Βικιπαίδεια:Μεταφράσεις

Η Βικιπαίδεια είναι μία πολύγλωσση εγκυκλοπαίδεια κι έτσι μπορεί να έχουμε λήμματα σχετικά με ένα θέμα διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες. Οι εκδόσεις ενός λήμματος σε διάφορες γλώσσες συνδέονται με τις διαγλωσσικές συνδέσεις (interwiki) κατά κανόνα μέσω των Wikidata.

Τα λήμματα με το ίδιο θέμα σε διαφορετικές γλώσσες είναι συχνά ανεξάρτητα επεξεργασμένα, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μεταφράσεις ενός άλλου ή να διατηρούν αυστηρά μια ίδια μορφή, ύφος, περιεχόμενο, ή τοποθέτηση (εφ' όσον όλα συμφωνούν με την πολιτική NPOV), αν και αναμένεται ότι χρήστες που μιλούν περισσότερες από μια γλώσσες θα βοηθήσουν να διαδοθούν πληροφορίες μεταξύ των λημμάτων σε διαφορετικές γλώσσες.

Αν θέλετε να μεταφράσετε κάτι, αλλά δεν σας κινεί κάτι το ενδιαφέρον ή δεν έχετε άλλη ιδέα, σκεφτείτε να μεταφράσετε κάποιο από τα λήμματα που έχουν αναγνωριστεί ως αξιόλογα στις άλλες βικιπαίδειες, όπως για παράδειγμα τα featured articles της αγγλικής βικιπαίδειας, exzellente artikel της γερμανικής και τα articles de qualité της γαλλικής.

Μπορείτε άμεσα να ξεκινήσετε και να ολοκληρώσετε την μετάφραση ενός λήμματος, χωρίς να ζητήσετε την άδεια οποιουδήποτε και χωρίς καμία διατύπωση.

Απαιτήσεις από την άδεια χρήσης

Επεξεργασία

Μια μετάφραση είναι ένα παράγωγο έργο. Τα λήμματα της βικιπαίδειας είναι κάτω από μια copyleft άδεια χρήσης που απαιτεί αναφορά στην αρχική πηγή και συγγραφείς σε όλα τα παράγωγα έργα. Και αυτό περιγράφεται στη Μετάφραση από άλλη γλώσσα - εγχειρήματα του Wikimedia.

Πώς να μεταφράσετε

Επεξεργασία

Λήμματα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα σε διαφορετικές γλώσσες είναι συνήθως επεξεργασμένα ανεξάρτητα, και δεν χρειάζεται να αντιστοιχούν στενά στη μορφή, το ύφος ή το περιεχόμενο. Αν τμήματα ενός λήμματος, φαίνεται να είναι χαμηλής ποιότητας ή μη επαληθεύσιμα, χρησιμοποιήστε την κρίση σας και μην μεταφράζετε αυτά τα τμήματα.

Στο νέο, μεταφρασμένο λήμμα πρέπει να πιστώνεται η πηγή του άρθρου. Ο συνιστώμενος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να κάνετε τα ακόλουθα:

  • (α) η πρώτη σύνοψη επεξεργασίας στο λήμμα έχει στόχο να περιλαμβάνει ένα διαγλωσσικό σύνδεσμο προς την πηγή του λήμματος. Παράδειγμα: το περιεχόμενο σε αυτή την επεξεργασία έχει μεταφραστεί από το υπάρχον αγγλικό λήμμα της Wikipedia στο [[:en:Ακριβές όνομα του αγγλικού λήμματος]], δείτε το ιστορικό του για την πατρότητα.
  • (β) Τοποθετήστε το πρότυπο {{ενσωμάτωση κειμένου}} στο σχετικό χώρο στο ιστορικό του λήμματος στόχου.

Δεν χρειάζεται να εισάγετε το ιστορικό επεξεργασιών, αλλά αν θέλετε να το κάνετε, ζητήστε στη Βικιπαίδεια:Χειρισμοί ιστορικού για να εισαχθεί η σελίδα στο δικό σας χώρο χρήστη ή πάνω από τη μεταφρασμένη έκδοση του λήμματος.

Αποφύγετε να είστε υπερβολικά επηρεασμένοι από το ύφος του πρωτοτύπου. Με την εξαίρεση των παραθεμάτων, χρησιμοποιήστε φυσιολογικό Ελληνικό Εγκυκλοπαιδικό Ύφος, κατάλληλο με το θέμα.

Το ελληνικό κείμενο θα πρέπει να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό, οπότε – σε ισορροπία με άλλα ζητήματα – χρησιμοποιείτε καθημερινές ελληνικές εκφράσεις αντί για υπερβολικά τεχνική ορολογία ή ξένες εκφράσεις. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε υλικό, εξηγώντας όρους ή πολιτιστικές έννοιες άγνωστες για τους ελληνόφωνους αναγνώστες.

Το εργαλείο Μετάφρασης Περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη διαδικασία της μετάφρασης.

Αποφύγετε τις μηχανικές μεταφράσεις

Επεξεργασία

Η μετάφραση χρειάζεται δουλειά. Η μηχανική μετάφραση σχεδόν πάντα παράγει πολύ χαμηλής ποιότητας αποτελέσματα. Η συναίνεση στην Βικιπαίδεια είναι ότι μια ανεπεξέργαστη μηχανική μετάφραση, στη θέση ενός λήμματος της Βικιπαίδειας, είναι χειρότερη από το τίποτα.

Εργασίες σπουδαστών

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια χαιρετίζει τη συμμετοχή σπουδαστών στην επεξεργασία λημμάτων. Η μετάφραση λημμάτων είναι ιδιαίτερα καλά προσαρμοσμένη για συμμετοχή των φοιτητών. Οι προσπάθειες αυτές παρέχουν χρήσιμη, σε πραγματικές συνθήκες μεταφραστική εμπειρία για τους σπουδαστές, οι οποίοι παρακινούνται από το γεγονός ότι το έργο τους θα είναι ορατό από χιλιάδες αναγνώστες της Βικιπαίδειας. Από αυτές τις μεταφράσεις επωφελούνται και οι αναγνώστες της Βικιπαίδειας, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με άλλους πολιτισμούς και λαούς.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία