Βικιπαίδεια:Προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων/e-mail ιδιοκτήτη

Επειδή καταφθάνουν αρκετά e-mail με παραχώρηση άδειας που είτε δεν αρκεί είτε είναι αμφισβητήσιμη (π.χ. «επιτρέπω τη δημοσίευση του κειμένου στη Βικιπαίδεια» που δεν είναι αρκετό), προτείνεται το e-mail του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ενός κειμένου, να περιέχει το παρακάτω κείμενο:

Προς: permissions-el@wikimedia.org

Με το παρόν επιβεβαιώνω ότι επιλέξτε: [είμαι ο (όνομα)] ή [αντιπροσωπεύω τον (το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων)], δημιουργός και/ή μόνος ιδιοκτήτης του αποκλειστικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του [βάλτε σύνδεσμο προς το δικό σας αντίγραφο] και που έχει αναρτηθεί στο λήμμα [βάλτε το όνομα του λήμματος ακριβώς όπως είναι], και έχω νόμιμη εξουσία, υπό την ιδιότητά μου για να απελευθερώσω τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του έργου.

Συμφωνώ να δημοσιεύσω το παραπάνω περιεχόμενο υπό την ακόλουθη ελεύθερη άδεια: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported και της GNU Free Documentation License.

Αντιλαμβάνομαι ότι με αυτόν τον τρόπο δίνω σε οποιονδήποτε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το έργο, ακόμη και σε εμπορικό προϊόν ή με άλλο τρόπο, και να το τροποποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες του, υπό την προϋπόθεση ότι τηρεί τους όρους της άδειας και οποιονδήποτε άλλον ισχύοντα νόμο.

Γνωρίζω ότι αυτή η συμφωνία δεν περιορίζεται στη Wikipedia ή σε σχετικούς ιστότοπους.

Γνωρίζω ότι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων διατηρεί πάντοτε την κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και το δικαίωμα απόδοσης σύμφωνα με την επιλεγμένη άδεια. Οι τροποποιήσεις που κάνουν οι άλλοι στο έργο δεν θα αποδίδονται τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορώ να αποσύρω αυτή τη συμφωνία, ότι το περιεχόμενο μπορεί να μείνει για πάντα στο εγχείρημα του Wikimedia αλλά και ότι η παρούσα διαδικασία δεν αποτελεί εγγύηση για την παραμονή του λήμματος στη Βικιπαίδεια (στην περίπτωση που τεθεί ζήτημα εγκυκλοπαιδικότητας).

[Όνομα του αποστολέα]
[Ιδιότητα του αποστολέα (εάν είναι σχετικό. π.χ. «κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων», «διευθυντής», «διορισμένος αντιπρόσωπος του», κλπ.)]
[Ημερομηνία]

Θα πρέπει να βάλετε τα σωστά στοιχεία και πληροφορίες στα χρωματισμένα πεδία παραπάνω.

Αν η άδεια αφορά συγκεκριμένο λήμμα που έχει ήδη ανέβει (έστω και αν έχει διαγραφεί) στη Βικιπαίδεια, παρακαλούμε βάλτε κάπου και τον ακριβή τίτλο του λήμματος ώστε να βρεθεί και να επισημανθεί ευκολότερα (εάν γράψετε μόνο την ιστοσελίδα σας και όχι ποιο λήμμα ανεβάσατε, είναι δύσκολο να βρεθεί). Το email θα πρέπει να σταλεί στο permissions-el@wikipedia.org.

Από που να στείλετε το e-mail Επεξεργασία

Στην περίπτωση που πρόκειται για ιστοσελίδα με δικό της domain π.χ. www.miaselida.gr, αρκεί ένα e-mail από διεύθυνση αυτού του domain π.χ. info@miaselida.gr. Αν η ιστοσελίδα βρίσκεται σε δωρεάν provider με διεύθυνση τύπου www.provider.gr/miaselida, αρκεί ένα e-mail από τη διεύθυνση αυτού του λογαριασμού π.χ. miaselida@provider.gr. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρήση μιας τέτοιας διεύθυνσης e-mail, γίνεται δεκτή και η υπόδειξη μιας σελίδας με διεύθυνση του τύπου www.provider.gr/miaselida/gfdl.html (δηλαδή εντός του site, αλλά χωρίς να είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάποιο μενού, αλλά απλώς να είναι προσβάσιμη με απευθείας σύνδεσμο) που να βεβαιώνει τα παραπάνω. Η σελίδα μπορεί να διαγραφεί μετά την επιβεβαίωση.

Δεν γίνονται δεκτά e-mail από παροχείς e-mail υπηρεσιών που δεν έχουν φανερή σχέση με την ιστοσελίδα, όπως toonomamou@gmail.com ή toonomamou@yahoo.gr, ούτε tositemou@gmail.com αφού παρόμοιες διευθύνσεις μπορεί να δημιουργήσει οποιοσδήποτε. Αυτές οι διευθύνσεις γίνονται δεκτές μόνο εφόσον εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ως e-mail επικοινωνίας (φανερή σχέση).

Ειδοποίηση Επεξεργασία

Σημειώνεται ότι η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος πνευματικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί εγγύηση ότι το λήμμα δεν θα διαγραφεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Το εγχείρημα έχει πολιτική σχετικά με το αποδεκτό περιεχόμενο (π.χ. εγκυκλοπαιδικότητα).