Βικιπαίδεια:Νεκροί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Όπως σε σχεδόν όλους τους μεγάλους ιστοχώρους, η Βικιπαίδεια πάσχει επίσης από το φαινόμενο γνωστό ως αποσύνθεση συνδέσμων, όπου οι εξωτερικές συνδέσεις γίνονται ανενεργές μετά από μια χρονική περίοδο. Αυτή η σελίδα προορίζεται να είναι ένας χώρος συντονισμού και αναφοράς για όλες αυτές τις εξωτερικές συνδέσεις με σκοπό την διόρθωσή τους.

Επισκευή Επεξεργασία

Οι νεκρές συνδέσεις είναι αντιεπαγγελματικές, και πρέπει να διορθώνονται σε τακτική βάση. Μπορείτε να προσπαθήσετε να βρείτε την τρέχουσα θέση ενός πόρου χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης. Οι νεκρές συνδέσεις των ηλεκτρονικών άρθρων εφημερίδων μπορούν να μετατραπούν σε παραπομπές προς έντυπες πηγές. Μην αφαιρείτε απλά τις νεκρές συνδέσεις· περιέχουν συχνά τις πολύτιμες πληροφορίες.

Εντούτοις, εάν δεν τα καταφέρετε, σημειώστε τον σύνδεσμο με {{Dead link}} που θα ειδοποιήσει άλλους συντάκτες ότι ο σύνδεσμος είναι νεκρός και βάλτε προαιρετικά ένα σύνδεσμο προς το Internet Archive.

Τι μπορείτε να κάνετε Επεξεργασία

  • Ελέγξτε αν όντως ο σύνδεσμος είναι νεκρός. Κάντε ένα δεύτερο έλεγχο για την περίπτωση που ήταν ένα προσωρινό πρόβλημα σύνδεσης. Ελέγξτε επίσης μήπως ο σύνδεσμος είναι γραμμένος με λάθος τρόπο (π.χ. το url "κολλημένο" με την περιγραφή).
  • Κάποιες φορές οι σελίδες απλώς αλλάζουν διεύθυνση μέσα στην ίδια σελίδα, χωρίς να εξαφανίζονται από το διαδίκτυο. Αν λειτουργεί η κεντρική σελίδα, κοιτάξτε μήπως μπορείτε να βρείτε τη σελίδα σε άλλη διεύθυνση ή χρησιμοποιήστε τη μηχανή αναζήτησής του.
  • Αν ο σύνδεσμος αποτελεί πηγή, προσπαθήστε να βρείτε εναλλακτική πηγή για το σημείο για το οποίο αποτελεί παράθεση. Τελευταία επιλογή θα πρέπει να είναι η αφαίρεση του περιεχομένου.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει κάποια αρχειοθετημένη έκδοση της σελίδας στο Wayback Machine του Internet Archive. Κάποιες από αυτές μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική.

Όπου ο σύνδεσμος είναι μέρος παραπομπής θα πρέπει να μείνει όπως είναι και

  • αν αφορά άρθρο που εκδόθηκε και στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας, να παραμείνει ο τίτλος του άρθρου και οι σχετικές πληροφορίες, έστω και αν φύγει ο σύνδεσμος
  • αν αφορά άρθρο που εκδόθηκε μόνο στην ηλεκτρονική έκδοση, να τοποθετηθεί σύνδεσμος προς το αντίγραφο (αν υπάρχει) στο archive.org.
    • Μόνο εάν δεν υπάρχει αντίγραφο στο archive.org, θα πρέπει να αναζητηθεί άλλη παραπομπή που να στηρίζει το κείμενο.
Σε καμία περίπτωση μην αντικαθιστάτε ένα σύνδεσμο π.χ. προς ένα άρθρο μιας εφημερίδας με ένα άρθρο άλλης εφημερίδας αν έχουν μεν τον ίδιο ή παρόμοιο τίτλο αλλά δεν επιβεβαιώνουν την ίδια πληροφορία στην οποία αναφέρεται.

Ανίχνευση και αναφορά συνδέσμων Επεξεργασία

Συγκεντρωτική αναφορά
Το καλοκαίρι του 2008 ανιχνεύθηκαν με bot νεκροί εξωτερικοί σύνδεσμοι και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν συγκεντρωτικά στην Βικιπαίδεια:Νεκροί εξωτερικοί σύνδεσμοι/Αρχείο.
Αποκεντρωμένη αναφορά
Το καλοκαίρι του 2009 ανιχνεύθηκαν με bot νεκροί εξωτερικοί σύνδεσμοι και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην σελίδα συζήτησης του κάθε λήμματος που περιείχε νεκρό σύνδεσμο, έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατοί από ενδιαφερόμενους συντάκτες του λήμματος ή γενικά αυτής της θεματολογίας. (σελίδες με αναφορές)
Επιτόπου αναφορά
Σήμανση νεκρών συνδέσμων εντός των λημμάτων: {{dead link}} σελίδες που περιέχουν το πρότυπο