Βικιπαίδεια:Δοκίμια

Τα δοκίμια, όπως χρησιμοποιούνται από τους συντάκτες της Βικιπαίδειας, συνήθως περιέχουν τις απόψεις και τις συμβουλές ενός ή περισσότερων συντακτών της. Ο λόγος ύπαρξης ενός δοκίμιου, είναι να σχολιάσει ή να βοηθήσει την εγκυκλοπαίδεια, αλλά όχι σε άσχετα θέματα. Τα δοκίμια δεν έχουν επίσημο χαρακτήρα και δεν μιλάνε εκ μέρους της κοινότητας της Βικιπαίδειας, καθώς μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς έγκριση. Το να ακολουθούνται οι απόψεις ή οι συμβουλές ενός δοκιμίου είναι προαιρετικό.