Βικιπαίδεια:Επίλυση διαφωνιών


Για το σημειωματάριο επίλυσης διαφωνιών, δείτε Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο επίλυσης διαφωνιών.

Αυτή η οδηγία περιγράφει τι ενδείκνυται να κάνετε όταν έχετε διαφωνία με άλλον συντάκτη. Συμβουλευτείτε τη σελίδα μείνετε ψύχραιμοι όταν οι επεξεργασίες γίνονται θερμές για περισσότερες ιδέες. Επίσης έχετε στο νου σας σας ότι η η Βικιπαίδεια δεν είναι πεδίο μαχών.

Αποφυγή διαμάχης

Επεξεργασία

Υπάρχει ποικιλία μεθόδων που συμβάλουν στην θετική επίλυση μιας διαφωνίας, πριν την επίσημη ή ανεξάρτητη διαδικασία επίλυσης. Οι διαφωνίες ή τα παράπονα πρέπει πάντα αρχικά να αντιμετωπίζονται στον πρώτο βαθμό με καλόπιστη προσέγγιση του συντάκτη ή των συντακτών που εμπλέκονται σε αυτήν και επεξήγηση της ένστασής σας και σαφή αιτιολόγηση αυτής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στη σελίδα συζήτησης του εν λόγω λήμματος είτε στη σελίδα συζήτησης του χρήστη.

Ακολουθώντας το κανονικό πρωτόκολλο

Επεξεργασία

Όταν βρείτε ένα χωρίο κειμένου σε ένα λήμμα που είναι προκατειλημμένο ή ανακριβές, βελτιώστε το εάν μπορείτε αντί απλά να το διαγράψετε. Για παράδειγμα, εάν ένα λήμμα εμφανίζεται προκατειλημμένο, προσθέστε υλικό που να το εξισορροπεί ή τροποποιήστε τη διατύπωση. Να συμπεριλάβετε παραπομπές για οποιοδήποτε υλικό προσθέτετε, διαφορετικά ενδέχεται να απομακρυνθεί. Αν δε γνωρίζετε πως να διορθώσετε το πρόβλημα, γράψτε μια σημείωση στη σελίδα συζήτησης ζητώντας βοήθεια.

Για να βοηθήσετε άλλους συντάκτες να κατανοήσουν την λογική που υπάρχει πίσω από τις επεξεργασίες σας, πάντοτε εξηγείστε τις αλλαγές σας στη σύνοψη επεξεργασίας. Αν μια επεξεργασία είναι πολύ πολύπλοκη για να εξηγηθεί στη σύνοψη επεξεργασίας, ή αν η αλλαγή είναι εν δυνάμει εριστική, προσθέστε μια ενότητα στη σελίδα συζήτησης που να εξηγεί το σκεπτικό σας. Να είστε προετοιμασμένος να δικαιολογήσετε τις αλλαγές σας στους άλλους χρήστες στη σελίδα συζήτησης.

Επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο

Επεξεργασία

Το πιο σημαντικό πρώτο βήμα είναι να επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο και όχι στους συντάκτες. Η Βικιπαίδεια έχει θεμελιωθεί στην αρχή της συνεργασίας και στην παραδοχή ότι οι προσπάθειες των άλλων είναι καλόπιστες και σημαντικές για κάθε κοινότητα.

Όταν βρίσκετε ένα σημείο σε ένα λήμμα το οποίο θεωρείτε είτε προκατειλημμένο είτε ανακριβές, βελτιώστε το αν μπορείτε. Εάν αυτό δεν είναι εύκολα εφικτό και διαφωνείτε με μια άποψη που έχει εκφραστεί σε ένα λήμμα, μην το σβήσετε απλά. Καλύτερα να το εξισορροπήσετε με κάτι που εσείς θεωρείτε ουδέτερο. Λάβετε υπόψη σας ότι εάν η προσθήκη σας δεν έχει επαρκή τεκμηρίωση μπορεί είτε να σημανθεί ως τέτοια ή να αφαιρεθεί ολοκληρωτικά λόγω της πολιτικής της Επαληθευσιμότητας

Για να βοηθήσετε τους άλλους συντάκτες να κατανοήσουν την λογική των επεξεργασιών σας, να εξηγείτε πάντα τις αλλαγές σας στη σύνοψη επεξεργασίας. Αν μια τροποποίηση είναι πιθανώς αμφισβητούμενη, εξηγείστε γιατί την κάνατε και πως βελτιώνει το λήμμα. Αν το σκεπτικό σας είναι σύνθετο, προσθέστε ειδική ενότητα στην σχετική σελίδα συζήτησης του λήμματος, προκειμένου να το εξηγήσετε και αναφερθείτε σε αυτήν την ενότητα στη σύνοψη επεξεργασίας. Εάν παρόλα αυτά η τροποποίηση σας αναιρεθεί, μπορείτε να συζητήσετε για την αναίρεση με άλλους συντάκτες στη σελίδα συζήτησης.

Με δυο λόγια: Μην παίρνετε τις πράξεις των άλλων προσωπικά. Εξηγείστε τους τι κάνετε και να είστε πάντα προετοιμασμένοι να αλλάξετε γνώμη.

Αποδεσμευτείτε

Επεξεργασία

Οι περισσότερες καταστάσεις δεν είναι επείγουσες. Δώστε τόσο στον εαυτό σας όσο και στο άλλο μέρος κάποιο χρόνο. Συχνά βοηθά για να πάρετε απλά μια βαθιά ανάσα και να πάρετε μια αναβολή. Μην ανησυχείτε! Επειδή δεν υπάρχουν προθεσμίες, μπορείτε πάντα να διορθώσετε το πρόβλημα αργότερα.

Δείτε το μακροπρόθεσμα. Θα είστε πιθανά σε θέση να επιστρέψετε και να συνεχίσετε τις επεξεργασίες σε ένα λήμμα όταν τα προηγούμενα προβλήματα δεν θα υπάρχουν πια και ο συντάκτης με τον οποίο βρισκόσασταν σε διένεξη μπορεί από μόνος του να έχει πάει παρακάτω. Το αμφισβητούμενο λήμμα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, άλλοι συντάκτες μπορεί να ενδιαφερθούν και αυτοί θα έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αν το θέμα έρθει και πάλι στην επιφάνεια.

Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο όταν βρίσκεστε σε διαμάχη με νέους χρήστες καθώς αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν οι ίδιοι με την πολιτική και την κουλτούρα της Βικιπαίδειας. Επικεντρώστε τις συνεισφορές σας σε ένα άλλο λήμμα όπου μπορείτε να έχετε εποικοδομητική πρόοδο.

Συζητήστε με το άλλο μέρος

Επεξεργασία
 
Μείνετε στα τρία υψηλότερα τμήματα αυτής της πυραμίδας.

Όταν συζητάτε ένα θέμα, θυμηθείτε να μείνετε ψύχραιμοι. Αν συναντήσετε αγενή ή αδόκιμη συμπεριφορά, μην απαντήσετε με τον ίδιο τρόπο. Προσπαθήστε να λάβετε υπόψη σας το σκεπτικό του άλλου χρήστη. Δεχτείτε εκ των προτέρων καλή πίστη, τουλάχιστον μέχρι να γίνει ολοκληρωτικά εμφανές ότι δεν υπάρχει. Ακόμα και τότε, δεν πρέπει να απαντήσετε με αγενή συμπεριφορά αλλά να προσπαθήσετε να αναζητήσετε τρόπους επίλυσης της διαφωνίας οι οποίοι να συμπεριλαμβάνουν τρίτους χρήστες.

Η επικοινωνία με τους άλλους χρήστες δεν είναι τυπικότητα. Είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία κάθε κοινότητας. Αν δεν συζητήσετε θα κάνετε τους άλλους λιγότερο θετικούς απέναντι στη θέση σας και μπορεί να δυσχεράνει την προσφυγή στα υπόλοιπα επίπεδα επίλυσης διαφορών. Αντιθέτως, η τεκμηριωμένη συζήτηση και η σοβαρή διαπραγμάτευση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, ακόμα κι αν δεν αποδειχθεί αμέσως ή έστω ελάχιστα επιτυχής, δείχνει ότι προσπαθείτε να βρείτε μία λύση.

Επίσης σκεφτείτε να καταφύγετε στην εκεχειρία ή την διαπραγμάτευση. Αυτό είναι σημαντικό εφόσον σκοπεύετε να ζητήσετε τρίτες γνώμες, γιατί επιτρέπει στους υπόλοιπους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με προσοχή χωρίς την σύγχυση που μπορεί να προκαλούν συνεχείς τροποποιήσεις του λήμματος.

Λήψη εξωτερικής βοήθειας για διαφωνίες περιεχομένου

Επεξεργασία

Αν τα προηγούμενα βήματα αποτύχουν να επιλύσουν την διαφωνία, αλλά η διαφωνία έχει προσδιοριστεί ως μια διαφωνία επί του περιεχομένου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους μπορεί να δοκιμαστεί. Τέτοιες διαφωνίες συχνά περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με το εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο σε ένα λήμμα (ή προτεινόμενο περιεχόμενο για ένα λήμμα) είναι ευθυγραμμισμένο με τις πολιτικές του ιστότοπου (όπως οι ΒΠ:ΕΠ, Βικιπαίδεια:Αξιόπιστες πηγές, ΒΠ:ΟΥΔ, και ούτω καθεξής). Το ποιες θα επιλέξετε και με ποια σειρά εξαρτάται από τη φύση της διαφωνίας και τις προτιμήσεις των ανθρώπων που εμπλέκονται.

Γενικές συμβουλές

Επεξεργασία

Το Σημειωματάριο επίλυσης διαφωνιών μπορεί να βοηθήσει για να διασπείρετε μικρά ζητήματα περιεχομένου και συμπεριφοράς, και να συνδράμετε στο να κατευθύνετε τους ανθρώπους στον πιο κατάλληλο χώρο συζήτησης για την επίλυση μεγαλυτέρων ζητημάτων. Το σημειωματάριο είναι ένα καλό πρώτο σημείο για την επίκληση των διαφωνιών όπου η φύση της διαφωνίας είναι ασαφής και χρειάζεται περαιτέρω διασάφηση. Μπορεί επίσης να συνδράμει αν η διαφωνία χρειάζεται να περάσει σε έναν άλλο χώρο διεξαγωγής της συζήτησης. Αυτό το σημειωματάριο δεν έχει σχεδιαστεί για να επανεξετάζει υπάρχουσες διαφωνίες. Η ανάγκη να συζητιούνται θέματα σε με έναν ήρεμο και πολιτισμένο τρόπο είναι σημαντική.

Τρίτη γνώμη

Επεξεργασία

Εάν χρειάζεστε μια εξωτερική ουδέτερη άποψη σε μια διαμάχη όπου εμπλέκονται μόνο δύο συντάκτες, απευθυνθείτε στη Βικιπαίδεια:Τρίτη γνώμη. Είναι εξαιρετικός χώρος για επίλυση μικρών διαφορών στις οποίες εμπλέκονται μόνο δύο χρήστες.

Υποστήριξη συντακτών

Επεξεργασία

Η Υποστήριξη συντακτών βοηθά τους συντάκτες να βρουν κάποιον έμπειρο για να παράσχει συμβουλές και ανατροφοδότηση ένας-προς-έναν. Κι ενώ δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για της επίλυσης διαφωνιών, έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να καταλάβετε πως να εκφράσετε τις απόψεις σας με σαφή και πολιτισμένο τρόπο και να εργαστείτε προς την επίτευξη συναίνεσης. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για να λάβετε βοήθεια οποιαδήποτε στιγμή, είτε εμπλέκεστε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφωνίας είτε όχι. Οι βοηθοί μπορούν επίσης να σας συνδράμουν να βρείτε τον καλύτερο τρόπο να επιλύσετε την διαφωνία σας ή το ζήτημα που σας απασχολεί.

Τελευταίο καταφύγιο: Διαμεσολάβηση

Επεξεργασία

Αιτήματα για διαμεσολάβηση της διαφωνίας από την Επιτροπή Διαμεσολάβησης. Η Διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική διαδικασία στην οποία ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο εργάζεται με τα μέρη πάνω σε μια διαφωνία. Ο διαμεσολαβητής βοηθά στην καθοδήγηση των μερών στην επίτευξη μιας συμφωνίας που μπορεί να είναι αποδεκτή στον καθένα. Όταν υποβάλετε αίτηση για τυπική διαμεσολάβηση, να είτε έτοιμοι να επιδείξετε ότι προσπαθήσατε να επιλύσετε τη διαφωνία χρησιμοποιώντας τα βήματα που απαριθμούνται παραπάνω, κι ότι όλα τα μέρη της διαφωνίας έχουν συμφωνήσει για διαμεσολάβηση. Η Διαμεσολάβηση γενικά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συγκατάθεση όλων των μερών, και προορίζεται μόνο για διαφωνίες επί του περιεχομένου των λημμάτων, όχι για παράπονα σχετικά με τη συμπεριφορά ή τη διαγωγή κάποιου χρήστη.

Δείτε Βικιπαίδεια:Αιτήματα για διαμεσολάβηση#Αρχείο και Βικιπαίδεια:Αιτήματα για διαμεσολάβηση/Οδηγός για κατευθύνσεις στο πως θα υποβάλετε μια αίτηση.

Ρωτήστε σχετικά με το θέμα

Επεξεργασία

Ρωτήστε σε μια εξειδικευμένη θεματικά σελίδα συζήτησης Βικιεπιχείρησης. Συνήθως, αυτά τα εγχειρήματα καταγράφονται στην κορυφή της σελίδας συζήτησης ενός λήμματος.

Ζητήστε βοήθεια σε ένα σχετικό σημειωματάριο

Επεξεργασία

Εάν η διαφωνία σας σχετίζεται με ένα από τα παρακάτω θέματα, μπορεί να θελήσετε να γράψετε σχετικά με αυτό σε μια από τις παρακάτω τοποθεσίες, για να πάρετε τις γνώμες των άλλων χρηστών που είναι εξοικειωμένοι με παρόμοιες διαφωνίες. Υπάρχει επίσης ένα σημειωματάριο που μπορεί να σε βοηθήσει να σε κατευθύνει στο πιο πρόσφορο σημειωματάριο για τις ερωτήσεις σας ή τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, που ονομάζεται Σημειωματάριο επίλυσης διαφωνιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση απλών διαφωνιών που αφορούν το περιεχόμενο ή τη συμπεριφορά, αλλά δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο φόρουμ για να αναλάβει πολύπλοκα ζητήματα. Εντούτοις, μπορεί να βοηθήσει να σε οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση γι'αυτά τα ζητήματα.

Αιτήματα για σχόλια σε σελίδες συζήτησης λημμάτων

Επεξεργασία

Τα Αιτήματα για σχόλια σε σελίδες συζήτησης λημμάτων είναι η δρόμος που απομένει για να ζητήσετε την εξωτερική γνώμη για το περιεχόμενο ενός λήμματος ή για το προτεινόμενο περιεχόμενο ενός λήμματος. Αντίθετα με τη Διαμεσολάβηση, τα Αιτήματα για σχόλια σε σελίδες συζήτησης λημμάτων μπορούν να επιλεγούν ως διαδικασία ακόμα κι αν ένα μέρος της διαφωνίας είναι απρόθυμο να συμμετάσχει.

Επιλύοντας διαφωνίες που αφορούν συμπεριφορά χρηστών

Επεξεργασία

Αν η διαφωνία έχει προσδιοριστεί ως μια διαφωνία που αναφέρεται στη συμπεριφορά ενός χρήστη, μια από τις παρακάτω μεθόδους μπορούν να δοκιμαστούν. Τέτοιες διαφωνίες συχνά συμπλέκονται με παράπονα που αναφέρονται στις ενέργειες ενός χρήστη (όπως στο πως ένας συντάκτης κάνει επεξεργασίες ή στα σχόλια που ένας συντάκτης κάνει όταν αντιπαρατίθεται στις σελίδες συζήτησης).

Ευαίσθητα ζητήματα και λειτουργικές ενέργειες

Επεξεργασία

Ένας μικρός αριθμός διενέξεων περιλαμβάνει ευαίσθητη και μη δημόσια πληροφορία. Αυτές περιλαμβάνουν ζητήματα όπου ένας Διαιτητής, Checkuser ή Επιτηρητής έχει δηλώσει ότι υφίσταται ζήτημα προσωπικού απορρήτου στην υπόθεση, και σε διενέξεις όπου υπάρχει λόγος ανησυχίας για ευαίσθητα ή προσωπικής φύσεως θέματα. Παραδείγματα:

  • Μη δημοσιεύσιμες λεπτομέρειες – Θέματα όπου οι λεπτομέρειες και τα στοιχεία δεν είναι προσβάσιμα σε όλους τους συμμετέχοντες ή στην κοινότητα ως όλον. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικού απορρήτου, σε Βιογραφίες ζώντων προσώπων, ή όταν το υλικό βρίσκεται σε έναν μη κατάλληλο εξωτερικό σύνδεσμο
  • Ανησυχίες για "αποκάλυψη" – Όταν η συζήτηση μπορεί ως αποτέλεσμα να σημαίνει "ξεμπρόστιασμα", για παράδειγμα εάν υπάρχει μια ανησυχία ότι ένας χρήστης κάνει επεξεργασίες δρώντας με μια μη φανερή σύγκρουση κινήτρων και τα στοιχεία θα τείνουν να ταυτιστούν κάποιοι χρήστες με συγκεκριμένα πρόσωπα
  • Σοβαρά ζητήματα – Το θέμα εδώ περιλαμβάνει ζητήματα για νομικές ανησυχίες, παρενόχληση, ή κατηγορίες που είναι πολύ σοβαρές ή πιθανώς συκοφαντικές
  • Συμβουλές σε διχαστικά και ευαίσθητα θέματα – Το θέμα μπορεί εν δυνάμει να είναι πολύ διασπαστικό και να χρειάζονται συμβουλές στο πως να το χειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο.

Περιπτώσεις που έχουν επισημανθεί προς ενέργεια από CheckUser, Επιτήρηση ή VRT

Επεξεργασία

Όταν μια διένεξη έχει επισημανθεί προς ενέργεια από CheckUser, Επιτήρηση, ή VRT, η ενέργεια αυτή δεν θα πρέπει να αναστραφεί χωρίς να ελεγχθεί προηγουμένως. Η υπόθεση είναι ότι όσοι την επεσήμαναν έχουν έναν καλό λόγο, και εκείνοι που γνωρίζουν το λόγο μπορεί να χρειάζονται χρόνο για να την επανεξετάσουν, να συμβουλευτούν, και να απαντήσουν. Μερικές φορές η σχετική σελίδα συζήτησης ή άλλες βικισελίδες θα έχουν περισσότερες λεπτομέρειες και αυτές είναι πάντα ένα καλός πρώτος χώρος για να ελέγξετε.

Τέτοιες ενέργειες, αν αμφισβητηθούν, θα πρέπει αρχικά να υποβληθούν ως ερώτημα (με email αν αυτό είναι αναγκαίο) προς τον μεσολαβητή ή το πρόσωπο με το επίσημο status που αφορούν. Όπου μια διένεξη σχετικά με ενέργειες της VRΤ δεν μπορεί να επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να αναφερθεί στους διαχειριστές του VRTS.

Για επείγουσες καταστάσεις

Επεξεργασία

Μερικές καταστάσεις μπορεί να είναι επαρκώς επείγουσες ή σοβαρές έτσι ώστε τα βήματα της επίλυσης διαφωνιών να μην επαρκή για να επιλύσουν το ζήτημα. Τέτοιες καταστάσεις μπορούν να προωθηθούν στον κατάλληλο χώρο.

  • Για να ζητήσετε μόνιμη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών: Αιτήματα για ολοκληρωτική διαγραφή.
  • Για να ζητήσετε άρση φραγής (εάν είστε φραγμένος): τοποθετήστε τον κώδικα: {{unblock|τον λόγο που επικαλείστε για την άρση της φραγής}} στη σελίδα συζήτησής σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή που σας επέβαλε τη φραγή μέσω email (πλοηγηθείτε στη δική του σελίδα χρήστη ή συζήτησης χρήστη και πατήστε κλικ στο "E-mail σε αυτόν τον χρήστη").
  • Για αναφορά βανδαλισμού: Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο διαχειριστών.
  • Για να αναφέρετε τη συμπεριφορά ενός χρήστη που χρειάζεται μια άλλη επείγουσα προσοχή από έναν διαχειριστή: Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο διαχειριστών.

Το Σημειωματάριο των Διαχειριστών δεν είναι ο χώρος για να εγείρετε αμφισβητήσεις επί του περιεχομένου, ή αναφορές για καταχρηστική συμπεριφορά. Αναφορές που δεν ανήκουν σε αυτά τα σημειωματάρια θα κλείνουν, και οι συζητήσεις θα χρειαστεί να αναδημοσιευτούν στο κατάλληλο φόρουμ, όπου περιλαμβάνεται και το νέο σημειωματάριο επίλυσης διαφωνιών. Οι Διαχειριστές δεν είναι διαιτητές, και έχουν περιορισμένη εξουσία προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα περιεχομένου.

Τι να προσέξετε

Επεξεργασία

Η επίλυση διαφωνιών μερικές φορές χρησιμοποιήθηκε από συντάκτες για να προσπαθήσουν να παίξουν με το σύστημα. Αυτό σε γενικές γραμμές έχει δυσάρεστα αποτελέσματα. Θυμηθείτε ότι οι μηχανισμοί της επίλυσης διαφωνιών είναι κατ' ουσίαν εκεί για να δώσουν χώρο στους συντάκτες να γράψουν συνεργατικά μια εγκυκλοπαίδεια – όχι να κερδίσουν προσωπικές ή πολιτικές νίκες.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία