Βικιπαίδεια:Γνωστοποίηση αμειβόμενης συνεισφοράς


Αμειβόμενη συνεισφορά είναι αυτή που συνεπάγεται τη συνεισφορά στη Βικιπαίδεια σε αντάλλαγμα για χρήματα ή άλλα κίνητρα. Περιλαμβάνει την προσθήκη ή την αφαίρεση περιεχομένου από οποιαδήποτε σελίδα, συμπεριλαμβανομένων λημμάτων και σελίδων συζήτησης.

Αν λάβετε ή αναμένετε να λάβετε ανταμοιβή για τις συνεισφορές σας στη Βικιπαίδεια, πρέπει να αποκαλύψετε ποιος σας πληρώνει για να επεξεργαστείτε (ο «εργοδότης» σας), ποιος είναι ο πελάτης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ρόλο ή σχέση. Δεν έχει σημασία αν η αμοιβή καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη, ή καταβάλλεται έμμεσα από έναν εργοδότη για λογαριασμό του πελάτη. Οι συντάκτες που λαμβάνουν πληρωμή για τις επεξεργασίες ή τις ενέργειές τους στην ελληνική Βικιπαίδεια πρέπει να συμμορφώνονται με τους Όρους Χρήσης του Ιδρύματος Wikimedia και τις τοπικές πολιτικές και οδηγίες της Ελληνικής Βικιπαίδειας.

Όροι Χρήσης Ιδρύματος Wikimedia

Επεξεργασία

Οι Όροι Χρήσης του Wikimedia Foundation απαιτούν όλοι οι συντάκτες να αποκαλύπτουν «τον εργοδότη, πελάτη, και την υπαγωγή σε σχέση για οποιαδήποτε συνεισφορά για την οποία λαμβάνουν, ή αναμένουν να λάβουν, ανταμοιβή»:[1]

 

Μη δημοσιοποιούμενες επί πληρωμή συνεισφορές

Αυτοί οι Όροι Χρήσης απαγορεύουν την εμπλοκή σε παραπλανητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παραπλανητικής περιγραφής εταιρικής σχέσης, της πλαστοπροσωπίας, και της απάτης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή σας με αυτές τις υποχρεώσεις, πρέπει να δημοσιοποιήσετε τον εργοδότη σας, τον πελάτη σας, και την εταιρική σας σχέση αναφορικά με οποιαδήποτε συνεισφορά για την οποία λαμβάνετε, ή αναμένετε να λάβετε, αμοιβή. Αυτή η δημοσιοποίηση πρέπει να γίνει με τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • μια δήλωση στην σελίδα χρήστη σας,
  • μια δήλωση στην σελίδα συζήτησης που συνοδεύει κάποιες πληρωμένες συνεισφορές, ή
  • μια δήλωση στην σύνοψη συνεισφοράς που συνοδεύει κάποιες πληρωμένες συνεισφορές.

Εφαρμοστέοι νόμοι, ή πολιτικές και οδηγίες της κοινότητας και του Ιδρύματος, όπως αυτές που αναφέρονται σε συγκρούσεις ενδιαφέροντος, μπορεί να περιορίζουν επιπλέον τις πληρωμένες συνεισφορές ή να απαιτούν περισσότερο λεπτομερείς γνωστοποιήσεις.

Η κοινότητα ενός Εγχειρήματος Wikimedia μπορεί να υιοθετήσει μια εναλλακτική πολιτική γνωστοποίησης πληρωμένης συνεισφοράς. Αν ένα Εγχείρημα υιοθετήσει εναλλακτική πολιτική γνωστοποίησης, θα πρέπει, όταν συνεισφέρετε σε εκείνο το Εγχείρημα, να ικανοποιείτε εκείνη την πολιτική αντί τις απαιτήσεις αυτής της ενότητας. Μια εναλλακτική πολιτική πληρωμένων συνεισφορών θα υπερισχύει αυτών των απαιτήσεων αν έχει εγκριθεί από την κοινότητα του σχετικού Εγχειρήματος και αναφέρεται στην σελίδα εναλλακτικής πολιτικής γνωστοποίησης.

Τα παραπάνω είναι η πολιτική του Wikimedia Foundation (WMF) και της ελληνόγλωσσης Βικιπαίδειας.

Έννοια του «εργοδότη, πελάτη και σχέσης»

Επεξεργασία

Οι συντάκτες πρέπει να αποκαλύπτουν τον εργοδότη, τον πελάτη και την υπαγωγή τους σε σχέση ως προς οποιαδήποτε αμειβόμενη συνεισφορά στη Βικιπαίδεια.

  • Εργοδότης: το πρόσωπο ή ο οργανισμός που πληρώνει, είτε άμεσα είτε μέσω ενδιάμεσων φορέων, έναν χρήστη για να συνεισφέρει στη Βικιπαίδεια. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου ο εργοδότης προσέλαβε τον χρήστη ως υπάλληλο, προσέλαβε τον χρήστη με σύμβαση ελεύθερου χρόνου, αποζημιώνει τον χρήστη χωρίς σύμβαση ή αποζημιώνει τον χρήστη μέσω της απασχόλησης του χρήστη από έναν άλλο οργανισμό.
  • Πελάτης: το πρόσωπο ή ο οργανισμός για λογαριασμό του οποίου γίνονται οι επεξεργασίες · ο πελάτης είναι συχνά το αντικείμενο του λήμματος.
  • Συνεργασία/σχέση: άλλες συνδέσεις που μπορεί να είναι σχετικές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ανθρώπων ή επιχειρήσεων που παρέχουν κείμενο, εικόνες ή άλλα μέσα για την αμειβόμενη επεξεργασία. Αν ένας αμειβόμενος συντάκτης εργάζεται ως συνδρομητής εργάζεται ως εργολήπτης/ανάδοχος, ο όρος "σχέση" θα συμπεριλαμβάνει οποιονδήποτε μεσίτη που συμμετέχει στη συναλλαγή.
  • Συνεισφορά: οποιοδήποτε κείμενο ή αρχείο που προστέθηκε ή διαγράφηκε από τη Βικιπαίδεια, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών στην σελίδα συζήτησης και του προχείρου και το υλικό που προστέθηκε ή διαγράφηκε από λήμματα από άλλους με εντολή αμειβομένων συντακτών.
  • Πληρωμή ή ανταμοιβή ή αποζημίωση: περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες. Οι χρήστες που ανταμείβονται για οποιεσδήποτε διαφημιστικές προσπάθειες που σχετίζονται με το θέμα των συνεισφορών τους στη Βικιπαίδεια θεωρούνται αμειβόμενοι συντάκτες, ανεξάρτητα από το αν αποζημιώθηκαν ειδικά για να επεξεργαστούν τη Βικιπαίδεια.

Για παράδειγμα, αν ο Smith PR πληρώσει έναν συντάκτη για να δουλέψει στο περιεχόμενο της Βικιπαίδειας σχετικά με την Acme Widgets, τότε ο Smith PR είναι ο εργοδότης του συντάκτη σε σχέση με αυτές τις συνεισφορές, ενώ η Acme Widgets είναι ο πελάτης. Εάν έχετε προσληφθεί από μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων για να επεξεργαστείτε τη Βικιπαίδεια, πρέπει να αποκαλύψετε τόσο την επιχείρηση όσο και τον πελάτη της επιχείρησης.[2] Συχνά ο εργοδότης και ο πελάτης είναι η ίδια οντότητα. Αν η Acme Widgets πληρώσει έναν συντάκτη άμεσα για να γράψει για την εν λόγω εταιρεία, τότε η Acme Widgets είναι και ο εργοδότης και ο πελάτης.

Υπάλληλοι, προσωπικό υπό μορφή δανείου, και οι μη αμειβόμενοι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών, θεωρούνται εργαζόμενοι. Αν κατευθύνονται ή αναμένεται να επεξεργαστούν τη Βικιπαίδεια ως μέρος των καθηκόντων τους, πρέπει να προβούν σε γνωστοποίηση αμειβόμενης συνεισφοράς.

Πως να γνωστοποιήσετε

Επεξεργασία

Οι συντάκτες που έχουν αμειφθεί ή αναμένουν να αμειφθούν για τις συνεισφορές τους πρέπει να αποκαλύπτουν τον εργοδότη, τον πελάτη τους και την υπαγωγή τους σε σχέση με τις αμειβόμενες συνεισφορές. Πρέπει να το κάνουν αυτό στην κύρια σελίδα χρηστών τους, ή στη σελίδα συζήτησης που συνοδεύει τις αμειβόμενες συνεισφορές, ή στις συνόψεις επεξεργασίας.

Οι αμειβόμενοι συντάκτες που δεν μπορούν να αποκαλύψουν τον εργοδότη, τον πελάτη και τις συνεργασίες τους αποκλείονται από την επεξεργασία. Οι συμφωνίες περί μη δημοσιοποίησης δεν ακυρώνουν την απαίτηση αυτή. Δεν υπάρχει εμπιστευτικότητα για τον εργοδότη, τον πελάτη ή τους υπαλλήλους.

Δεν έχει διαφορά εάν ο συντάκτης που αμείβεται γράφει το περιεχόμενο εκτός του ιστότοπου ή σε σελίδα χρήστη, και έπειτα ένας άλλος συντάκτης μεταφέρει το υλικό στο κεντρικό χώρο λημμάτων για λογαριασμό του. Και οι δύο συντάκτες οφείλουν να κάνουν γνωστοποίηση.

Η κατευθυντήρια οδηγία για τη σύγκρουση συμφερόντων συστήνει πολύ έντονα στους συντάκτες να τοποθετήσουν το πρότυπο {{συνδεδεμένος χρήστης (αμειβόμενος)}} στην κορυφή της σελίδας συζήτησης που συνοδεύει τις αμειβόμενες συνεισφορές (και να συμπληρώσουν τις παραμέτρους) και να παράσχουν έναν εμφανή κατάλογο των αμειβόμενων συνεισφορών στην κύρια σελίδα χρήστη τους. Το πρότυπο {{αμειβόμενος}} μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό.

Αυτή η διαφάνεια βοηθά την κοινότητα της Βικιπαίδειας να κατανοήσει και να αναλύσει την πηγή και το πεδίο εφαρμογής της αμειβόμενης επεξεργασίας και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο που προέρχεται από αμειβόμενους συντάκτες συμμορφώνεται με τις πολιτικές και τις οδηγίες της Βικιπαίδειας.

Οδηγία για σύγκρουση κινήτρων

Επεξεργασία

Η αμειβόμενη επεξεργασία ρυθμίζεται περαιτέρω από κοινοτική κατευθυντήρια οδηγία, τη Βικιπαίδεια:Σύγκρουση κινήτρων. Αυτή συμβουλεύει ότι όσοι έχουν σύγκρουση συμφερόντων, μεταξύ των οποίων και οι αμειβόμενοι συντάκτες, αποθαρρύνονται από την άμεση επεξεργασία των εμπλεκομένων λημμάτων, αλλά θα πρέπει να δημοσιεύουν προτάσεις περιεχομένου στις σελίδες συζήτησης των υπαρχόντων λημμάτων.

Οι συχνές ερωτήσεις για τους όρους χρήσης του Ιδρύματος συμβουλεύουν: «Κάποια εγχειρήματα έχουν πολιτικές σύγκρουσης κινήτρων που είναι διαφορετικές από (και ισχυρότερες από) αυτή τη διάταξη στους όρους χρήσης. Αυτές οι πολιτικές ενδέχεται να σας εμποδίσουν από ορισμένες μορφές εθελοντικής επεξεργασίας, για παράδειγμα, το να συνεισφέρετε σε λήμματα για τον εαυτό σας.»[2]

Υποσημειώσεις

Επεξεργασία
  1. wmf:Terms of use#4. Refraining from Certain Activities, Wikimedia Foundation. Οι όροι χρήσης αναθεωρήθηκαν στις 16 Ιουνίου 2014 για να περιλάβουν αυτό το περιεχόμενο, κατόπιν εκτενούς συζήτησης.
  2. 2,0 2,1 Terms of use/FAQ on paid contributions without disclosure, Wikimedia Foundation.