Βικιπαίδεια:Λημματογράφηση για τις Σπάνιες Παθήσεις/Φεβρουάριος 2021

Η κορδέλα "ζέβρα" χρησιμοποιείται για το συμβολισμό των σπανίων παθήσεων λόγω του σπάνιου σχεδίου που έχει η κάθε ζέβρα στις ρίγες της που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.

Η πρωτοβουλία Επεξεργασία

Η Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Φεβρουαρίου, εκτός από τα δίσεκτα έτη που γιορτάζεται στις 29/2. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Σπάνιες Παθήσεις Eurordis επέλεξε την ημερομηνία αυτή για να τιμήσει τους ασθενείς με σπάνια νοσήματα, επειδή είναι σπάνια και ξεχωριστή όπως αυτοί!

Ως Βικιπαιδιστές με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα υγείας και αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης σχετικού περιεχομένου στα εγχειρήματα Wikimedia, ενώνουμε τις δυνάμεις μας στην πρωτοβουλία Rare Disease Awareness Editathon on Wikipedia/February 2021.

Οι κανόνες Επεξεργασία

Οι κανόνες είναι απλοί: δεν υπάρχουν κανόνες. Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει:

 • δημιουργώντας/μεταφράζοντας κάποιο από τα λήμματα στους παρακάτω πίνακες,
 • μεταφράζοντας ετικέτες και περιγραφές των ασθενειών στα Wikidata,
 • ανεβάζοντας πολυμέσα σχετικά με τις σπάνιες παθήσεις στα Wikimedia Commons,
 • με επιμέλεια των αντίστοιχων κατηγοριών,
 • με ανάπτυξη σχετικών λημμάτων στο Βικιλεξικό

Σκοπός μας είναι αποκλειστικά και μόνο η παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου στο αντικείμενο των σπάνιων παθήσεων. Δείτε περισσότερα στην ειδική σελίδα στο Meta και εμπνευστείτε από τις ιδέες που δίνονται!

Ενδεικτικά, στην κατηγορία «σπάνιες ασθένειες» της ελληνικής Βικιπαίδειας υπήρχαν κατά την έναρξη της παρούσας επιχείρησης μόλις 11 από τις περίπου 700 της ίδιας κατηγορίας στην αγγλική. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να μεταφράσετε μια από τις ασθένειες που λείπουν, ή να βελτιώσετε τις υφιστάμενες. Ειδικά για την ελληνική γλώσσα δημιουργείται και εδώ πίνακας όπου έχουν συμπεριληφθεί για διευκόλυνση των συντακτών οι μεταφράσεις στα ελληνικά των τίτλων των αντίστοιχων αγγλικών λημμάτων.

Διάρκεια Επεξεργασία

Η λημματογράφηση συνεχίζεται από όσα μέλη της Επιχείρησης ενδιαφέρονται. Στην αρχική της μορφή, ως χρονικά περιορισμένη επιχείρηση η διάρκειά της ήταν από 14 Φεβρουαρίου έως και 14 Μαρτίου 2021.

Επιθυμητά λήμματα Επεξεργασία

Στα επιθυμητά λήμματα προστίθενται αυτά που στην αγγλική έκδοση έχουν πάνω από 5.000 ή και πάνω από 10.000 αναγνώσεις την εβδομάδα. Ακόμη και να μεταφράσετε απλά τον τίτλο - βοηθήσατε τη Βικιπαίδεια.

Γενικά
Αγγλικά Ελληνικά
Subacute sclerosing panencephalitis Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα
Caudal regression syndrome Σύνδρομο ουραίας υποστροφής
Pseudomyxoma peritonei Ψευδομύξωμα περιτοναίου
Progressive supranuclear palsy Προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση
Progressive multifocal leukoencephalopathy Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια
Parasitic twin Παρασιτικός δίδυμος
Necrotizing fasciitis Νεκρωτική περιτονίτιδα
Multiple epiphyseal dysplasia Πολλαπλή επιφυσιακή δυσπλασία
Mucormycosis Μουκορμυκητίαση
Mesothelioma Μεσοθηλίωμα
Maple syrup urine disease Νόσος με οσμή ούρων σαν σιρόπι σφενδάμου
Malignant hyperthermia Κακοήθης υπερθερμία
Li–Fraumeni syndrome Σύνδρομο Λι-Φραουμένι
Langerhans cell histiocytosis Κυτταρική ιστοκύττωση Λάνγκερχανς
Immune thrombocytopenic purpura Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
Ichthyosis Ιχθύαση

Τα λήμματα που ήδη προστέθηκαν Επεξεργασία

Στη λίστα των λημμάτων που λείπουν από την ελληνική Βικιπαίδεια έχουν προστεθεί και λήμματα τα οποία έχουν εκτενή ανάπτυξη σε πολλές άλλες γλώσσες. Είναι επιθυμητό η επιμέλεια των προτεινόμενων λημμάτων να γίνει από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Σπάνια γενετικά σύνδρομα
Αγγλικά Ελληνικά
3C syndrome Σύνδρομο Ρίτσερ-Σίντσελ
3q29 microdeletion syndrome Σύνδρομο μικροδιαγραφής 3q29
8p23.1 duplication syndrome Σύνδρομο διπλασιασμού 8p23.1
Ablepharon macrostomia syndrome Σύνδρομο αβλεφαρίας - μακροστομίας
Bainbridge-Ropers Syndrome Σύνδρομο Μπέινμπριτζ-Ρόπερς
Baller–Gerold syndrome Σύνδρομο Μπάλερ-Τζέρολντ
Barber–Say syndrome Σύνδρομο Μπάρμπερ-Σέι
Bare lymphocyte syndrome type II Σύνδρομο γυμνού λεμφοκυττάρου τύπου 2
Cartilage–hair hypoplasia Υποπλασία χόνδρων-τριχών
COACH syndrome Σύνδρομο Ζουμπέρ με ηπατική βλάβη
Kahrizi syndrome Σύνδρομο Καχρίζι
Neotenic complex syndrome Σύνδρομο νεοτενικού συμπλέγματος
Xp11.2 duplication Διπλασιασμός Xp11.2
Jacobsen syndrome Σύνδρομο Γιάκομπσεν
Camurati–Engelmann disease Νόσος Καμουράτι-Ένγκελμαν
Waardenburg syndrome Σύνδρομο Βάαρντενμπουρχ
Cleidocranial dysostosis Κλειδοκρανιακή δυσόστωση
en:Severe combined immunodeficiency Βαρεία συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια


Σπάνια λοιμώδη νοσήματα
Αγγλικά Ελληνικά
Dioctophyme renale Dioctophyme renale
Garre's sclerosing osteomyelitis Σκληρυντική οστεομυελίτιδα του Γκαρέ
Gongylonema pulchrum Gongylonema pulchrum
Granulomatous amoebic encephalitis Κοκκιωματώδης αμοιβαδική εγκεφαλίτιδα
Halicephalobus gingivalis Halicephalobus gingivalis
Human monocytotropic ehrlichiosis Ανθρώπινη μονοκυτταροτροπική ερλιχίωση
Parechovirus B Παρεκοϊός Β
Postvaccinal encephalitis Μετεμβολιακή εγκεφαλίτιδα
Progressive rubella panencephalitis Προοδευτική πανεγκεφαλίτιδα της ερυθράς
Progressive vaccinia Προοδευτική δαμαλίτιδα
Sealpox Ευλογιά της φώκιας
Trichodysplasia spinulosa Ακανθώδης τριχοδυσπλασία
Jansen's metaphyseal chondrodysplasia Μεταφυσιακή χονδροδυσπλασία του Γιάνσεν
Creutzfeldt–Jakob disease Νόσος Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ


Σπάνια σκελετικά νοσήματα
Αγγλικά Ελληνικά
Conradi–Hünermann syndrome Σύνδρομο Κονράντι-Χίνερμαν
Gerodermia osteodysplastica Οστεοδυσπλαστική γηροδερμία
Handigodu syndrome Σύνδρομο Χαντιγκόντου
Kniest dysplasia Δυσπλασία Νιστ
Malignant infantile osteopetrosis Κακοήθης βρεφική οστεοπέτρωση
Metachondromatosis Μεταχονδρωμάτωση
Osteochondrodysplasia Οστεοχονδροδυσπλασία
Schwartz–Jampel syndrome Σύνδρομο Σβαρτς-Γιάμπελ
Spondyloepiphyseal dysplasia Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία
synovial chondromatosis Συνοβιακή χονδρωμάτωση
Ehlers-Danlos syndrome Σύνδρομο Έλερς-Ντάνλος
Fibrous dysplasia of bone Ινώδης δυσπλασία των οστών
Metaphyseal dysplasia Μεταφυσιακή δυσπλασία
Legg–Calvé–Perthes disease Οστεοχόνδρωση άρθρωσης του ισχίου


Άλλα
Αγγλικά Ελληνικά
Zollinger–Ellison syndrome Σύνδρομο Ζόλιγκερ-Έλλισον
Zellweger syndrome Σύνδρομο Ζέλβεγκερ
Xeroderma pigmentosum Μελαχρωματική ξηροδερμία
Wiskott–Aldrich syndrome Σύνδρομο Γουίσκοτ-Άλντριτς
Werner syndrome Σύνδρομο Βέρνερ
Von Hippel–Lindau disease Ασθένεια Φον Χίππελ-Λίνταου
Vogt–Koyanagi–Harada disease Ασθένεια Βογκτ-Κογιανάγκι-Χαράντα
Vestibular schwannoma (Acoustic Neuroma) Ακουστικό νευρίνωμα
Vaginal hypoplasia Κολπική υποπλασία
Usher syndrome Σύνδρομο Άσερ
Uterus didelphys (Double Uterus) Δίκερος μήτρα
Tuberous sclerosis Οζώδης σκλήρυνση
True hermaphroditism Αληθής ερμαφροδιτισμός
Trimethylaminuria Τριμεθυλαμινουρία
Thumb hypoplasia Υποπλασία αντίχειρα
Tolosa–Hunt syndrome Σύνδρομο Τολόζα-Χαντ
Superior mesenteric artery syndrome Σύνδρομο άνω μεσεντέριου αρτηρίας
Syrinx (medicine) Συρίγγιο
Small-cell carcinoma Μικροκυτταρικός καρκίνος (συνήθως του πνεύμονα)
Sanfilippo syndrome Σύνδρομο Sanfilippo
Retinoblastoma Ρετινοβλάστωμα
Pyoderma gangrenosum Γαγγραινώδες πυόδερμα
Situs inversus Αναστροφή οργάνων
Progeria Προγηρία
Spinocerebellar ataxia Νωτιαία παρεγκεφαλιδική αταξία
Osteopetrosis Οστεοπέτρωση
Multiple system atrophy Ατροφία πολλαπλών συστημάτων
Motor neuron disease Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
Interstitial cystitis Διάμεση κυστίτιδα


Γενικά
Αγγλικά Ελληνικά
Center of expertise for rare diseases Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σπανίων παθήσεων
European Organisation for Rare Diseases Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Σπάνιες Ασθένειες
List of rare disease organisations Κατάλογος οργανισμών για τις σπάνιες ασθένειες
Rare Disease Day Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων
Rare Diseases Clinical Research Network Δίκτυο Κλινικής Έρευνας για τις Σπάνιες Ασθένειες

Διοργανωτές Επεξεργασία

Ελληνικά: Μίνα Θεοφιλάτου

Αραβικά: Μοσάμπ Μπανάτ

Αγγλικά: Νέδα Χουσέν

Σε όλους τους συμμετέχοντες, και ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης για τη συνεισφορά τους, θα στείλω από μια συσκευασία με τοπικά προϊόντα του νησιού μου (μη-αλλοιώσιμα Κεφαλονίτικα παραδοσιακά γλυκά: μάντολες κόκκινες και μελιού κ.α.)

Συμμετέχοντες Επεξεργασία

Αν σας ενδιαφέρει η πρωτοβουλία, μπορείτε να προσθέσετε το όνομά σας στην παρακάτω λίστα. Αν θέλετε, μπορείτε να σημειώσετε ως σχόλιο τη συνεισφορά σας, ή χρησιμοποιήστε τη σελίδα συζήτησης εδώ ή στο Meta. Θα χαρούμε πολύ να δούμε συνεισφορές, ιδέες, σχόλια και προτάσεις!

 1. --Saintfevrier (συζήτηση) 22:30, 14 Φεβρουαρίου 2021 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
 2. --Ttzavarasσυζήτηση 23:15, 14 Φεβρουαρίου 2021 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
 3. --NikosLikomitros (συζήτηση) 09:42, 15 Φεβρουαρίου 2021 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
 4. --Apokats (συζήτηση) 13:21, 17 Φεβρουαρίου 2021 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
 5. --Focal Point 22:41, 17 Φεβρουαρίου 2021 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
 6. --Data Gamer (συζήτηση) 21:06, 18 Φεβρουαρίου 2021 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Λήμματα συμμετεχόντων Επεξεργασία

Ttzavaras Επεξεργασία

---

NikosLikomitros Επεξεργασία

Apokats Επεξεργασία

Data Gamer Επεξεργασία

C messier Επεξεργασία

FocalPoint Επεξεργασία

Saintfevrier Επεξεργασία

JadeAlas Επεξεργασία

Dr DJ Wood Επεξεργασία

Dianeira Επεξεργασία

Panagiota Bel Επεξεργασία

Marinakialex04 Επεξεργασία

Pancornaf Επεξεργασία

Stella T98 Επεξεργασία

Δημοσιότητα Επεξεργασία

Διαγωνισμοί λημματογράφησης της Βικιπαίδειας Επεξεργασία