Βικιπαίδεια:Διορθωπόλεμος

Ο διορθωπόλεμος είναι αντιδημιουργικός και καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη συναίνεσης.

Ένας διορθωπόλεμος ή πόλεμος επεξεργασιών συμβαίνει όταν συντάκτες οι οποίοι διαφωνούν σχετικά με το περιεχόμενο μιας σελίδας επανειλημμένα αναιρούν τις συνεισφορές του άλλου, αντί να προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφωνία μέσω της συζήτησης. Ο διορθωπόλεμος είναι αντιδημιουργικός και δημιουργεί εχθρότητα μεταξύ των συντακτών, κάτι που καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη συναίνεσης. Οι χρήστες που συμμετέχουν σε διορθωπολέμους διακινδυνεύουν να υποστούν φραγή ή ακόμη και να αποκλειστούν. Σημειώστε ότι ένας συντάκτης που επαναφέρει επανειλημμένα την προτιμώμενη εκδοχή του διεξάγει διορθωπόλεμο, άσχετα από το αν οι αλλαγές ήταν δικαιολογημένη: δεν είναι άμυνα το να πει "αλλά οι δικές μου επεξεργασίες ήταν σωστές, οπότε δεν ήταν διορθωπόλεμος".

Υπάρχει ένα όριο γνωστό ως κανόνας των τριών επαναφορών. Μια επαναφορά σελίδας σημαίνει αναίρεση των ενεργειών άλλων συντακτών. Ο Κ3Ε λέει ο συντάκτης δεν πρέπει να εκτελεί περισσότερες από τρεις αναιρέσεις, εν όλω ή εν μέρει, είτε πρόκειται για το ίδιο ή διαφορετικό περιεχόμενο, σε μία σελίδα μέσα σε μια περίοδο 24 ωρών. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση του συστήματος με αναίρεση για τέταρτη φορά λίγο έξω από το όριο 24 ωρών είναι πιθανό να αντιμετωπίζεται ως παραβίαση Κ3Ε. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στον Κ3Ε, όπως η αναίρεση βανδαλισμού ή σαφείς παραβιάσεις σε βιογραφίες ζώντων προσώπων. Ο κανόνας των τριών επαναφορών είναι ένα βολικό όριο για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας πόλεμος επεξεργασιών συμβαίνει αρκετά γρήγορα, αλλά δεν είναι ο ορισμός του τι σημαίνει «διορθωπόλεμος», και είναι απολύτως εφικτό να υπάρχει διορθωπόλεμος χωρίς σπάσιμο του κανόνα των τριών επαναφορών ή ακόμη και να προσεγγιστεί.

Τι είναι διορθωπόλεμοςΕπεξεργασία

Η Βικιπαίδεια ενθαρρύνει τους συντάκτες να είναι τολμηροί, αλλά ενώ μια δυνητικά αμφιλεγόμενη αλλαγή μπορεί να γίνει για να μάθετε αν υπάρχει αντίθεση, άλλος συντάκτης μπορεί να την αναιρέσει. Αυτό είναι γνωστό ως το κύκλος τόλμης, αναίρεσης, συζήτησης. Ένας διορθωπόλεμος εμφανίζεται μόνον αν η κατάσταση εξελίσσεται σε μια σειρά από πίσω-και-εμπρός αναιρέσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρείται κάθε αναίρεση ή αμφιλεγόμενη επεξεργασία ως διορθωπόλεμος:

 • Αναίρεση βανδαλισμού δεν είναι διορθωπόλεμος. Ωστόσο, η επεξεργασία από μια λοξή οπτική γωνία, γενική τοποθέτηση ή αφαίρεση περιεχομένου, ή άλλες καλή τη πίστει αλλαγές δεν θεωρούνται βανδαλισμός. Δείτε Βικιπαίδεια:Βανδαλισμός§Τύποι βανδαλισμού και §Τι δεν είναι βανδαλισμός.
 • Αναίρεση για την επιβολή ορισμένων επιτακτικών πολιτικών δεν θεωρείται διορθωπόλεμος. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της πολιτικής για τις βιογραφίες των ατόμων που ζουν, σε περίπτωση εισαγωγής αρνητικού μη τεκμηριωμένου περιεχομένου, ο κίνδυνος βλάβης είναι τέτοιος ώστε απαιτείται η αφαίρεση.
 • Αναίρεση επεξεργασιών από χρήστες αποκλεισμένους ή σε φραγή δεν είναι διορθωπόλεμος.
 • Αναίρεση επεξεργασιών στη δική του σελίδα χρήστη κάποιου είναι σπάνια διορθωπόλεμος. Παραδοσιακά, η Βικιπαίδεια προσφέρει μεγάλη ελευθερία στους χρήστες να διαχειρίζονται τις σελίδες χρηστών τους κατά το δοκούν, αρκεί να τηρούνται οι οδηγίες για σελίδες χρήστη.

Κατά την αναίρεση, θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους σας. Αυτό μπορεί να γίνει με τη σύνοψη επεξεργασίας ή/και τη Σελίδα συζήτησης.

Κανόνας τριών επαναφορώνΕπεξεργασία

Συντόμευση:

Συντάκτες που εμπλέκονται σε διορθωπόλεμο είναι δυνατό να αποκλειστούν από την επεξεργασία για την αποφυγή περαιτέρω αναστάτωσης. Ενώ οποιαδήποτε αντιμαχόμενη επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, υπάρχει μια καθορισμένη γραμμή που ονομάζεται «κανόνας των τριών επαναφορών» (Κ3Ε), η παραβίαση του οποίου οδηγεί συχνά σε μια φραγή.

Ο κανόνας τριών επαναφορών είναι:

Ένας συντάκτης δεν πρέπει να επαναφέρει περισσότερες από τρεις φορές μία συγκεκριμένη σελίδα σε προηγούμενη έκδοσή της —άσχετα αν πρόκειται για το ίδιο ή άλλο περιεχόμενο— σε μια περίοδο 24 ωρών. Μια επεξεργασία ή σειρά επεξεργασιών που αναιρεί ενέργειες άλλων συντακτών -είτε εξολοκλήρου είτε κατά μέρος- μετράει ως μια επαναφορά. Παραβιάσεις του κανόνα συνήθως επιφέρουν φραγή για 24 ώρες. Τέταρτες επαναφορές λίγο έξω από την 24ωρη περίοδο μπορεί να θεωρηθούν επίσης ως τεκμήριο διορθωπολέμου, ειδικά αν επαναλαμβάνονται ή σε συνδυασμό με άλλη παρόμοια συμπεριφορά. Δείτε τις εξαιρέσεις.

Ο συγκεκριμένος κανόνας αποτελεί ένα είδος πρόληψης και έχει ως στόχο τον περιορισμό πιθανών διορθωπολέμων (edit wars). Σε κάθε περίπτωση, οι επαναλαμβανόμενες επαναφορές δυσχεραίνουν την εξέλιξη των λημμάτων, και ακόμα και περισσότερες από μία επαναφορές μιας σελίδας υποδηλώνουν πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο είναι προτιμότερο να συζητηθεί στην σχετική σελίδα συζήτησης.

Αν και η πολιτική δίνει το δικαίωμα στους διαχειριστές να θέσουν φραγή σε ένα χρήστη που παραβιάζει τον κανόνα, δεν τους υποχρεώνει να προβούν σε μία τέτοια ενέργεια, ειδικά αν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με διαφορετικό τρόπο. Ο κανόνας στοχεύει στον περιορισμό των αλλεπάλληλων επαναφορών και όχι στην τιμωρία των χρηστών. Οι συντάκτες που παραβιάζουν τον κανόνα συνήθως θα υποστούν φραγή για 24 ώρες για ένα πρώτο περιστατικό. Ακόμα και χωρίς παραβίαση Κ3Ε, ένας διαχειριστής μπορεί να ενεργήσει, αν πιστεύει ότι η συμπεριφορά ενός χρήστη αποτελεί διορθωπόλεμο, και κάθε χρήστης μπορεί να αναφέρει διορθωπόλεμο χωρίς να έχει παραβιαστεί ο κανόνας τριών επαναφορών. Ο κανόνας δεν είναι δικαίωμα να επαναφέρετε μια σελίδα με ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών.

ΛεπτομέρειεςΕπεξεργασία

 1. Η πολιτική αφορά σε επαναφορές μίας συγκεκριμένης σελίδας και όχι γενικά σε συνολικά 3 επαναφορές σελίδων την ημέρα.
 2. Η πολιτική δεν αφορά σε επαναφορές που γίνονται από χρήστη ο οποίος αναιρεί δικές του αλλαγές και επαναφέρει σε έκδοση που ο ίδιος έχει αποθηκεύσει.
 3. Η πολιτική εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης μετονομασίας τίτλων, αλλαγής ορθογραφίας λέξεων ή διαγραφής μέρους ενός λήμματος και/ή αντικατάστασής του με τμήμα προηγούμενης έκδοσης.
 4. Για την εφαρμογή της φραγής με βάση τον κανόνα, είναι συχνά χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη από τους διαχειριστές η σοβαρότητα των αλλαγών που προωθούν οι επαναφορές.
 5. Ο κανόνας ισχύει ανά πρόσωπο και όχι ανά λογαριασμό ή IP. Η πιθανή χρήση εικονικών λογαριασμών ή εναλλακτικών IP με μοναδικό σκοπό την επίτευξη περισσότερων επαναφορών θα τίθεται στην κρίση των διαχειριστών.

ΕξαιρέσειςΕπεξεργασία

Από τον κανόνα των τριών επαναφορών εξαιρούνται:

 • Σελίδες που έχουν υποστεί βανδαλισμό και αποκαθίστανται.
 • Επεξεργασίες σελίδες χρηστών από τους ίδιους τους χρήστες, αρκεί να τηρούνται οι οδηγίες για σελίδες χρήστη.
 • Η σελίδα του αμμοδοχείου.
 • Αναστροφές συνεισφορών από φραγμένους χρήστες που παραβιάζουν τη φραγή τους και μαριονέτες φραγμένων χρηστών.
 • Αφαίρεση ξεκάθαρης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή περιεχομένου το οποίο αναντίρρητα παραβιάζει την πολιτική εύλογης χρήσης.

Αν διεκδικείτε μια εξαίρεση, βεβαιωθείτε ότι αφήνετε μια ευδιάκριτη σύνοψη επεξεργασίας ή μια ξεχωριστή ενότητα στη σελίδα συζήτησης που εξηγεί την εξαίρεση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην επαναφέρετε. Αντ' αυτού, συμμετέχετε σε επίλυση διαφορών, και ιδίως να ζητήστε βοήθεια σε σχετικές σελίδες συζήτησης και σημειωματάρια.

Αντιμετώπιση φραγήςΕπεξεργασία

Αν ένας χρήστης υποστεί φραγή σύμφωνα με τον κανόνα των τριών επαναφορών, θα πρέπει καταρχήν να επιβεβαιώσει από το ιστορικό της σελίδας ότι πράγματι υπέπεσε στην τέταρτη επαναφορά της εντός μίας ημέρας.

 • Αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τότε θα πρέπει να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον διαχειριστή που εφάρμοσε τον κανόνα ζητώντας την διακοπή της φραγής.
 • Αν η φραγή είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα κανόνα, τότε θα πρέπει να περιμένει μία ημέρα, χρόνο διάρκειας της φραγής που θέτουν οι διαχειριστές.

Χρήστες που θεωρούν πως γίνεται μονόπλευρη ή εν γένει κακή εφαρμογή του δικαιώματος φραγής των διαχειριστών, μπορούν να απευθύνονται στο σημειωματάριο των διαχειριστών.

Αντιμετώπιση διορθωπολεμικής συμπεριφοράςΕπεξεργασία

Τι να κάνετε αν δείτε διορθωπολεμική συμπεριφοράΕπεξεργασία

 
Εάν αναπτυχθεί ένας πόλεμος επεξεργασιών, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσπαθήσουν να συζητήσουν το ζήτημα στη σελίδα συζήτησης και να το επιλύσουν.

Είναι καλύτερο να αναζητήσετε βοήθεια στην αντιμετώπιση του θέματος από το να εμπλακείτε σε διορθωπόλεμο. Όταν γίνεται αντιληπτή η διαφωνία, ένας, και οι δύο, ή όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σταματήσουν να πολεμούν και να συζητήσουν το ζήτημα στη σελίδα συζήτησης ή να ζητήσουν βοήθεια σε κατάλληλους χώρους. Άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις που συνιστώνται στην κοινότητα προτείνονται στο #Πώς οι έμπειροι χρήστες δεν εμπλέκονται σε διορθωπολέμους.

Εάν, παρά την προσπάθεια, ένας ή περισσότεροι χρήστες αποτυγχάνουν να σταματήσουν να επεξεργάζονται εμπόλεμα, αρνούνται να συνεργαστούν, ή να λάβουν σοβαρά υπόψη τις πληροφορίες που τους δόθηκαν, ή να μην προχωρήσουν σε κατάλληλη επίλυση διαφορών, κατόπιν ένα αίτημα για διαχειριστική εμπλοκή μέσω αναφοράς στο σημειωματάριο διαχειριστών είναι ο κανόνας. Δεν απαιτείται προειδοποίηση, αλλά αν ο χρήστης φαίνεται να μην γνωρίζει ότι ο διορθωπόλεμος απαγορεύεται, μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με αυτήν την πολιτική τοποθετώντας ένα μήνυμα στη σελίδα συζήτησης χρήστη. Αποφύγετε το να αναρτήσετε μια προειδοποίηση εάν συμμετέχετε ενεργά στον διορθωπόλεμο, μπορεί να θεωρηθεί επιθετική. Εξετάστε το ενδεχόμενο να συντάξετε το δικό σας μήνυμα στο χρήστη που είναι ειδικά κατάλληλο για την κατάσταση, με σκοπό την ρητή ομαλοποίηση των ζητημάτων.

Πώς οι έμπειροι χρήστες δεν εμπλέκονται σε διορθωπολέμουςΕπεξεργασία

Μόλις είναι σαφές ότι υπάρχει διαφωνία, αποφύγετε να βασίζεστε αποκλειστικά σε περιλήψεις επεξεργασίας και συζητήστε το θέμα στη σελίδα συζήτησης του λήμματος, όπου ένας άλλος χρήστης θα αναζητήσει ενδεικτικά στοιχεία και θα προσπαθεί να επιλύσει τη διαφορά. Μπορεί να σας βοηθήσει να θυμάστε ότι δεν υπάρχει προθεσμία και ότι οι συντάκτες μπορούν να προσθέσουν τις κατάλληλες ετικέτες σήμανσης σε προβληματικές ενότητες υπό τρέχουσα συζήτηση. Όταν η συζήτηση δεν καταλήγει σε συμπέρασμα, η ευρύτερη προσοχή σε μια διαμάχη μπορεί να οδηγήσει σε συμβιβασμό. Εξετάστε το ενδεχόμενο να πάρετε μια τρίτη γνώμη ή να κάνετε μια αίτηση για σχόλια. Ουδέτεροι συντάκτες που γνωρίζουν τη διαμάχη θα βοηθήσουν να περιορίσουν τις εξωφρενικές επεξεργασίες, ενώ παράλληλα θα οικοδομήσουν συναίνεση για τη διαμάχη. Εάν αποτύχουν αυτές οι μέθοδοι, αναζητήστε ανεπίσημη και επίσημη επίλυση διαφωνιών.

Ορισμένοι έμπειροι συντάκτες υιοθετούν σκόπιμα μια πολιτική μόνο για την αναστροφή επεξεργασιών που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω ή περιορίζονται σε μία μόνο αναστροφή. Αν υπάρξει περαιτέρω διαμάχη, επιδιώκουν το διάλογο ή την εξωτερική βοήθεια αντί να κάνουν το πρόβλημα χειρότερο, δηλαδή κάνουν επαναφορές μόνο όταν είναι απαραίτητο. Αυτή η πολιτική μπορεί να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για αμφιλεγόμενα θέματα, όπου οι απόψεις είναι πολωμένες και τα συναισθήματα δυνατά, με αποτέλεσμα πιο συχνές αντιπαραθέσεις.

Εν κατακλείδι: χρησιμοποιήστε την κοινή λογική και μην συμμετέχετε σε πολεμικές επεξεργασίες. Αντί να επαναφέρετε επανειλημμένα, συζητήστε το θέμα με τους άλλους. Αν είναι απαραίτητη η επαναφορά, ένας άλλος συντάκτης μπορεί να συμπεράνει το ίδιο και να το κάνει (χωρίς να τον προτρέψετε ο ίδιος), κάτι που επιδεικνύει τη συναίνεση για την ενέργεια. Ζητήστε προστασία της σελίδας αντί να γίνετε μέρος της διαφοράς κάνοντας αναστροφές, εφόσον υπάρχουν επαρκείς λόγοι προστασίας.

Διαχειριστική αντιμετώπισηΕπεξεργασία

Οι διαχειριστές αποφασίζουν εάν θα εκδώσουν μια προειδοποίηση ή μια φραγή. Αυτά αποσκοπούν στην πρόληψη, την αποτροπή και την ενθάρρυνση αλλαγής στην διαταρακτική συμπεριφορά, και όχι στην τιμωρία της. Όταν είναι κατάλληλη μια φραγή, 24 ώρες είναι σύνηθες για ένα πρώτο αδίκημα. Οι διαχειριστές τείνουν να επιβάλουν μεγαλύτερες φραγές για επανειλημμένες ή επιδεινούμενες παραβιάσεις και θα εξετάζουν άλλους παράγοντες, όπως η ευγένεια και οι προηγούμενες φραγές. Όπου πολλοί συντάκτες εμπλέκονται σε διορθωπόλεμοι ή παραβιάζουν τον Κ3Ε, οι διαχειριστές θα πρέπει να εξετάζουν όλες τις πλευρές, καθώς η αντιληπτή αδικία μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια: Διαχειριστές «οι διαχειριστές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τους προς όφελος ή σε μια διαφωνία περιεχομένου (ή λήμματος) όπου είναι εμπλεκόμενο μέρος (ή σημαντικός συντάκτης) ή όπου υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει σημαντική σύγκρουση ενδιαφέροντος».

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Περαιτέρω ανάγνωσηΕπεξεργασία