Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (στρατιωτικοί)


Στην παρούσα οδηγία περιγράφεται ο τρόπος συμπερίληψης στρατιωτικών στην ελληνόγλωσση Βικιπαίδεια. Ως στρατιωτικοί[1] νοούνται οι αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί που ανήκουν σε οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις κάποιου κράτους[2]. Προσοχή σε καμία περίπτωση, ο όρος δεν μπορεί να διευρυνθεί περιλαμβάνοντας και τους μη βαθμοφόρους, δηλαδή τους απλούς στρατιώτες [3].

Κριτήρια

Επεξεργασία

Δικαιολογείται η συμπερίληψη στην εγκυκλοπαίδεια λημμάτων για στρατιωτικούς, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Να έχει αναλάβει σημαντικές ηγετικές θέσεις (αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.α.). Θα πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψιν η επιρροή της συγκεκριμένης θέσης καθώς και η χρονική στιγμή ανάληψης της θέσης.[i] De facto σημαντικός θεωρείται αυτός που έχει αναλάβει υψηλή θέση σε χώρα όπου ο στρατός έχει ενεργή συμμετοχή στην πολιτική ζωή (Παράδειγμα: Τουρκία).
  2. Να έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων
  3. Να έχει διαδραματίσει κάποιο σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη ενός πολέμου, μιας επιχείρησης ή στην καταστολή ενός πραξικοπήματος (Παράδειγμα: Πολ Τίμπετς)
  4. Να έχει λάβει ενεργή συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα μιας χώρας είτε ως μέλος οργάνωσης στρατιωτικών (Παράδειγμα: Στρατιωτικός Σύνδεσμος είτε ως πραξικοπηματίας (παράδειγμα:Ντέσι Μπάουτερσε).
  5. Να θεωρείται ήρωας και να έχει τιμηθεί από την επίσημη πολιτεία για τις πράξεις του (Παράδειγμα: (Μαρδοχαίος Φριζής)
  6. Να έχει συνεισφέρει σημαντικά και πρωτοποριακά στην ανάπτυξη κάποιου τομέα (Παράδειγμα:Γκρέις Μάρει Χόπερ)
  7. Τιμητικές θέσεις, όπως π.χ. υπασπιστής του Βασιλιά, δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αυτοτελές κριτήριο αλλά παρ' όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως ένα επιπλέον στοιχείο σημαντικότητας με τη λογική πάντα ότι συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις.

Παραδείγματα

Επεξεργασία

i. ^ Για παράδειγμα η θέση του αρχηγού του Μεικτού Εθνικού Επιτελείου των ΗΠΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί ισάξια με αυτή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) της Ελλάδας καθώς ο κάτοχος της πρώτης επηρεάζει σημαντικά τις πολιτικές εξελίξεις ανά τον κόσμο σε αντίθεση με τον δεύτερο. Όσον όμως αφορά την χρονική στιγμή ανάληψης της θέσης, η αρχηγία του ελληνικού στρατού το χρονικό διάστημα μεταξύ Εμφυλίου και Χούντας, υπο προυποθέσεις πάντα, πολύ πιθανόν να πληροί τα κριτήρια σημαντικότητας.

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Λήμμα: Στρατιωτικός, απο το κέντρο ελληνικής γλώσσας
  2. Για την ύπαρξη κράτους δεν είναι αναγκαία η διεθνής αναγνώριση. Αυτό σημαίνει οτι η Ελλάδα, για παράδειγμα, την περίοδο 1821 - 1830 αποτελούσε κράτος ασχέτως αν αναγνωρίστηκε με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830. (Αντώνης Μ. Παντελής,Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, εκδοτικός οίκος Λιβάνη, Αθήνα 2007, σελ.24)
  3. Ισχύει για την συγκεκριμένη πολιτική και δεν έχει σχέση με την ερμηνεία του όρου που δίνεται απο τα λεξικά και τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει τους μη βαθμοφόρους