Βικιπαίδεια:Βικιπαιδιστές

Βικιπαιδιστές είναι οι χρήστες που συνεισφέρουν στη Βικιπαίδεια.

Δικαιώματα Βικιπαιδιστών Επεξεργασία

Οι Βικιπαιδιστές έχουν δικαίωμα:

 • Να γράφουν σε όλες τις σελίδες.
 • Να δημιουργούν νέες σελίδες.
 • Να προτείνουν διαγραφή σελίδων.
 • Να διαγράφουν το περιεχόμενο των σελίδων.

Δικαιώματα εγγεγραμμένων Βικιπαιδιστών Επεξεργασία

Οι εγγεγραμμένοι Βικιπαιδιστές έχουν δικαίωμα:

 • Να γράφουν σε ημι-κλειδωμένες σελίδες ή να μετακινούν υπάρχουσες σελίδες (μόνο όταν είναι αυτοεπιβεβαιωμένοι)
 • Να διατηρούν σελίδα για τον εαυτό τους και τις συζητήσεις τους. Δείτε στη Βικιπαίδεια:Σελίδα χρήστη για το τι επιτρέπεται και τι όχι εκεί (και αυτές οι σελίδες μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από όλους).

Ειδικά δικαιώματα Επεξεργασία

Ειδικά δικαιώματα έχουν χρήστες που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες.

 • Δικαίωμα διαγραφής ή κλειδώματος σελίδων και φραγής χρηστών έχουν οι διαχειριστές.
 • Δικαίωμα μετατροπής λογαριασμών χρηστών σε διαχειριστές, γραφειοκράτες κτλ. έχουν οι γραφειοκράτες.
 • Δικαίωμα αυτόματων και μαζικών επεξεργασιών σε σελίδες έχουν τα bots.
 • Δικαίωμα αναστροφής επεξεργασιών έχουν οι αναστροφείς.
 • Δικαίωμα αλλαγής, αφαίρεσης ή προσθήκης ονοματοχώρων έχουν οι ιδρυτές του εγχειρήματος.

Κατάλογοι Βικιπαιδιστών Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία