Βικιπαίδεια:Συνδέσεις και Παραπομπές

Στη Βικιπαίδεια οτιδήποτε γράφεται σε ένα λήμμα πρέπει να μπορεί:

 • να γίνεται κατανοητό από το μη ειδικό αναγνώστη και
 • να επαληθεύεται.


Ο ρόλος της συνδεσιμότητας στη Βικιπαίδεια

Επεξεργασία

Κατανόηση θεμάτων και εννοιών

Επεξεργασία

Μετατρέποντας τις "δύσκολες" λέξεις του κειμένου τους σε συνδέσμους προς αντίστοιχα λήμματα της Βικιπαίδειας που τις επεξηγούν, δίνεται η δυνατότητα για πλήρη κατανόηση των λημμάτων. Πρακτικά, οποιαδήποτε λέξη ή μικρή φράση υπάρχει ως ξεχωριστό λήμμα, πρέπει να συνδέει προς αυτό όταν πρωτοεμφανίζεται μέσα σε ένα λήμμα.

Εκτενέστερη κάλυψη

Επεξεργασία
 • Κάποιες φορές, είναι αναγκαία η σύνδεση μιας ενότητας ενός λήμματος, σε κάποιο άλλο λήμμα, όπου αναλύεται εκτενέστερα.
 • Με σκοπό την εκτενέστερη πληροφόρηση, υπάρχουν και συνδέσεις προς την υπόλοιπη Βικι-οικογένεια, όπως για παράδειγμα το Βικιλεξικό ή τα Βικιφθέγματα.
 • Οι εξωτερικές συνδέσεις βοηθούν επίσης ως πηγές στις οποίες μπορεί να ανατρέξει κανείς με σκοπό την πιο καλή κάλυψη του θέματος ενός λήμματος.

Επαληθευσιμότητα

Επεξεργασία

Στα σημεία που επαληθεύονται δύσκολα, είναι αναγαίο το σύστημα των παραπομπών σε φερέγγυες εξωτερικές πηγές. Τα μέλη της Βικι-οικογένειας δε θεωρούνται πηγές για τα λήμματα στα δύσκολά τους σημεία. Πρακτικά οτιδήποτε αμφισβητείται μπορεί να αφαιρεθεί από ένα λήμμα αν δε στηρίζεται σε αξιόπιστες πηγές.

Διευκρινίσεις

Επεξεργασία

Αρκετές φορές, μέσα στο κείμενο των λημμάτων είναι αναγκαίες κάποιες διευκρινίσεις, οι οποίες μπορεί να είναι εκτενείς και να δρουν εις βάρος της ροής και του νοήματος της συγκεκριμένης παραγράφου. Στα σημεία αυτά είναι χρήσιμος ο μηχανισμός των υποσημειώσεων, που βοηθά στην αποσαφήνιση και συνήθως προάγει την ευρύτητα μιας έννοιας.


Συνδέσεις προς λήμματα της Βικιπαίδειας

Επεξεργασία


Συνδέσεις προς λήμματα της Βικι-οικογένειας και ενσωματώσεις περιεχομένου

Επεξεργασία


Εξωτερικές συνδέσεις (παραπομπές σε πηγές)

Επεξεργασία

Ασύνδετες παραπομπές

Επεξεργασία

Σε πολλές περιπτώσεις, κάτω από την επικεφαλίδα «Πηγές» μιας παραγράφου κοντά στο τέλος της σελίδας, βρίσκεται μια λίστα με παραπομπές που υποστηρίζουν το λήμμα, χωρίς όμως να συνδέονται με κάποιο τρόπο με το κείμενο, άμεσα ή έμμεσα. Μια τέτοια λίστα πηγών έχει πιο πολύ το ρόλο της δυνατότητας για εκτενέστερη πληροφόρηση για το θέμα του λήμματος.

Άμεσα ένθετες παραπομπές

Επεξεργασία

Οι άμεσα ένθετες παραπομπές εμφανίζονται στη ροή του κειμένου, είτε μέσα σε παρενθέσεις, είτε όπως και οι εσωτερικές συνδέσεις της Βικιπαίδειας, αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη μορφοποίηση. Ως αποτέλεσμα, είτε κάνουν το κείμενο δυσανάγνωστο, αν περιέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες της πηγής κάθε παραπομπής, είτε δε δίνουν πληροφορίες για την πηγή ώστε να κρατούν οπτικά ομαλή τη ροή του κειμένου. Οι άμεσα ένθετες παραπομπές, ενώ είναι χρήσιμες στις σελίδες συζήτησης, στα λήμματα πρέπει να αποφεύγονται.

Σύνταξη παραπομπών

Επεξεργασία

Ένθεση παραπομπών με χρήση αναφορών υποσημείωσης

Επεξεργασία

Οι παραπομπές στα λήμματα πρέπει να συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος της σελίδας, μέσω του μηχανισμού των αναφορών υποσημείωσης: <ref></ref> και {{παραπομπές}}.[Σημ. 1] Ο τρόπος χρήσης περιγράφεται με παραδείγματα στο αντίστοιχο λήμμα:


Υποσημειώσεις

Επεξεργασία

Οι υποσημειώσεις μπορούν να τίθενται με δύο μηχανισμούς:

 • Χρησιμοποιοώντας, όμοια με τις παραπομπές, το μηχανισμό των αναφορών υποσημείωσης <ref></ref> και {{σημειώσεις}}[Σημ. 1] ώστε να εμφανίζουν διευκρινίσεις του κειμένου στη λίστα των υποσημειώσεων του λήμματος.
 • Χρησιμοποιώντας το μηχανισμό cref / cnote.Σημειώσεις

Επεξεργασία
 1. 1,0 1,1 Τα πρότυπα: {{παραπομπές}} και {{σημειώσεις}} έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα στο μηχανισμό υποσημειώσεων και χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση για συντακτική ευκολία. Έτσι είναι υποχρεωτικό να ξεχωρίζουν ώστε να μη συγκρούονται στο λήμμα και για το λόγο αυτό οι σημειώσεις δηλώνονται πάντα ως ομάδα (group). Το γενικευμένο πρότυπο από το οποίο πηγάζουν και τα δύο είναι το {{reflist}}, το οποίο είναι πιθανό να συναντάται, με τη διατύπωση αυτή, σε παραπομπές και σε σημειώσεις σε πολλά λήμματα.


Εργαλειοθήκη

Επεξεργασία

Χρήση αυτόματης φόρμας εισαγωγής παραπομπών

Επεξεργασία
 • Πατώντας Οι προτιμήσεις μου, διαλέγοντας Επεξεργασία και τσεκάροντας [ν] Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων, ενεργοποιούμε τη γραμμή εργαλείων στη σύνταξη λημμάτων και δίνουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε τις παραπομπές μέσω φόρμας σύνταξης.
 • Επιλέγοντας Παραπομπή και κάνοντας κλικ στο Πρότυπα εμφανίζεται λίστα επιλογής προτύπων για τέσσερις φόρμες παραπομπών. Όταν η φόρμα συμπληρωθεί και επιλέξουμε Εισαγωγή, μεταφέρεται στο δρομέα κειμένου η μορφοποιημένη παραπομπή, έτοιμη για σύνδεση με τη λίστα παραπομπών. Χρειάζεται μόνο προσοχή σε ορισμένους πλοηγούς ίντερνετ, στους οποίους η συμπληρωμένη παραπομπή μεταφέρεται στην αρχή του κειμένου και όχι στην τρέχουσα θέση του δρομέα.
 • Ιδιαίτερα πεδία στις φόρμες παραπομών είναι τα Όνομα παραπομπές και Ομάδα παραπομπές, που βοηθούν συντακτικά στις ετικέτες πολλαπλών παραπομπών και στην ομαδοποίηση παραπομπών, αντίστοιχα.

Φόρμες λίστας παραπομπών

Επεξεργασία

Ακολουθούν φόρμες σύνταξης για λίστα παραπομπών, για χρήση τους στα λήμματα με αντιγραφή και επικόλληση.

<ref>{{cite web
|author=
|title=
|url=
|publisher=
|date=
|accessdate=
}}</ref>
<ref>{{cite news
|author=
|title=
|url=
|newspaper=
|agency=
|pages=
|date=
|accessdate=
}}</ref>
<ref>{{cite book
|author=
|title=
|chapter=
|publisher=
|url=
|year=
|pages=
|isbn=
}}</ref>
<ref>{{cite journal
|author=
|journal=
|title=
|url=
|volume=
|issue=
|year=
|pages=
|doi=
}}</ref>
<ref>{{cite video
|speaker=
|speakerlink=
|title=
|work=
|url=
|time=
|producer=
|publisher=
|hostsite=
|date=
|language=
|accessdate=
}}</ref>

Τοποθέτηση σημείου εμφάνισης της λίστας με τις παραπομπές

Επεξεργασία
== Παραπομπές ==
{{παραπομπές|2}}

Πολλαπλά εμφανιζόμενη παραπομπή

Επεξεργασία

Οι φόρμες που ακολουθούν δείχνουν πώς ονοματίζεται και πώς τοποθετείται ξανά ως ετικέτα μια παραπομπή.

<ref name="ΌνομαΠαραπομπής">{{cite journal|author=|journal=|title=|url=|volume=|issue=|year=|pages=|doi=}}</ref>
<ref name="ΌνομαΠαραπομπής"/>

Υποσημειώσεις με ορθή ένθεση

Επεξεργασία
<ref group="Σημ.">Κείμενο Σημείωσης</ref>

== Σημειώσεις ==
{{σημειώσεις|group="Σημ."}}

Υποσημειώσεις με ανάστροφη ένθεση

Επεξεργασία

Με τη σύνταξη που ακολουθεί, αντί να ενθέτουμε τις υποσημειώσεις στο κείμενο, τις συγκεντρώνουμε στη λίστα προβολής και ενθέτουμε στο κείμενο τις ετικέτες τους:

<ref name="ΤίτλοςΣημείωσης1" group="Σημ."/>
<ref name="ΤίτλοςΣημείωσης2" group="Σημ."/>

== Σημειώσεις ==
{{σημειώσεις|group="Σημ."|refs=
<ref name="ΤίτλοςΣημείωσης1">Κείμενο Σημείωσης 1</ref>
<ref name="ΤίτλοςΣημείωσης2">Κείμενο Σημείωσης 2</ref>
}}

Υποσημειώσεις ορθής ένθεσης με ενσωμάτωση παραπομπής

Επεξεργασία

Προσοχή, το κείμενο σημείωσης μπαίνει πάντα πρώτη παράμετρος στο refn
Επίσης δε χρησιμοποιείται η ανάστροφη ένθεση λόγω τεχνικών περιορισμών.

{{refn|Κείμενο Σημείωσης<ref>Κείμενο παραπομπής</ref>|group="Σημ."}}

== Σημειώσεις ==
{{σημειώσεις|group="Σημ."}}

== Παραπομπές ==
{{παραπομπές}}

Παράδειγμα χρήσης ενσωμάτωσης παραπομπών σε υποσημειώσεις

Επεξεργασία
αναφορά1{{refn|Συναισθηματική Νοημοσύνη, σελ 137-140 (Αισιοδοξία)<ref name="EQ" group="β"/>}}

αναφορά2{{refn|Συναισθηματική Νοημοσύνη, σελ 199-201 (Τοξικές σκέψεις)<ref name="EQ" group="β"/>}}

== Υποσημειώσεις - Παραπομπές ==
{{παραπομπές}}

== Βιβλιογραφία ==
{{παραπομπές|group="β"|refs=
<ref name="EQ">{{cite book|author=Daniel Goleman|title=ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ . . .}}</ref>
}}

αναφορά1[1]

αναφορά2[2]


Υποσημειώσεις - Παραπομπές
 1. Συναισθηματική Νοημοσύνη, σελ 137-140 (Αισιοδοξία)[β 1]
 2. Συναισθηματική Νοημοσύνη, σελ 199-201 (Τοξικές σκέψεις)[β 1]


Βιβλιογραφία
 1. 1,0 1,1 Daniel Goleman (1998). ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ISBN 978-960-344-230-1. 

Υποσημειώσεις - Παραπομπές - Πηγές

Επεξεργασία
κείμενο που σχολιάζεται ή επεξηγείται με σημείωση <ref group="σ">_Σ_Η_Μ_Ε_Ι_Ω_Σ_Η__1_</ref>

κείμενο που στηρίζεται σε παραπομπή <ref>_Π_α_ρ_α_π_ο_μ_π_ή__1_</ref>

κείμενο που στηρίζεται σε παραπομπή που εντοπίζεται μέσα σε πηγή {{refn|_Π_α_ρ_α_π_ο_μ_π_ή__2_ <ref name="Πηγή1" group="π"/>}}

κείμενο που στηρίζεται σε παραπομπή που εντοπίζεται μέσα στη λίστα παραπομπών {{refn|_Π_α_ρ_α_π_ο_μ_π_ή__4_ <ref name="Παραπομπή3"/>}}

κείμενο που αντλείται, μη εντοπισμένα, από πηγή <ref name="Πηγή2" group="π"/>

== Υποσημειώσεις ==
{{σημειώσεις|group="σ"}}

== Παραπομπές ==
{{παραπομπές|refs=
<ref name="Παραπομπή3">_Π_α_ρ_α_π_ο_μ_π_ή__3_</ref>
}}

== Πηγές ==
{{παραπομπές|group="π"|refs=
<ref name="Πηγή1">_Π_Η_Γ_Η_1_</ref>
<ref name="Πηγή2">_Π_Η_Γ_Η_2_</ref>
}}
*_Π_Η_Γ_Η_3_

κείμενο που σχολιάζεται ή επεξηγείται με σημείωση [σ 1]

κείμενο που στηρίζεται σε παραπομπή [1]

κείμενο που στηρίζεται σε παραπομπή που εντοπίζεται μέσα σε πηγή [2]

κείμενο που στηρίζεται σε παραπομπή που εντοπίζεται μέσα στη λίστα παραπομπών [4]

κείμενο που αντλείται, μη εντοπισμένα, από πηγή [π 2]


Υποσημειώσεις
 1. _Σ_Η_Μ_Ε_Ι_Ω_Σ_Η__1_


Παραπομπές
 1. _Π_α_ρ_α_π_ο_μ_π_ή__1_
 2. _Π_α_ρ_α_π_ο_μ_π_ή__2_ [π 1]
 3. _Π_α_ρ_α_π_ο_μ_π_ή__3_
 4. _Π_α_ρ_α_π_ο_μ_π_ή__4_ [3]


Πηγές
 1. _Π_Η_Γ_Η_1_
 2. _Π_Η_Γ_Η_2_
 • _Π_Η_Γ_Η_3_

Παράδειγμα χρήσης υποσημειώσεων τύπου cnote

Επεξεργασία
Υποσημείωση Α {{cref|α|}}

Υποσημείωση Β που στηρίζεται σε παραπομπή {{cref|β|}}

== Υποσημειώσεις ==
{{cnote|α|_Υ_π_ο_σ_η_μ_ε_ί_ω_σ_η__Α_}}<br>
{{cnote|β|_Υ_π_ο_σ_η_μ_ε_ί_ω_σ_η__Β_ <ref>_Π_α_ρ_α_π_ο_μ_π_ή__1_</ref>}}

== Παραπομπές ==
{{παραπομπές}}

Υποσημείωση Α α[›]

Υποσημείωση Β που στηρίζεται σε παραπομπή β[›]


Υποσημειώσεις

^ α: _Υ_π_ο_σ_η_μ_ε_ί_ω_σ_η__Α_
^ β: _Υ_π_ο_σ_η_μ_ε_ί_ω_σ_η__B_ [1]


Παραπομπές
 1. _Π_α_ρ_α_π_ο_μ_π_ή__1_