Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (μουσική)


Μουσικά συγκροτήματα και μουσικοί Επεξεργασία

Γίνονται αποδεκτά λήμματα που καλύπτουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Υπάρχουν αρκετές αναφορές σε ανεξάρτητες, αξιόπιστες και έγκυρες πηγές.
    1. Ως ανεξάρτητες εννοούνται πηγές που δεν σχετίζονται με τους μουσικούς ή τα συγκροτήματα.
    2. Το κριτήριο παραπέμπει γενικά σε αξιόπιστες δημοσιεύσεις με αναφορές στους μουσικούς, όπως λήμματα και αφιερώματα εφημερίδων ή περιοδικών και βιβλία. Εξαιρούνται τα δελτία τύπου εταιρειών ή άλλου τύπου διαφημιστικές καταχωρίσεις, καθώς και απλές αναφορές σε μελλοντικές εμφανίσεις και συναυλίες των μουσικών που απλώς επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους. Απλή αναφορά των μουσικών σε γενικές βάσεις δεδομένων ή άλλου τύπου γενικούς καταλόγους δεν αποτελούν τεκμήριο σπουδαιότητας. Συνεκτιμάται η βαρύτητα των πηγών, κυρίως σε περιπτώσεις τοπικών εντύπων με πολύ μικρή εμβέλεια.
  2. Έχουν αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία. Θα πρέπει να τεκμηριώνεται με επίσημα και αντικειμενικά στοιχεία (κατά το Βικιπαίδεια:Επαληθευσιμότητα). Κριτήριο αποτελεί για παράδειγμα η ύπαρξη πλατινένιου ή χρυσού δίσκου σε τουλάχιστον μία χώρα ή ακόμα η ύπαρξη μίας μεγάλης επιτυχίας, με διάρκεια στο χρόνο, σε διεθνείς ή εγχώριους καταλόγους πωλήσεων.
  3. Έχουν κυκλοφορήσει από κύρια δισκογραφική εταιρεία τουλάχιστον 3 άλμπουμ πριν το 1993 ή 4 άλμπουμ στο σύνολο[1] και ύπαρξη ανεξάρτητων δευτερογενών πηγών.
  4. Έχουν διακριθεί με ένα τουλάχιστον επίσημο μουσικό βραβείο.
  5. Αποτελούν κύριο εκπρόσωπο μίας ανεξάρτητης μουσικής σκηνής. Θα πρέπει να είναι πιο γνωστοί από το μέσο όρο των ομοειδών τους συγκροτημάτων (σε συνδυασμό με το κριτήριο 1, αφορά κυρίως τα συγκροτήματα που λειτουργούν εκτός επίσημων εμπορικών κυκλωμάτων).

Δισκογραφία Επεξεργασία

Δίσκοι μουσικών που ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να αποκτήσουν ξεχωριστό λήμμα, υπό τον όρο ότι θα περιέχει μη τετριμμένες και επαληθεύσιμες πληροφορίες. Για παράδειγμα δεν θεωρείται επαρκές περιεχόμενο μία συνοπτική αναφορά στο χρόνο κυκλοφορίας του δίσκου και το συγκρότημα μαζί με έναν κατάλογο τραγουδιών (σημ.: μπορεί φυσικά να δημιουργηθεί ένα τέτοιο λήμμα και για ένα δίσκο που είναι εμφανές ότι είναι αξιοσημείωτος ή έχει ιδιαίτερη αξία ώστε να μπορεί να επεκταθεί, οπότε σε αυτή την περίπτωση διατηρείται ή γίνεται πιο ειδική συζήτηση). Τέτοιου τύπου πληροφορίες μπορούν να ενσωματωθούν στο λήμμα του ίδιου του μουσικού ή αν υπάρχει θέμα μεγέθους του κύριου λήμματος σε ένα συμπληρωματικό λήμμα (π.χ Γιώργος Νταλάρας (δισκογραφία)) που να περιλαμβάνει ολόκληρη τη δισκογραφία του μουσικού ή του συγκροτήματος και το οποίο θα συγκεντρώνει ουσιαστικά τις ίδιες πληροφορίες.

Σημειώσεις και παραπομπές Επεξεργασία

  1. Σύμφωνα με τους κανόνες των UK Charts, μια ηχογράφηση μετράει ως "άλμπουμ" αν έχει περισσότερα από τέσσερα κομμάτια ή διαρκεί περισσότερο από 25 λεπτά.