Βικιπαίδεια:Καταγραφή γεγονότων στο ημερολόγιο

Η καταγραφή ενός γεγονότος στο ημερολόγιο (δηλαδή τις σελίδες για χρονιές και ημέρες του χρόνου) να γίνεται μόνο εφόσον έχει ελεγχθεί προσεκτικά η αξιοπιστία του από επίσημες πηγές, ή ο γράφων μπορεί να τεκμηριώσει προσωπικά την ακρίβεια της καταγραφής. Να μην γίνεται μαζική καταγραφή στο ημερολόγιο από λίστες του διαδικτύου - του τύπου "σαν σήμερα" - γεγονότων των οποίων η αξιοπιστία δεν μπορεί να ελεγχθεί.

Δίπλα στις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου προσώπων, να αναφέρεται το πλήρες όνομα του προσώπου και εν συντομία η ιδιότητα(ες) του, με αντίστοιχες συνδέσεις. Αναφορές στα γεγονότα να γίνονται επίσης συνοπτικά, με συνδέσεις προς τις αντίστοιχες σελίδες, αν υπάρχουν. Να μην επιβαρύνονται οι σελίδες του ημερολογίου με εκτενείς περιγραφές γεγονότων, τα οποία είναι προτιμότερο να περιγράφονται στις αντίστοιχες σελίδες.

Για τις αργίες και τα σημαντικά γεγονότα, είτε να συμβουλευόμαστε μια μεγάλη Βικιπαίδεια (Αγγλική, Γερμανική), είτε, αν πρόκειται για εγχώριο γεγονός, να το πιστοποιούμε από βιβλία ή εγκυκλοπαίδειες.

Τα γεγονότα που καταγράφονται στο ημερολόγιο θα πρέπει να είναι γενικότερου ενδιαφέροντος, για παράδειγμα ημερομηνίες γέννησης και θανάτου διασημοτήτων, σημαντικά ιστορικά γεγονότα, ανακαλύψεις, καθώς και εορτές και αργίες και όχι λεπτομέρειες κάποιου θέματος.