Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (γεγονότα)

Στη Βικιπαίδεια, η εγκυκλοπαιδικότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται από την κοινότητα εάν ένα θέμα μπορεί να έχει δικό του λήμμα.

Υπόβαθρο

Επεξεργασία

Οι συζητήσεις για διαγραφή λημμάτων περιλαμβάνουν σειρά αμφιλεγόμενων συζητήσεων σχετικά με γεγονότα, ιδιαίτερα έκτακτα ειδησεογραφικά γεγονότα, τα οποία έχουν λάβει έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή διαμορφώθηκε με την πρόθεση να καθοδηγήσει τους συντάκτες στην ερμηνεία των διαφόρων προϋπαρχουσών πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών που ισχύουν για άρθρα σχετικά με εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Εγκυκλοπαιδικότητας (δηλαδή «ένα θέμα θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας εάν έχει λάβει σημαντική κάλυψη από αξιόπιστες πηγές ανεξάρτητες από το θέμα») και τη σχέση του με το ΒΠ:ΟΧΙ#ΕΙΔΗΣΕΙΣ (δηλ. η Βικιπαίδεια δεν αποτελεί αδιάκριτη συλλογή ειδησεογραφικού υλικού). Προσπαθώντας να ξεκαθαρίσουμε την εφαρμογή αυτών των κανόνων σε άρθρα σχετικά με εκδηλώσεις, αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αντικατοπτρίζει τη συναίνεση της κοινότητας σχετικά με τον χειρισμό παρόμοιων άρθρων.

Τα κριτήρια ένταξης

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν είναι έντυπη εγκυκλοπαίδεια, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρακτικό όριο στον αριθμό των θεμάτων που μπορούμε να καλύψουμε ή στο συνολικό ποσό του περιεχομένου. Ωστόσο, δεν είναι επίσης αδιάκριτη συλλογή πληροφοριών ή ειδησεογραφικός οργανισμός. Τα Βικινέα αποτελούν ένα μέρος όπου οι συντάκτες μπορούν να καταγράψουν τρέχοντα ειδησεογραφικά γεγονότα, αλλά δεν έχει ή θα πρέπει κάθε περιστατικό που αποκτά κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης λήμμα στη Βικιπαίδεια. Ένας βασικός κανόνας για τη δημιουργία ενός άρθρου της Βικιπαίδειας είναι αν το συμβάν είναι διαρκούς, ιστορικής σημασίας και το εύρος κάλυψης (προτιμάται η εθνική ή η παγκόσμια αναφορά).

Οι συντάκτες πρέπει να έχουν κατά νου τον προσφατισμό, την τάση τα νέα και τρέχοντα θέματα να φαίνονται πιο σημαντικά από ό, τι θα φαίνονται σε λίγα χρόνια. Πολλά γεγονότα λαμβάνουν κάλυψη στις ειδήσεις και όμως δεν έχουν ιστορική ή διαρκή σημασία. Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν κριτήρια επιλογής περιεχομένου, δηλαδή την αξία των ειδήσεων, που διαφέρουν από τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Βικιπαίδεια και οι εγκυκλοπαίδειες. Ένα βίαιο έγκλημα, ένας τυχαίος θάνατος ή άλλα γεγονότα στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να είναι τραβήξουν το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων και συντακτών ειδήσεων ώστε να καλυφθούν, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται πάντα σε επαρκή εγκυκλοπαιδικότητα ώστε να αποκτήσουν λήμμα στη Βικιπαίδεια.

  1. Τα γεγονότα είναι πιθανότατα εγκυκλοπαιδικά εάν έχουν διαρκή ιστορική σημασία και πληρούν τη γενική πολιτική εγκυκλοπαιδικότητας ή εάν έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο.
  2. Τα γεγονότα είναι επίσης πολύ πιθανό να είναι εγκυκλοπαιδικά εάν έχουν εκτεταμένο αντίκτυπο και καλύφθηκαν εκτεταμένα σε διάφορες πηγές, ειδικά εάν επίσης αναλυθούν εκ των υστέρων (όπως περιγράφεται παρακάτω).
  3. Γεγονότα με μικρότερη κάλυψη ή πιο περιορισμένο αντίκτυπο μπορεί να είναι ή να μην είναι εγκυκλοπαιδικά. Οι παρακάτω περιγραφές παρέχουν καθοδήγηση για την αξιολόγηση του γεγονότος.
  4. Ειδησεογραφική κάλυψη ρουτίνας (συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων εγκλημάτων, ατυχημάτων, θανάτων, διασημοτήτων ή πολιτικών ειδήσεων, ειδήσεων "σοκ", ιστοριών που δεν έχουν αντίκτυπο) - είτε είναι τραγική είτε καλύπτεται σε βάθος χρόνου - συνήθως δεν είναι εγκυκλοπαιδική, εκτός εάν κάτι τους δίνει επιπλέον επιπλέον σημασία.

Οι συντάκτριες και οι συντάκτες της Βικιπαίδειας είναι άνθρωποι. Συγκινούνται, ενθουσιάζονται, εξοργίζονται, θρηνούν. Τα συναισθήματα αυτά, που ιδιαίτερα σε περιπτώσεις γεγονότων σε εξέλιξη μπορεί να είναι απολυτως αυθεντικά και εξαιρετικά έντονα, δεν συνιστούν τεκμήρια εγκυκλοπαιδικότητας. Ουτε είναι λόγος για να μετριαστεί η δέουσα προσοχή κατά τον έλεγχο της εγκυκλοπαιδικότητας.

Το γεγονός

Επεξεργασία

Αντίκτυπος

Επεξεργασία
Ένα γεγονός που προκαλεί ή είναι πρόδρομο ενός γεγονότος με χρόνιο αντίκτυπο, είναι πιθανό να είναι εγκυκλοπαιδικό.

Γεγονότα που προκαλούν ή είναι πρόδρομα άλλων γεγονότων με χρόνιο αντίκτυπο συχνά θεωρούνται εγκυκλοπαιδικά. Αυτή η αιτιακή αλυσίδα μπορεί να περιλαμβάνει και αλλάγες στις απόψεις και συμπεριφορές της κοινωνίας, ή στη νομοθεσία. Για παράδειγμα το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου Πρεστίζ οδήγησε στην απαγόρευση από την Ε.Ε. της μεραφοράς αργού πετρελαίου από μονοπύθμενα δεξαμενόπλοια.

Γεγονότα που έχουν αξιοσημείωτη και τεκμηριωμένη μόνιμη επίδραση ιστορικής σημασίας είναι πιθανότατα εγκυκλοπαιδικά. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, φυσικές καταστροφές που έχουν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές, αφού οδηγούν σε ανοικοδόμηση, μετατόπιση πληθυσμού και πιθανό αντίκτυπο στις εκλογές. Για παράδειγμα, ο τυφώνας Κατρίνα ή ο σεισμός του Ινδικού Ωκεανού του 2004 είναι εγκυκλοπαιδικά κατά αυτά τα πρότυπα. Ένας μικρός σεισμός ή καταιγίδα με μικρό ή καθόλου αντίκτυπο στους ανθρώπινους πληθυσμούς είναι μάλλον μη εγκυκλοπαιδικός.

Γεωγραφικό εύρος

Επεξεργασία
Τα εγκυκλοπαιδικά γεγονότα έχουν συνήθως σημαντικό αντίκτυπο σε μια ευρεία περιοχή, τομέα ή μεγάλη κοινωνική ομάδα.

Ένα γεγονός που επηρεάζει μια τοπική περιοχή και αναφέρεται μόνο από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μπορεί να μην είναι απαραίτητα εγκυκλοπαιδικό. Η κάλυψη ενός γεγονότος σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο μπορεί να καταστήσει την εγκυκλοπαιδικότητα πιθανότερη, αλλά η κάλυψη αυτή δεν πρέπει να αποτελεί τη μοναδική βάση για τη δημιουργία ενός άρθρου. Ωστόσο, γεγονότα που έχουν αποδείξιμο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε μια σημαντική περιοχή του κόσμου ή μια μεγάλη κοινωνική ομάδα θεωρείται ότι είναι αρκετά εγκυκλοπαιδικά.

Βάθος κάλυψης

Επεξεργασία
Ένα γεγονός πρέπει να λάβει σημαντική ή σε βάθος κάλυψη για να είναι εγκυκλοπαιδικό.

Η γενική κατευθυντήρια γραμμή είναι ότι η κάλυψη πρέπει να είναι σημαντική και όχι επιδερμική. Η εμπεριστατωμένη κάλυψη περιλαμβάνει ανάλυση που παρουσιάζει το πλαίσιο του γεγονότος, όπως γίνεται συχνά σε βιβλία, άρθρα μεγάλου μήκους σε μεγάλα ειδησεογραφικά περιοδικά (όπως Time, Newsweek ή The Economist) και ειδικές τηλεοπτικές εκπομπές ειδήσεων. Παρουσίαση ειδήσεων στερούμενη ένα θεματικό άξονα ή πλαίσιο αναφοράς θεωρείται συχνά κάλυψη ρουτίνας. [1] Ορισμένοι συντάκτες θεωρούν τα αφηγηματικά ρεπορτάζ ως πρωτογενείς πηγές παρά δευτερογενείς πηγές.

Μερικές φορές οι πηγές των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν γεγονότα λόγω της ομοιότητάς τους (ή της αντίθεσης ή της σύγκρισης) με ένα άλλο περιστατικό που αναφέρεται ευρέως. Οι συντάκτες δεν πρέπει να βασίζονται σε τέτοιες πηγές για να προσδώσουν εγκυκλοπαιδικότητα στο νέο συμβάν, αφού ο κύριος σκοπός αυτών των άρθρων είναι να αναδείξουν είτε το παλιό συμβάν είτε γενικά τέτοιου είδους γεγονότα.

Διάρκεια κάλυψης

Επεξεργασία
Τα εγκυκλοπαιδικά γεγονότα λαμβάνουν συνήθως κάλυψη πέρα από έναν σχετικά σύντομο κύκλο ειδήσεων.

Η διάρκεια της κάλυψης είναι ένας ισχυρός δείκτης για το αν ένα γεγονός έχει παροδική ή εμμένουσα σημασία. Παρόλο που η εγκυκλοπαιδικότητα δεν είναι προσωρινή, που σημαίνει ότι η κάλυψη δεν χρειάζεται να είναι συνεχής για να τεκμηριωθεί εγκυκλοπαιδικότητα, μια έκρηξη ή αύξηση της ειδησεογραφικής κάλυψης δεν καθιστά αυτόματα ένα περιστατικό εγκυκλοπαιδικό. Τα γεγονότα που καλύπτονται μόνο σε πηγές που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από ένα συμβάν, χωρίς περαιτέρω ανάλυση ή συζήτηση, πιθανότατα δεν είναι κατάλληλα για ένα άρθρο εγκυκλοπαίδειας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο ή αδύνατο να προσδιοριστεί λίγο μετά το γεγονός, καθώς οι συντάκτες δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν ένα συμβάν θα λάβει περαιτέρω κάλυψη ή όχι. Επειδή ένα γεγονός συνέβη πρόσφατα δεν καθίσταται αυτόματα μη εγκυκλοπαιδικό.

Εάν ένα γεγονός αναφέρεται ως μελέτη περίπτωσης σε πολλαπλές πηγές μετά τη λήξη της αρχικής κάλυψης, αυτό μπορεί να είναι ένδειξη μόνιμης σημασίας.

Ποικιλία πηγών

Επεξεργασία
Συνήθως αναμένεται σημαντική εθνική ή διεθνής κάλυψη για ένα εγκυκλοπαιδικό γεγονός. Οι αναφορές ευρείας κλίμακας τείνουν να δείχνουν σημασία, αλλά οι πηγές που απλώς αντικατοπτρίζουν ή τείνουν να ακολουθούν άλλες πηγές ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με άλλες πηγές, συνήθως παραβλέπονται.

Η γενική πολιτική της Βικιπαίδειας για την εγκυκλοπαιδικότητα συνιστά να παρέχονται πολλές πηγές για να διαπιστωθεί η εγκυκλοπαιδικότητα ενός θέματος, όχι μόνο πολλαπλές αναφορές από μία πηγή. Μια σειρά ειδησεογραφικών αναφορών από μια εφημερίδα ή ένα ειδησεογραφικό κανάλι δεν είναι επαρκής βάση για ένα λήμμα.[2]

Μέσα ενημέρωσης υπό κοινό έλεγχο ή εξάρτηση δεν αθροίζονται αλλά μετρώνται σαν μία περίπτωση κάλυψης όταν παρουσιάζουν ένα θέμα. Παρομοίως, όταν ένα ρεπορτάζ ή ένα δελτίο τύπου απλώς αναπαράγονται (συχνά λέξη προς λέξη) από μέσα ενημέρωσης ή όταν οι δημοσιογράφοι βασίζουν τις πληροφορίες σε ειδησεογραφική κάλυψη άλλου μέσου π.χ. «Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μεταδίδει πως ...», αυτές είναι περιπτώσεις που για την εξακρίβωση της εγκυκλοπαιδικότητας θα μετρηθούν σαν μία. Ρεπορτάζ που είναι παράγωγο άλλου ρεπορτάζ δεν επαληθεύουν το ένα το άλλο, το ίδιο ισχύει και όταν προέρχονται από μέσα υπό κοινό έλεγχο. Η απλή επανάληψη δεν τεκμηριώνει το είδος της προσπάθειας που απαιτεί ένα σημαντικό θέμα.

Άλλες περιπτώσεις

Επεξεργασία

Κάλυψη ρουτίνας

Επεξεργασία

Σύμφωνα με την πολιτική της Βικιπαίδειας, η κάλυψη ρουτίνας ειδήσεων όπως ανακοινώσεις δεν αποτελεί επαρκή βάση για ένα λήμμα. Η προγραμματισμένη κάλυψη προγραμματισμένων εκδηλώσεων, ειδικά όταν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση το προωθούν επίσης, θεωρείται κάλυψη ρουτίνας.[3] Ανακοινώσεις γάμου, αποτελέσματα αθλητικών αγώνων, αρχεία καταγραφής εγκλημάτων και άλλα αντικείμενα που τείνουν να απαλλάσσονται από τις συζητήσεις για την αξιοπιστία πρέπει να θεωρούνται κάλυψη ρουτίνας. Συνήθεις εκδηλώσεις όπως αθλητικοί αγώνες, πρεμιέρες ταινιών, συνεντεύξεις τύπου κ.λπ. μπορεί να είναι καλύτερο να ενσωματωθούν σε κάποιο λήμμα, εάν αναφερθούν. Συνηθισμένα γεγονότα πιθανότατα δεν είναι εγκυκλοπαιδικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις σύντομες, συχνά διασκεδαστικές ή ανάλαφρες (για παράδειγμα αρκούδα-σε-δέντρο ή ντόπιος-κερδίζει-βραβείο) ιστορίες που εμφανίζονται συχνά στις πίσω σελίδες των εφημερίδων ή κοντά στο τέλος των βραδινών δελτίων ειδήσεων.

Σκανδαλοθηρία

Επεξεργασία

Τα ταμπλόιντ ή η κίτρινη δημοσιογραφία θεωρούνται συνήθως κακή βάση για ένα λήμμα εγκυκλοπαίδειας, λόγω της έλλειψης ελέγχου των γεγονότων που είναι εγγενής στα εντυπωσιοθηρικά και σκανδαλοθηρικά περιοδικά. Σύμφωνα με την πολιτική, η Βικιπαίδεια δεν είναι χώρος για σκανδαλοθηρία ή κουτσομπολιά. Ακόμη και σε σεβαστά μέσα ενημέρωσης, ο 24ωρος κύκλος ειδήσεων και άλλες πιέσεις που ενυπάρχουν στη δημοσιογραφική βιομηχανία μπορούν να οδηγήσουν σε αναπαραγωγή ειδήσεων χωρίς τον κατάλληλο έλεγχο των γεγονότων και μπορεί να ασχοληθούν με ασήμαντες ειδήσεις. Ορισμένοι συντάκτες ενδέχεται να λαμβάνουν υπόψη την προκατάληψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως το σύνδρομο αγνοούμενης λευκής γυναίκας, κατά την αξιολόγηση της εγκυκλοπαιδικότητας. Σημειώστε ότι αυτή η πολιτική ισχύει για λήμματα σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πέρα από απλές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων άρθρων για ζωντανούς ανθρώπους, διασημότητες και περιθωριακές ιδέες .

Ποινικές πράξεις

Επεξεργασία

Λήμματα σχετικά με εγκληματικές πράξεις,[4] ιδίως εκείνα που εμπίπτουν στην κατηγορία των «έκτακτων ειδήσεων», αποτελούν συχνά αντικείμενο συζητήσεων διαγραφής. Όπως και με άλλα γεγονότα, η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να αποδώσει εγκυκλοπαιδικότητα σε μια πολύκροτη αξιόποινη πράξη, υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη αυτή πληροί τις παραπάνω οδηγίες και αυτές που αφορούν αξιόπιστες πηγές.

Εάν ένα θέμα θεωρείται εγκυκλοπαιδικό με βάση τις οδηγίες και είναι πιθανό έγκλημα, το λήμμα προτείνεται να διατηρείται ακόμη και αν στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι δεν συνέβη κάποιο έγκλημα, καθώς αυτό δεν θα μειώνει την εγκυκλοπαιδικότητα ενός θέματος.

Άνθρωποι αξιοσημείωτοι για ένα μόνο συμβάν

Επεξεργασία

Άτομα που είναι γνωστά μόνο σε σχέση με ένα συμβάν δεν θα πρέπει γενικά να έχουν λήμμα γι' αυτά. Εάν το συμβάν είναι εγκυκλοπαιδικό, τότε θα πρέπει συνήθως να γραφτεί ένα λήμμα για το συμβάν.

Μελλοντικά γεγονότα

Επεξεργασία

Όλα τα λήμματα σχετικά με αναμενόμενα γεγονότα πρέπει να είναι επαληθεύσιμα και το θέμα πρέπει να έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να αξίζει ένα λήμμα εάν το συμβάν είχε ήδη συμβεί. Μεμονωμένα προγραμματισμένα ή αναμενόμενα μελλοντικά γεγονότα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο εάν το συμβάν είναι εγκυκλοπαιδικό και σχεδόν βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί. Οι ημερομηνίες δεν είναι οριστικές μέχρι να συμβεί το γεγονός, καθώς ακόμη και εγκυκλοπαιδικά γεγονότα μπορούν να ακυρωθούν ή να αναβληθούν την τελευταία στιγμή. Εάν η προετοιμασία για την εκδήλωση δεν έχει ήδη αρχίσει, οι εικασίες σχετικά με αυτό πρέπει να τεκμηριώνονται καλά. Τέτοια λήμματα δεν είναι κατάλληλα εάν δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτα για το γεγονός που είναι επαληθεύσιμο και όχι πρωτότυπη έρευνα.

Έκτακτες ειδήσεις

Επεξεργασία

Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί μπορεί να κρίνουν ότι ένα γεγονός έχει τέτοιο ενδιαφέρον ώστε να διακόψουν εκτάκτως το πρόγραμμά τους ή να δημοσιεύσουν ένα συμβάν πρωτού γίνουν γνωστές σαφείς πληροφορίες ή είναι ξεκάθαρη η σημασία του γεγονότος. Η διακοπή του προγράμματος για την κάλυψη ενός γεγονός δεν αποτελεί per se απόδειξη εγκυκλοπαιδικότητας.

Εάν ένα γεγονός εξακολουθεί να καλύπτεται ευρέως στον τύπο, οι συντάκτες μπορούν να τοποθετήσουν το πρότυπο {{Τρέχον γεγονός}} σε αυτό για να ενημερώσουν τους αναγνώστες για την μεταβαλλόμενη φύση του λήμματος.

Μη βιαστείτε να δημιουργήσετε λήμματα

Επεξεργασία

Είναι συνετό να καθυστερήσετε να γράψετε ένα λήμμα για ένα έκτακτο ειδησεογραφικό συμβάν έως ότου η σημασία του γεγονότος είναι σαφέστερη, καθώς η έγκαιρη κάλυψη μπορεί να στερείται προοπτικής και να υπόκειται σε λάθη. Η συγγραφή για έκτακτες ειδήσεις μπορεί να είναι προσφατισμός και η Βικιπαίδεια δεν είναι Πυθία. Συνιστάται στους συντάκτες να ξεκινήσουν μια ενότητα σχετικά με το συμβάν σε ένα υπάρχον λήμμα σχετικά με ένα σχετικό θέμα, αν είναι δυνατόν, το οποίο μπορεί αργότερα να χωριστεί σε δικό του λήμμα, εάν η κάλυψη υποδηλώνει ότι το συμβάν είναι ανεξάρτητα εγκυκλοπαιδικό.

Πολλά λήμμα για γεγονότα δημιουργούνται προσμένοντας την εγκυκλοπαιδικότητάς τους. Προσμονή είναι η δημιουργία ενός λήμμα σχετικά με ένα πρόσφατο συμβάν με την προσδοκία ότι θα πληροί τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας, προτού είναι βέβαιη η διάρκεια της κάλυψης ή οποιοσδήποτε διαρκής αντίκτυπος. Για παράδειγμα, το λήμμα για τον σεισμό στη Σάμο και στη Σμύρνη το 2020 δημιουργήθηκε μόλις 40 λεπτά μετά το σεισμό. Οι επιχειρήσεις διάσωσης ήταν ακόμη σε εξέλιξη, η έκταση των ζημιών ασαφής και ο τελικός αριθμός των νεκρών δεν ήταν γνωστός.

Η προσμονή εγκυκλοπαιδικότητας μπορεί να είναι λανθασμένη. Πολλά γεγονότα που παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ ως μεγάλα την ημέρα της εμφάνισής τους γίνονται γρήγορα μόνο μια υποσημείωση.

Μη βιαστείτε να διαγράψετε λήμματα

Επεξεργασία

Λήμματα σχετικά με τα έκτακτα συμβάντα συχνά προτείνονται γρήγορα για διαγραφή. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει προθεσμία, συνιστάται να καθυστερήσετε την υποψηφιότητα για μερικές ημέρες για να αποφύγετε μια συζήτηση διαγραφής που αφορά έναν κινούμενο στόχο και να αφήσετε χρόνο για να προκύψει μια σαφέστερη εικόνα της εγκυκλοπαιδικότητας, η οποία μπορεί να κάνει μια συζήτηση διαγραφής περιττή. Οι συζητήσεις διαγραφής ενώ τα γεγονότα εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των ειδήσεων σπάνια καταλήγουν σε συναίνεση για διαγραφή. Ενδέχεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στη διαγραφή, όπως η συγχώνευση ή η επανεπεξεργασία του άρθρου, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την πολιτική, για παράδειγμα, με την επανεγγραφή ενός άρθρου για ένα άτομο που είναι γνωστό μόνο για ένα συμβάν. Άλλες εναλλακτικές λύσεις στη διαγραφή ενώ το συμβάν εξελίσσεται είναι η ανάπτυξη στο πρόχειρο κάποιου χρήστη.

Εναλλακτικές λύσεις στη διαγραφή

Επεξεργασία

Εάν η εγκυκλοπαιδικότητα ενός γεγονότος αμφισβητείται αλλά σχετίζεται κυρίως με ένα συγκεκριμένο άτομο, εταιρεία ή οργανισμό ή μπορεί να καλυφθεί ως μέρος ενός ευρύτερου θέματος, μπορεί να είναι προτιμότερο να περιγραφεί το συμβάν σε ένα προϋπάρχον λήμμα, με συγχώνευση περιεχομένου. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην δοθεί υπερβολική βαρύτητα στο γεγονός ή να παραβιαστεί η πολιτική μας για βιογραφίες ζωντανών προσώπων.

Εάν δεν υπάρχει κατάλληλος στόχος για συγχώνευση, μια λύση μπορεί να είναι η επανεπεξεργασία του λήμματος ώστε να καλύπτει ευρύτερο πλαίσιο πέρα από ένα μόνο συμβάν.

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Jaeho Cho; Michael P. Boyle; Heejo Keum; Mark D. Shevy; Douglas M. Mcleod; Dhavan V. Shah; Zhongdang Pan (September 2003). «Media, Terrorism, and Emotionality: Emotional Differences in Media Content and Public Reactions to the September 11th Terrorist Attacks». Journal of Broadcasting & Electronic Media 47 (3): 309–327. doi:10.1207/s15506878jobem4703_1. 
  2. Από την ΒΠ:Ε: «Η έλλειψη πολλαπλών πηγών υποδεικνύει ότι το θέμα μπορεί να είναι καταλληλότερο για ένταξη σε ένα λήμμα σχετικά με ένα ευρύτερο θέμα. Απλές αναδημοσιεύσεις μιας ενιαίας πηγής ή μιας ειδησεογραφικής υπηρεσίας δεν αποτελούν πάντα πολλαπλές εργασίες. Διάφορα περιοδικά που δημοσιεύουν ταυτόχρονα άρθρα στην ίδια γεωγραφική περιοχή για ένα περιστατικό, δεν αποτελούν πάντα πολλαπλές εργασίες, ιδίως όταν στηρίζονται οι συντάκτες τους στις ίδιες πηγές, και απλώς επαναδιατυπώνουν τις ίδιες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, διάφορα περιοδικά που δημοσιεύουν το ίδιο άρθρο μέσα στην ίδια γεωγραφική περιοχή από ένα πρακτορείο ειδήσεων δεν είναι μια πλειάδα έργων.»
  3. Molotch, Harvey; Lester, Marilyn (February 1974). «News as Purposive Behavior: On the Strategic Use of Routine Events, Accidents, and Scandals». American Sociological Review 39 (1): 101–112. doi:10.2307/2094279. ISBN 9780761900764. https://archive.org/details/socialmeaningsof0000unse/page/192/mode/2up?view=theater. 
  4. Μια «εγκληματική πράξη» περιλαμβάνει υλικό στο οποίο έχει διαπραχθεί έγκλημα ή υλικό στο οποίο θεωρείται πιθανό να έχει διαπραχθεί έγκλημα σύμφωνα με μια κάποια δικαστική ή αστυνομική αρχή.