Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Κατάλογος ομάδων ανά χώρα

Η σελίδα αυτή παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναγράφονται οι ομάδες κάθε χώρας στο Πρότυπο:Πληροφορίες ποδοσφαιριστή. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι τα κουτιά πληροφοριών να συμπληρώνονται με ομοιόμορφο τρόπο και για λόγους ομοιομορφίας αλλά και κυρίως για λόγους αναζήτησης και κατηγοριοποίησης. Απλά αντιγράψτε την παράμετρο για κάθε ομάδα και επικολλήστε την στο κατάλληλο σημείο στο κουτί πληροφοριών. Επίσης, προσθέστε την αντίστοιχη κατηγορία στο τέλος του λήμματος.