Βικιπαίδεια:Λήμματα με μία πηγή

Αν έχετε πέσει σε λήμμα με μία μόνο πηγή, το θέμα είναι απίθανο να είναι αρκετά αξιοσημείωτο για να αξίζει αυτόνομο λήμμα. Αν η μόνη πηγή είναι ένα αυτοδημοσιευμένο βιβλίο ή άρθρο από κάποια ομάδα υπεράσπισης ή πίεσης, το άρθρο μπορεί κάλλιστα να πληροί τις προϋποθέσεις για διαγραφή.

Σύμφωνα με τη γενική οδηγία εγκυκλοπαιδικότητας της Βικιπαίδειας, ένα θέμα θεωρείται εγκυκλοπαιδικό αν έχει λάβει σημαντική κάλυψη σε αξιόπιστες δευτερογενείς πηγές που είναι ανεξάρτητες από το θέμα. Σημειώστε ότι αναφέρεται σε "πηγές", στον πληθυντικό.

Ακολουθώντας αυτή την οδηγία, ένα θέμα για το οποίο μόνο μία πηγή υπάρχει ως παραπομπή είναι απίθανο να αξίζει αυτόνομο λήμμα.

Να θυμάστε, ωστόσο, ότι τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας εξετάζουν εάν επαρκείς πηγές υπάρχουν, όχι απλώς πόσες έχουν ήδη αναφερθεί στην τρέχουσα έκδοση του λήμματος· συνεπώς η έκφραση "μπορεί να αναφέρεται" δεν είναι ισοδύναμη με το "αναφέρονται". Ως εκ τούτου, αντί να κρίνετε αμέσως ένα λήμμα με μία και μοναδική πηγή ως μη εγκυκλοπαιδικό και να το προτείνετε για διαγραφή, μπορείτε να προσθέσετε το {{πηγές}} στην κορυφή του άρθρου, έτσι ώστε κάποιος να διορθώσει το πρόβλημα. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για αξιόπιστες πηγές οι ίδιοι και να τις προσθέσετε στο λήμμα.

Επιπρόσθετα προς την εγκυκλοπαιδικότητα, λήμματα με μία μοναδική πηγή μπορεί να πάσχουν από άλλα προβλήματα.

  • Παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: Αν ένα λήμμα έχει μόνο μία πηγή, ενδέχεται να είναι ακριβές αντίγραφο της πηγής που παρέχεται ή παράγωγο έργο από αυτή την πηγή και, συνεπώς, να παρουσιάζει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Η απλή παράφραση, χωρίς επαρκή πρωτοτυπία, μπορεί να μην είναι αρκετή για να αποφευχθεί η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την αρχή της ουσιαστικής ομοιότητας, ένα έργο μπορεί να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, ακόμη και αν η διατύπωση του κειμένου έχει αλλάξει. Στις συχνές ερωτήσεις η Βικιπαίδεια συνιστά τη χρήση πολλαπλών πηγών, για να αποφευχθεί η παραβίαση της ουσιαστικής ομοιότητας.
    Κάθε τέτοιο λήμμα, παρ' ότι δεν παρουσιάζει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων (για παράδειγμα, επειδή η πηγή αντιγραφής είναι κοινό κτήμα), μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί λογοκλοπή.
  • Πρωτότυπη έρευνα: Πληροφορίες σε λήμμα με μία και μοναδική πηγή, πέρα από αυτές που προέρχονται από αυτή τη μοναδική πηγή, είναι πιθανώς πρωτότυπη έρευνα, γεγονότα και ιδέες που δεν έχουν ήδη δημοσιευθεί από αξιόπιστες πηγές.
  • Ορισμοί λεξικού: η Βικιπαίδεια δεν είναι λεξικό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα λήμμα να υποστηρίζεται αποκλειστικά από μία καταχώριση σε λεξικό.

Μοναδική πηγή δημοσιευμένη από το θέμα/υποκείμενο του λήμματοςΕπεξεργασία

Ορισμένα από τα λιγότερο επιτρεπτά λήμματα είναι εκείνα στα οποία η μοναδική πηγή που αναφέρεται είναι δημοσιευμένη από τον οργανισμό του θέματος του λήμματος. Αυτό συνιστά σύγκρουση κινήτρων. Περιλαμβάνει κάθε εταιρεία, οργάνωση, ομάδα ή άτομο, που έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει προωθητικό υλικό σχετικά με το ίδιο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το αυτοδημοσιευμένο υλικό μπορεί να μοιάζει με κανονικά δημοσιευμένο υλικό κατά πολλούς τρόπους. Μια μελέτη από μια δεξιά δεξαμενή σκέψης ή αριστερή ομάδα πίεσης μπορεί να επικαλεστεί μεγάλο αριθμό πηγών και να περιέχει παραπομπές μορφοποιημένες σύμφωνα με τους κανόνες ενός άρθρου επιστημονικού περιοδικού. Η μελέτη μοιάζει με άρθρο από έγκριτο περιοδικό, αλλά τα δύο κείμενα είναι εντελώς διαφορετικά όσον αφορά την αξιοπιστία τους. Το κείμενο από τη δεξαμενή σκέψης ή την ομάδα πίεσης έγγραφο δόθηκε στη δημοσιότητα από ομάδα προώθησης, ενώ το ακαδημαϊκό κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε επανεξέταση από κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα, να διορθωθεί από τον συγγραφέα και στη συνέχεια να δημοσιευθεί σε ανεξάρτητο περιοδικό με καλή φήμη σχετικά με τον έλεγχο και την ακρίβεια. Αυτοδημοσιευμένες πηγές δεν αποδεικνύουν ότι άνθρωποι ανεξάρτητοι από το αντικείμενο το θεωρούν αρκετά σημαντικό για να αξίζει την προσοχή. Ως εκ τούτου, αυτοδημοσιευμένες πηγές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση εγκυκλοπαιδικότητας. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες, μη διαφημιστικής φύσεως, μη αμφιλεγόμενης εγκυρότητας μπορούν να αντληθούν από αυτοδημοσιευμένη πηγή αφού θα έχει τεκμηριωθεί η εγκυκλοπαιδικότητα.

Λήμμα που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε πληροφορίες από το ίδιο το υποκείμενο μπορεί να διαγραφεί, κατά τα κριτήρια ταχείας διαγραφής, αν μια λογική αναζήτηση δείχνει ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητες πηγές.