Βικιπαίδεια:Μετάφραση όρων πληροφορικής

Η λίστα αυτή είναι μία καθοδήγηση για τις μεταφράσεις όρων πληροφορικής για αποκλειστική χρήση στις μεταφράσεις λημμάτων στη Βικιπαίδεια. Η δημιουργία της έχει ως απώτερο σκοπό την καθιέρωσή της, χωρίς ωστόσο να την επιβάλλει. Παρέχει ένα κοινό τρόπο για να χειριζόμαστε τις μεταφράσεις αγγλικών όρων πληροφορικής, και προσπαθεί να επιτύχει τη διατήρηση μιας γενικής συνοχής σε τεχνικά κυρίως λήμματα.

Είναι απαραίτητο οι μεταφράσεις να μην είναι ό,τι νομίζει ο καθένας μας. Για αυτό το λόγο πρέπει να παρατίθενται παραπομπές για κάθε μία. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2010 αυτό δεν έγινε, για αυτό και όλες οι μεταφράσεις μέχρι τότε ήταν αστήρικτες. Είναι σημαντικό σιγά σιγά να καλυφθούν όλες οι μεταφράσεις από παραπομπές.

Επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωσή της με τρόπο τέτοιον, ώστε να είναι κατανοητά τα λήμματα. Η κατανόηση αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διάδοση της γνώσης, που είναι κύριος προσανατολισμός για την ίδια τη Βικιπαίδεια.

Τα παραπάνω κάνουν ολοφάνερη την ανάγκη να λάβουμε υπόψιν ότι:

 • Ο μέσος χρήστης πρέπει να αντιλαμβάνεται με την πρώτη ματιά την (ορθή) σημασία του μεταφρασμένου όρου. Για το λόγο αυτό συνιστάται η χρήση ελληνικών όρων.
 • Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διακατέχεται από κοινή λογική, έτσι που ο αδαής χρήστης να μπορεί να καταλάβει π.χ. όπως ο μαθητής που έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με προγραμματισμό.

Χρήσιμες διατυπώσεις Επεξεργασία

 • Αρκετοί όροι της Πληροφορικής έμειναν αμετάφραστοι και αποτυπώνονται μόνο στην αγγλική ή μόνο με το λατινικό αλφάβητο.
Π.χ. html, php, ip, tcp κ.α.
 • Αρκετοί όροι της Πληροφορικής έχουν κάποια διαδεδομένη μετάφραση, αλλά παράτυπα χρησιμοποιούμε τον αγγλικό όρο ή συντομογραφία.
Π.χ. USB, Wireless, LAN, WAN κ.α.
 • Ο μέσος χρήστης πρέπει να αντιλαμβάνεται με την πρώτη ματιά τη σημασία του μεταφρασμένου όρου.
Π.χ. load balancing - ίσος καταμερισμός φορτίου
 • Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει το Πανεπιστήμιο για να ξέρεις τι είναι το "ποντίκι" και το "παπάκι".
Π.χ. mice, mouse

Όροι που αναζητούν μετάφραση Επεξεργασία

Σε αυτή την ενότητα, βρίσκονται οι όροι που δεν έχουν τύχει ακόμα μετάφρασης, αν έχετε κάποια πρόταση για κάποιον από αυτούς, παρακαλούμε να συνδράμετε. Για πιθανές προτάσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε και τις βάσεις INFORTERM / TELETERM που βρίσκονται στις Πηγές της σελίδας.

 • default: προεπιλογή, προεπιλεγμένος, προκαθορισμένος, εξ ορισμού
 • disk quota: ποσόστωση δίσκου ή συστήματος αρχείων
 • exploit: εκμετάλλευση

Η λίστα των όρων Επεξεργασία

 • Ο όρος μέσα σε πλάγια παρένθεση συμπληρώνει ή ακολουθεί τον μεταφρασμένο όρο.
 • Ο όρος με έντονα γράμματα μετά τον αμετάφραστο όρο είναι ο επικρατέστερος από τους μεταφρασμένους.

A Επεξεργασία

 • abort - ματαιώνω[1], απορρίπτω, διακόπτω την εκτέλεση (μιας διεργασίας), αποβάλλω
 • abstract - αφηρημένος[1] - αφορά περισσότερο το λογικό μέρος, το θεωρητικό, το λογισμικό παρά το πραγματικό, το υλικό (hardware).
 • access - πρόσβαση[2]
 • accessibility - προσβασιμότητα[3]
 • accumulator - συσσωρευτής[2]
 • adapter - προσαρμογέας[1][2]
 • add-on ή plug-in - πρόσθετο (για επιπλέον λειτουργικότητα λογισμικού, βλ.βικιπαίδεια)
 • address - διεύθυνση[2]
 • administrator - διαχειριστής[1]
 • advanced search - σύνθετη αναζήτηση
 • affordances – δυνατότητες (χρήσης)
 • alias - αντωνύμιο, ψευδώνυμο[1]
 • ambient intelligence (AmI) – περιρρέουσα νοημοσύνη
 • Analog to Digital Converter (ADC) – μετατροπέας αναλογικού (σήματος) σε ψηφιακό
 • antialias - εξομάλυνση[4]
 • anchor - σημείο αγκύρωσης (εικόνας, κειμένου, αντικειμένου)
 • anchor text - κείμενο αγκύρωσης[1]
 • annotation - σχολιασμός . Μιλάμε πχ για annotated text. Ένα κείμενο στο οποίο ξεχωρίζουμε κάποια στοιχεία.
 • applet - εφαρμογίδιο[5][6]
 • application - εφαρμογή[1]
 • Application Specific Operating System (ASOS) – λειτουργικό σύστημα εξειδικευμένης εφαρμογής
 • argument - όρισμα[2], κάθε τιμή μιας ανεξάρτητης μεταβλητής (ΕΛΟΤ)
 • arithmetical and Logical Unit (ALU): Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ)
 • array - παράταξη, πίνακας[2]
 • artefact(συναντάται και ως artifact) τεχνούργημα, κατασκεύασμα, δημιούργημα. τέχνημα
 • artificial intelligence (AI) - τεχνητή νοημοσύνη
 • assembly code - συμβολικός κώδικας
 • assembly language (ASM) - συμβολική γλώσσα, συμβολογλώσσα[2]
 • assembler - συμβολομεταφραστής[2]
 • attribute - ιδιότητα, γνώρισμα, χαρακτηριστικό (και ορισμένες φορές πεδίο)
 • Augmented Reality (AR) – Επαυξημένη Πραγματικότητα (σύνθεση εικονικής πραγματικότητας και φυσικού κόσμου)
 • authentication - πιστοποίηση ή αυθεντικοποίηση ή έλεγχος αυθεντικότητας
 • authorization - εξουσιοδότηση[1]

B Επεξεργασία

 • back-end- παρασκήνιο, το τελικό-βασικό κομμάτι ενός προγράμματος που επιτελεί μια σειριακή αλληλουχία επεξεργασίας πληροφορίας και το οποίο πρόγραμμα το χωρίζουμε σε δύο βασικά κομμάτια. Επίσης οπίσθιο τμήμα[7], στους μεταγλωττιστές. Το front-end, το αρχικό κομμάτι που θα επιτελέσει το πρώτο στάδιο πχ επικοινωνία με το χρήστη ή εισαγωγή δεδομένων ή αρχική επεξεργασία δεδομένων κτλ και το back-end που θα επιτελέσει τις υπόλοιπες λειτουργίες. Η λογική αυτή δόμησης ενός προγράμματος επιτρέπει την ευκολότερη διαχείριση του προγράμματος αφού μπορούμε να αλλάζουμε πχ το front-end μόνο του αρκεί να ακολουθούμε την προσδιορισμένη διεπαφή μεταξύ των δύο μερών.
 • backbone - δικτυακός κορμός, κορμός[1]
 • background - παρασκήνιο, υπόβαθρο, βάθος[1]
 • backlink - σύνδεσμος επιστροφής,[8] σύνδεσμος υποστήριξης[9]
 • backup - αντίγραφο ασφαλείας, εφεδρικό αντίγραφο, εφεδρικός
 • band - ζώνη
 • bandwidth - εύρος ζώνης, φασματικό εύρος [10]
 • batch processing - επεξεργασία κατά δεσμίδες[2]
 • beacon – (ραδιο)φάρος[1], (ασύρματος) πομπός
 • Binary - δυαδικός[1]
 • bisimilarity - αμφιομοιότητα[11]
 • bit - δυαδικό ψηφίο, ή, απλώς, ψηφίο, όταν το δυαδικό εννοείται σαφώς ή και σκέτα μπιτ.
Και όχι "δυφίο", όπως ατυχώς έχει προταθεί, διότι η Ελληνική δεν αρέσκεται σε σχηματισμό λέξεων με αυθαίρετη συγκόλληση τμημάτων από άλλες.
Σημείωση : στα ελληνικά, οι ξενόγλωσσες λέξεις δεν έχουν αριθμό [44]
 • bitmap - ψηφιογραφικός τύπος αρχείου. Κυρίως χρησιμοποιείται στη φράση bitmap αρχείο.
 • bold
 1. έντονος (συνήθως: έντονη γραμματοσειρά) (στην τυπογραφία τα γράμματα αυτά λέγονται μαύρα)
 2. αμετάφραστο σε γλώσσες προγραμματισμού πχ. html java κλπ
 • bottleneck - συμφόρηση (μποτιλιάρισμα), σημείο συμφόρησης[1]
 • branch predictor - προβλέπτης κλάδου[12]
 • breakpoint - σημείο διακοπής.[2] Κατά την διαδικασία της αποσφαλμάτωσης ενός προγράμματος και εφόσον μας δίνεται αυτή η δυνατότητα από το περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού στο οποίο δουλεύουμε μπορούμε να θέσουμε σε πηγαίο αρχείο σημεία διακοπής στα οποία θα σταματήσει η εκτέλεση του προγράμματος για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις μεταβλητές του προγράμματος και να διορθώσουμε λάθη.
 • browser - πλοηγός, φυλλομετρητής (ή "πρόγραμμα πλοήγησης"), περιηγητής
 • broadband - ευρυζωνικός, ευρεία ζώνη[2]
 • broadcast - αμετάφραστο με περιγραφή «μετάδοση σε όλους τους υπολογιστές του υποδικτύου»
Βασικά πρέπει να σκεφτούμε ότι το broadcast αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο μετάδοσης, στα ελληνικά έχω την εντύπωση πως μπορούμε να το μεταφράσουμε μόνο περιφραστικά (μία λέξη δεν αρκεί)--lady 08:29, 1 Σεπτεμβρίου 2006 (UTC)[απάντηση]
εκπομπή (η λέξη, ως απόδοση του broadcast, χρησιμοποιείται στην ραδιοφωνία, πολύ πριν τους υπολογιστές)
ΟΚ με την εκπομπή, αλλά τότε πώς θα το διακρίνεις από το multicast (εκτός αν τα λες περιφραστικά και τα δύο)
Τι λέτε για Πολλαπλή Εκπομπή - multicast; Το broadcast, όπως ανέφερε και ο φίλος παραπάνω, χρησιμοποιείται χρόνια τώρα στη ραδιοφωνία συνεπώς δεν χρειάζεται να μπερδέψουμε τους όρους, προσθέτοντας του στοιχεία.--kaustikos1981 15:30, 20 Μαΐου 2010 (UTC)[απάντηση]
 • Blog: ιστολόγιο (αδόκιμος), ιστοημερολόγιο
 • bookmark - σελιδοδείκτης
 • boolean value - λογική τιμή, τιμή Μπουλ[2]
 • boolean algebra - άλγεβρα Μπουλ[2]
 • botnet - μποτικό δίκτυο ή μποτοδίκτυο ή δίκτυο από μποτ
botnet είναι απόσπασμα των λέξεων (ro-)bot+(inter-)net, στα ελληνικά (ρο-)μποτ+(δια-)δίκτυο = μποτδίκτυο ή μπόκτυο πιο συρρικνωμένη μορφή του (ρο-)μπο(-τ)+(διαδί-)κτυο
botnet Συνήθως ένα σύνολο συστημάτων στα οποία έχει εγκατασταθεί ( συνήθως ) το ίδιο κακόβουλο λογισμικό και είναι υπό τον έλεγχο ενός χρήστη ή μιας ομάδας χρηστών διαφορετικών από τους νόμιμους κατόχους των συστημάτων. D001ng 15:18, 20 Ιουνίου 2011 (UTC)[απάντηση]
 • brute_force attack - βίαιη επίθεση
Xρησιμοποιείται ως έχει και στα αγγλικά. Eνδεικτικά: "To brute-force attack client-side authentication " από SSL - Rumours and Reality: A practical perspective on the value of SSL for protecting web servers δείχνει ότι η έννοια της κάθε λέξης χωριστά δεν επικρατεί του ονόματος της επίθεσης, προτείνω βέβαια στα ελληνικά να μεταφράζουμε εντός των κειμένων το "attack" ως "επίθεση, επιτίθεμαι" αναλόγως με το αν είναι ουσιαστικό, ρήμα κλπ.--lady 16:14, 24 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
brute-force attack - επίθεση κατα την οποία ο επιτιθέμενος επιτίθεται σε έναν άγνωστο σε αυτόν συνδυασμό χαρακτήρων (κωδικό - κλειδί κωδικοποίησης) επιχειρώντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. D001ng 15:23, 20 Ιουνίου 2011 (UTC)[απάντηση]
brute-force εδώ σημαίνει κάτι σαν ωμή δύναμη δηλαδή μια όχι περίτεχνη επίθεση D001ng 15:50, 20 Ιουνίου 2011 (UTC)[απάντηση]
 • bucket- κάδος, δοχείο[13]
 • buffer - αμετάφραστο με περιγραφή "είναι μια περιοχή ενδιάμεσης αποθήκευσης", ενδιάμεση μνήμη[2], ενδιάμεση αποθήκη[2]
Πρόταση : Buffer - Ενδιάμεση μνήμη | buffering - φόρτωση | Buffering xx% - Φορτώθηκε το xx% [45]
όπου είναι δυνατό και λογικό (π.χ. buffer overflow, δείτε καλύτερα κάτω)
Για το ενδιάμεση μνήμη ίσως να υπάρξει μπέρδεμα με cache memory, η έκδοση του K&R που έχω χρησιμοποιεί την παραπάνω περιγραφή, παρόλα αυτά μου φαίνεται υπερβολικά μεγάλη για την περιγραφή μιας λέξης για αυτό και την προτείνω για χρήση μία φορά εντός παρενθέσεως. Όμως δεν είμαι απόλυτη no prob :) . Για τα υπόλοιπα συμφωνώ τα βάζω ξεχωριστά από κάτω :)--lady 19:11, 23 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Το είχα ξεχάσει, για το cache, στην ίδια σελίδα προτείνετε το προσωρινή μνήμη. Το προσθέτω παρακάτω --Acp 19:20, 23 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
* Μια μετάφραση της λέξης buffer είναι "ενταμιευτής", ενώ του cache memory είναι "κρυφή μνήμη". Atlantia 21:46, 28 Ιουνίου 2007 (UTC)[απάντηση]
 • buffer - κύκλωμα / χώρος απομόνωσης
 • buffering - ενδιάμεση αποθήκευση[2]
 • buffering xx% - φορτώθηκε το xx%
 • buffer overflow - υπερχείλιση ενδιάμεσου καταχωρητή[1], υπερχείλιση ενδιάμεσης μνήμης[2]
 • bug - σφάλμα προγράμματος
 • bus: δίαυλος, αρτηρία[2][1]
 • bus topology - τοπολογία διαύλου
 • byte - ψηφιολέξη, χαρακτήρας (όταν είναι προφανές ότι αναφερόμαστε στο υλικό και όχι στο λογισμικό), οκτάδα (στα Γαλλικά και στα Ρουμανικά λέγεται octet)
Φυσικά, byte, αμετάφραστο, στην καθομιλουμένη, και όταν αναφέρεται ως σύμβολο μονάδος μετρήσεως (όπως π.χ. γράφουμε "ταχύτητα 100 Km/sec", αλλά λέγουμε "χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο").
Σημείωση : στα ελληνικά, οι ξενόγλωσσες λέξεις δεν έχουν αριθμό [46]
 • bytecode - ενδιάμεσος κώδικας, κώδικας byte

C Επεξεργασία

 • cache - προμνήμη[2], κρυφή μνήμη[2], κρύπτη μνήμης, προσωρινή ή λανθάνουσα μνήμη με τον αγγλικό όρο σε παρένθεση πάντα [47]
Στη βιβλιογραφία απαντάται συχνά ως "κρυφή μνήμη". Atlantia 21:48, 28 Ιουνίου 2007 (UTC)[απάντηση]
 • call by name - κλήση κατ' όνομα[14]
 • call by need - κλήση κατ' ανάγκη[14]
 • call by reference - κλήση με αναφορά[14]
 • call by value - κλήση με τιμή[14][15]
 • card - κάρτα
 • cardinality - πληθικότητα[16], πληθάριθμος
 • cascading - διαδοχικά , με αλληλουχία. Εξού CSS -Cascading Style Sheets (διαδοχικά φύλλα στυλ) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός xhtml ή html εγγράφου και cascaded carry (διαδοχική μεταφορά κρατουμένου σε πράξεις στον υπολογιστή).
έχει την έννοια απεικόνισης - αλληλουχίας με μορφή καταρράκτη
 • Central Processing Unit (CPU) - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ)
 • channel access method (CAM) - μέθοδος πρόσβασης καναλιού (διαύλου)[1]
 • chasm trap - συσχετισμός πολλά προς πολλά
 • checkbox - πλαίσιο ελέγχου[17], κουτάκι ελέγχου. Πρόκειται για στοιχείο γραφικής διεπαφής χρήστη με το οποίο ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει (επιλέγοντας) ή να απενεργοποιήσει (αποεπιλέγοντας) μια λειτουργία του προγράμματος.
 • checksum - άθροισμα ελέγχου
 • chipset - ομάδα των κεντρικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
 • cipher - αποτύπωμα χρησιμοποιείτε στο libssl, αλλά μου φαίνεται λάθος [48]
cipher - το (μυστικό) μηδέν - κρυπτογράφημα, κώδικας κρυπτογραφίας [49]
 • circuit switching - κυκλωματομεταγωγή[1], μεταγωγή κυκλώματος[18]
 • class - κλάση, τάξη
 • click - κλικ, επιλογή
 • clickthrough - δεδομένα πλοήγησης
 • client - πελάτης[2] , εξυπηρετούμενος[19]
fat client - χοντρός πελάτης[20]
thin client - λεπτός πελάτης[20]
 • closure - κλείσιμο (γλώσσες προγραμματισμού), κλειστότητα (μαθηματικά)[16]
 • cloud storage - νέφος αποθήκευσης δεδομένων ή αποθηκευτικό νέφος [21]
 • cluster - συστάδα[2], συστοιχία υπολογιστών (όταν όλοι οι κόμβοι είναι πανομοιότυποι)
 • code
 1. κώδικας, όταν αναφέρεται σε κώδικα προγράμματος
 2. κωδικός, όταν αναφέρεται σε κωδικούς σφαλμάτων, χρωμάτων, εντολών, κτλ.
 • codec: σύντημηση των αγγλικών λέξεων coder (κωδικοποιητής) decoder (αποκωδικοποιητής) . Χρησιμοποιείται ως έχει αφού οι ελληνικές λέξεις δεν προσφέρονται για μια ανάλογη σύντμηση.
 • coinduction/co-induction - επαγωγή για συμπεριφοριακές προδιαγραφές[22]
 • Common Gateway Interface, CGI - κοινή πυλαία διεπαφή[1]
 • Compact Disc (CD): οπτικός δίσκος, ψηφιακός δίσκος, σύμπυκνος δίσκος[2]
 • continuation - συνέχεια[2]
 • core - πυρήνας
 • command - εντολή
 • combo (που συνδιάζει δύο ή περισσότερα στοιχεία, μηχανήματα κλπ) - _________________________ (παρακαλώ συμπληρώστε και σβήστε τη γραμμή)
combo box - σύνθετο πλαίσιο[17]
 • compiler - μεταγλωττιστής[2]
εκφράσεις:
 1. «κάνω compile» - μεταγλωττίζω
 2. «γίνεται compile» - μεταγλωττίζεται
απλά πράγματα :-) Dead3y3 Συζήτηση 19:53, 27 Οκτωβρίου 2006 (UTC)[απάντηση]
compiled - μεταγλωττισμένο ( στο σύνολο εντολών του επεξεργαστή ή γλώσσα μηχανής ) D001ng 23:42, 23 Ιουνίου 2011 (UTC)[απάντηση]
 • compiler error - σφάλμα μεταγλώττισης ή λάθος μεταγλώττισης απαραίτητη πάντα η παρένθεση διότι έτσι το αναγνωρίζει κάποιος στο πρόγραμμα--lady 14:56, 24 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
 • complete topology - πλήρως κατανεμημένη τοπολογία (βλ. και full mesh topology)
 • computability - υπολογισιμότητα[16]
 • concatenation - συνένωση συμβολοσειρών, παράθεση[16]
 • configure - διαρθρώνω[1], διαμορφώνω, παραμετροποιώ, ρυθμίζω
 • connection - σύνδεση με προσοχή σε ειδικές περιπτώσεις που υπάρχει συγκεκριμένος χαρακτηρισμός / όρος, για εκεί προτείνω ανάλογη περιγραφή --lady 14:10, 24 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
 • connection oriented - συνδεσμοστρεφής
 • connectionless - ασυνδεσμικός, ασυνδεσιστρεφής[2], ασυνδεσισμικός[2]
 • container - περιέχοντας/περιέχοντες [23]
 • context awareness – επίγνωση πλαισίου, επίγνωση συμφραζομένων
 • context switch - εναλλαγή περιβάλλοντος λειτουργίας, θεματική εναλλαγή
 • controller – ελεγκτής
 • cookie - ραβασάκι (cookie=cookie δεν είναι μετάφραση!)
 • core (cpu core) - πυρήνας
 1. dual core - διπλού πυρήνα, με δυο πυρήνες, διπύρηνος
 2. 4 core, 8 core, 16 core etc. - διπλού, τετραπλού, οκταπλού, δεκαεξαπλού πυρήνα, με δυο, τέσσερις, οκτώ, δεκαέξι πυρήνες, τετραπύρηνος, οκταπύρηνος κλπ.
 • crash - κατάρρευση (χρήση : program crash, system crash)[1]
 • crawler - περιηγητής
 • credentials (username and password) - διαπιστευτήρια
 • cross platform - ανεξάρτητο πλατφόρμας (εννοούμε λογισμικό-εφαρμογή) [24] [25]
 • cryptography - Κρυπτογραφία
 • cursor - κέρσορας, δείκτης, δρομέας[2], πιο ελεύθερα ίχνος
 • custom software - εξατοµικευµένο λογισµικό[26][27]

D Επεξεργασία

 • data - Δεδομένα
 • data analytics - ανάλυση δεδομένων
 • data intelligence - ευφυΐα δεδομένων
 • data mining - εξόρυξη δεδομένων, ανακάλυψη γνώσης από "ακατέργαστα" δεδομένα
 • database - βάση δεδομένων[2]
 • data─flow - ροή δεδομένων[2]
 • data flow diagram - διάγραμμα ροής δεδομένων
 • datagram- δεδομενόγραμμα[1], αυτοδύναμο πακέτο[18]
 • deadlock - αδιέξοδο[2]
 • decision problem - πρόβλημα απόφασης[28]
 • dedicated - αποκλειστικός, αφιερωμένος[1]
 • dedicated circuit - αποκλειστικό κύκλωμα, μισθωμένο κύκλωμα (στην τηλεγραφεία και στην μετάδοση δεδομένων)[1]
 • dedicated connection - αποκλειστικός σύνδεση[1]
 • dequeue - εξαγωγή (από το εμπρός άκρο μιας ουράς) [29] [30]
 • desktop - επιφάνεια εργασίας
 • device - συσκευή μη το μεταφράσετε και στο /dev
 • debugger - αμετάφραστο οι άλλοι όροι δεν χρησιμοποιούνται τόσο από τους προγραμματιστές
και debug, debugging
Πρόταση : αποσφαλμάτωση (για το debug σαν ρήμα τουλάχιστον) [file:///home/alex/temp/translation/2005-May.txt]
Ο όρος αποσφαλμάτωση είναι δυσνόητος, επιπλέον ο gdb σημαίνει gnu debugger οπότε θα αναγκαστούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως έχει λόγω του ονόματος.--lady 19:22, 23 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
επίσης υπάρχει και το πρόγραμμα "debug" σε windows που θα πρέπει να το αναφέρουμε έτσι λόγω ονομασίας--lady 17:39, 27 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
πρόταση 2:εκσφαλμάτωση για το debugging.
βοηθητικό πρόγραμμα διόρθωσης λαθών
 • del / delete - (το πλήκτρο) delete, (η διαδικασία) διαγραφή
 • design - ουσ. σχέδιο, ρ. σχεδιάζω (εκπονώ μελέτη κατασκευής π.χ. σχεδιάζω ένα έπιπλο, φόρεμα, εργαλείο γραφής κλπ) -
 • design patterns - Σχεδιαστικά πρότυπα ή μοτίβα σχεδίασης [31]
 • Digital to Analog Converter (DAC) – μετατροπέας ψηφιακού (σήματος) σε αναλογικό
 • Digital Signal Processor (DSP) – επεξεργαστής ψηφιακού σήματος
 • Digital Versatile Disc (DVD): Ψηφιακός Πολυμορφικός Δίσκος (αδόκιμος όρος)
 • directory - κατάλογος (αρχείων)
 • dispatch - αποστολή
 • Dispatcher - διανεμητής
 • Distributed system - κατανεμημένο σύστημα (Το πλέον γνωστό παράδειγμα κατανεμημένου συστήματος σήμερα είναι το διαδίκτυο)
 • distribution / distro - διανομή
 • dll - αρχείο βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (είναι η συντόμευση στα αγγλικά για το "Dynamic Link Library"). Ένα αρχείο (.dll) περιέχει μια βιβλιοθήκη από λειτουργίες και άλλες πληροφορίες που μπορεί να προσπελαστεί από ένα πρόγραμμα των Windows[32]
 • documentation - τεκμηρίωση
 • Document Object Model (DOM) - Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου[33]
 • domain - πεδίο τιμών[2], πεδίο[2][16], τομέας[2]
 • domain name - όνομα τομέα, όνομα χώρου με τον αντίστοιχο αγγλικό όρο πάντα σε παρένθεση όπως εδώ
 • domain theory - θεωρία πεδίων[34]
 • download - μεταφόρτωση, ανάκτηση ή «κατέβασμα»[1], καταφόρτωση[1]
 • drag and drop - "σύρε κι άσε"
 • driver - οδηγός / οδηγοί Πηγή: hp (Οι ξένοι μας μιλούν ελληνικά κι εμείς τους κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα!)
Αναφέρομαι σε προβληματικά sites που χρησιμοποιούν πολλοί όπως εδώ[50] ως προς ενίσχυση της χρήσης παρενθέσεων και μόνο, ο όρος είναι αρκετά διαδεδομένος--lady 21:39, 22 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
πρόγραμμα (ή και κύκλωμα) οδήγησης
 • dual core - βλ. core (cpu core)
 • dumb terminal - κουτό τερματικό, βουβό τερματικό[1]
 • duplex - (επικοινωνία) διπλής κατεύθυνσης
  • duplex full (FDX) - (επικοινωνία) εξ ολοκλήρου διπλής κατεύθυνσης
  • duplex half (HDX) - (επικοινωνία) εναλλάξ διπλής κατεύθυνσης
  • simplex - συνώνυμο του half-duplex

E Επεξεργασία

 • edit - επεξεργασία εξαίρεση το πρόγραμμα "edit", συντάσσω[2]
 • editor- κειμενογράφος (πρόγραμμα εξομοίωσης της λειτουργίας της γραφομηχανής), διορθωτής
 • edition - έκδοση
 • e─mail, e-mail: ηλεκτρονικό μήνυμα, ηλεκτρονική αλληλογραφία, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο[2], αμετάφραστο με περιγραφή "μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας"
 • e─mail service - "υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας"
 • embedded system - ενσωματωμένο σύστημα[35] (υπολογιστικό σύστημα, συγκεκριμένου σκοπού, το οποίο είναι ενσωματωμένο σε μία συσκευή, αυτοκίνητο, κ.λπ.)
 • emulator - εξομοιωτής, (αυτό/ός που μιμείται κάτι/κάποιον/λειτουργία χωρίς να αγγίζει/μετατρέπει το πραγματικό αντικείμενο μίμησης...)
 • encapsulation - ενθυλάκωση (για παράδειγμα χρησιμοποιείται στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό(OOP), στις επικοινωνίες TCP/IP και αλλού)
 • encoding - κωδικοποίηση
 • encryption - έγκρυψη, κρυπτοθέτηση[1] , κρυπτογράφηση
 • endpoint - (επικοινωνίες, δίκτυα) ακραίο σημείο[1]
 • endpoint node - αποληκτικός κόμβος[2]
 • Εnterprise Resource Planning Systems (ERP) - συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού[36]
 • e─shop - ηλεκτρονικό κατάστημα
 • escape character - χαρακτήρας διαφυγής[2] (χαρακτήρας που αλλάζει την ερμηνεία των επόμενων χαρακτήρων σε μια ακολουθία χαρακτήρων)
 • escape sequence - ακολουθία διαφυγής , χαρακτήρες που έπονται ενός χαρακτήρα διαφυγής και των οποίων η ερμηνεία είναι διαφορετική από αυτους που προγούνταν του χαρακτήρα διαφυγής.
 • execute - εκτελώ[2] (ένα πρόγραμμα ή μια εντολή)
 • External - επιθ. εξωτερικός[2], π.χ. external hard disk = εξωτερικός σκληρός δίσκος, το αντίθετο του Internal.

F Επεξεργασία

 • fan trap - συσχετισμός έλικα
 • favorites - αγαπημένα
 • fax - τηλεομοιοτυπία[2]
 • fax machine - τηλεομοιότυπο[1], συσκευή τηλεομοιοτυπίας[1]
 • feature - χαρακτηριστικό[2]
 • feedback - ανάδραση, ανατροφοδότηση[1][2]
 • field - πεδίο[2]
 • file - αρχείο[2]
 • file descriptor - περιγραφέας αρχείου
υπάρχει ο ελληνικός όρος αλλά η συντριπτική βιβλιογραφία είναι ξένη και οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν τον όρο file descriptor
Η ξένη βιβλιογραφία θα είναι πάντοτε σε μεγαλύτερο ποσοστό παρούσα, δεν μου φαίνεται αρκετό σαν επιχείρημα. Αξίζει να συζητηθεί εδώ -> Συζήτηση Βικιπαίδεια:Μετάφραση_όρων_πληροφορικής
Ο ελληνικός όρος πάντως είναι περιγραφέας αρχείου [51]
 • file extension - επέκταση ονόματος αρχείου[2]
 • file permissions - άδειες αρχείου. Κάθε αρχείο ενός λειτουργικού συστήματος της οικογένειας Unix χαρακτηρίζεται από κάποιες άδειες που καθορίζουν ποιες διεργασίες έχουν δικαίωμα να το διαβάσουν,γράψουν, εκτελέσουν.
 • filesystem, file system - σύστημα αρχείων[1]
προσοχή κατά τη χρήση για ειδικά προγράμματα ελέγχου π.χ. fsck, κ.α.
Σύστημα αρχείων; Το έχω συναντήσει σε περιοδικό πληροφορικής, και σε άλλες ξένες γλώσσες έτσι μεταφράζεται. --Acp 14:41, 25 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Σύστημα αρχείων - παντού έτσι αναφέρεται. Lord Makro 16:15, 25 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
okz :) αλλά να προσέχουμε κατά τη χρήση :)--lady 17:20, 27 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
 • finite - πεπερασμένος[2]
 • firewall - τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας[1]
 • firmware - σταθερολογισμικό[1], υλικολογισμικό
πρόγραμμα αποθηκευμένο σε μόνιμη (ή ημι-μόνιμη) μνήμη
 • floating point - κινητή υποδιαστολή[1]
 • floorplanning - χωροταξική διάταξη[37] (για κυκλώματα)
 • floppy disk - δισκέτα, εύκαμπτος δίσκος[2]
 • folder - φάκελος[2]
 • formal semantics - τυπική σημασιολογία
 • format - διαμόρφωση, μορφή, μορφότυπο[2]
 • format disk - διαμόρφωση δίσκου
 • forum - ομήγυρη[1], φόρουμ[1], βήμα (ανακοινώσεων)[1], αγορά, δημόσια συζήτηση
 • fragmentation - κατακερματισμός, κατάτμηση, τεμαχισμός[1]
 • frame - πλαίσιο[2]
  • framebuffer - μνήμη καρέ (προφανώς σε κάρτες γραφικών αναφερόμαστε, οι οποίες αποθηκεύουν καρέ-καρέ την εικόνα);
 • framework - πλαίσιο
  • software framework - πλαίσιο λογισμικού[38]
 • front-end - αρχικό κομμάτι προγράμματος σε μια σειριακή ροή διαδικασιών-επεξεργασίας πληροφορίας, εμπρόσθιο τμήμα[7] (βλ. back-end)
 • full mesh topology - πλήρως κατανεμημένη τοπολογία (βλ. και mesh topology και το ισοδύναμο complete topology)
 • function - συνάρτηση[1], λειτουργία[1]
 • functional programming - συναρτησιακός προγραμματισμός[39]

G Επεξεργασία

 • garbage collector - συλλέκτης απορριμάτων
 • gateway - πύλη δικτύου[2]
 • Graphics card- κάρτα γραφικών[40]
 • Graphics User Interface (GUI): Γραφική Διεπαφή Χρήστη[41][42][1], Γραφική Διεπιφάνεια Χρήστη
 • GUI (συντ. για το Graphical User Interface) - αμετάφραστο: ακρωνύμιο (ελληνική μετάφραση Γραφική Διεπαφή Χρήστη)
παράδειγμα εδώ καλύτερα να γίνεται χρήση της μετάφρασης μόνο σε παρένθεση --lady 20:49, 25 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Μια μετάφραση της λέξης interface είναι η λέξη "Διεπαφή". Δεν ταιριάζει απόλυτα αλλά απαντάται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία. Atlantia 21:51, 28 Ιουνίου 2007 (UTC)[απάντηση]
επιφάνεια διάδρασης --Μυρμηγκάκι 16:09, 27 Νοεμβρίου 2007 (UTC)[απάντηση]
επικοινωνία χειριστή-μηχανής με χρήση γραφικών

H Επεξεργασία

 • haptic - απτικός[43]
 • hard disk - σκληρός δίσκος[1]
 • hardware - εξοπλισμός ή (hardware) ή υλικό ή υλισμικό
 • hash - (Πρόταση: Πλήκτρο: Δίεση, Πράξη: Αθροιστικό αποτύπωμα, Αθροιστικό ίχνος, χαρακτηριστικό ίχνος ή associative array: Πίνακας συσχετισμών)
 • hash function/algorithm - Προτάσεις: Διαδικασία ή αλγόριθμος (δεν είμαι καθόλου σίγουρος αλλα προσπάθησα :-)) απίχνησης
Πρόταση: αλγόριθμος / συνάρτηση κατακερματισμού (έτσι μεταφράζεται τουλάχιστον σε ΑΕΙ Πληροφορικής)
 • heap - σωρός[1]
 • header file - αμετάφραστο με περιγραφή "αρχείο επικεφαλίδα" το μεγαλύτερο μέρος από documentation για το ποια-χρησιμοποιούνται-πού είναι στα αγγλικά και επίσης εξηγεί και την προέκταση ".h"
κεφαλίδα (υπάρχει σε αρκετά βιβλία προγραμματισμού σε C)
 • help - βοήθεια[1]
 • heuristics ή heuristic methods – ευρετικά ή ευρετικές μέθοδοι (Πρακτικοί συνήθως κανόνες ή μέθοδοι για την, έστω κατά προσέγγιση, επίλυση δύσκολων υπολογιστικά προβλημάτων)
 • hexadecimal - δεκαεξαδικός[1]
 • home folder - προσωπικός φάκελος, κατάλογος χρήστη, αρχικός φάκελος
 • homepage - αρχική σελίδα,προσωπική ιστοσελίδα , κεντρικός ιστότοπος ( πχ εταιρείας ή ενός πρότζεκτ)
 • hop - αναπήδηση[1], άλμα[1], πήδημα[1]
 • host - αμετάφραστο εξυπηρετητής προτείνεται εδώ.
Προσωπικά μου φαίνεται λίγο βαρύ. Υπολογιστής στέκει σπάνια (στα δίκτυα π.χ., δεν έχουμε πάντα να κάνουμε με υπολογιστή). 'Οντότητα' μήπως; --Acp 14:12, 25 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Δεν μου φαίνεται σωστό αυτό που προτείνεται γιατί χρησιμοποιείται ήδη για τον server αν και πιο σπάνια (σαν περιγραφή). Επιπλέον δεν μου φαίνεται σωστό το "υπολογιστής" ή "οντότητα", επειδή πέρα του ότι δεν χρησιμοποιείται δεν περιγράφει ακριβώς το νόημα της "φιλοξενίας" της λέξης host. Οικοδεσπότης (έμμεσα αυτός που φιλοξενεί) δεν χρησιμοποιείται σε σχέση με το host. Γενικώς αν το μεταφράσουμε θα είναι μετάφραση τραβηγμένη από τα μαλλιά :P κατά τη γνώμη μου--lady 20:55, 25 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Τα ελληνο-αγγλικά λεξικά λένε : ξενιστής. Το έχει συναντήσει κανείς; --Acp 21:22, 27 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Host = ξενιστής με την έννοια που έχει στην Βιολογία. Όπως και ο όρος function στα μαθηματικά προήλθε από την Βιολογία (function = λειτουργία)--Dead3y3 Συζήτηση 11:36, 28 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Κ εγώ για ιούς(Βιολογία) το ξέρω περισσότερο, αλλά δεν το έχω συναντήσει σε πληροφορική.--lady 12:15, 28 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Το είδα στην ιστοσελίδα του ΕΛΕΤΟ. Τώρα, κατά πόσο χρησιμοποιείται, αυτό είναι άλλο θέμα. Κρατάμε host δηλ; --Acp 12:41, 28 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Νομίζω είναι καλύτερα, ας πουν και οι άλλοι :)--lady 12:56, 28 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
φορέας, οικοδεσπότης υπολογιστής ή απλά οικοδεσπότης. Μπορεί να εννοείται ένα λογισμικό, ή το λειτουργικό σύστημα, ή και ο υπολογιστής ως μηχάνημα, ανάλογα με την περίπτωση. Μ'αυτήν την έννοια χρησιμοποιείται σε άλλες γλώσσες (π.χ. στα γερμανικά). εξυπηρετητής είναι εξίσου καλό, είναι όμως το κλασικό server. ξενιστής είναι επίσης καλό και ίσως αποφεύγει τις παρεξηγήσεις.
 • hotplugging: Θερμή σύνδεση πχ οι συσκευές USB είναι hotplugging δηλαδή δε χρειάζεται να σβήσεις τον Η/Υ για τις συνδέσεις (Ψυχρή σύνδεση)
 • howto - "πώς γίνεται", "γραπτές οδηγίες", "οδηγός κατασκευής" (Πρόταση: οδηγίες)
 • hub -διανομέας [52] και άλλα με τον φίλο μας τον "Γούγλη", πλήμνη[1](αρχ. πλήμνη < πλήθω[44]), κεντρικός σταθμός[1].
Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το χρησιμοποιούμε στα αγγλικά με τον ελληνικό όρο σε παρένθεση (άλλωστε αυτό κάνει κ η USR που δείχνει φωτογραφία με τον αγγλικό όρο) και γενικότερα είναι όρος που α) δεν πολυχρησιμοποιείται σε google που είδα εταιρίες περιοδικά κ hellug το έχουν hub, β) η ελληνική λέξη χρησιμοποιείται κ αλλού κ πιθανόν να υπάρξει μπέρδεμα. Η γνώμη μου είναι ότι να το έχουμε στα αγγλικά κ από δίπλα ο αγγλικός όρος σε παρένθεση :) btw, καλό μήνα :)--lady 01:28, 1 Σεπτεμβρίου 2006 (UTC)[απάντηση]
Εφ'όσον η λέξη υπάρχει και χρησιμοποιείται από εταιρείες και άλλους, πιστεύω πως θεωρείται πια ως "επίσημη" μετάφραση. Γι'αυτό είμαι της άποψης πως θα πρέπει να κρατήσουμε τον ελληνικό όρο με τον αγγλικό σε παρένθεση την πρώτη φορά. --Acp 07:44, 1 Σεπτεμβρίου 2006 (UTC)[απάντηση]
Είναι από τις λέξεις που δεν πολυχρησιμοποιούνται κ φοβάμαι μήπως υπάρχει μπέρδεμα κ δεν την καταλαβαίνουν. Πέρα από αυτό το θέμα είναι πως διανομέας χρησιμοποιείται γενικότερα με ένα σωρό έννοιες (ακόμα κ ο delivery της πιτσαρίας κανονικά διανομέας λέγεται), οπότε πολύς κόσμος που δεν ασχολείται με πληροφορική δεν θα καταλάβει πως αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη συσκευή. Προτείνω τον ελληνικό σε παρένθεση, βέβαια αν θες βάλτο αρχικά όπως λες αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είναι το ίδιο κατανοητός. Αν θες βάλε σε μια φωτογραφία hub, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό δε βοηθάει στη διάδοση του ελληνικού όρου :)--lady 08:28, 1 Σεπτεμβρίου 2006 (UTC)[απάντηση]
Μπορεί όντως να είμαι λίγο υπερβολικός, δεν λέω. Αλλά αν υποθέτουμε πως ο αναγνώστης καταλαβαίνει όταν διαβάζει hub, τότε όταν διαβάσει το άρθρο, θα δει ένα "διανομέας (αγγλ. hub)" κάπου και θα το θυμιθεί αργότερα. Αν όχι, "διανομέας" -> μετάβαση και θα καταλάβει (άλλο τώρα αν δεν υπάρχει ακόμα το άρθρο). Και ξέρω πως δεν πολυ-συμφωνούμε στη λύση αυτή, αλλά μου φαίνεται αρκετά λογική, ειδικά για κάποιον που δεν είναι και γνώστης πληροφορικής. Καλό θα ήταν να είχαμε μια αποψούλα παραπάνω. Ως ένα τελικό αποτέλεσμα (της όλης λίστας αυτής) γράφουμε όπως πιστεύουμε (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί ένας όρος) και μετά θα περάσουμε όλα τα άρθρα (π.χ. κατηγορία:επιστήμη υπολογιστών) και κάνουμε τις αλλαγές). (Υ.Γ: καλό μήνα επίσης :)--Acp 08:39, 1 Σεπτεμβρίου 2006 (UTC)[απάντηση]
χάμπ, πλήμνη, επαναλήπτης, ομφαλός (είναι μεταφράσεις που εμφανίζονται σε σχολικά βιβλία και εγχειρίδια του εμπορίου. Chomwitt 14:22, 24 Οκτωβρίου 2007 (UTC)[απάντηση]
 • human─computer interaction (HCI) - διάδραση ανθρώπου ─ υπολογιστή [1], αλληλεπίδραση[1][2] ανθρώπου-υπολογιστή, επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή
 • hyperlink - υπερσύνδεσμος[1], δεσμός
 • hypertext - υπερκείμενο[1]

I Επεξεργασία

 • image - εικόνα[2]
 • implement - υλοποιώ
 • implementation - υλοποίηση[2]
 • index - δείκτης θέσης[2], ευρετήριο[2], δείκτης θέσης στοιχείου
 • index file - αρχείο δεικτών. Πρόκειται για αρχεία που χρησιμοποιούνται σε βάσεις δεδομένων για να επιταχύνουν την αναζήτηση.
 • indexed file - δεικτοδοτημένο αρχείο. Πρόκειται για αρχεία: 1. που εμπεριέχουν και τους δείκτες (πλέον δεν χρησιμοποιούνται). 2. για τα οποία ήδη (συνήθως υπονοείται το: προσφάτως) έχει δημιουργηθεί αρχείο δεικτών (χωριστό)
 • induction - επαγωγή[16]
 • Information and Communication Technologies (ICT) – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • information theory - θεωρία πληροφορίας[45][46]
 • information transfer - μεταφορά πληροφοριών[1][2]
 • install - εγκαθιστώ
 • installation - εγκατάσταση[2]
 • infinite - μη πεπερασμένο, άπειρο, ατέρμονο
 • instruction set - σύνολο εντολών[2]
 • Integrated Circuit (IC) – ολοκληρωμένο κύκλωμα[2]
 • interaction - αλληλεπίδραση, διάδραση[1][2]
 • interactive - αλληλεπιδραστικός, διαδραστικός, διαλογικός[2]
 • interface - διεπαφή[2]
Πρόταση 2: διασύνδεση
κύκλωμα/σημείο διασύνδεσης
 • interlinkρ. διασυνδέω, ουσ. διασύνδεση
 • internet – διαδίκτυο (Δίκτυο διασυνδεδεμένων δικτύων - εννοείται ανομοιογενών. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί το Διαδίκτυο)
 • Internet - Διαδίκτυο (με κεφαλαίο Δ)
 • Interrupt - διακοπή[2]
 • ISP (συντ. για το Internet Service Provider) - ακρωνύμιο: αμετάφραστο· ο όρος μεταφράζεται Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου ή Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • internationalization Διεθνοποίηση λογισμικού . Μια διαδικασία με την οποία ένα πρόγραμμα το σχεδιάζουμε-(ή το αλλάζουμε) έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε διαφορετικές χώρες.
 • interoperability - διαλειτουργικότητα[47]
 • interpret - διερμηνεύω[2], ερμηνεύω. Ερμηνεύουμε κώδικα γραμμένο σε μία ερμηνευόμενη γλώσσα (interpreted language), για να εκτελέσουμε το πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής.
 • interpreter - διερμηνέας[48][49], διερμηνευτής[2][1], ερμηνευτής. Το πρόγραμμα που κάνει την ερμηνεία του κώδικα.
 • intranet - ενδοδίκτυο[1], εταιρικό/ιδιωτικό δίκτυο που βασίζεται στις ίδιες τεχνολογίες (TCP/IP, κλπ) με αυτές του διαδικτύου (internet)
 • intuitionistic logic - ιντουσιονιστική λογική[34], διαισθητική λογική, ενορατική λογική

J Επεξεργασία

 • job - εργασία
 • job queue - ουρά εργασιών
 • joystick - χειριστήριο,[2] μοχλός ελέγχου, παιγνιομόχλιο[1], μοχλός χειρισμού
 • jump ή branch - άλμα[2]
 • junk (mail) - ανεπιθύμητη (αλληλογραφία)
 • journal - ημερολόγιο[1]

K Επεξεργασία

 • keyboard - πληκτρολόγιο
 • kernel - πυρήνας
 • kernel module - άρθρωμα πυρήνα

L Επεξεργασία

 • label - πινακίδιο ετικέτα
 • language - γλώσσα
 • latch - μανταλωτής[50]
transparent latch - διαφανής μανταλωτής[51]
 • latency - καθυστέρηση μεταφοράς (πχ δίκτυα), λανθάνουσα καθυστέρηση[2], λανθάνουσα κατάσταση[2], λανθάνων χρόνος[2] (χρησιμοποιείται κυρίως σε καθυστέρηση απόκρισης)
 • lattice - δικτυωτό[16]
 • layout - διάταξη , πχ διάταξη σελίδας, ιστοσελίδας, εγγράφου. Όρος που αναφέρεται στην δομή που υπάρχει συνήθως σε κάτι εκτυπώσιμο,
 • layer - στρώμα, επίπεδο
 • lag - καθυστέρηση, υστέρηση[2]
 • leased circuit - μισθωμένο (αποκλειστικό) κύκλωμα (στην τηλεγραφεία και στην μετάδοση δεδομένων)[1]
 • lexical closure - λεξικολογικό κλείσιμο[2]
 • library - βιβλιοθήκη
 • linear topology - γραμμική τοπολογία
 • link - σύνδεσμος, ζεύξη, συνδέω, ζευγνύω[1][2]
 • linker - πρόγραμμα σύνδεσης, συνδέτης
(Η πρόταση συνδέτης, πρόγραμμα σύνδεσης δεν είναι επίσημη)--lady 15:55, 25 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
όταν λες επίσημη τι εννοείς; σε λεξικά πληροφορικής αναφέρεται σαν πρόγραμμα σύνδεσης --Chomwitt 16:14, 25 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Ok :)--lady 17:35, 27 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
 • livelock - ζωντανό αδιέξοδο[52]
 • liveness - ζωτικότητα[52]
 • load distribution - κατανομή φόρτου[1]
 • localization - προσαρμογή λογισμικού με βάση τοπικές ιδιομορφίες . Κυρίως αυτό σημαίνει μετάφραση του σε μιά άλλη γλώσσα και αλλαγή δευτερευόντων στοιχείων , πχ τρόπος γραφής ώρας, νόμισμα κτλ.
 • log - ημερολόγιο[1], καταγραφολόγιο, καταγράφω[2], αρχείο καταγραφής
 • login
 1. σύνδεση ή είσοδος όταν γίνεται αναφορά σε browsers
 2. login όταν γίνεται αναφορά σε άλλους clients ή servers πχ. ssh(d), ftp(d), telnet(d) κλπ καθώς είναι γραμμένα στα αγγλικά και εμφανίζει:
:login:
:passwd:
 • logout
 1. τελειώνω σύνοδο[2], κλείνω σύνοδο[2], εξέρχομαι (από επικοινωνία)[2]
 2. αποσύνδεση ή έξοδος
 3. βλ. login
 • Local Area Network (LAN) - τοπικό δίκτυο
(Ο όρος τοπικό δίκτυο επικράτησε του μέχρι πρότινος ισχυρότερου αγγλικού ακρωνυμίου LAN, από την εμφάνιση των WindowsXP, που απλοποίησαν τη διαδικασία της δικτύωσης των Η/Υ για το μέσο χρήστη).
Ο όρος LAN χρησιμοποιείται σε όλα τα netcafes της χώρας που παρέχουν online games και ειδικότερα οι μεγαλύτερες αλυσίδες gnet, bnb και web προσφέρουν χρεώσεις για "LAN party". Επίσης οι τεχνικοί στήνουν το LAN και οι ISPs ενημερώνουν για "πρόβλημα στο LAN"
Ο όρος τοπικό δίκτυο χρησιμοποιείται κυρίως από τον ΟΤΕ κ κάποιες σχολές κ ελάχιστους αμύητους στο gaming μέσους χρήστες. Σαφώς όμως δεν επικρατεί ειδικότερα ανάμεσα στη νεολαία. --lady 09:55, 6 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Πάντως ο όρος τοπικό δίκτυο επικρατεί στον ακαδημαϊκό χώρο και επιπλέον είναι άμεσα κατανοητός -αυτό δεν είναι το ζητούμενο; JohnMad 12:52, 4 Απριλίου 2008 (UTC)[απάντηση]
 • logic circuit - λογικό κύκλωμα
 • logic gate - λογική πύλη[53]
 • logic operation - λογική πράξη[2]
 • loop - βρόχος[2]
 • low level language - γλώσσα χαμηλού επιπέδου

M Επεξεργασία

 • MAC address - διεύθυνση MAC (Ελέγχου πρόσβασης υλικού) ή διεύθυνση υλικού (Αναφέρεται στην σε έναν σταθέρο "μοναδικό" αριθμό που διαθέτουν οι κάρτες δικτύου ανεξαρτήτως αν έιναι ασύρματες ή ενσύρματες, για να ξέχορίζουν μεταξύ τους στο στρώμα ζεύξης δεδομένων της στοίβας OSI)
 • machine-readable - αναγνώσιμο από τη μηχανή, μηχαναναγνώσιμο[1]
 • macro - μακροεντολή
 • maintenance – συντήρηση[2]
 • markup - σήμανση, σημάδεμα[1], (πχ. HyperText Markup Language (HTML) / Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου)
 • media access control (MAC) - έλεγχος πρόσβασης μέσων[1]
 • memory - μνήμη[2]
 • memory address - διεύθυνση μνήμης
 • memory controller - ελεγκτής μνήμης
 • memory management - διαχείριση μνήμης
 • memory─mapped input/output (Memory-Mapped I/O) - είσοδος/έξοδος απεικονισμένη στη μνήμη (Ε/Ε Απεικονισμένη στη Μνήμη)[54]
 • mesh topology - κατανεμημένη τοπολογία
 • mesh network - πλεγματοειδές δίκτυο[2]
 • Metropolitan Area Network (MAN) - Δίκτυο Μητροπολιτικής Περιοχής[2] ή Μητροπολιτικό Δίκτυο. Δίκτυο που δεν ξεπερνά τα όρια μίας (μικρής) πόλης.
 • microcode – μικροκώδικας [55]
 • microcomputer - μικροϋπολογιστής
 • MicroElectroMechanical System (MEMS) – Μικροηλεκτρομηχανικό σύστημα
 • microprocessor - μικροεπεξεργαστής
 • middleware - ενδιάμεσο λογισμικό[56]
 • minimize - ελαχιστοποιώ, σμικρύνω
 • modal - τροπικός[16]
multimodal - πολυτροπικός[1]
 • modal dialog - αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου
 • modal window - αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου
 • modality - τροπικότητα[16]
 • mode - τρόπος λειτουργίας[2], κατάσταση
 • modem - διαποδιαμορφωτής[2]
 • module - ενότητα, κύκλωμα, μονάδα, δομοστοιχείο[1]
 • modular - δομοστοιχειωτός, δομοστοιχειακός[1]
 • modular device - δομοστοιχειωτή συσκευή - συσκευή στην οποία μπορούμε να αλλάξουμε στοιχεία της (πχ ένας προσωπικός υπολογιστής που μπορούμε να αλλάξουμε κάρτες, σκληρούς δίσκους, κλπ)[1]
 • monitor
  • οθόνη
  • "παρακολουθητής" (υπό την έννοια του survey)
 • motherboard - μητρική πλακέτα / κάρτα
 • mount - προσάρτηση
 • mouse - ποντίκι[2]
 • Multi─Tasking Operating System (MTOS) - πολυδιεργασιακό λειτουργικό. σύστηµα
 • multiplayer - ιδιότητα που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι υπολογιστή να υποστηρίζει ταυτόχρονα παραπάνω από έναν ανθρώπινους παίκτες . Χρησιμοποιείται και η μετάφραση πολυχρηστικό αλλά προφανώς είναι ποιό γενικός όρος. Εναλλακτικά για συντομία : παιχνίδι πολλών παιχτών
 • multiplexer - πολυπλέκτης[57]
 • multiplexing - πολυπλεξία[2], πολύπλεξη[2]
Πολύπλεξη αντί «σύμπλεξης» είναι σωστότερο, εφόσον χρησιμοποιηθεί ελληνικός όρος. Στα δικά μου βιβλία, multiplexer είναι ο πολυπλέκτης - Badseed απάντηση 08:52, 1 Σεπτεμβρίου 2006 (UTC)[απάντηση]
Σε πολλά βιβλία έχω δει και πολυπλεξία, αλλά δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι. --JohnMad 15:45, 9 Ιουνίου 2008 (UTC)[απάντηση]

N Επεξεργασία

 • narrowband - στενοζωνικός[1]
 • near field communication, NFC - επικοινωνία/επικοινωνίες κοντινού πεδίου[58]
 • nested - εμπερικλειόμενος, εμφωλεασμένος[1]
 • net - δίκτυο
 • network δίκτυο
 • network adapter - δικτυακός προσαρμογέας[1][2]
 • network card - κάρτα δικτύου
 • network interface - διεπαφή δικτύου[1][2]
 • network interface card (NIC) - κάρτα διεπαφής δικτύου[1]
 • network programming - δικτυακός προγραμματισμός[59]
 • namespace - Πρόταση : Χώρος ονομάτων [53] ή Προτάσεις: Τάξη (Νόημα στην Βικιπαίδεια) ή Πρόθεμα (Χρήση στην Βικιπαίδεια) ή Περιοχή ονομάτων.
 • node - κόμβος
 • noise - θόρυβος
  • παράσιτα (στην ηλεκτρονική)
  • τυχών αριθμός (στην κρυπτογραφία)
  • τυχαία pixels (στην επεξεργασία φωτογραφίας)
 • northbridge - βόρεια γέφυρα (στην αρχιτεκτονική μικροεπεξεργαστών)

O Επεξεργασία

 • object─oriented programming - αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός[2]
 • offset - μετατόπιση[60]
 • online - επιγραμμικός[1]
 • online help - επιγραμμική βοήθεια[2]
 • operating system - λειτουργικό σύστημα[2]
 • operational semantics - λειτουργική σημασιολογία[61]
 • optical disk - οπτικός δίσκος[2]
 • output - έξοδος[2]
 • overflow - υπερχείλιση[2]
 • overview - σύνοψη[2], επισκόπηση[2]
 • OS (Operating System): βλ. operating system
 • OSI reference model - μοντέλο αναφοράς OSI[2] ή μοντέλο αναφοράς Ανοικτής Διασύνδεσης Συστημάτων
αναλυτικά τα στρώματα
Εφαρμογής — (application) εννοείται layer=στρώμα για αυτό η γενική και το ουδέτερο "φυσικό"
Παρουσίασης — (presentation)
Συνεδρίας — (session)
Μεταφοράς — (transport)
Δικτύου — (network)
Συνδέσμου — (datalink) (ή Ζεύξης Δεδομένων)
Φυσικό — (physical)

P Επεξεργασία

parallel port - παράλληλη θύρα
 • parameter - παράμετρος
 • parser - συντακτικός αναλυτής. Έννοια που υποδηλώνει ένα στάδιο της μεταγλώττισης. Δείτε και parse.
 • partition - διαμέριση, διαμερίζω, χωρίζω,[1] διαμέρισμα (δίσκου), τμήμα, κατάτμηση
 • patch - πρόχειρη διόρθωση, μπάλωμα, διορθώνω πρόχειρα, μπαλώνω[1][2]
 • patch panel - (δίκτυα) κατανεμητής, πλαίσιο διασύνδεσης[1],πίνακας διαχείρισης καλωδίων
 • path - μονοπάτι, διαδρομή
 • payload - ωφέλιμο φόρτο[1], φορτίο πληροφοριών, πληροφορικό φορτίο, εσωτερικό φορτίο, φορτίο, καθαρά δεδομένα[62]
 • peer - ομότιμος[1]
 • peer─to─peer - διομότιμος[1]
 • PC (Personal Computer) - Η/Υ (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής), (κυριολεκτικά: προσωπικός υπολογιστής)
 • penetration test, pentest - δοκιμή διείσδυσης[1]
 • peripheral component -
 • peripheral (device) - περιφερειακή συσκευή ή απλά περιφερειακό
 • permutation - αναδιάταξη
 • Personal Area Network (PAN) – δίκτυο προσωπικής περιοχής. Δίκτυο (συνήθως ασύρματο) πολύ μικρής (άρα προσωπικής) εμβέλειας, όπως για παράδειγμα ένα δίκτυο συσκευών bluetooth
 • Physical Address Extension (PAE) - επέκταση φυσικής διεύθυνσης[63]
 • pipe - σωλήνωση, διοχέτευση
 • pipeline - ομοχειρία (Συχνά συναντάται και ο όρος "διοχέτευση")
Έχω συναντήσει μόνο διοχέτευση, η ομοχειρία φαίνεται μάλλον ακατονόητη. JohnMad 12:50, 4 Απριλίου 2008 (UTC),σωλήνωση, διοχέτευση ή διασωλήνωση [64][απάντηση]
 • pixel - εικονοστοιχείο
 • platter - Πλάκα με μορφή δίσκου με επίστρωση μαγνητικού υλικού που χρησιμοποιείται στους σκληρούς δίσκους
 • plotter - σχεδιογράφος
 • plug─in ή add─on - πρόσθετο (για επιπλέον λειτουργικότητα λογισμικού, βλ.βικιπαίδεια)
 • port - θύρα
 • portal - πύλη, ιστόθυρα[1]
 • profile - κατατομή
 • printer - εκτυπωτής
 • primitive data types - Αρχέγονες δομές δεδομένων [65] [66]
 • process - διεργασία
 • program, programme - πρόγραμμα
 • programming - προγραμματισμός
network programming - δικτυακός προγραμματισμός[67]
socket programming - προγραμματισμός sockets[67]
 • password - σύνθημα[2], κωδικός πρόσβασης
 • performance - απόδοση, επιδόσεις
 • point - σημείο[1]
 • point─to─point - σημείο σε σημείο, δισημειακός[1][2]
 • point─to─point connection - δισημειακή σύνδεση[1][2]
 • pointer - δείκτης[1], δείκτης διεύθυνσης
 • progress - διαδικασία, πρόοδος
 • port - αμετάφραστο και ίσως σε ορισμένα σημεία με περιγραφή θύρα

(χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό και είναι γνωστό ως έχει κυρίως από irc clients πχ. mirc, xchat κλπ. αλλά και από p2p εφαρμογές κλπ.)

 • portable - φορητός[1]
 • portability - φορητότητα[1]
 • preferences - προτιμήσεις
 • preventable - αποτρέψιμο , πχ σε event-driven πρόγραμμα υπάρχουν συναρτήσεις χειριστές γεγονότων που είναι preventable, δηλαδή μέσω μιας ρύθμισης μπορείς να αποτρέψεις την λειτουργία τους.
 • print queue - ουρά εκτύπωσης
 • printer - εκτυπωτής[1]
 • procedure - διαδικασία[1]
 • process - διεργασία[1]
 • processor - επεξεργαστής[1]
 • (in) progress - σε εξέλιξη
 • protocol - πρωτόκολλο[1]
 • proxy (server) - διαμεσολαβητής ή διακομιστής διαμεσολάβησης, πληρεξούσιος εξυπηρετητής[1]

Q Επεξεργασία

 • Quality of Service (QoS) - ποιότητα υπηρεσίας[1], ποιότητα εξυπηρέτησης
 • query - ερώτημα[2][1], επερώτηση
 • queue - ουρά αναμονής[1], ουρά
 • quota - (αναλογούν) μερίδιο[1], ποσοστό[1]

R Επεξεργασία

 • random access - τυχαία προσπέλαση
 • raster
 • real─time - πραγματικού χρόνου
 • Real─Time Clock (RTC) – ρολόι πραγματικού χρόνου
 • Real─Time Operating System (RTOS) – λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου
 • record - εγγραφή[68]
DNS record - εγγραφή DNS[69][70][71]
 • recovery - ανάκτηση
 • recursive - αναδρομικός
 • redundancy - πλεονασμός[72]
 • refactor - αναδόμηση[73][74]
 • refresh - ανανέωση
 • register - καταχωρητής
 • Register Transfer Language (RTL) - γλώσσα μεταφοράς καταχωρητών[75]
 • relational database - σχεσιακή βάση δεδομένων
 • release - έκδοση
 • Relational Data Base Management System (RDBMS) – σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων
 • Remote Data Base Management System (RDBMS) – απομακρυσμένο σύστημα διαχείρισης βάσης/βάσεων δεδομένων
 • rename - μετονομάζω
 • repeater - επαναλήπτης[2], αναμεταδότης[1]
 • repository - αποθετήριο[76]
 • request - αίτηση, αίτημα
 • Request For Comments (RFC) - αμετάφραστο (Αναφέρεται στην τελική φάση της ανάπτυξης ενός πρωτοκόλλου ή σύμβασης για προγραμματισμό δικτύων, που οι συγγραφείς δημοσιοποιούν το κείμενο με την ένδειξη "Αίτηση για σχόλια". Στην συνέχεια κάποια από αυτά τα κείμενα υιοθετούνται από την IETF)
 • resolution - ανάλυση
 • response time - χρόνος απόκρισης
 • resource - πόρος
 • restart - επανεκκίνηση
 • result - αποτέλεσμα
 • retrieve - ανακτώ
 • reuse - επαναχρησιμοποίηση[77]
 • ring topology - τοπολογία δακτυλίου
 • root - ρίζα, ριζικός (π.χ. root object = ριζικό αντικείμενο, root element = ριζικό στοιχείο)[1]
 • round robin scheduling - χρονοπρογραμματισμός εξυπηρέτησης εκ' περιτροπής (ελληνική περίφραση σε παρένθεση) ή ανακυκλώμενος χρονοπρογραμματισμός
 • round trip time - χρόνος απόκρισης
 • router - δρομολογητής
 • routing - δρομολόγηση
 • run - εκτελώ (πρόγραμμα), εκτέλεση (προγράμματος)

S Επεξεργασία

 • save - αποθήκευση
 • safe search - ασφαλής αναζήτηση
 • scalable - κλιμακοθετήσιμο[1]
 • scalability - κλιμακοθετησιμότητα[1]
 • Scalable Vector Graphics (SVG) - Κλιμακούμενα Διανυσματικά Γραφικά ή Διανυσματικά Γραφικά [78][79]
 • scan - σάρωση, έρευνα
 • scanner - σαρωτής[2]
 • screen - οθόνη
 • screencast - οθονεκπομπή (οθόνη + εκπομπή, η διαδικασία να εκπέμπεις όσα συμβαίνουν στην οθόνη)
 • screenshot - οθονολήψη, στιγμιότυπο οθόνης
 • script - σενάριο[2], σημειογράφημα
πρόγραμμα , script Κώδικας (λειτουργικός) σε μιά γλώσσα προγραμματισμού που ο πηγαίος κώδικας δεν χρειάζεται μεταγλώττιση σε γλώσσα μηχανής από ένα compiler αλλά χρειάζεται κάποιο πρόγραμμα για να τρέξει. Πολλές απ'αυτές τις γλώσσες είναι interpreted ή υβριδικές γλώσσες. D001ng 00:02, 24 Ιουνίου 2011 (UTC)[απάντηση]
 • schedule - χρονοπρογραμματίζω[2]
 • scheduler - χρονοδρομολογητής
 • scheduling - χρονοπρογραμματισμός επίσης:
  • preemptive scheduling - χρονοπρογραμματισμός προεκχώρισης
  • nonpreemptive scheduling - μη προεκχωρητικός χρονοπρογραμματισμός
 • search - αναζήτηση
 • search engine - μηχανή αναζήτησης
 • security - ασφάλεια

O όρος είναι αρκετά συνηθισμένος, παρόλα αυτά να τονίσω ότι η μετάφραση του πρέπει να γίνεται με προσοχή [54]--lady 21:06, 24 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]

 • segment - τμήμα[80] (μικροεπεξεργαστές)
 • segmentation fault - σφάλμα κατάτμησης[81]
 • semicolon - άνω τελεία (;)
 • sensor – αισθητήρας
 • seo: Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων (Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας για τις Μηχανές Αναζήτησης)
 • serial - σειριακός
serial port - σειριακή θύρα
 • service - υπηρεσία
 • server - εξυπηρετητής[2], διακομιστής, υπολογιστής εξυπηρέτησης, εξυπηρέτης[19]
Υπάρχουν όμως σύνθετοι όροι οι οποίοι είναι αμετάφραστοι:
 1. webserver - διακομιστής ιστοσελίδων
 2. ftp-server - διακομιστής αρχείων ή καλύτερα διακομιστής προτοκόλλου μεταφοράς αρχείων
 3. mailserver - διακομιστής (ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας
 4. nameserver - διακομιστής ονομάτων (μεταφράζει τα ονόματα σε διευθύνσεις ΙΡ και αντίστροφα)
 5. pop ─ server - διακομιστής (ήλεκτρονικής) αλληλογραφίας και συγκεκριμένα του προτοκόλλου ταχυδρομείου (post-office protocol)
 6. time ─ server - διακομιστής ώρας
Λόγοι/Σχόλια στη σελίδα συζήτησης
 • session - σύνοδος[2], συνεδρία[2]
Βρήκα το "συνεδρία" στο mailing-list του hellug, και το χρησιμοποίησα στο άρθρο TCP/IP. Προς το παρόν το αφήνω, δεν έχω τελειώσει ούτως ή άλλος. Αν προτιμηθεί το σύνοδος, θα κάνω τις απαραίτητες αλλαγές.
Και τα δύο το ίδιο σημαίνουν, το "σύνοδος" το βρήκαμε με τον theatro σε λεξικό τηλεπικοινωνιών. Δεν νομίζω να χρειάζεται αλλαγή το συνεδρία, its ok :) --lady 13:17, 24 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Το συνεδρία μου αρέσει περισσότερο, αν είναι θα το βάλω στο ftp :)--lady 13:22, 24 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
 • shared medium - μεριζόμενο μέσο[1]
 • shell - κέλυφος[2]
Έχω συναντήσει τη λέξη κέλυφος σε περιοδικό, και χρησιμοποιείται επίσης σε KDE, GNOME. Όποιος ξέρει τι σημαίνει shell, καταλαβαίνει και το κέλυφος νομίζω, αλλά δεν είμαι απόλυτος. --Acp 13:43, 23 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Το shell συναντιέται ως συντομογραφία π.χ. sh (bourne SHell), bash (Bourne Again SHell), csh (C SHell), tcsh κ.ο.κ. Ακόμη είναι πρόβλημα αυτό που λες γιατί το ζητούμενο είναι να ξέρει μόνο το κέλυφος και να μπορεί να καταλάβει το shell, το οποίο αν δεν το καταφέρνει ο αναγνώστης έχουμε χάσει την υπόθεση να καταλάβει τι λέμε--lady 19:34, 23 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
Δεν είναι μόνο συντομογραφία. Το κέλυφος χρησιμοποιείται κανονικά κυρίως μεταξύ των προγραμματιστών και συστημάτων UNIX. --Dead3y3 Συζήτηση 19:53, 27 Οκτωβρίου 2006 (UTC)[απάντηση]
Υπάρχει και η μετάφραση "φλοιός". Atlantia 22:42, 28 Ιουνίου 2007 (UTC)[απάντηση]
 • shifter - ολισθητής[82]
barrel shifter - ολισθητής βαρελιού[83]
 • Signal to Noise Ratio (SNR) – λόγος σήματος προς θόρυβο
 • site - (δικτυακός) τόπος, ιστότοπος
 • slider: ολισθητής ή ολισθητήρας . Πρόκεται για συστατικό στοιχείο γραφικών διεπαφών με χρήση του οποίου μπορεί να εισαχθεί εύκολα αριθμητική πληροφορία σε πρόγραμμα.
 • slot - θυρίδα[2], σχισμή[2], υποδοχή
 • snail─mail - ταχυδρομείο, με την παραδοσιακή έννοια
 • software - λογισμικό[2]
 • sort - ταξινόμηση[2]
 • sound card - κάρτα ήχου
 • source code - πηγαίος κώδικας
 • specification - προδιαγραφή, προδιαγραφές
specification language - γλώσσα προδιαγραφών[84]
 • speculative execution - υποθετική εκτέλεση[85]
 • stack - στοίβα[2]
 • star topology - τοπολογία αστέρα
 • start - έναρξη
 • starvation - παρατεταμένη στέρηση, ατέρμονη αναμονή, λιμοκτονία[2], εμπλοκή[2]
 • stream (συνήθως data stream) - ροή δεδομένων [86] [87]
 • storage - αποθήκευση
 • stick - βλ. USB─Stick
 • string - (συνήθως character string) ακολουθία χαρακτήρων
 1. αλφαριθμητικό
 2. αμετάφραστο όταν πρόκειται για τύπο (πχ. String σε java)
 3. συμβολοσειρά
 • structured programming - δομημένος προγραμματισμός
 • subdomain - _________________________
υποσύνολο; (υπο)τομέας; υποόνομα; (υπο)χώρος; χώρος κατώτερου επιπεδου; τομέας κατώτερου επιπεδου; D001ng 16:09, 20 Ιουνίου 2011 (UTC)[απάντηση]
υποτομέας[2]
 • subnet - υποδίκτυο
 • successor - διάδοχος
 • switch - μεταγωγέας[2][88][89][90][91]
βλ. σχόλια σε hub--lady 01:33, 1 Σεπτεμβρίου 2006 (UTC)[απάντηση]

T Επεξεργασία

 • tab
 1. καρτέλα όταν περιγράφει την σχετική λειτουργία ορισμένων φυλλομετρητών όπως ο Mozilla Firefox
 2. αυτόματη συμπλήρωση σε text editors, shells και irc clients.
 3. στηλοθέτης[1] ή στηλογνώμονας, ως ο χαρακτήρας διαφυγής \t
 • tools - εργαλεία[1] όταν αναφέρεται σε:
 1. χαρακτηριστικά προγραμμάτων και π.χ.
 2. debugging tools (εργαλεία αποσφαλμάτωσης)
 3. formating tools (εργαλεία μορφοποίησης)
 4. partitioning tools (εργαλεία κατάτμησης)
 • text editor - επεξεργαστής κειμένου, διορθωτής κειμένου, κειμενογράφος
 • text - κείμενο[1]
 • texture - υφή[1] (για εικόνες)
 • thread - νήμα[1]
 • throughput - διαμετακομιστικός ρυθμός, διεκπεραιωτικότητα, ρυθμαπόδοση[1][2]
 • tip - συμβουλή
 • toggle - εναλλαγή
 • token - (όρος που χρησιμοποιείται στην διαδικασία του μεταγλωττισμού ή λεξικής ανάλυσης μιας έκφραση) λεξική οντότητα, λεξική μονάδα[2], (για δίκτυα) αδειοδοτικό[1][2]
 • token ring - δακτύλιος αδειοδοτικού[2][1], δακτύλιος με κουπόνι, δακτύλιος με σκυτάλη
 • token─ring network - δακτυλιοειδές δίκτυο αδειοδοτικού[1][2]
 • toner - γραφίτης
 • tooltip - αναδυόμενο παράθυρο βοήθειας - συμβουλή εργαλείου, επεξήγηση εργαλείου, ετικέτα σύντομης επεξήγησης (Microsoft)
 • transceiver (TRANSmitter - reCEIVER) - πομποδέκτης
 • transmission medium (TM) - μέσο μετάδοσης[1][2]
 • traverse/traversal - διασχίζω/διάσχιση (π.χ. διάσχιση γράφου)[92]
 • tree topology - τοπολογία δένδρου
 • troubleshooting - αντιμετώπιση σφαλμάτων
 • truth value - τιμή αλήθειας[93]
 • turnaround time - (ελάχιστος) χρόνος διεκπεραίωσης
 • type inference - εξαγωγή τύπων[94] ή συμπερασμός τύπων[95]

U Επεξεργασία

 • ubicomp (Ubiquitous Computing)[[55]] - Διάχυτος Υπολογισμός (ΔΥ)
 • uncountable - μη αριθμήσιμος[16]
 • underflow - Υποχείλιση.[2] 1. Σε μια αριθμητική πράξη, ένα αποτέλεσμα του οποίου η απόλυτη τιμή είναι πολύ μικρή για να παρασταθεί μέσα στην κλίμακα του συστήματος αρίθμησης που χρησιμοποιείται. Η συνθήκη αυτή συμβαίνει κύρια όταν χρησιμοποιείται ένα σύστημα παράστασης κινητής υποδιαστολής και το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από τη μικρότερη μη μηδενική ποσότητα που μπορεί να παρασταθεί (ΕΛΟΤ). 2. Στις αριθμομηχανές, η κατάσταση κατά την οποία η οθόνη δείχνει ένα μηδενικό αποτέλεσμα για το πλέον σημαντικό μέρος ενός αριθμού, ενώ το ελάχιστα σημαντικό μέρος του αποβάλλεται. Παράδειγμα: Αν η χωρητικότητα εξόδου της αριθμομηχανής έχει τέσσερα ψηφία, ο αριθμός 0. 0000354 θα εμφανιστεί 0. 0000.
 • underscore - κάτω παύλα[1]
 • (Uniform Resource Locator) URL - διεύθυνση ιστοσελίδας (URL), ομοιόμορφος εντοπιστής πόρων[1]
 • universal - καθολικός[1]
 • update - ενημέρωση, ενημερώνω[2]
 • upgrade - αναβαθμίζω, αναβάθμιση[1]
 • upload - επιφόρτωση ή «ανέβασμα», ανεβάζω[1], φορτώνω σε, αναφορτώνω[2][1]
 • USB─Stick - φλασάκι ή στικ ή στικάκι
 • user─friendly - φιλικό προς το χρήστη
 • user group - ομάδα χρηστών[2]
 • user interface - διεπαφή χρήστη[1]

V Επεξεργασία

 • variable - μεταβλητή[16]
 • verification - επαλήθευση[16]
 • version - έκδοση, παραλλαγή, εκδοχή[1]
 • virtual circuit - ιδεατό κύκλωμα[2]
 • Virtual Local Area Network (VLAN) - εικονικό τοπικό δίκτυο[96], ιδεατό τοπικό δίκτυο
 • virtual memory - εικονική μνήμη[97]
 • Virtual Reality (VR) - εικονική πραγματικότητα[98]
 • Virtualization - εικονικοποίηση
 • virus - ιός[1]

W Επεξεργασία

 • wavetable - πίνακας κυματομορφής[99]
 • wavelet - κυματίδιο[100]
 • wearable computer – φορετός υπολογιστής
 • web - δίκτυο / ιστός (δίκτυο)
 • web browser - φυλλομετρητής διαδικτύου, περιηγητής διαδικτύου (αδόκιμοι),/πλοηγός
 • web crawler - πρόγραμμα ανίχνευσης διαδικτύου[101]
 • web services – υπηρεσίες Διαδικτύου (πχ οι χάρτες της Google)
 • webpage - ιστοσελίδα
 • website - ιστότοπος, ιστοχώρος
 • website - ιστότοπος , δικτυακός τόπος, site / ιστοσελίδες του ...επωνυμία εταιρίας... (Αυτό χρησιμοποιειται πιο πολύ σε εκφράσεις "ψάχνω ένα site για ....", "το Google απέσυρε από τις ιστοσελίδες του την ... εταιρία")
Πάντως σε σχέση με το "δικτυακός τόπος" το "ιστότοπος" μου φαίνεται πιο ακριβές, όχι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά βέβαια--lady 14:15, 24 Αυγούστου 2006 (UTC)[απάντηση]
 • webpage - ιστοσελίδα
 • wildcard character - χαρακτήρας αντικατάστασης, χαρακτήρας μπαλαντέρ[102]
 • windowing system - παραθυρικό σύστημα[103]
 • wireless - ασύρματος επίθετο
 • Wide Area Network (WAN) - WAN με περιγραφή "δίκτυο ευρείας περιοχής" Ο χρήστης που έχει πρόβλημα βλέπει ότι το led για WAN είναι κλειστό κ για αυτό από τη γραμμή υποστήριξης τον ρωτάνε "έχετε WAN?" και δεν ρωτάνε "είστε συνδεδεμένος στο δίκτυο ευρείας περιοχής" για αυτό και έχει επικρατήσει αμετάφραστo.
 • window - παράθυρο[2]
 • Windows - Windows (αμετάφραστο ως Λειτουργικό Σύστημα)
 • word processor - Συνηθίζεται να το μεταφράζουμε επεξεργαστής κειμένου αλλά τυπικά η έννοια αναφέρεται σε προγράμματα της κατηγορίας -document preparation system- οπότε μια μετάφραση όπως επεξεργαστής εγγράφου θα τόνιζε τη σημαντική διαφορά με τους text editors.
 • workstation - τερματικός υπολογιστής, σταθμός εργασίας[2]
 • World Wide Web, www, WWW - Παγκόσμιος Ιστός[104]
 • World Wide Web Consortium (W3C) - Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού[104]
 • wrapper -
wrapper - περιτύλιγμα - είναι συνήθως λογική (συνήθως ένα script) που προσθέτει κάποια χαρακτηριστικά σε ένα άλλο πρόγραμμα (συνήθως μεταγλωττισμένο σε γλώσσα μηχανήςcompiled) - ένας γρήγορος απλός τρόπος να επεκτείνουμε ή πολλές φορές να ασφαλίσουμε ένα κομμάτι λογισμικού. Κάτι σαν κώδικας που λειτουργεί σαν περιτύλιγμα για άλλο κώδικα. Συνήθως ο απέξω κώδικας είναι απλός, γρήγορος , και βρώμικος :) και ο απο μέσα πολύπλοκος και πολύς. Συνήθεις χρήσεις είναι wrapper code και wrapper class και wrapper script D001ng 19:02, 21 Ιουνίου 2011 (UTC)[απάντηση]
 • wrapping - 1. εσωκλείω ( πχ λέμε wrapping a string in double quotes- εσωκλείω αλφαρηθμητικό σε διπλά εισαγωγικά)
- 2. αναδίπλωση (λέξεων σε επεξεργαστή κειμένου)

X Επεξεργασία

 • X Window System - αμετάφραστο (δεν μεταφράζεται διοτί είναι όνομα, αναφέρεται στο γραφικό περιβάλλον για Unix) Σύστημα Παραθύρων X ( βλέπε: http://el.wikipedia.org/wiki/X_Window_System )

Y Επεξεργασία

Z Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 1,126 1,127 1,128 TELETERM
 2. 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,045 2,046 2,047 2,048 2,049 2,050 2,051 2,052 2,053 2,054 2,055 2,056 2,057 2,058 2,059 2,060 2,061 2,062 2,063 2,064 2,065 2,066 2,067 2,068 2,069 2,070 2,071 2,072 2,073 2,074 2,075 2,076 2,077 2,078 2,079 2,080 2,081 2,082 2,083 2,084 2,085 2,086 2,087 2,088 2,089 2,090 2,091 2,092 2,093 2,094 2,095 2,096 2,097 2,098 2,099 2,100 2,101 2,102 2,103 2,104 2,105 2,106 2,107 2,108 2,109 2,110 2,111 2,112 2,113 2,114 2,115 2,116 2,117 2,118 2,119 2,120 2,121 2,122 2,123 2,124 2,125 2,126 2,127 2,128 2,129 2,130 2,131 2,132 2,133 2,134 2,135 2,136 Inforterm - Βάση Όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών
 3. Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0, Εξουσιοδοτημένη Μετάφραση στα Ελληνικά
 4. [1]
 5. Εφαρμογίδια και Γραφικές Διεπαφές Χρήστη
 6. applet -> βοηθητική εφαρμογή, εφαρμογή, εφαρμογίδιο, μικροεφαρμογή
 7. 7,0 7,1 [2]
 8. «Γλωσσάρι – Ελληνική κοινότητα του GNOME». www.gnome.gr (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2017. 
 9. Χρησιμοποιείται από την "ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA" 2007, τόμ.38 σελ.7
 10. Συστήματα Μετάδοσης & Δίκτυα Οπτικών Ινών
 11. Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου για την διεξαγωγή αυτοματοποιημένων διαεπιχειρησιακών συναλλαγών σε περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν
 12. Διαχείριση κρυφής μνήμης επεξεργαστών με πρόβλεψη, Α. Σπηλιωτακάρας, 2010, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 13. [3] 5η διάλεξη, [4] σελ. 8
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 [5]
 15. [6]
 16. 16,00 16,01 16,02 16,03 16,04 16,05 16,06 16,07 16,08 16,09 16,10 16,11 Ορολογία Μαθηματικής Λογικής (αγγλο-ελληνικό "λεξικό")
 17. 17,0 17,1 Microsoft Terminology, English to Greek
 18. 18,0 18,1 18,2 Αικατερίνη, Πεπούδη. «Αρχιτεκτονική Δικτύων». users.sch.gr. Ανακτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2017. 
 19. 19,0 19,1 unipi.gr - Προγραμματισμός παγκόσμιου ιστού
 20. 20,0 20,1 [7]
 21. Δημήτρης Γ. Τριχινάς, (20 Νοεμβρίου 2012). «Μελέτη και ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας για την επίβλεψη νέφους αποθήκευσης δεδομένων» (PDF). Διπλωματική Εργασία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχ. Η/Υ. Ανακτήθηκε στις 22 Απριλίου 2013. 
 22. [8]
 23. Σπινέλλης, Διομήδης. «Η βιβλιοθήκη της C++». Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 24. http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38337.0
 25. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/4042
 26. «custom software development - Greek translation – Linguee». Linguee.com. Ανακτήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2018. 
 27. «Μετάφραση Custom software development services - Ανοικτό λεξικό ορολογίας - Αξιολογήστε τις μεταφράσεις». www.lexikon.gr (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2018. 
 28. [9], διαφάνεια 5
 29. http://www.simboli.gr/fil_efarmogon.html
 30. http://www.it.uom.gr/project/algprog2002/Kefalaio9/oura9.htm
 31. Χατζηπαπαδόπουλος, Φώτιος. «Μοτίβα σχεδίασης και ανάπτυξη λογισμικού για κατανεμημένα ενεργά δίκτυα». 2000. Διδακτορικό στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
 32. support.microsoft.com
 33. [10]
 34. 34,0 34,1 Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική
 35. Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα
 36. Συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (Εnterprise Resource Planning-ERP)
 37. Ολοκληρωμένα Ψηφιακά Κυκλώματα: Εισαγωγή
 38. [11]
 39. Συναρτησιακός προγραμματισμός και η γλώσσα Lisp
 40. Κάρτες Επέκτασης, ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ
 41. Ανάπτυξη Γραφικής Διεπαφής Χρήστη
 42. [12]
 43. Προχωρημένη Έρευνα σε Απτικές και Εξομοιωτικές Τεχνολογίες για Περιβάλλοντα Ιατρικών Επεμβάσεων
 44. Μείζον Ελληνικό Λεξικό Φυτράκη (ΜΕΛ). 
 45. Θεωρία Πληροφορίας
 46. Θεωρία Πληροφορίας - Εντροπία και Τυχαιότητα
 47. Ολοκλήρωση εφαρμογών και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων φροντίδας υγείας
 48. Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Prolog
 49. ΕΠΛ 131 - Αρχές Προγραμματισμού
 50. Εργαστήριο 7: Μανταλωτές (Latches), Καταχωρητές, και Διφασικά Ρολόγια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 51. Κεφάλαιο 1 - Βασικά ακολουθιακά κυκλώματα, Ψηφιακή Λογική: Ακολουθιακά Κυκλώματα, Α. Ν. Σκόδρας
 52. 52,0 52,1 Παραλληλία και προγραμματιστικά παραδείγματα, Διομήδης Σπινέλλης
 53. [13]
 54. Art of Assembly: Κεφαλαιο 3, 3.4. I/O (Εισοδος/Έξοδος)
 55. Σπυράκης Π., Λειτουργικά Συστήματα Ι, Εκδόσεις ΕΑΠ.
 56. http://www.cs.uoi.gr/~zarras/mdw-ws/course0.pdf
 57. http://www.ece.ucy.ac.cy/courses/ECE211/Lecture/SWLaboratory3.pdf
 58. [14]
 59. http://ecourses.dbnet.ntua.gr/15372.html
 60. Μνήμη συστήματος: Λογική οργάνωση της μνήμης (μέρος 1)
 61. [15]
 62. [16], by spiros
 63. [17]
 64. http://el.wikipedia.org/wiki/Σωλήνωση_(υπολογιστές)
 65. http://www.poullis.org/courses/EPL233/lectures/lecture1.pdf
 66. http://users.softlab.ece.ntua.gr/~hvolos/pascal/PascalRefSheet%5B2pages%5D.pdf
 67. 67,0 67,1 Δικτυακός Προγραμματισμός
 68. [18]
 69. [19]
 70. [20]
 71. [21]
 72. [22]
 73. [23]
 74. [24]
 75. [25]
 76. [26]
 77. Τεχνολογία Υπολογισμού: Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού
 78. [27]
 79. [28]
 80. Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική MIPS
 81. [29]
 82. Εγχειρίδιο χρήσης AT91
 83. [30]
 84. Τεχνητή Νοημοσύνη - Κεφάλαιο 25: Διαμόρφωση
 85. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 86. http://mmlab.ceid.upatras.gr/postgrad/vld_site/slides_set3.ppt
 87. http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/slides/slides9.ppt
 88. [31]
 89. [32]
 90. [33]
 91. [34]
 92. [35]
 93. ΛΟΓΙΚΗ 3
 94. [36]
 95. [37]
 96. [38]
 97. [39]
 98. [40]
 99. [41]
 100. Ψηφιακή επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων
 101. «Web crawler στα Ελληνικά - Αγγλικά-Ελληνικά Λεξικό - Glosbe». Glosbe (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2017. 
 102. [42]
 103. [43]
 104. 104,0 104,1 Ελληνικό Γραφείο W3C