"Βιβλία Βικιπαίδειας"


Αυτή η σελίδα οδηγεί σε βιβλία/συλλογές που δημιουργήθηκαν από την κοινότητα. Επίσης δίνει συμβουλές για το πως να δημιουργήσετε καλά βιβλία.

Τυπωμένα βιβλία από την Wikipedia


Βιβλιοθήκη

Επί του παρόντος υπάρχουν 195 βιβλία δημιουργημένα από χρήστες στην βιβλιοθήκη.

Όλα τα βιβλία που διατηρούνται από την κοινότητα είναι στην λίστα κοινοτικών βιβλίων.

Όλα τα βιβλία περιέχονται στην κατηγορία Βιβλία Βικιπαίδειας.
Συμβουλές για δημιουργία καλών βιβλίων

Θέμα και Τίτλος
Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου όρια όταν δημιουργείτε βιβλία από περιεχόμενο της Βικιπαίδειας. Τα καλά βιβλία εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα και το καλύπτουν όσο καλύτερα είναι δυνατό.

Ένα τίτλος που έχει νόημα βοηθά άλλους χρήστες να έχουν σωστές προσδοκίες σχετικά με το περιεχόμενο ενός βιβλίου.

Μέγεθος
Τα βιβλία θα πρέπει να έχουν ένα λογικό αριθμό λημμάτων.

Ένα λήμμα δεν είναι αρκετό και βιβλία που καταλήγουν σε PDF με περισσότερες από 500 σελίδες είναι πιθανά πολύ μεγάλα, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όταν ανοίγουν σε παλιότερους υπολογιστές.

Εισαγωγή
Αποθηκευμένα βιβλία μπορούν να τροποποιηθούν για να περιλάβουν μια εισαγωγή. Ένα εισαγωγικό κείμενο μπορεί να αποθηκευτεί σε μια υποσελίδα ενός βιβλίου. Δείτε την Βοήθεια για ειδικούς για το πως να περιλαμβάνετε πρόσθετες σελίδες χειροκίνητα.

Μέγεθος των PDF
Στις σελίδες αποθηκευμένων βιβλίων ένα πρότυπο αποθηκευμένου βιβλίου προστίθεται αυτόματα. Σε αυτό το πρότυπο μπορεί να οριστεί ο αριθμός σελίδων του PDF, που θα εμφανίζεται στην κεφαλίδα της σελίδας-βιβλίου.

Μην διστάζετε
Αν δημιουργήσατε ένα καλό βιβλίο, σκεφτείτε να το προσθέσετε στην λίστα των κοινοτικών βιβλίων. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε (από το Ειδικό:Book) απευθείας ως υποσελίδα της Βικιπαίδεια:Βιβλία ή να το μετακινήσετε εκεί αν το δημιουργήσατε στο δικό σας χώρο χρήστη.

Κριτήρια για Κοινοτικά Βιβλία

  • εστιάστε σε ένα συγκεκριμένο θέμα
  • τίτλος με νόημα
  • λογικό μέγεθος