Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Αστέρια-Μετάλλια

Η σελίδα αυτή είναι μέρος της Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο και παρουσιάζει τα πρότυπα αστεριών και βραβεύσων για τους χρήστες με σημαντική συνεισφορά στην επιχείρηση (βλέπε και Βικιπαίδεια:Απονομή αστεριών).

Απονομή αστεριώνΕπεξεργασία

Τα πρότυπα αυτά χρησιμοποιούντα για την αναγνώριση της ιδιαίτερα αξιόλογης συνεισφοράς χρηστών στην Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο. Πρέπει να τοποθετούνται στη σελίδα συζήτησης του χρήστη με κάποιο σχόλιο που να εξηγεί και το λόγο. Σε ένα περιβάλλον όπως η βικιπαίδεια, η αναγνώριση της δουλειάς ενός ανθρώπου, έστω και με αυτό τον απλό τρόπο, είναι πολύ σημαντική. Αντιγράψτε τον κωδικό στη σελίδα συζήτησης του χρήστη που θέλετε να βραβεύσετε και στη συνέχεια αντικαταστήστε τη λέξη μήνυμα με το σχόλιο σας.

ΑστέριαΕπεξεργασία

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
  [[Εικόνα:Football Barnstar Hires.png|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]] Το Αστέρι της Συνεισφοράς απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στη Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:FootballBarnstar.png|thumb|Μήνυμα--~~~~]] Το Αστέρι του σκληρά, ποδοσφαιρικά εργαζόμενου απονέμεται σε χρήστες που αποδεδειγμένα έχουν εργαστεί σκληρά για τη Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο.
Η ποδοσφαιρική μπάλα απονέμεται σε χρήστες που εργάζονται ακούραστα για τη βελτίωση της Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Wpf-treble-trophy.png|thumb|Μήνυμα--~~~~]] Το Μεγάλο Τρόπαιο απονέμεται στους χρήστες με τη συνεισφορά των οποίων ένα λήμμα της Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο έγινε αξιόλογο.
  [[Εικόνα:WorldCupSoccerBarnStar.jpg|thumb|Μήνυμα--~~~~]] Το Αστέρι του Παγκοσμίου Κυπέλλου απονέμεται στους χρήστες που αποδεδειγμένα έχουν εργαστεί σκληρά για τα λήμματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετάλια ΥποεπιχειρήσεωνΕπεξεργασία

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
  [[Εικόνα:England-Football-Barnstar.jpg|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Αγγλικό ποδόσφαιρο|Αγγλικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Αγγλικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Αγγλικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Brazil-Football-Barnstar.jpg|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο|Βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:France-Football-Barnstar.jpg|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Γαλλικό ποδόσφαιρο|Γαλλικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Γαλλικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Γαλλικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:German-Football-Barnstar.png|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Γερμανικό ποδόσφαιρο|Γερμανικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Γερμανικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Γερμανικό ποδόσφαιρο.
Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Ελληνικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ελληνικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Spain-Football-Barnstar.png|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ισπανικό ποδόσφαιρο|Ισπανικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Ισπανικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ισπανικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Italy-Football-Barnstar.jpg|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ιταλικό ποδόσφαιρο|Ιταλικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Ιταλικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ιταλικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Cyprus-Football-Barnstar.jpg|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Κυπριακό ποδόσφαιρο|Κυπριακό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Κυπριακό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Κυπριακό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Malta-Football-Barnstar.jpg|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Μαλτέζικο ποδόσφαιρο|Μαλτέζικο ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Μαλτέζικο ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Μαλτέζικο ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Netherlands-Football-Barnstar.jpg|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ολλανδικό ποδόσφαιρο|Ολλανδικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ολλανδικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Portugal-Football-Barnstar.jpg|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Πορτογαλικό ποδόσφαιρο|Πορτογαλικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Πορτογαλικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Πορτογαλικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Russian-Football-Barnstar.jpg|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ρωσικό ποδόσφαιρο|Ρωσικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Ρωσικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ρωσικό ποδόσφαιρο.
  [[File:Olympiakos-Football-Barnstar.JPG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ολυμπιακός Πειραιώς|Ολυμπιακός Πειραιώς]]--~~~~]] Το Μετάλλιο της συνεισφοράς στο Ολυμπιακός Πειραιώς απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ολυμπιακός Πειραιώς.

Αστέρια ΥποεπιχειρήσεωνΕπεξεργασία

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
  [[Εικόνα:England Triple Barnastar Football.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Αγγλικό ποδόσφαιρο|Αγγλικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Αγγλικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Αγγλικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:French Triple Barnastar Football.JPG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Γαλλικό ποδόσφαιρο|Γαλλικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Γαλλικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Γαλλικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Germany Triple Barnastar Football.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Γερμανικό ποδόσφαιρο|Γερμανικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Γερμανικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Γερμανικό ποδόσφαιρο.
Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Ελληνικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ελληνικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Spain Triple Barnastar Football.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ισπανικό ποδόσφαιρο|Ισπανικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Ισπανικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ισπανικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Italy Triple Barnastar Football.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ιταλικό ποδόσφαιρο|Ιταλικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Ιταλικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ιταλικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Cyprus Triple Barnastar Football.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Κυπριακό ποδόσφαιρο|Κυπριακό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Κυπριακό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Κυπριακό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Malta Triple Barnastar Football.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Μαλτέζικο ποδόσφαιρο|Μαλτέζικο ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Μαλτέζικο ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Μαλτέζικο ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Netherlands Triple Barnastar Football.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ολλανδικό ποδόσφαιρο|Ολλανδικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ολλανδικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Portugal Triple Barnastar Football.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Πορτογαλικό ποδόσφαιρο|Πορτογαλικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Πορτογαλικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Πορτογαλικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Russia Triple Barnastar Football.JPG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ρωσικό ποδόσφαιρο|Ρωσικό ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Τριπλό Αστέρι της συνεισφοράς στο Ρωσικό ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ρωσικό ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:National Teams Football Barnstar Hires 01.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στην υποεπιχείρηση [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Εθνικές ομάδες|Εθνικές ομάδες]]--~~~~]] Το Αστέρι της συνεισφοράς στις Εθνικές ομάδες απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Εθνικές ομάδες.
  [[Εικόνα:Women Football Barnstar Hires.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Γυναικείο ποδόσφαιρο|Γυναικείο ποδόσφαιρο]]--~~~~]] Το Αστέρι της συνεισφοράς στις Γυναικείο ποδόσφαιρο απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Γυναικείο ποδόσφαιρο.
  [[Εικόνα:Football period Football Barnstar Hires.PNG|100px|thumb|Για τη σημαντική συνεισφορά σου στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ποδοσφαιρικές περίοδοι|Ποδοσφαιρικές περίοδοι]]--~~~~]] Το Αστέρι της συνεισφοράς στις Ποδοσφαιρικές περίοδοι απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη στην υποεπιχείρηση Ποδοσφαιρικές περίοδοι.

ΔιάφοραΕπεξεργασία

Εικόνα Κωδικός
  [[Εικόνα:Soccer Barnstar Hires.png|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]
  [[File:Blue Football Barnstar Hires 02.PNG|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]
  [[Εικόνα:Azure Football Barnstar Hires 01.PNG|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]
  [[Εικόνα:Gold Football Barnstar Hires 03.jpg|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]
  [[Εικόνα:Pink Football Barnstar Hires.PNG|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]
  [[Εικόνα:Purple Football Barnstar Hires.PNG|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]
  [[Εικόνα:Red Football Barnstar Hires.PNG|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]
  [[Εικόνα:Grey Barnstar Hires.PNG|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]
  [[Εικόνα:Multicolour Football Barnstar Hires 01.PNG|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]
  [[Εικόνα:Multicolour Football Barnstar Hires 02.PNG|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]
  [[Εικόνα:Green Yelllow Football Barnstar Hires.PNG|100px|thumb|Μήνυμα--~~~~]]