Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (άνθρωποι)


Η εγκυκλοπαιδικότητα στη Βικιπαίδεια αποτελεί κριτήριο ένταξης με βάση την εγκυκλοπαιδική καταλληλότητα του θέματος ενός λήμματος. Για την Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (άνθρωποι), το πρόσωπο που είναι το θέμα ενός εγκυκλοπαιδικού λήμματος θα πρέπει να είναι "αξιοσημείωτο" - δηλαδή, "σημαντικό, ενδιαφέρον, ή ασυνήθιστο αρκετά για να αξίζει την προσοχή ή να καταγραφεί" μέσα στην Βικιπαίδεια ως γραπτή αφήγηση της ζωής του ατόμου. «Αξιοσημείωτο», με την έννοια ότι είναι «διάσημο» ή «δημοφιλές» - αν και δεν είναι άσχετο - είναι δευτερεύον.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αξιοσημείωτης εγκυκλοπαιδικότητας για βιογραφίες αντανακλά την συναίνεση που επιτεύχθηκε μέσα από συζητήσεις και ενισχύεται από την καθιερωμένη πρακτική, και ενημερώνει τις αποφάσεις σχετικά με το εάν ένα λήμμα για ένα πρόσωπο πρέπει να γραφτεί, συγχωνευθεί, διαγραφεί ή να αναπτυχθεί περαιτέρω. Για συμβουλές σχετικά με το πώς να γράψετε βιογραφικά λήμματα, δείτε Βικιπαίδεια:Βιογραφίες ζώντων προσώπων.

Ο τίτλος του λήμματος θα πρέπει να καθορίζει σχετικά με τι είναι το λήμμα. Εάν υπάρχει αρκετά έγκυρο περιεχόμενο για να γεμίσει ένα λήμμα σχετικά με το άτομο, τότε "Γιάννης Αγιάννης" θα ήταν ένας κατάλληλος τίτλος. Αν, όμως, υπάρχουν αρκετές μόνο πληροφορίες σχετικά με μία αξιοσημείωτο γεγονός που σχετίζεται με το άτομο, τότε το λήμμα πρέπει να έχει τίτλο ειδικά για αυτή την περίπτωση, όπως π.χ. η Δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια.

Βασικά κριτήρια

Επεξεργασία

Ένα άτομο τεκμαίρεται ότι είναι αξιοσημείωτο εγκυκλοπαιδικά αν αυτός ή αυτή έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολλών δημοσιευμένων δευτερογενών πηγών που να είναι αξιόπιστες, διανοητικά ανεξάρτητες μεταξύ τους[1], και είναι ανεξάρτητες από το αντικείμενο.[2]

 • Αν το βάθος της κάλυψης σε οποιαδήποτε δεδομένη πηγή δεν είναι σημαντικό, τότε πολλαπλές ανεξάρτητες πηγές μπορούν να συνδυαστούν για να τεκμηριώσουν την εγκυκλοπαιδικότητα. Τετριμμένη ή κοινότυπη κάλυψη ενός υποκειμένου από δευτερεύουσες πηγές μπορεί να μην είναι επαρκής για να τεκμηριώσει αξιοσημείωτη εγκυκλοπαιδικότητα.[3]
 • Πρωτογενείς πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του περιεχομένου σε ένα λήμμα, αλλά δεν συνεισφέρουν στην απόδειξη της αξιοσημείωτης εγκυκλοπαιδικότητας ενός υποκειμένου.

Πρόσθετα κριτήρια

Επεξεργασία

Οι παρακάτω τύποι προσωπικοτήτων πιθανώς αξίζουν το δικό τους λήμμα στη Βικιπαίδεια, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν αρκετές επαληθεύσιμες πληροφορίες διαθέσιμες και ελκύουν αρκετά το δημόσιο ενδιαφέρον. Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός. Το γεγονός ότι δεν εμπίπτει το βιογραφικό ενός ατόμου στις παρακάτω κατηγορίες, δεν σημαίνει ότι το λήμμα πρέπει αυτόματα να διαγραφεί.

 • Οποιαδήποτε βιογραφία: Άτομα με ευρέως αναγνωρισμένη συνεισφορά, τμήμα μιας διαρκούς ιστορικής καταγραφής, στον ιδιαίτερο τομέα δραστηριοποίησής τους.[4]
 • Πολιτικοί:
  • Πολιτικές μορφές διεθνούς ή εθνικής εμβέλειας που έχουν ήδη εκλεγεί ή διοριστεί σε κάποιο δημόσιο αξίωμα.
  • Μείζονες πολιτικές μορφές σε τοπικό επίπεδο, που έχουν καλυφθεί αρκετά από δημοσιεύματα του τύπου.[4]
 • Αναγνωρισμένες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και άτομα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη.
 • Αθλητές: δείτε Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (αθλητισμός)
 • Σημαντικοί ηθοποιοί και προσωπικότητες της τηλεόρασης που έχουν εμφανιστεί σε σημαντικές ταινίες ή τηλεοπτικές παραγωγές. Η σημαντικότητα καθορίζεται από:
  • Πολυάριθμα αφιερώματα σε περιοδικές εκδόσεις λαϊκής κουλτούρας όπως το Vogue, το GQ, το Elle, το FHM ή εφημερίδες.
  • Μεγάλο κοινό θαυμαστών.
  • Ύπαρξη ανεξάρτητης βιογραφίας.
  • Αναγνωρισιμότητα του ονόματος.
  • Εμπορικότητα.
 • Συγγραφείς, εκδότες και φωτογράφοι με βραβεύσεις και κριτικές για το έργο τους: δείτε Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (συγγραφείς)
 • Ζωγράφοι, γλύπτες, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και άλλοι επαγγελματίες, των οποίων το έργο είναι ευρέως γνωστό (θετικά ή αρνητικά) και η ζωή των οποίων είναι πιθανό να γίνει τμήμα ενός μόνιμου ιστορικού αρχείου στον τομέα τους.
 • Μουσικοί, τραγουδιστές: δείτε Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (μουσική)
 • Ακαδημαϊκοί: Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (πανεπιστημιακοί)

Αν το λήμμα δεν περνάει τη δοκιμασία

Επεξεργασία

Αν στο ίδιο το λήμμα δεν υπάρχει κάποιος ισχυρισμός περί σημαντικότητας του προσώπου που βιογραφείται, μπορείτε να προσθέστε το πρότυπο {{Εγκυκλοπαιδικότητα}} στη σελίδα του λήμματος και να ειδοποιήσετε τον συντάκτη στη σελίδα συζήτησής του. Ο χρήστης που συνέταξε το λήμμα ειδοποιείται με αυτόν τον τρόπο ότι η αποτυχία παρουσίασης στοιχείων που αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του ατόμου που βιογραφεί είναι πιθανό να οδηγήσει σε ταχεία διαγραφή του λήμματος. Είναι πολύ πιθανό ο συγγραφέας του λήμματος να είναι σε θέση να προσθέσει τέτοιου είδους στοιχεία, αλλά απλά δεν γνωρίζει ότι χρειάζεται να το πράξει.

Αν υφίσταται ισχυρισμός περί εγκυκλοπαιδικότητας, αλλά θεωρείτε ότι δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ίσως χρειάζεται να εξηγήσετε τη θέση σας στον χρήστη, πριν σημειώσετε το λήμμα προς διαγραφή. Πιθανώς είναι σε θέση να το βελτιώσει ή να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του.

Γενικώς, το προσωπικό και ιδιαίτερο μήνυμα και το ενδιαφέρον σας για το λήμμα, στη σελίδα συζήτησης του λήμματος ή στη σελίδα συζήτησης του χρήστη, είναι περισσότερο επιβοηθητικό από ένα γενικό και απρόσωπο πρότυπο.

Αν ο συγγραφέας δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του, τότε μπορείτε να προσθέσετε το {{Εγκυκλοπαιδικότητα}}.

Σημειώσεις

Επεξεργασία
 1. Πηγές που είναι καθαρά παράγωγα μιας αρχικής πηγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναφορές, αλλά δεν συμβάλλουν προς την εδραίωση του αξιοσημείωτου ενός υποκειμένου. "Πνευματική ανεξαρτησία» απαιτεί όχι μόνο ότι το περιεχόμενο των πηγών να μην είναι ταυτόσημο, αλλά επίσης, ότι το σύνολο του περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σε ένα έργο δεν πρέπει να προέρχεται από (ή να μη βασίζεται σε) μια άλλη εργασία (μερικές παραλαγές είναι αποδεκτές). Για παράδειγμα, μια ομιλία από έναν πολιτικό για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο συμβάλλει προς την εδραίωση της εγκυκλοπαιδικότητας του εν λόγω προσώπου, αλλά πολλαπλές αναπαραγωγές του αντιγράφου αυτού του λόγου από διάφορα ειδησεογραφικά πρακτορεία δεν το κάνουν. Μια βιογραφία που έχει γραφτεί για ένα πρόσωπο συμβάλλει προς την εδραίωση της εγκυκλοπαιδικότητάς του, αλλά μια σύνοψη αυτής της βιογραφίας χωρίς αυθεντική πρωτότυπη πνευματική συνεισφορά δεν το κάνει.
 2. Η αυτοβιογραφία και αυτο-προώθηση δεν είναι δρόμοι για την ύπαρξη ενός εγκυκλοπαιδικού λήμματος. Το βαρόμετρο της εγκυκλοπαιδικότητας είναι αν άνθρωποι ανεξάρτητοι από το ίδιο το θέμα έχουν πράγματι εκτιμήσει το θέμα ως αρκετά αξιοσημείωτο ώστε να έχουν γράψει και δημοσιεύσει μη-τετριμμένες εργασίες που εστιάζουν σε αυτό. Έτσι, καταχωρήσεις σε βιογραφικά λεξικά που δέχονται αυτο-υποψηφιότητες (όπως το Who is Who) δεν αποδεικνύουν αξιοσημείωτη εγκυκλοπαιδικότητα.
 3. Η μη κοινοτυπία είναι ένα μέτρο του βάθους του περιεχομένου του δημοσιευμένου έργου, και πόσο μακριά είναι ότι το περιεχόμενο από μια απλή καταχώρηση καταλόγου ή μια περαστική αναφορά ("Ο Γιάννης Παπαδόπουλος της Μεγάλης Εταιρίας είπε ..." ή "η Μαρία Νικολάου προσλήφθηκε από το Πανεπιστήμιο μου") που δεν συζητούν σε βάθος το θέμα. Μια αξιόπιστη 200-σελίδη ανεξάρτητη βιογραφία ενός προσώπου που καλύπτει τη ζωή του ατόμου σε λεπτομέρεια είναι μη-τετριμμένη, ενώ ένα πιστοποιητικό γέννησης ή μιας γραμμής καταγραφή σε ένα ψηφοδέλτιο δεν είναι. Βάσεις δεδομένων όπως η Internet Movie Database και Internet Adult Film Database, η RetroDB, το Cine.gr κ.α. δεν θεωρούνται αξιόπιστες, δεδομένου ότι είναι, όπως τα wiki, μαζικά επεξεργαζόμενα με ελάχιστη εποπτεία. Επιπλέον, αυτές οι βάσεις δεδομένων έχουν χαμηλά, ευρέως σαρωτικά γενικά κριτήρια ένταξης.
 4. 4,0 4,1 Σε γενικές γραμμές, για ένα πρόσωπο που είναι "τμήμα της διαρκούς ιστορικής καταγραφής" θα έχουν γραφτεί για αυτό, σε βάθος και ανεξάρτητα, σε πολλά βιβλία ιστορίας για αυτό το πεδίο, από ιστορικούς. Ένας πολιτικός που έχει λάβει "σημαντική κάλυψη από τον τύπο" θα έχουν γραφτεί σχετικά, σε βάθος, και ανεξάρτητα, σε πολλά κύρια άρθρα ειδήσεων, από δημοσιογράφους. Ένας ηθοποιό που έχει εστιαστεί από περιοδικά θα έχουν γραφτεί για αυτόν, σε βάθος και ανεξάρτητα, σε πολλά κύρια άρθρα περιοδικών, από τους συντάκτες των περιοδικών. Ένας ηθοποιός ή τηλεοπτική προσωπικότητα θα έχει "μια ανεξάρτητη βιογραφία" για αυτόν, σε βάθος, σε ένα βιβλίο, από έναν ανεξάρτητο βιογράφο.