{{{όνομα}}}

[[Εικόνα:{{{εικόνα}}}|300px]]
{{{λεζάντα}}}

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από {{{ανακαλύφθηκε από}}}
Ανακαλύφθηκε στις {{{ημερομηνία ανακάλυψης}}}
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο {{{αφήλιο}}}
Περιήλιο {{{περιήλιο}}}
Ημιάξονας τροχίας {{{ημιάξονας τροχίας}}}
Εκκεντρότητα {{{εκκεντρότητα}}}
Περίοδος περιφοράς {{{περίοδος περιφοράς}}}
Κλίση {{{Κλίση}}}
Μήκος του ανερχόμενου σημείου {{{μήκος του ανερχόμενου σημείου}}}
Όρισμα του περιηλίου {{{όρισμα του περιηλίου}}}
Μέση ανωμαλία {{{μέση ανωμαλία}}}
Δορυφόροι {{{δορυφόροι}}}
Φυσικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις {{{διαστάσεις}}}
Μέση Ακτίνα {{{μέση Ακτίνα}}}
Μάζα {{{μάζα}}}
Μέση πυκνότητα {{{μέση πυκνότητα}}}
Επιφανειακή Βαρύτητα
στον Ισημερινό
{{{επιφανειακή Βαρύτητα}}}
Αστρονομική περίοδος
περιστροφής
{{{αστρονομική περίοδος}}}
Ορθή αναφορά Βορείου Πόλου {{{Ορθή αναφορά Βορείου Πόλου}}}
Απόκλιση Βορείου Πόλου {{{Απόκλιση Βορείου Πόλου}}}
Λευκαύγεια {{{λευκαύγεια}}}
Απόλυτο μέγεθος {{{απόλυτο μέγεθος}}}
Θερμοκρασία {{{Θερμοκρασία}}}