Βικιπαίδεια:Σελίδα χρήστη

Η Βικιπαίδεια παρέχει προσωπικές σελίδες χρηστών προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ τους. Ανήκουν σε διαφορετική ομάδα σελίδων (namespace), η οποία προτάσσει το πρόθεμα «Χρήστης:» στον τίτλο κάθε σελίδας. Συνοδεύεται από μία προσωπική σελίδα συζήτησης, όπου ένας χρήστης μπορεί να λαμβάνει μηνύματα που τον αφορούν προσωπικά. Μπορείτε να οδηγηθείτε στην προσωπική σας σελίδα ακολουθώντας τον σύνδεσμο Ειδικό:ΗΣελίδαΜου και να την επεξεργαστείτε όπως κάθε άλλη σελίδα.

Προσωπικές πληροφορίες για κάθε χρήστη πρέπει να καταγράφονται στην προσωπική του σελίδα, ώστε να μην επιβαρύνονται σελίδες που αφορούν εγκυκλοπαιδικό ή άλλο ειδικό περιεχόμενο.

Τι επιτρέπεται στις σελίδες χρηστών Επεξεργασία

Το περιεχόμενο της προσωπικής σελίδας των χρηστών θα πρέπει γενικά να συμμορφώνεται με τις ευρύτερες πολιτικές της Βικιπαίδειας. Συνήθως οι σελίδες αυτές περιέχουν βιογραφικές ή άλλες πληροφορίες για τους χρήστες, τα ενδιαφέροντά τους (συνεπώς θέματα στα οποία ενδεχομένως συνεισφέρουν στη Βικιπαίδεια), περιγραφή ή σύνοψη της συνεισφοράς τους στη Βικιπαίδεια ή ακόμα, σε ειδικές περιπτώσεις, μηνύματα προς την κοινότητα των χρηστών. Δείτε επίσης Βικιπαίδεια:Κουτιά χρηστών για πρότυπα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη διαμόρφωση τής σελίδας σας.

Τι δεν επιτρέπεται στις σελίδες χρηστών Επεξεργασία

Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγετε περιεχόμενο το οποίο δεν σχετίζεται με τη Βικιπαίδεια. Η Βικιπαίδεια δεν είναι κόμβος για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Χρησιμοποιείτε τους χώρους της Βικιπαίδειας μόνο για τον σκοπό τους και όχι για να φτιάξετε τη δική σας ιστοσελίδα. Παραδείγματα απαγορευμένου περιεχομένου είναι:

  • Η δημιουργία ιστολογίου (με καταχωρίσεις που δεν συνδέονται με κανεναν τρόπο με την ίδια τη Βικιπαίδεια).
  • Εκτενείς συζητήσεις που δεν σχετίζονται με τη Βικιπαίδεια και το περιεχόμενό της.
  • Εκτενείς προσωπικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με τη Βικιπαίδεια ή τη σχέση σας με αυτήν.
  • Εκτενείς προσωπικές απόψεις για θρησκευτικά, πολιτικά, φιλοσοφικά ή άλλα ζητήματα. Η Βικιπαίδεια δεν είναι βάθρο προβολής απόψεων.
  • Φραστικές επιθέσεις ή πολεμική:

«Οι λίβελλοι στις προσωπικές σελίδες χρηστών είναι κακή ιδέα και στην πραγματικότητα η χρήση των προσωπικών σελίδων για επίθεση σε άλλα πρόσωπα ή για εκστρατεία υπέρ ή κατά οποιουδήποτε είναι κακή ιδέα.» - Τζίμι Γουέιλς

  • Εικόνες εύλογης χρήσης ή εικόνες που δεν είναι ελεύθερες.

Πρέπει να έχετε υπ' όψιν σας ότι γενικά κάθε είδους περιεχόμενο που δεν σχετίζεται με τη Βικιπαίδεια, τη σχέση σας με αυτήν ή τη συνεισφορά σας σε αυτήν πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, το περιεχόμενο των προσωπικών σελίδων διατίθεται όπως κάθε σελίδα της Βικιπαίδειας με την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, συνεπώς μην αναρτάτε υλικό που δεν επιθυμείτε να διανεμηθεί ελεύθερα.

Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για τις σελίδες συζήτησης των χρηστών.