Βικιπαίδεια:Πανεπιστημιακά Εγχειρήματα/Μεταπτυχιακό ΑΠΚυ Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

Έτος 2015
Κύρια σελίδα Συντελεστές Πρεσβευτές Έρευνα Αποτελέσματα
Βικιπαίδεια
και
Εκπαίδευση
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Σύντομο URL

prot.gr/wkps

Κύρια πύλη για την έρευνα σχετικά με την Βικιπαίδεια που εκπονεί το μεταπτυχιακό τμήμα των Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω.

Είσοδος στο ερωτηματολόγιο της έρευνας
Έχετε κάνει ποτέ κάποια επεξεργασία στη Βικιπαίδεια ή είστε μόνο αναγνώστης;