Βικιπαίδεια:Βιβλιοθήκη/Πηγές ελεύθερης πρόσβασης

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελεύθερες πηγές:
Υπάρχουν πολλές πηγές ελληνικών κειμένων στο Διαδίκτυο. Εδώ έβαλαν χρήστες της Βικιπαίδειας κάποιες από αυτές.
Προσοχή στη χρήση, οι πηγές αυτές μπορεί να μην είναι ελεύθερες από πνευματικά δικαιώματα, αλλά μόνο ελεύθερες για πρόσβαση από όλους.

Αν βρείτε κάποια άλλη χρήσιμη πηγή, παρακαλούμε να την προσθέσετε για να βοηθήσετε τους άλλους Βικιπαιδιστές.

Ευρετήριο: ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΠεριοδικάΛεξικάΣημειώσειςΠαραπομπές

Ορθόδοξη Ψηφιακή Θεολογική Βιβλιοθήκη,

 • Ανάπλασις
 • Διάβαση
 • Ανάλεκτα Βλατάδων
 • Αναλόγιον
 • Βυζαντινός Δόμος
 • Δελτίο Βιβλικών Μελετών
 • Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Αθηνών
 • Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης
 • Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης - Τμήμα Θεολογίας
 • Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης - Τμήμα Ποιμαντικής
 • Ερουρέμ
 • Ίνδικτος
 • Καθ'Οδόν
 • Κοινωνία
 • Κιβωτός
 • Κληρονομία
 • Νέα Εστία
 • Σύναξη
 • Σύνορο
 • Βελλά Επιστημονική Επετηρίδα

Πανεπιστήμια & Πολυτεχνεία Επεξεργασία

Περιοδικά Επεξεργασία

Πλατφόρμες περιοδικών Επεξεργασία

 • Εκπαιδευτικά Περιοδικά Ανοιχτής Πρόσβασης
 • Ηλεκτρονικά Περιοδικά Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Σελίδες Έντυπων Λογοτεχνικών Περιοδικών
 • Ψηφιοποιημένα περιοδικά: "Νέα Εστία", "Οδός Πανός", "Πλανόδιον", "Περίπλους", "Το Δέντρο" και "Η Λέξη", Εθνικό Κέντρο Βιβλίου,
 • Πλατφόρμα ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών: "Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία", "Βυζαντινά Σύμμεικτα", "Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας", "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", "Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης", "Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης", "Ενημερωτικό Δελτίο", "Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών", "Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας", "Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων", "Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών", "Έρευνα στην Εκπαίδευση", "Ἑῶα" καὶ "Ἑσπέρια", "Κοινωνική Πολιτική", "Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη", "Μακεδονικά", "Μνήμων", "Μουσείο Μπενάκη", "Ο Ερανιστής", "Περιφέρεια", "Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση", "Σύγκριση", "Τεκμήρια", "Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics", "Conatus", "Entertainment - Journal of Media and Movie Studies", "ENTOMOLOGIA HELLENICA", "Historein/Ιστορείν: A review of the past and other stories", "Homo Virtualis", "Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society", "International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication", "Mediterranean Marine Science", "Synthesis: an Anglophone Journal of Comparative Literary Studies", "The Historical Review/La Revue Historique".
 • Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών (Open Journal Systems) Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Περιλαμβάνει: Περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα" (περιοδική έκδοση του "Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου"), "Ενημερωτικό Δελτίο Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας", "Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας", "Επιστημονική Επετηρίς Α.Β.Σ.Θ.", "Ηλεκτρονικό Περιοδικό για την Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση. Περιοδική έκδοση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής", Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης, "Νέα Οικονομία. Μηνιαία Οικονομική και Κοινωνική Επιθεώρηση", "Παιδαγωγική επιθεώρηση. Περιοδική έκδοση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος", "ΤΟΠΟΣ: Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών", "Balkan Studies: A BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ)", "South-Eastern Europe Journal of Economics".
 • Σύγχρονη Ελληνική ποίηση

Ψηφιακά αρχεία περιοδικών Επεξεργασία

Σημειώσεις Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία