Βικιπαίδεια:Διαχειριστές διεπαφής

Οι Διαχειριστές διεπαφής (συντομογραφία συστήματος: interface-admin) είναι χρήστες που έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται σελίδες κώδικα στον ονοματοχώρο Mediawiki με αποτέλεσμα να μπορούν να τροποποιούν τη διεπαφή χρήστη της Βικιπαίδειας με τους συντάκτες και αναγνώστες της. Παραδείγματα σελίδων κώδικα (CSS, JavaScript και JSON) με καθολική επίδραση σε όλους τους χρήστες του wiki είναι η MediaWiki:Common.js, η MediaWiki:Vector.css και σελίδες εργαλείων όπως η Ειδικό:Εργαλεία). Αυτές οι σελίδες εκτελούνται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων των συντακτών και αναγνωστών του wiki ως κώδικας, ο οποίος χρησιμοποιείται για να ορίζει το στυλ του περιεχομένου του wiki, να αλλάξει τη συμπεριφορά των σελίδων ή ακόμα να υλοποιεί ιδιαίτερα πολύπλοκα εργαλεία. Οι διαχειριστές διεπαφής έχουν επιπρόσθετα το δικαίωμα να επεξεργάζονται σελίδες CSS/JS/JSON στον χώρο χρήστη μεμονωμένων χρηστών, εκτός από τους ίδιους τους κατόχους τους.

Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το wiki, υπάρχουν 2 διαχειριστές διεπαφής.

Ιστορικό

Επεξεργασία

Η πρόσβαση στις σελίδες αυτές θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από εισβολείς για την έγχυση κακόβουλου κώδικα, κάτι που είναι δυνητικά επικίνδυνο στα χέρια ενός κακόβουλου χρήστη και μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τους συντάκτες αλλά και όλους τους αναγνώστες του wiki. Εξαρχής δικαίωμα επεξεργασίας αυτών των σελίδων είχε το σύνολο των διαχειριστών, ακόμα και όσοι δεν τα χρησιμοποιούσαν. Με σκοπό τον περιορισμό του αριθμού των προσώπων που φέρουν τα δικαιώματα αυτά, τον Ιούλιο του 2018 δημιουργήθηκε στο λογισμικό MediaWiki νέα ομάδα χρηστών, οι διαχειριστές διεπαφής, ώστε να την έχουν μόνο όσοι διαχειριστές μπορούν να την χρησιμοποιήσουν.[1][2][3].

Σελίδες που αφορά η προστασία

Επεξεργασία

Στο χώρο ονομάτων του Mediawiki:

 • όλες οι σελίδες των οποίων ο τίτλος τελειώνει .css,
 • όλες οι σελίδες των οποίων ο τίτλος τελειώνει .js,
 • όλες τις σελίδες των οποίων ο τίτλος τελειώνει με .json
 • όλα τα ακατέργαστα μηνύματα συστήματος.

Στο χώρο Χρήστης:, επιπλέον του ίδιου του χρήστη:

 • όλες οι σελίδες των οποίων ο τίτλος τελειώνει .css,
 • όλες οι σελίδες των οποίων ο τίτλος τελειώνει .js,
 • όλες οι σελίδες των οποίων οι τίτλοι τελειώνουν .json.

Απόδοση δικαιωμάτων

Επεξεργασία

Διαχειριστές διεπαφών μπορούν να χρίζονται διαχειριστές που χαίρουν υψηλής εμπιστοσύνης, έχουν τουλάχιστον μια βασική κατανόηση των CSS και JS, γνωρίζουν τι προσδοκούν τα Wikimedia wiki για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και έχουν μια αξιοπρεπή κατανόηση για τον τρόπο ασφάλισης του λογαριασμού τους (επιλέγοντας ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης, αποφεύγοντας μόλυνση από κακόβουλο λογισμικό και κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων).

Τα δικαιώματα διατίθενται κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή στο Σημειωματάριο γραφειοκρατών.

Αφαίρεση δικαιωμάτων

Επεξεργασία

Τα δικαιώματα θα πρέπει να αφαιρεθούν από γραφειοκράτες στις ακόλουθες περιστάσεις

 1. Διαχειριστές διεπαφής που δεν έχουν κάνει επεξεργασίες ή άλλες καταγραφόμενες ενέργειες στους τελευταίους 12 μήνες
 2. Εθελοντικό αίτημα από διαχειριστή διεπαφής στο Σημειωματάριο γραφειοκρατών
 3. Κακή χρήση της πρόσβασης, κατά συναίνεση στο Σημειωματάριο γραφειοκρατών
 4. Κατά την αφαίρεση των δικαιωμάτων διαχειριστή, για οποιοδήποτε λόγο.

Κατάλογος διαχειριστών διεπαφής

Επεξεργασία

Υποσημειώσεις

Επεξεργασία

Περαιτέρω ανάγνωση

Επεξεργασία