβεβλημένο.--MARKELLOSΑφήστε μήνυμα 21:47, 19 Απριλίου 2020 (UTC)

  Υπέρ Πώς γίνεται ένα λήμμα χωρίς ούτε μια παραπομπή για επαλήθευση, παρά μόνο κάποια σκόρπια βιβλιογραφία, να είναι προβεβλημένο λήμμα; Δε μπορεί να γίνει εξακρίβωση περιεχομένου, δε μπορεί να γίνει έλεγχος για αντιγραφή, γενικά δεν καλύπτει βασικά κριτήρια ούτε για καλό λήμμα π.χ. έχει αρκετα προβλήματα στη μορφοποίηση (κουκκίδες, αρίθμηση, μέγεθος εικόνων, δομή), στο ύφος του κειμένου (εμφάσεις, κομμάτια διήγησης, εναλλαγή χρόνων ρημάτων κλπ), περιεχόμενο που ξεφεύγει σε κάποια σημεία από το θέμα, παράθεση πολλών αυτούσιων κειμένων από βιβλία (σε εισαγωγικά) με σχολιασμό κλπ. Αυτά με μια γρήγορη ματιά! Προσθέτω: αρκετά ενδιαφέρον θέμα, δυσανάλογη η σύγκριση (μισό λήμμα), η υποπαράγραφος εισαγωγικά έχει ένα εύρος ανάλυσης που αμφιβάλλω να είναι αποτέλεσμα σύνθεσης στη ΒΠ, μάλλον είναι αυτούσιο. Προτείνω αφαίρεση, κι αν βελτιωθεί πολύ όμως, να περάσει ξανά τη διαδικασία της αξιολόγησης για καλό, προτεινόμενο κλπ. ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη gomoloko (συζήτησησυνεισφορά) .

Μεγαρικό ψήφισμαΕπεξεργασία

Λήμμα το οποίο όταν ψηφίστηκε - πιθανότατα - τα κριτήρια προβεβλημένων λημμάτων ήταν πιο χαλαρά, καθώς πάσχει από ορισμένα προβλήματα τα οποία δεν είναι δυνατό, προς το παρόν τουλάχιστον, να δικαιολογήσουν την παραμονή του ως προβεβλημένου λήμματος. Συγκεκριμένα, για αρχή, έχουμε τον αρκετό μικρό αριθμό παραπομπών συγκριτικά με το μέγεθος του λήμματος (με το οποίο δεν πρόκειται να ασχοληθώ επί του παρόντος), ενώ, παράλληλα, μεγάλος αριθμός εξ'αυτών προέρχεται από πρωτογενείς πηγές. Το τελευταίο, αν και από μόνο του δεν είναι απαραίτητα κακό, ωστόσο, εδώ, δημιουργεί το ζήτημα της μη αποστασιοποίησης (κάτι που θεωρείται απαραίτητο για μια εγκυκλοπαίδεια) από τα γεγονότα, καθώς από ένα σημείο και μετά το λήμμα περισσότερο μοιάζει να κάνει απλό narration ή περίληψη των όσων αναφέρονται εντός των πρωτογενών πηγών παρά να πηγαίνει... ένα κλικ παραπέρα. Παράλληλα, όσες δευτερογενείς πηγές χρησιμοποιούνται είναι αρκετά πεπαλαιωμένες (μεταξύ άλλων, αρχές 20ού αιώνα πχ.) με συνέπεια και αυτές να πάσχουν καθώς είναι προφανές πως, έναν αιώνα μετά την έκδοσή τους, αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει και εξελιχθεί, αρκετές αρχαιολογικές ανακαλύψεις έχουν πραγματοποιηθεί (;) που πιθανώς και να έχουν ανατρέψει (;) τα όσα έγραφαν αυτές κτλ. Όσο για τις (λίγες) δευτερογενείς πηγές που χρησιμοποιούνται και χρονολογούνται από ένα λογικό χρονικό διάστημα (περίπου τέλη 20ού αιώνα) δεν θεωρώ πως είναι επαρκή προκειμένου να δικαιολογήσουν το status του προβεβλημένου λήμματος. --🇫🇷 Glorious 93 συζήτηση 13:54, 14 Απριλίου 2020 (UTC)

  Υπέρ, σημαντικό μέρος του λήμματος είναι χωρίς παραπομπές (ουτε α-γενείς, ούτε β-γενείς-πχ Το περιεχόμενο του ψηφίσματος). Οι λίγες παραπομπές που χρησιμοποιουνται ειναι σε ημιτελή μορφή (πχ “The outbreak of the Peloponnesian War“ του Donald Kagan) Ο πρόλογος δεν συνοψίζει το λήμμα (πχ δεν γράφει τιποτα για την στάση του Περικλή). Πολλά προβλήματα, τυπικό "προβαλλόμενο" λήμμα της ΒΠ, απο την παλιά εποχή. Cinadon36 19:39, 18 Απριλίου 2020 (UTC)

Δολοφονίες γυναικών στη Σιουδάδ ΧουάρεςΕπεξεργασία

  Υπέρ Το λήμμα παρουσιάζει σημαντικότατα για προβεβλημμένο λήμμα ζητήματα τεκμηρίωσης, τα οποία, εφόσον δεν διορθωθούν, δεν δικαιολογούν την περαιτέρω παραμονή του ως τέτοιο. Πέραν του ήδη - δεδομένα - μικρού αριθμού παραπομπών, συνολικά, στο λήμμα, υπάρχει ένας εξίσου προβληματικός άνισος καταμερισμός τους με ολόκληρες παραγράφους ή και ενότητες κειμένου να παραμένουν χωρίς τεκμηρίωση. Μάλιστα, το περισσότερο προβληματικό από όλα, κατά την ταπεινή γνώμη μου πάντοτε, είναι πως η ενότητα η οποία καθορίζει το πλαίσιο (συνθήκες, τοπική κοινωνία κτλ.) μέσα στο οποίο θα κινηθεί το λήμμα και εντός της οποίας, μάλιστα, έχουμε αναφορές σε στατιστικά δεδομένα (αριθμοί, ποσοστά κτλ.), δεν έχει την παραμικρή τεκμηρίωση, θέτοντας, σχεδόν με το «καλημέρα», εμπόδια στην αξιοπιστία του λήμματος. Τουλάχιστον ως προβεβλημένο... --🇫🇷 Glorious 93 συζήτηση 08:09, 20 Μαΐου 2020 (UTC)

ΜπάουχαουςΕπεξεργασία

Πιθανότατα όταν προτάθηκε και αξιολογήθηκε ως προβεβλημένο λήμμα το συγκεκριμένο λήμμα να κάλυπτε τα κριτήρια. Ωστόσο, σήμερα, φαίνεται να έχει «γεράσει» αρκετά άσχημα με εμφανή προβλήματα - καταρχάς - σε επίπεδο τεκμηρίωσης (πενιχρός ο συνολικός αριθμός παραπομπών) με ολόκληρες ενότητες κειμένου να μην υποστηρίζονται από κάποια παραπομπή ή παραγράφους αρκετών σειρών μεγέθους να βασίζονται αποκλειστικά σε μία ή δύο παραπομπές. Με βάσει τα υπάρχοντα κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα εικόνα του λήμματος θεωρώ πως το συγκεκριμένο λήμμα δεν είναι δυνατό να παραμείνει ως προβεβλημένο. --🇫🇷 Glorious 93 συζήτηση 20:17, 29 Αυγούστου 2020 (UTC)

ΣημειώσειςΕπεξεργασία