Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Προστασίας από Παραβιάσεις Πνευματικών Δικαιωμάτων/Cinadon36

Πρέπει να ελεχθούν τα λήμματα του χρήστη για

Copy paste από ιστοσελίδες, βιβλία. Χαλαρό google translate με μερική διαγραφή λέξεων-προτάσεων-παραγράφων

Κύριες πηγές ελέγχου : α) ιστοσελίδες για το Κυπριακό, βιβλία του Ρίχτερ, βιβλία από τις παραπομπές του. β)Αγγλική Β.Π είτε το γράφει είτε όχι. Έχει κάνει μετάφραση από πολλαπλές versions της Αγγλικής έκδοσης ενός λήμματος.

--Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 10:10, 9 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

Modus operandiΕπεξεργασία

Συνήθως ο χρήστης δεν κάνει αυτούσιο copy paste πολύ μεγάλων παραγράφων. Αντίθετα κάνει copy paste σε μικρότερες κατά κύριο λόγο προτάσεις. Συνήθως από μια παράγραφο 'κρατάει' αυτό που θέλει αφαιρώντας μερικές προτάσεις, λέξεις.

Οι παραπομπές του συνήθως είναι από ιστοσελίδες ή βιβλία που είναι εύκολο αν βρεθούν, και όσες παραπομπές υποδηλώνουν ειδικότερη βιβλιογραφία είναι αντιγραφή και επικόλληση από την εύκολη πηγή. Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να χαθεί χρόνος ανατρέχοντας σε βιβλιογραφία δυσεύρετη.

Όταν υπάρχει παραπομπή από ξενόγλωσσα βιβλία, συνήθως υπάρχει αυτούσια μετάφραση προτάσεων από διαφορετικές παραγράφους.

Υπάρχει γενικευμένη μετάφραση από την Αγγλική Β.Π χωρίς πάντα να λέγεται αυτό. Προσοχή γιατί η αντιγραφή μπορεί να έχει γίνει σε προηγούμενη έκδοση του λήμματος και να μη φαίνεται.


βάζω υπογραφή, για να ξέρει ο καθένας ποιος γράφει και τι, καθώς και την προέλευση αυτής της οπτικής. --Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 11:45, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

Αναφερόμενες έντυπες πηγέςΕπεξεργασία

Ακολουθεί κατάλογος έντυπων πηγών που δεν υπάρχουν online με τα αντίστοιχα λήμματα δίπλα. Όποιος έχει πρόσβαση σε κάποια αυτές καλό είναι εκτός από έλεγχο να το δηλώσει για μελλοντική ανάγκη.

1.Ρίχτερ, Χάιντς Α. (2007). Ιστορία της Κύπρου, τόμος πρώτος (1878-1949). Αθήνα: Εστία. ISBN 9789600512946. 2.Ρίχτερ, Χάιντς Α. (2011). Ιστορία της Κύπρου, τόμος δεύτερος (1950-1959). Αθήνα: Εστία. ISBN 978-960-05-1502-2.[1]]

Παράδειγμα συγγραφήςΕπεξεργασία

Ένα απλό κατανοητό παράδειγμα συγγραφής του χρήστη είναι το :Ζήτημα της Κοφίνου

εδώ ο χρήστης κατά την προσφιλή του μέθοδο έχει χρησιμοποιήσει ουσιαστικά 3 πηγές. Για να το πετύχει αυτό υιοθετεί απλώς αυτούσια την επιστημονική βιβλιογραφία τους για να προσδώσει επιστημονικοφάνεια στο έργο του.

1. Ιος. 2. Εργατική δημοκρατία. 3. Μακάριος Δρουσιώτης

και οι 3 πηγές βρίσκονται στο Διαδίκτυο, και από εκεί υπάρχουν αυτούσιες παράγραφοι copy paste. (προσοχή: στα ορθογραφικά του λάθη, γιατί με αυτό τον τρόπο δεν φαίνεται η αντιγραφή)

Σημείο προσοχής 1: Ο χρήστης για να προσδώσει κύρος στα λεγόμενα του, αντιγράφει τις παραπομπές των λημμάτων π.χ (Pierre Oberling "The road to Bellapais", Ν.Υόρκη 1982, σ.141-2) από τον Ιό.

Σημείο προσοχής 2: Επειδή στο λήμμα γράφουν και άλλοι χρήστες, είναι ενδεχόμενο κάτι να έχω δει λάθος. --Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 12:06, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

Διάγραμμα Ροής για όσους ενδιαφέρονται να ελέγξουνΕπεξεργασία

Το πρώτο πράγμα είναι να εντοπίσει ο χρήστης αν το λήμμα είναι μετάφραση από την Αγγλική Β.Π. Τότε: το λήμμα κληρονομεί τα προβλήματα του αντίστοιχου λήμματος της Αγγλικής Β.Π.

Αν δεν είναι μετάφραση, τότε το λήμμα πιθανόν έχει σοβαρό πρόβλημα πνευματικών δικαιωμάτων και πρέπει να διαγραφεί. Hints: 1)Δείτε τη πρώτη έκδοση του λήμματος, και δείτε αυτές τις πηγές. Πολλές φορές παρατηρώ ότι αλλάζουν οι πηγές αλλά μένει το κείμενο. 2)Αν υπάρχει πρωτογενής πηγή πιθανόν να μην ισχύει, μην ασχολείστε δείτε λίγο πιο κάτω την επόμενη πηγή, λογικά αυτή είναι. Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 16:13, 6 Σεπτεμβρίου 2019 (UTC)

Παρατηρήσεις, ενστάσεις και διάφοραΕπεξεργασία

Το παραπάνω που λες Αντικαθεστωτικέ, "αντιγράφει τις παραπομπές" το κάνουν παρά πολλοί χρήστες και πάρα πολύ συχνά, με απευθείας παραπομπές σε (πρωτογενείς συνήθως) πηγές που τις απομονώνουν από τις δευτερογενείς που τις έχουν βρει, χωρίς να αναφέρουν τις δεύτερες, ακριβώς για δώσουν τάχατες κύρος στις συνεισφορές τους ή να αυξηθεί τεχνητά το πλήθος των αναφορών, σε περίπτωση αμφισβήτησης ύπαρξης επαρκών πηγών. Πχ. αν μια δευτερογενής πηγή περιγράφει κάτι σε 5-10 γραμμές, έχοντας και 3-4 παραπομπές σε πηγές, αυτό μεταφέρεται από πολλούς χρήστες στη ΒΠ ως 5-6 γραμμές με παραπομπή όχι στη δευτερογενή πηγή, όπως θα έπρεπε, αλλά κατευθείαν στην τεκμηρίωση που εκείνη έχει. Στην πραγματικότητα είναι ένα είδος λογοκλοπής, σε κάθε περίπτωση μια άκρως αντιδεοντολογική πρακτική, αφού δεν αποδίδονται σε αυτούς/τές που πρέπει οι απόψεις που μεταφέρονται εδώ. Είναι αρκετά γενικευμένη πρακτική δυστυχώς, το έχω διαπιστώσει. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που μας απασχολεί εδώ. Αν η Επιχείρηση δεν επικεντρώσει σε αυτά που πρέπει θα ξεχειλώσει θεματικά και κινδυνεύει να μετατραπεί σε γενικευμένη επίθεση στον υπόλογο/ελεγχόμενο χρήστη. ——Chalk19 (συζήτηση) 12:44, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

Υιοθετώ πλήρως την οπτική σου. Διόρθωσα την παράγραφο. Και θα μείνω και καλώ και τους υπόλοιπους να μείνουμε μόνο στο θέμα της λογοκλοπής και τίποτα παραπάνω. --Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 16:33, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)
Το λήμμα του παραδείγματος είναι λογοκλοπή από 3 και μόνο ιστοσελίδες. Απλά δείχνω η 4η και πιο σοβαρή πηγή είναι και αυτή αντιγραφή και δε πρέπει να 'φοβίσει' σε καμία περίπτωση τους χρήστες που θέλουν να συνεισφέρουν στην επιχείρηση ελέγχου και δεν έχουν την βιβλιογραφία που αναφέρεται στα λήμματα.--Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 12:52, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

O Μακάριος Δρουσιώτης γιατί δεν θεωρείται Αξιόπιστη Πηγή; Όπως και ο Ιος, νομίζω ειναι αξιόπιστη πηγή. Όσο αφορα την Εργατική Δημοκρατία, χρησιμοποιώ μια πρωτογενή πηγή, μια μαρτυρία. Νομίζω οι πρωτογενείς πηγές δεν αποκλείονται απο την πολιτική της ΒΠ. Φυσικα νομίζω πως η συζήτηση για αξιοπιστες πηγές ξεφεύγει του σκοπου αυτής της σελίδας. Τέλος, ναι, αντίγραφα παραπομπές στην αρχή, και όταν κατάλαβα πως ήταν λάθος (για αρκετούς λόγους), το άλλαξα και τώρα χρησιμοποιώ σχόλιο στην παραπομπή που διαβάζω πχ {{sfn|Ταδε|2000|p=111|ps=: O Τάδε παραπέμπει στον Δείνα Δεινόπουλο, βιβλίο Δεινοτις, χρονολογία, ΄εκδοτης, σελίδα}} Cinadon36μίλαμου 14:49, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

Για τον Μ.Δ ενδεχομένως έκανα λάθος. Κοιτάω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, και μπορεί να μου διαφύγει κάτι. Υπάρχει σωρεία προβλημάτων στις συνεισφορές του εν λόγω χρήστη και μόνο επί τροχάδην μπορώ να τα ελέγχω. Από εκεί και πέρα, ίσως πρέπει να επικεντρωθούμε στη λογοκλοπή και μόνο στη παρούσα επιχείρηση όπως είπε και o Chalk. Επίσης χαιρετίζω την παραδόχη του χρήστη για λογοκλοπή παραπομπών, κάτι που το κάνει πρώτη φορά καθώς μόλις χθες ισχυριζόταν άλλα. --Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 15:05, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)
Δεν κατανοώ αυτό που λες οτι χτες ελεγα άλλα, αλλά τελωσπάντων, ας επικεντρωθουμε στα πραγματικά προβλήματα. Cinadon36μίλαμου 15:39, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)
Χθες μόλις έλεγες ψέμματα ότι είχες βρει hard copy το βιβλίο του αγωνιστή της ΕΟΚΑ, το οποίο και έχεις λογοκλέψει όπως απέδειξα από τις παραπομπές του Ιού. Δε χρειάζεται να κατανοήσεις τώρα. Πρέπει να φραγείς, ώστε να έχεις χρόνο να κατανοήσεις.--Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 15:55, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)
Που ειχα πει οτι ειχα το hard copy του Παπασπύρου; Cinadon36μίλαμου 16:04, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)
Παπαγεωργίου λέγεται, και σου έβαλα το diff με την προηγούμενη απάντηση σου: 'πως να εκανα copy paste απο hard book? '. --Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 16:19, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)
Σωστά, Σπύρος Παπαγεωργίου, αλλά το diff που εβαλες ειναι σε κατι που εγραψες εσυ. Πουθενα δεν ειπα οτι διάβασα Παπαγεωργίου. Το συμπέρασμα ειναι οτι εγραψα ως πηγή, την πηγή της πηγής. Νομιζα τότε πως ηταν οκ. Cinadon36μίλαμου 18:06, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)
Το συμπέρασμα είναι ότι στην αρχή έγραφες: Τα κρίσιμα ντοκουμέντα του Κυπριακού, τόμος Α. Αθήνα: Λαδιάς, σελ. 254-5. Ο Σπύρος Παπαγεωργίου είναι περισσότερο ιστοριοδίφης παρά ιστορικός, ο οποίος μάλιστα έζησε τα γεγονότα. Χαίρει εκτίμησης ανάμεσα στους δεξιούς κατά κύριο λόγο. Δεν θυμάμαι απο που βρήκα την πηγή, ίσως απο την βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, ίσως απο κάποιον φίλο. Δεν θυμάμαι.' μετά β)πως να εκανα copy paste απο hard book? και τώρα :Πουθενα δεν ειπα οτι διάβασα Παπαγεωργίου. Ας κρατήσουμε το σημείο που συμφωνούμε και οι 2 μπας και προχωρήσουμε: έκανες αντιγραφή τις παραπομπές από ιστοσελίδες όπως απέδειξα. --Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 19:22, 10 Νοεμβρίου 2018 (UTC)


Ενημέρωση για αντιδράσειςΕπεξεργασία

Ενημερώνω τους συμμετέχοντες(;;) ότι ο χρήστης που ελέγχεται, αντί να διορθώνει εδώ και χρόνια τις προβληματικές συνεισφορές του, έρχεται σε λήμματα προσπαθώντας να αποδείξει λογοκλοπή στους 2 χρήστες που συνεχίζουν να διορθώνουν τα "λήμματα" του. Εμένα και τον Χρήστης Pavlos1988Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 22:56, 4 Σεπτεμβρίου 2019 (UTC)


Ο χρήστης -έστω πάνω στα νεύρα του - μου έγραψε:

Δεν κλαψουριζω, ειναι η αντικειμενικη αλήθεια. Η αποψη μου για το οτι βρηκες χρηστες να σε υποστηριξουν ειναι οπορτουνιστικη συμμαχια για να επιβληθει ξανα εθνικιστικο POV. Αλλα δεν θα τα καταφερετε γιατι οι ΑΠ αλλα λενε απο οτι λεει η ελληνική παραμύθα (εθνικη αφήγηση). Οποταν παλι θα κλαινε τα καβουρακια στου γιαλου τα βοτσαλακια.


Κοινώς μου χρεώνει εθνικιστικά(;) ή σταλινοεθνικιστικά(γιατί παλαιότερα με απειλούσε ο αθεόφοβος ότι θα μου έγραφε για εκδίκηση για τα...Γκούλαγκ και αυτό θα με πλήγωνε) κίνητρα.

Δηλαδή επειδή έχω καταδείξει το παιδικό copy paste που κάνει, προφανώς για αυτόν έχω κρυφή ατζέντα πολιτική! Ο ίδιος δε δηλώνει Δον Κιχώτης που είναι έτοιμος να θυσιαστεί για να πολεμήσει εμάς τους (σταλινο;)εθνικιστές.


Αντικαθεστωτικός (συζήτηση) 18:26, 5 Σεπτεμβρίου 2019 (UTC)

Συμμετέχοντες/ουσεςΕπεξεργασία

ΈλεγχοςΕπεξεργασία