Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα

Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως προβεβλημένα λήμματα, αντιπροσωπεύοντας το καλύτερο δείγμα δουλειάς στη Βικιπαίδεια. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα.

Cscr-candidate.svg

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά τους λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μη συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

ΚριτήριαΕπεξεργασία

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι:
  1. καλογραμμένο: ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες: καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες.
  3. συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες.
  4. ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι επαληθεύσιμες από αξιόπιστες πηγές και στηρίζονται με παραπομπές όπου χρειάζεται.
  5. ουδέτερο: παρουσιάζει όλο το φάσμα απόψεων δίκαια, χωρίς προκατάληψη και με το κατάλληλο βάρος.
  6. σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 2. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει:
  1. εισαγωγή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται επαρκής περίληψη του λήμματος.
  2. κατάλληλη δομή: να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες και ένα αντιπροσωπευτικό, συνεκτικό, όχι υπερβολικά μεγάλο πίνακα περιεχομένων.
  3. ενιαία μορφή παραπομπών: το σύστημα παραπομπών που ακολουθείται πρέπει να είναι ενιαίο σε όλο το λήμμα, είτε πρόκειται για υποσημειώσεις, είτε σύστημα Harvard, π.χ. (Smith 2007, p. 1). (Δείτε και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής) Η χρήση προτύπων δεν επιβάλλεται.
 3. Πρέπει να περιέχει πολυμέσα: όπου χρειάζεται, να υπάρχουν εικόνες και άλλα πολυμέσα με επαρκείς και συνεκτικές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Οι εικόνες πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική χρήσης εικόνων. Μη ελεύθερες εικόνες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.

ΔιαδικασίαΕπεξεργασία

Υποβολή προτάσεωνΕπεξεργασία

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρoί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στην πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο *{{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο, ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποεπικεφαλίδα στην καινούργια σελίδα. Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

Καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Κάτι τέτοιο όμως είναι προαιρετικό, αποτελεί μια σύσταση και τίθεται στην ευχέρεια του χρήστη για το αν θα την ακολουθήσει.

ΓνωμοδότησηΕπεξεργασία

Αν έχετε σκοπό να εκθέσετε την γνώμη σας υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητα γράψτε {{υπέρ}} και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε {{κατά}} και στη συνέχεια τους λόγους της επιλογής σας με πιθανές προτάσεις βελτίωσης.
 • Αν δεν έχετε αποφασίσει αλλά θέλετε να πείτε κάτι γράψτε {{σχόλιο}} και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας απόφαση, διαγράψτε την με <s>κείμενο προς διαγραφή</s>.

Η χρήση των παραπάνω προτύπων είναι προαιρετική. Σημασία έχει η άποψη που εκφράζεται και η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια. Απόψεις που εκφράζονται με ένα απλό υπέρ ή κατά είναι πολύ πιθανό να μην ληφθούν υπόψη.

Το κατώτατο χρονικό όριο προαγωγής των λημμάτων σε προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική επιλογή ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε θετικές προτάσεις ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται (αλλά μπορεί να προταθεί εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

ΚλείσιμοΕπεξεργασία

Οι συζητήσεις υποψηφιότητες λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιοδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από την συζήτηση αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας:

 1. Προσθέστε τον κωδικό {{κλείσιμο συζήτησης|<--Εδώ καταγράφεται εν συντομία το σκεπτικό κλεισίματος-->~~~~}} ακριβώς κάτω από τον τίτλο της σελίδας. Στο τέλος της σελίδας προσθέτετε τον κωδικό |}
 2. Αφαιρέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} από την κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.
 3. Αφαιρέστε την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} από τη λίστα των υποψηφιοτήτων.
 4. Προσθέτετε τη συζήτηση της υποψηφιότητας στο Αρχείο υποψήφιων προς προβολή λημμάτων, ανεξάρτητα αν το λήμμα κρίθηκε ως προβεβλημένο ή όχι.
 5. Αν το λήμμα έχει κριθεί ως προβεβλημένο:

ΥποψηφιότητεςΕπεξεργασία

Ψυχρά κι ΑνάποδαΕπεξεργασία

Πιστεύω πως το λήμμα πληροί τα κριτήρια για να γίνει προβεβλημένο. Πριν σχεδόν 8 μήνες πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία για να γίνει καλό λήμμα, όπου έγιναν κάποιες διορθώσεις με βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν εκεί. Οποιοδήποτε επιπρόσθετο feedback για βελτίωση ευπρόσδεκτο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους συν-Βικιπαιδιστές αφιερώσουν χρόνο για να το εξετάσουν. ✨ TeamGale [talk] 07:34, 25 Σεπτεμβρίου 2022 (UTC)

  Υπέρ Το λήμμα είναι δίχως αμφιβολία πλήρες. Έχει κάποια μικρά εκφραστικά λάθη αλλά μέχρι να γίνει προβεβλημένο θα έχουν διορθωθεί. Αναρωτιέμαι, επίσης, αν η μεταφορά της αγγλικής φράσης "βγεις από την ντουλάπα" είναι ορθή ή αν θα έπρεπε να αποδοθεί διαφορετικά η όλη πρόταση (Λεπτομέρεια). Συγχαρητήρια για την δουλειά και τον κόπο που κατέβαλες για την συγγραφή/μετάφραση του..--Diu (συζήτηση) 00:22, 29 Σεπτεμβρίου 2022 (UTC)

@Diu Σε ευχαριστώ πολύ για το feedback και για όλες τις διορθώσεις στο λήμμα. 🙏 Αν και το πέρασα αρκετές αναγνώσεις προσπαθώντας στην καλύτερη δυνατή επιμέλεια, σίγουρα δύο «νέα μάτια» και πιο καθαρό μυαλό μπορούν να εντοπίσουν τυχόν εναπομείναντα συντακτικά λάθη. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη φράση, δεν ήξερα πώς αλλιώς να την αποδώσω για να είναι ορθή, οπότε την κράτησα σε πιστή μετάφραση βάζοντας εισαγωγικά. Ίσως θα ήταν καλύτερα να γραφεί περιφραστικά; Ίσως «...βλέποντας το τραγούδι «Let it Go» ως μία μεταφορά του να βρουν το θάρρος άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας να μιλήσουν για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, τον οποίο πριν έκρυβαν» ; ✨ TeamGale [talk] 11:05, 29 Σεπτεμβρίου 2022 (UTC)

  Υπέρ Εξαιρετικό λήμμα με μία πρώτη ανάγνωση. Αξίζει να είναι στα προβεβλημένα, σαν δείγμα εξαιρετικού λήμματος που αφορά ταινίες και όχι μόνο. Η τεκμηρίωση του είναι επίσης επαρκέστατη. Εκείνο που δεν μου αρέσει και το οποίο, φυσικά, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο να γίνει το λήμμα προβεβλημένο είναι ο τόσο ξένος τίτλος του. Μιλάμε για ένα τεράστιο franchise που είχε και έχει μεγάλη απήχηση και στη χώρα μας από τη στιγμή της κυκλοφορίας του και αναφέρεται μόνο ως Frozen και όχι ως Ψυχρά κι Ανάποδα, όπου ήταν η επιλογή τίτλου της ελληνικής εταιρείας διανομής και χρησιμοποιήθηκε στους κινηματογράφους. Στην εποχή του ίντερνετ, στην οποία η ταινία εμφανίστηκε, ο τίτλος Ψυχρά κι Ανάποδα πέρασε και δεν ακούμπησε. Αυτή η συζήτηση δεν αφορά τη σελίδα που γράφω αυτή τη στιγμή και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα κιόλας. Τα λήμματα είναι "ζωντανές υπάρξεις" που ανά πάσα στιγμή μπορεί να μια πληροφορία να προκύψει ή κάτι να αλλάξει, όπως και να έχει το λήμμα φαίνεται πλήρες ως είναι! Υπέρ, λοιπόν, ξανά! —   ΖῷονΠολιτικόν(παρακαλῶ...) 12:14, 8 Οκτωβρίου 2022 (UTC)

@ΖῷονΠολιτικόν Σε ευχαριστώ για τον χρόνο που διέθεσες και τις βελτιώσεις. 🙏 Όσον αφορά τον τίτλο, σίγουρα δεν αφορά αυτή τη συζήτηση. Πάντως σε γενικές γραμμές, δεν μπορώ να πω πως διαφωνώ μαζί σου πως στον προφορικό λόγο όλοι μας (ακόμα και τα παιδιά) Frozen το αποκαλούν. Είναι αρκετές φορές που οι "μεταφρασμένοι" τίτλοι ταινιών στην Ελλάδα είναι αλλού ντ'αλλού και ξενίζουν. Αλλά αν θυμάμαι καλά, η πολιτική ορίζει πως θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο τίτλος κυκλοφορίας στις αίθουσες, ο οποίος υπάρχει και σε αφίσες προώθησης και σε home media κυκλοφορίες κτλ. Και η ίδια η Disney στο ελληνικό site της, ως Ψυχρά κι Ανάποδα το έχει...οπότε... Υπάρχει όμως η ανακατεύθυνση προς εδώ από Frozen, οπότε σίγουρα κάποιος που το ψάχνει και με τον αγγλικό τίτλο, το βρίσκει. ✨ TeamGale [talk] 13:14, 8 Οκτωβρίου 2022 (UTC)

  Κατά Σύμφωνα με τη Λι, αρκετές βασικές έννοιες της ταινίας όπως αυτή της «παγωμένης καρδιάς», είχαν ήδη αποφασιστεί: «Αυτό ήταν το θέμα και η φράση ... μια πράξη αληθινής αγάπης θα ξεπάγωνε μια παγωμένη καρδιά».[31] Ήδη γνώριζαν πως το τέλος θα είχε να κάνει με το δέσιμο και την αγάπη ανάμεσα στα αδέλφια και όχι κάποια ρομαντική ιστορία. Σε αυτό [το τέλος] «η Άννα θα έσωζε την Έλσα. Δεν γνωρίζαμε όμως ακόμα το πώς και γιατί».[31]

ή

Λόγω του ότι το ζευγάρι διέμενε στη Νέα Υόρκη, η συνεργασία με την ομάδα παραγωγής γινόταν με καθημερινές τηλεδιασκέψεις για περίπου 14 μήνες.[55][85] Για κάθε τραγούδι που συνέθεταν, ηχογραφούσαν ένα ντέμο με τις δικές τους φωνές στο στούντιο του σπιτιού τους και το έστελναν στην παραγωγή για να το συζητήσουν στην επόμενη τηλεδιάσκεψη

δυστυχώς, δεν μπορώ να ψηφίσω για προβεβλημμένο ένα λήμμα που περιέχει τόσες ανούσιες λεπτομέρειες. Δώρα Σ. 02:40, 12 Οκτωβρίου 2022 (UTC)

  Υπέρ Ένα πλήρες λήμμα που αξίζει να γίνει προβεβλημένο Stella T98 (συζήτηση) 20:49, 13 Οκτωβρίου 2022 (UTC)


  Υπέρ και από μένα. Εξαιρετική δουλειά από την TeamGale και πιστεύω ότι αξίζει να γίνει προβεβλημένο. Επίσης δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία στην Αγγλική και Γαλλική είναι προβεβλημένο, ενώ στην Κροατική, Βοσνιακή και Πορτογαλική συγκαταλέγεται στα καλά λήμματα...Φώτης Α. (επικοινωνία). 21:54, 13 Οκτωβρίου 2022 (UTC)

  Κατά Με παραδείγματα το ανέφερε χρήστρια ανωτέρω, με απλά λόγια το γράφω εγώ: το 25 % του λήμματος θα ήταν αρκετό για την ιστορική αξία της ταινίας. Το υπόλοιπο δεν έχει καμία εγκυκλοπαιδική αξία. Με άλλο τρόπο, η Britannica on line έχει 160.000 λήμματα. Για την ταινία αυτή δεν έχει καν λήμμα.....Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 11:58, 20 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

ΥΓ : Το τι κάνουν οι άλλες Βικιπαίδεια δεν αφορά την el.wikipedia. Κάθε Βικιπαίδεια έχει μία δική της ξεχωριστή κοινότητα χρηστών που αποτελεί την κύρια δύναμή της.Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 12:14, 20 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Είναι ακριβώς το ίδιο που θα έλεγα για την Britannica. Το τι κάνει η Britannica δεν αφορά την el.wikipedia. Βέβαια, αφού αναφέρθηκε ως "επιχείρημα", να πούμε ότι όταν αναζητεί κανείς την ταινία "Frozen" στην Britannica, θα του βγάλει αποτέλεσμα, έστω και αν είναι μικρό. Αλλά και πάλι το τι κάνει η Britannica ή τα άλλα εγχειρήματα του Wikipedia μικρή σημασία έχει. Diu (συζήτηση) 13:54, 20 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Και ο Φώτης Α. παραπάνω, το ίδιο σκεπτικό είχε..
Και ο Τερζής το ίδιο σκεπτικό είχε... και εκατοντάδες άλλοι, το χρησιμοποιούν (το χρησιμοποιούμε) συνέχεια. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζυγίζει στη δική του ζυγαριά...
και ειδικά αφού δεν είμαστε κλειστό κύκλωμα - βλέπε Βόρεια Κορέα- τροφοδοτούμαστε από παντού. Μου φαίνεται περιέργο να χωρίζεις σε κακά και καλά τα επιχειρήματα, ειδικότερα που η πολιτική της ΒΠ, δεν σε περιορίζει σε ποιούς παράγοντες θα βασίσεις την κρίση σου. Δώρα Σ. 00:48, 22 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Κάνεις λάθος @ΔώραΣτρουμπούκη. Η πολιτική σαφώς και περιορίζει και κατευθύνει σε περιορίζει σε ποιους παράγοντες θα βασίσεις την κρίση σου: Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα#Κριτήρια. Η δουλειά της πολιτικής είναι και να περιορίζει και να κατευθύνει, αλλιώς δεν είναι πολιτική. — Geraki (συζήτηση) 12:32, 24 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
  Σχόλιο Το ποιους "ιδιαίτερους παράγοντες" (πλην των κριτηρίων που θέτει η βικιπαίδεια) λαμβάνει υπόψη ο καθένας και πόση σημασία έχουν γι' αυτόν, είναι δικό του προσωπικό θέμα και δεν υπάρχουν σε αυτό (ούτε και είναι φυσικά δυνατό να υπάρξουν) περιορισμοί.Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 23:55, 21 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Σχόλιο Τα περί έκτασης του λήμματος έχουν συζητηθεί και εξηγηθεί εκτενώς στη σελίδα συζήτησης του λήμματος από αρκετούς συν-βικιπαιδιστές. Και μάλιστα έπειτα από τη συζήτηση θεωρήθηκε αναγκαία η περεταίρω επέκτασή του σε άλλα λήμματα (η οποία κι έγινε) αλλά και μεταφορά της ενότητας των βραβεύσεων σε ξεχωριστό λήμμα, ώστε να μην επιβαρυνθεί και να "ελαφρύνει" αντίστοιχα το κεντρικό λήμμα. Το σχόλιο δεν έχει κανένα σκοπό να ξανανοίξει το θέμα, ούτε και το επιθυμώ μιας και ειπώθηκαν όσα έπρεπε να ειπωθούν. Απλά το αναφέρω για τυχόν χρήστες που θα ασχοληθούν, πως μπορούν να διαβάσουν και τη σχετική συζήτηση περί αυτού. ✨ TeamGale [talk] 14:02, 20 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Σχόλιο Η συζήτηση περί έκτασης του λήμματος έγινε για την "αξιοπρεπή βιωσιμότητα" (και άλλοι χαρακτηρισμοι δεν είναι άστοχοι) του λήμματος (τότε 350.000 bytes) και οδήγησε σε μια "κατ' όνομα" "δίαιτα". Προϋπήρχε σήμανση για την μεγάλη έκταση του λήμματος. Τα κριτήρια για ένα προβεβλημμένο λήμμα δεν είναι τα ίδια με την απλά "βιωσιμότητα" του λήμματος. Παράδειγμα: Ενιαία μορφή παραπομπών απαιτείται στα προβεβλημμένα λήμματα, όχι όμως στα μη προβεβλημμένα. Το επισημαίνω για χρήστες που θα ασχοληθούν.Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 18:25, 22 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Πάλι αναφορά σε bytes....μάλλον όσα αναλυτικότατα εξήγησε τότε ο αγαπητός Geraki πήγαν στον βρόντο... Δεν πειράζει, καλή συνέχεια. ✨ TeamGale [talk] 20:48, 22 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Έχουν απαντηθεί όλα αναλυτικά και τεκμηριωμένα έτσι ώστε να παρέλκει η οποιαδήποτε απάντηση. Diu (συζήτηση) 00:43, 23 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Υπέρ Έχω ελέγξει το λήμμα εδώ και καιρό. Είναι φανερό ότι τα τυπικά κριτήρια προβολής τα πληροί. Είναι καλογραμμένο· η γλώσσα του μάλιστα έχει τον απαραίτητο χαρακτήρα, δεν είναι ούτε εξαιρετικά επίσημη ούτε όμως και παιδαριώδης. Είναι πλήρες, αυτό είναι αναμφισβήτητο νομίζω· καλύπτονται με λεπτομερή τρόπο όλες οι πτυχές του σχεδιασμού και της παραγωγής της ταινίας. Είναι συνεκτικό· πράγματι, ενώ εμπεριέχει ορισμένες πληροφορίες που ίσως να μην τις συμπεριελάμβανα αν είχα αναλάβει εγώ τη διαμόρφωση του λήμματος, είναι καταφανές ότι αυτές σχετίζονται άμεσα με το περικείμενό τους, συνεπώς δεν εντοπίζω βλάβη της κειμενικής συνοχής. Είναι καταρχήν ακριβές· θα προτιμούσα την αποφυγή πηγών όπως το yahoo! movies, το boxoffice.com κ.ο.κ., αλλά εδώ οι πηγές αυτές μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, καθώς το πλαίσιο χρήσης τους είναι αναφορικό με τον κινηματογράφο. Εξάλλου, χρησιμοποιούνται κατά κόρον γενικά αξιόπιστες πηγές (NY Times, Washington Post κ.α.) και συμπεριλαμβάνονται και κάποιες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Είναι ουδέτερο και σταθερό. Η εισαγωγή του είναι σωστή, η χρήση επικεφαλίδων ορθότατη, οι παραπομπές έχουν εννιαία μορφή και δεν δίνονται ως απλοί σύνδεσμοι αλλά πλήρως, με ονοματεπώνυμα συγγραφέων, τίτλο κλπ, όπως πρέπει. Περιέχει όσα πολυμέσα χρειάζονται. Κλείνοντας, ας μου επιτραπεί ένα σχόλιο απαραίτητο μετά την ανάγνωση των όσων διεμείφθησαν στη σελίδα συζήτησης. Προσωπικώς, η παρούσα ταινία δεν μου αρέσει και δεν θα μπορούσε να μου αρέσει, μου αρέσει όμως η αλήθεια, που είναι ότι το έργο «Ψυχρά κι Ανάποδα» είναι ύψιστης σημασίας για την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, ανεξαρτήτως αν είναι της αρεσκείας του ενός ή του άλλου χρήστη... αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη χρήστρια που καταρχήν επιμελήθηκε το λήμμα. L'OrfeoSon io 02:46, 23 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Οι εξωτερικοι συνδέσμοι ειναι υπερβολικοί. Στο περαιτερω διαβασμα της παρουσας εκδοσης, η δευτερη πηγή, δεν είναι αναλυση επι του έργου. Μαλλον ειναι πρωτογενες υλικο. Θα έλεγα καλύτερα να αποφευχθει. Η ενοτητα "απηχηση στην κοινωνια", θα έπρεπε ισως να ηταν πιο επεξηγηματική. Ποια τα μυνηματα, διδαγματα κτλ; Επιπλέον, η Ελληνική μεταγλώττιση, ειναι ελληνοκεντρισμός. Το ίδιο και η αφισα στα ελληνικά, για την ελληνική μεταγλώττιση. Cinadon36 13:19, 24 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Δεν βλέπω εξωτερικούς συνδέσμους που δεν είναι αναμενόμενοι και σχεδόν κανόνας. Ποια είναι η δεύτερη πηγή στην οποία αναφέρεσαι; Νομίζω ότι η αναφορά της μεταγλώττισης στην ελληνική γλώσσα (σε μια εγκυκλοπαίδεια στην ελληνική γλώσσα) δεν είναι περιττή, με τον ίδιο τρόπο αναφέρονται και οι μεταφράσεις βιβλίων σε λήμματα για τα βιβλία και συγγραφείς. Το ίδιο και η επίσημη αφίσα στα ελληνικά. Το θέμα "απήχηση στην κοινωνία" εκτός από την σχετική πραγματεύεται και σε άλλες ενότητες (π.χ. στις "αντιδράσεις") και σε ειδικότερο λήμμα. — Geraki (συζήτηση) 08:54, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Οι εξωτερικοι συνδεσμοι στην παρουσα εκδοση δεν ειναι συμφωνοι με την πολιτική της ΒΠ. Τι προσφέρει στον αναγνώστη ο σύνδεσμος στο bcdb; Γράφει η πολιτική: External links in an article can be helpful to the reader, but they should be kept minimal, meritable, and directly relevant to the article.en:WP:EL. Επιπλέον, ορισμένοι συνδεσμοι, ήδη χρησιμοποιουνται για την τεκμηριωση του λήμματος, πχ το λινκ προς rotten tomatoes. Στο θέμα απήχηση στην κοινωνία, θα πρέπει να καταλαβαίνει ο αναγνώστης το ζουμί της απήχησης, χωρις να αναγκαζεται να κανει κλικ στον συνδεσμο και να παει σε αλλο λήμμα. Γράφει "Do use a link wherever appropriate, but as far as possible do not force a reader to use that link to understand the sentence. The text needs to make sense to readers who cannot follow links. Users may print articles or read offline, and Wikipedia content may be encountered in republished form, often without links" en:Wikipedia:Manual of Style/Linking. Cinadon36 09:32, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Στο θέμα της ελληνικής μεταγλώττισης και αφίσας θα συμφωνήσω με τον Geraki, καθώς επίσης και στο θέμα των εξωτερικών συνδέσμων. Προσωπικά δεν πιστεύω πως πρέπει να αφαιρεθεί κάποιος, αλλά αν ενοχλεί τόσο ο αριθμός και συμφωνούν κι άλλοι, θα προχωρήσω στην αφαίρεση των τριών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται και εντός του λήμματος: Box Office, Rotten Tomatoes και Metacritic.
Στην ενότητα της απήχησης, δίνεται μία περίληψη και παρατίθεται ο σύνδεσμος, όπως ορίζει και η πολιτική. Θα ήθελα να σημειώσω απλά πως ο αρχικός τίτλος της ενότητας, όσο και του συνδεδεμένου λήμματος ήταν «Πολιτιστικός αντίκτυπος» και βρισκόταν κάτω από την ευρύτερη ενότητα «Κληρονομιά», μαζί με την επόμενη ενότητα του Franchise. Αλλά ο πρώτος σύνδεσμος άλλαξε και επίσης το «κληρονομιά» αφαιρέθηκε από άλλη χρήστρια με την αιτιολογία πως «δεν ήταν σωστοί». Το ίδιο έγινε και με την προσπάθεια προσθήκης διαφορετικού τίτλου στην ενότητα: «Παρακαταθήκη». Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να επανέλθει ο αρχικός τίτλος, να διατηρηθεί ο ίδιος ή να αλλάξει σε κάτι εντελώς καινούριο. Όποια βοήθεια ευπρόσδεκτη. ✨ TeamGale [talk] 13:41, 28 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Θα ήθελα να συζητήσουμε ξεχωριστά το θεμα της τεκμηριωσης. Βλέπω πολλους συνδέσμους που ισως δεν ειναι καταλληλοι για την ΒΠ. Απο τυχαίο ελεγχο: Πχ

 1. inside the magic Είναι αξιοπιστη πηγή; Τι λετε;
 2. H προταση "Από το 2013, κάποιοι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και ανεξάρτητα στούντιο μεταγλώττισαν την ταινία στις τοπικές τους γλώσσες, δημιουργώντας έτσι κάποιες ανεπίσημες μεταγλωττίσεις" δεν τεκμέρεται, αλλα ειναι το συμπερασμα που εξαγει ο συντακτης μετα απο αναγνωση των πηγών που ακολουθουνε. (πχ πηγη προς Disney Albania)
 3. Ατελεις παραπομπές, πχ χωρις σελίδα. "Γράφοντας για το Film International, ο Ρόμπερτ Γκίαλ υποστήριξε πως ενώ η ταινία προσφέρει επιφανειακά μια προοδευτική οπτική της ομοφυλοφιλίας, ταυτόχρονα διαιωνίζει συντηρητικές αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα και το φύλο. Ενώ η θηλυκή ομοφυλοφιλία της Έλσα καθίσταται οπτικά ευχάριστη στο αντρικό βλέμμα, οι αντρικές υπερβάσεις της ετεροφυλοφιλίας κωδικοποιούνται με διάφορους αρνητικούς τρόπους.[228]" Ο τιτλος παντως αναφέρει και τον μαζοχισμό, γιατι δεν αναφέρθηκε στο λήμμα;
 4. Citation needed, στο αγγλικό λήμμα, για την αγωγή για τα πνευματικα δικαιωματα. Ομως απουσιαζει η ενδειξη στην ελληνική εκδοση.

Ισως πρέπει να γινει καλύτερος ελεγχος. Cinadon36 09:44, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

 1. Η ιστοσελίδα Inside the Magic ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον τομέα της ψυχαγωγίας και απασχολεί αρκετούς αρθρογράφους. Απλά η αρθρογραφία της επικεντρώνεται πάνω σε ταινίες, σειρές, πάρκα και άλλα franchise (όπως του Star Wars + Marvel) που ανήκουν στην Disney. Στο θέμα της ψυχαγωγίας θεωρώ πως είναι μία αξιόπιστη πηγή.
 2. Βρήκα σχετική πηγή αλλά επειδή η επιβεβαίωση προέρχεται από έρευνα ενός μόνο ατόμου, προτίμησα να μην την προσθέσω καθώς θα θεωρείτο μη αξιόπιστη. Οπότε απλά αφαίρεσα τις δύο γραμμές από το λήμμα.
 3. Διορθώθηκε η παραπομπή.
 4. Στην ελληνική έκδοση απουσιάζει η ένδειξη γιατί πολύ απλά προστέθηκαν οι σχετικές παραπομπές. 1 παραπομπή στην αγγλική, 3 στην ελληνική. Νομίζω είναι εμφανές.
Υ.Γ. Θα επανέλθω μέσα στις επόμενες μέρες μόλις μπορέσω και στα παρακάτω σχόλια, καθώς αυτή την περίοδο δεν έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. ✨ TeamGale [talk] 13:43, 28 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Δεν μπορώ να κατανοησω πως προέκυψε αυτή πρόταση: "Η Λι θυμάται πώς ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησαν πως «είχαν κάτι στα χέρια τους, επειδή η αντίδραση του κοινού ήταν τεράστια»". με πηγή αυτή. Πως ο συντάκτης επελεξε την συγκεκριμένη φράση απο ολη την συνέντευξη; Και γιατι μια φράση της Λι, που ειπώθηκε στην συνέντευξη παρατίθεται σε ενεστώτα διαρκείας; Είναι editorializing.

Ενα αλλο θεμα: Γραφει η πηγή, μεταξυ αλλων, σε ενα εκτεταμενο κειμενο.: "For the story to work, the filmmakers felt they needed to find a way to thaw out Elsa’s character. That was helped along by songs composed by Robert Lopez, known for his work on “Avenue"" Αυτο γινεται σε πρωτη προταση ως :"Ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του σεναρίου ήταν η σύνθεση του τραγουδιού «Let It Go» από τους Λόπεζ και Άντερσον-Λόπεζ, το οποίο παρουσίασε μια νέα εικόνα της Έλσα και την έκανε έναν πιο περίπλοκο, ευάλωτο και συμπαθητικό χαρακτήρα". Νοιώθω οτι υπαρχουν αρκετα θεματα που φουσκώνουν οι συντακτες του αρθρου, αυτά που γράφουν οι πηγές.

Δεν θελω να λεω τα αρνητικα μονο. Κοιταξα καμια 20αρια πηγές, τυχαια στο λήμμα. Οι περισσοτερες καταγράφουν αυτο που αναφέρεται στο λήμμα. Αρκετες πηγές είναι σιγουρα αξιοπιστες, όμως μερικες ειναι αμφιβολου ποιότητας. (kidzworld, E! Online). Cinadon36 10:08, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Στην ενοτητα διανομη των ρόλων, υπαρχει αποσπασμα απο την –Ιντίνα Μένζελ για τις εντυπώσεις της από την ταινια. Δεν ταιριαζει η θεση εκει. Επίσης, γιατι ειναι τοσο σπουδαιο ωστε να τοποθετηθει σε μποξ; Cinadon36 10:21, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Υποενότητα με μονο μια προταση, είναι λάθος. (Για πειρατεία) Cinadon36 10:21, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Καλησπέρα και πάλι, βρήκα σήμερα τον χρόνο να κοιτάξω/ελέγξω και τα υπόλοιπα σχόλια που αναφέρθηκαν και να απαντήσω, όπως επίσης και να κάνω τις όποιες επεμβάσεις θεωρούσα πως είχαν βάση για να γίνουν. Στα σχόλια περί φουσκώματος, προσωπικά δεν συμφωνώ. Αν κάποιος άλλος χρήστης συμφωνεί πως όντως υπάρχει φούσκωμα στα όσα αναφέρονται, θα ήθελα να ακούσω την άποψή του. Τώρα πιο ειδικά απαντήσεις:
Από τις πηγές πάντα επιλέγεται ή επιλέγονται κομμάτια. Δεν μεταφέρεται ολόκληρη η πηγή στο λήμμα και ό,τι λέει η πηγή. Οπότε δεν καταλαβαίνω την ερώτηση: «Γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι ή η συγκεκριμένη φράση».
Επίσης, στο επόμενο σχόλιο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιλέχθηκε να παρουσιαστεί μόνο αυτό το κομμάτι της πηγής, ώστε να δοθεί η εντύπωση πως το κείμενο του λήμματος είναι «φουσκωμένο» ή λανθασμένο. Η πηγή ολοκληρωμένα αναφέρει: «For the story to work, the filmmakers felt they needed to find a way to thaw out Elsa’s character. That was helped along by songs composed by Robert Lopez […] One tune in particular — “Let It Go” — turned out to be a game changer and, if this were Broadway, a showstopper. […] “Up until then, Elsa was pretty much a straightforward villain,” says Lee. “We wanted to know more about her, what she would be like if she could be herself without fear. After that, she was much more complex, more interesting and sympathetic.”» Και το λήμμα λέει: «Ένα σημαντικό βήμα (game changer) στην εξέλιξη της ιστορίας ήταν η σύνθεση του τραγουδιού «Let It Go» από τους Λόπεζ και Άντερσον-Λόπεζ, το οποίο παρουσίασε μια νέα εικόνα της Έλσα και την έκανε έναν πιο περίπλοκο, ενδιαφέροντα και συμπαθητικό χαρακτήρα.» Άλλαξα απλά δυο λέξεις για να είναι πιο ακριβές το κείμενο του λήμματος σε σχέση με την πηγή, αλλά πέραν αυτού δεν παρατηρώ κανένα φούσκωμα.
Για την αξιοπιστία των πηγών kidzworld και E! Online που αναφέρθηκε, στο πλαίσιο που χρησιμοποιούνται θεωρώ πως είναι αξιόπιστες. Η δε πρώτη φιλοξενεί συνέντευξη του παραγωγού και του καλλιτεχνικού διευθυντή της ταινίας, ενώ η δεύτερη φιλοξενεί/αναπαράγει αποτελέσματα έρευνας μαζί με δηλώσεις της επικεφαλής της συντακτικής ομάδας. Εδώ είναι η πρωτότυπη πηγή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αν προτιμάται να αλλαχθεί με την πρωτότυπη, τότε καλώς. Αλλά νομίζω πως θεωρείται πρωτογενής πηγή οπότε καλύτερα να παραμείνει ως έχει.
Την υποενότητα για την πειρατεία – αν και προσωπικά δεν πιστεύω πως αποτελεί τόσο σοβαρό πρόβλημα το συγκεκριμένο – αφαίρεσα τον τίτλο και ενσωμάτωσα το κείμενο στην ακριβώς από πάνω ενότητα των home media. Αν πρέπει να μεταφερθεί το κείμενο κάπου αλλού που ίσως ταιριάζει καλύτερα, είμαι ανοικτή σε προτάσεις.
Θα συνεχίσω παρακάτω για απάντηση στην επόμενη ομάδα σχολίων. ✨ TeamGale [talk] 18:30, 11 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)


Στην ενοτητα Παραγωγη,πρωτη προταση, αναφέρεται η "Walt Disney Feature Animation". Δεν αναφέρεται στην πηγή. Αναφέρεται στο λημμα, "μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία των ταινιών" Δεν αναφέρεται στην πηγή (editorializing). Αναφέρει η πηγή:"he studio came back around to look at the story in the late 1990s", το λήμμα: ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας προσαρμογής της Βασίλισσας του Χιονιού". (Φούσκωμα). Cinadon36 10:44, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Στην ενότητα, Παραγωγη. Δευτερη πρόταση. "Ωστόσο, το πρότζεκτ σταμάτησε οριστικά στα τέλη του 2002, όταν δημοσιεύτηκε πως ο Γκλεν Κιν παραιτήθηκε". Πως σταματησε οριστικα΄, αφου αργοτερα ολοκληρωθηκε; Γράφει η πηγή "The project has been in development at the mouse house off and on for at least a decade, originally shelved in late 2002, Glen Keane infamously quit the project in 2003, and the film was put on hold again in March 2010". Βλέπουμε οτι το προτζεκτ πρωτα σταματησε, και μετα ο Κιν παραιτηθηκε. Δεν υπαρχει η αιτιατή σχέση που υπονοει το λήμμα μας, ουτε καν η χρονική συνεχεια, στην πηγή. Cinadon36 10:51, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Λήμμα: "Στις 22 Δεκεμβρίου 2011, μετά την επιτυχία της ταινίας Μαλλιά Κουβάρια, η Disney ανακοίνωσε επίσημα την ταινία με νέο τίτλο το Ψυχρά κι Ανάποδα και όρισε ως ημερομηνία κυκλοφορίας τις 27 Νοεμβρίου 2013." Η πηγή [1] δεν αναφέρει την ταινια Μαλλια κουβαρια (αναφερεται στα ...σχολια), Το 22 Δεκεμβρη 2011, είναι λεπτομερια που δεν αναφερεται στην ταινια. Επισης δεν αναφερεται οτι η Ντισνει ορισε την ημερομηνια κυκλοφοριας 27 Νοεμβρίου. Γράφει "Frozen will be released in theaters on November 27th, 2013.". Cinadon36 11:15, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Πρόταση: "Στις 5 Μαρτίου 2012, ανακοινώθηκε πως ο Μπακ θα σκηνοθετούσε την ταινία, με τους Λάσιτερ και Πίτερ Ντελ Βίτσο να βρίσκονται στην παραγωγή". Η πηγή [2] δεν εχει ως κυριο θεμα την Frozen. Γράφει απλα στο τελος " She is also set to provide the speaking and singing voice as the lead in Disney’s upcoming animated feature Frozen. Directed by Chris Buck (Surf’s Up), the film is being produced by John Lasseter and Peter Del Vecho." Το 5 Μαρτιου 2012, απλα δημοσιευθηκε το άρθρο. Cinadon36 11:21, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Και συνεχίζω εδώ με τα υπόλοιπα σχόλια:
Η Walt Disney Feature Animation αποτελεί το στούντιο το οποίο εργαζόταν πάνω στην ταινία. Η πηγή αναφέρεται στα στούντιο ως «House of the Mouse», μία κάπως ανεπίσημη, χαριτωμένη ονομασία. Έπρεπε να γραφτεί στο λήμμα «House of the Mouse»; Δεν νομίζω… Όσο για την «πολύ μεγάλη επιτυχία των ταινιών», είναι κάτι δεδομένο για την περίοδο της Αναγέννησης της Disney, η οποία ολοκληρώθηκε το 1999. Μετά έγινε μία επιστροφή στην ιδέα της ανάπτυξης της συγκεκριμένης ταινίας για τη «Βασίλισσα του Χιονιού». Η πρόταση στο λήμμα μπήκε για να γίνει μία χρονική τοποθέτηση του πότε ακριβώς πρωτοξεκίνησε η ανάπτυξη της ταινίας, δηλαδή μετά τη συγκεκριμένη περίοδο με τις μεγάλες επιτυχίες. Δεν αναγράφεται κάτι που δεν ισχύει. Και πάλι δεν βλέπω προσωπικά κανένα φούσκωμα.
Για τη συγκεκριμένη φράση, έγινε αναδιατύπωση καθώς ναι, μπέρδευε όπως ήταν διατυπωμένη.
Έγινε αφαίρεση του σχολίου για την άλλη ταινία, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχουν κάποιο λάθος. Η πηγή δεν αναφέρει μόνο το κείμενο που πάλι επέλεξε ο συν-βικιπαιδιστής να παρουσιάσει. Δηλαδή: «Frozen will be released in theaters on November 27th, 2013». Ολόκληρη η πρώτη παράγραφος εξηγεί το πώς τελικά η συγκεκριμένη ημερομηνία δόθηκε στην ταινία «Frozen» και όχι στην άτιτλη - ακόμα - ταινία των στούντιο που θα συσχετιζόταν με δεινόσαυρους. Συγκεκριμένα: «Walt Disney Studios has announced the title for their Holiday 2013 movie — Frozen. All of the Hollywood tradepapers are reporting that the movie in question is the Pixar film announced at D23 Expo: Bob Peterson's "The Untitled Pixar Movie About Dinosaurs". This is not the case. It seems that the confusion came as the Dinosaur project originally had the November 27th, 2013 date, and it appears Walt Disney Animation has now taken that date for their own release. What is the film? The project formerly known as The Snow Queen.»
Έγινε αναδιατύπωση για να είναι πιο ακριβής η πρόταση και προστέθηκε πιο ξεκάθαρη πηγή.
Αυτά…αν και αρκετά από τα συγκεκριμένα σχόλια θεωρώ πως ήταν κάπως «τραβηγμένα» και δεν υπήρχε λόγος να ξοδευτεί χρόνος και ενέργεια, αν υπάρξουν περαιτέρω σχόλια, ευπρόσδεκτα. Απλά το πρόγραμμά μου αυτό το διάστημα είναι αρκετά πιεσμένο και δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Οπότε ίσως υπάρξει – και πάλι – κάποια καθυστέρηση στις απαντήσεις. ✨ TeamGale [talk] 18:32, 11 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

Μαρία ΚάλλαςΕπεξεργασία

Εκτιμώ ότι το λήμμα αυτό πληροί τα κριτήρια προβολής. Περαιτέρω, η παγκοσμιότητα της σημασίας του και η ειδικότερη θεματολογική του σύνδεση με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και, κατ' επέκταση, με την ελληνική γλώσσα —όχημα της Ελληνικής Βικιπαίδειας— καθιστούν επιτακτικότερη την ανάγκη εξέτασης της προβολής του.L'OrfeoSon io 20:48, 19 Οκτωβρίου 2022 (UTC)

  Υπέρ Αν και δεν είμαι γνώστης του θέματος, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι πρόκειται περί εξαιρετικού λήμματος. L'OrfeoGreco σου αξίζουν συγχαρητήρια για την δουλειά σου. Στρωτή αφήγηση, εξαιρετική χρήση της ελληνικής γλώσσας με χρήση δοτικών, λόγιων εκφράσεων και άνω τελείας, ορθή χρήση των παραπομπών, πλούσια βιβλιογραφία. Δύο μικρές παρατηρήσεις: 1) Θα πρότεινα οι φωτογραφίες της ενότητας "Υστεροφημία" να απλωθούν και σε άλλες ενότητες για να μην είναι μαζεμένες όλες εκεί (αντιλαμβάνομαι γιατί συμβαίνει αυτό αλλά δεν πειράζει να είναι και αλλού) και αντίστοιχα αν δεν υπάρχει χώρος να αφαιρέσουμε φωτογραφίες/εικόνες που δεν σχετίζονται άμεσα με την Κάλλας, 2) Ίσως να έπρεπε να αναφερθούν και στην ενότητα "Υστεροφημία" τα βραβεία Κάλλας, η έκδοση γραμματοσήμων με τη Μαρία Κάλλας καθώς και η ύπαρξη αγάλματος πέριξ της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.--Diu (συζήτηση) 22:43, 19 Οκτωβρίου 2022 (UTC)

@Diu, ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε για την ανάγνωση και τον σχολιασμό του λήμματος, αλλά και για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Όσον αφορά τις εικόνες, θα εξετάσω μια διαφορετική διάταξη. Η «Υστεροφημία» απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Αφενός, έχουν γίνει πολλές αναφορές, ονοματοδοσίες, βραβεύσεις κ.α. στην Κάλλας και είναι δύσκολο να επιλεγούν κάποιες έναντι άλλων. Αφετέρου, συχνά ο τρόπος με τον οποίον έγινε η διαχείριση της φήμης, της περιουσίας της κ.ο.κ. δεν ήταν πάντοτε ο βέλτιστος, για να το θέσω ευγενικά. Συνεπώς, προσπάθησα το κατά δύναμιν να αποφύγω την αναφορά σε σκάνδαλώδη ζητήματα όπως κακότεχνες εικαστικές απεικονίσεις, κακοδιαχείριση οικημάτων όπου διέμεινε κλπ.... Σε κάθε περίπτωση, θα εξετάσω την συμπερίληψη ορισμένων επίσημων τιμών, όπως τα γραμματόσημα που προτείνατε. Ευχαριστώ και πάλι. L'OrfeoSon io 23:00, 19 Οκτωβρίου 2022 (UTC)

  Κατά Θα ξεκινήσω αναφέροντας ότι πριν ημέρες συμπλήρωσα με δύο διαδικτυακές παραπομπές από τις δύο εγκυρότερες εγκυκλοπαίδειες του λεγόμενου "δυτικού κόσμου" (Britannica και Larousse) σε σημαντικές τοποθετήσεις και αυτές αφαιρέθηκαν από χρήστη, στη δεύτερη περίπτωση με την αιτιολογία ότι η εγκυκλοπαίδεια εκφράζει προσωπική άποψη! Πρωτοφανές! Πρώτη φορά αφαιρούνται πσραπομπές από τις εγκυκλοπαίδειες αυτές (η Larousse εκφράζει.... προσωπική άποψη και όχι οι βιογράφοι;;;;;;). Το λήμμα δεν έχει καμία διαδικτυακή παραπομπή. Αυτό προβάλλει η βικιπαιδεια; Διαβάστε ένα βιβλίο (ή δύο συναφή) και με αυτό μπορεί να γράψετε μέχρι και προβεβλημμενο λήμμα; Η Μαρία Καλλας ήταν Ελληνίδα και η συμπλήρωση με διαδικτυακές παραπομπές είναι εύκολη και επομένως αναπαραγώγιμες εύκολη. Ως εκ τούτου χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα εγκυκλοπαιδικότητας και "βικιπαιδικότητας". ΚΑΤΑ Χ 2. Τάδε έφη Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 18:31, 1 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Υπέρ της αληθείας, θα προσθέσω μόνο ότι όσα αναφέρει ο χρήστης έχουν ήδη διευθετηθεί εδώ. Εκκρεμεί η απάντηση του ιδίου —σε εκείνη τη σελίδα παρακαλώ, εδώ δεν είναι συζήτηση. L'OrfeoSon io 18:43, 1 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
η παρατήρηση του Τερζή είναι σωστότατη, δεν δικαιολογείται η αφαίρεση της εκτίμησης των πηγών ούτε η αντίληψη περί κατωτερότητας των εγκυκλοπαιδειών. Νομίζω πρέπει να επαναφερθεί. Δώρα Σ. 20:05, 1 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Θα δοθεί λύση άμεσα, περισσότερα στην ειδική συζήτηση του λήμματος. L'OrfeoSon io 20:48, 1 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Στην πραγματικότητα δεν επισημάνατε καμία έλλειψη στο κρινόμενο λήμμα για να δικαιολογείται η έκφραση αρνητικής άποψης. Η ύπαρξη διαδικτυακών πηγών, άλλωστε, δεν αποτελεί προϋπόθεση για να κριθεί ένα λήμμα ως προβεβλημένο. Diu (συζήτηση) 21:38, 1 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Το λήμμα είναι καλογραμμένο και επαρκώς τεκμηριωμένο, σε ασυνήθιστο βαθμό για την Ελληνική Βικιπαίδεια (αυτό είναι προσωπικό σχόλιο, και όχι σχόλιο για την τυχόν προβολή του). Οι πηγές που χρησιμοποιούνται είναι σημαντικού κύρους και αξιοπιστίας, και δεν είναι αναγκαίο να είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο για να τεκμηριωθεί η αξιοπιστία τους. Έχει επαρκή εικονογράφηση, ενώ το κείμενο είναι ουδέτερο και όχι μεροληπτικό. Μια διόρθωση όμως που πρέπει να γίνει είναι η μετάφραση των ημερομηνιών στον πίνακα της δισκογραφίας. Με αυτήν την επιφύλαξη θεωρώ πως το λήμμα μπορεί να γίνει προβεβλημένο.--Τεχνίτης (ο Βικιπαιδικός) 18:39, 1 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Ευχαριστώ για τις εύστοχες επισημάνσεις σας! Οι ημερομηνίες μεταφράστηκαν, με περαιτέρω εξηγήσεις στη σύνοψη επ. L'OrfeoSon io 19:02, 1 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Εξαιρετικά τότε,   Υπέρ.-- Τεχνίτης (ο Βικιπαιδικός) 19:30, 1 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Σχόλιο Η άποψη περί διευθέτησης είναι προσωπική άποψη αυτού που την έγραψε. Ισχύει ότι έγραψα εδώ. Και εδώ δεν έγραψα κάτι προς συζήτηση. Τοποθετήθηκα σαφώς και αυτό δεν αλλάζει. Και όταν λέμε κατά εννοώ κατά.Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 22:56, 1 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Ελάχιστη δυνατότητα επαλήθευσης των πηγών. Ξέρω, ότι σύμφωνα με τους κανόνες της ΒΠ, δεν είναι πρόβλημα καθώς υπάρχει αριθμός σελίδας. Από την άλλη, όμως ξέρω ότι κανείς δεν πρόκειται ποτέ βέβαια να κάτσει να επαληθεύσει όσα γράφονται. Κανείς δεν έχει όλα αυτά τα βιβλία, κανείς δεν θα πάει σε μια βιβλιοθήκη να τα βρει, και έτσι ουσιαστικά το λήμμα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Υπαρχουν σημεία μέσα στο κείμενο, όπου ο χρήστης έχει κάνει σύνοψη - έτσι όπως την έχει καταλάβει εκείνος, 2 και 3 σελίδων ενός βιβλίου. Παράδειγμα: Αναλύοντας τις ηχογραφήσεις των ειδικών μαθημάτων, ο μουσικολόγος Χένρι Βισνέσκι συμπληρώνει ότι η φωνή της Κάλλας κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ήταν συχνά σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι στα μισά της δεκαετίας του 1960· κατά τον Βισνέσκι, τόσο φωνητικά όσο και δραματουργικά οι «διδακτικές ερμηνείες» της Κάλλας στα σεμινάρια ήταν ιδιαίτερου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος αυτό είναι η σύνοψη του χρήστη σε κείμενο έκτασης 3 σελίδων. Έχει αποδώσει με ακρίβεια τα λεγόμενα; Ας ελπίσουμε πως ναι. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα κριτήρια που απαιτεί η ΒΠ, το λήμμα είναι άριστο, οπότε και από μένα   Υπέρ Δώρα Σ. 01:00, 2 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας. Μικρή διευκρίνιση: τα 19 από τα 38 βιβλία που χρησιμοποίησα είναι προσβάσιμα μέσω απλής δωρεάν εγγραφής στο Internet Archive —οι εκδόσεις που δίνονται στους συνδέσμους είναι οι σωστές, ώστε να αντιστοιχούν σε αυτές οι σελίδες των παραπομπών. Από τα υπόλοιπα, τα 16 περίπου είναι προσβάσιμα για αναζήτηση μέσω google books. Περαιτέρω, η αρθογραφία είναι καταρχήν διαθέσιμη στο διαδίκτυο, από τις διαδικτυακές εκδόσεις των εφημερίδων, κάτι που ισχύει και για αρκετές εκ των ειδικών δημοσιεύσεων. L'OrfeoSon io 07:29, 2 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Σχόλιο Η Μαρία Κάλλας υπήρξε η κορυφαία υψίφωνος του 20ού αιώνα. Γι' αυτό υπάρχουν ουκ ολίγες αναπαραγώγιμες πηγές. Ίσως θα πρέπει να ντρεπόμαστατε γι' αυτό ως Έλληνες....Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 02:49, 12 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

Παραθέσατέ τις λοιπόν σας παρακαλώ, αφού πρώτα λάβετε υπόψιν σας το ότι η ίδια η Britannica μεταφέρει τον αυτό χαρακτηρισμό του Παβαρότι για τη Σάδερλαντ, ότι υψηλής κυκλοφορίας, έγκριτες εφημερίδες χαρακτήρισαν έτσι πολλαπλώς την Μάριαν Άντερσον, άλλοι συγγραφείς τη Ρόζα Πονσέλ κοκ. Η παράθεση των σχετικών πηγών γίνεται εδώ. Ευχαριστώ. L'OrfeoSon io 14:31, 12 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Σχόλιο Έχω ήδη τοποθετηθεί ανωτέρω (στην πρώτη μου τοποθέτηση και σαφέστατα). Αν κάποιος δεν γνωρίζει να αξιολογήσει τις πηγές (άλλο μια εγκυκλοπαίδεια, άλλο, έγκριτα περιοδικά, άλλο προσωπικές απόψεις), αυτό σε καμία περίπτωση δεν του δίνει το δικαίωμα να διαγράφει επεξεργασίες άλλων. Ακόμα μάλιστα περισσότερο σε λήμματα που δεν έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής των πηγών τους, κριτήριο απαραίτητο, σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα. Άλλο δεν έχει.Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 11:01, 14 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Υπέρ Πολύ καλή δουλειά συνολικά και αξίζουν συγχαρητήρια στον χρήστη που καταπιάστηκε με το συγκεκριμένο θέμα και, το κυριότερο, πως έχουμε εδώ παραγωγή δικού μας πρωτότυπου (ως el@wiki) περιεχομένου και όχι απλώς και μόνο τυφλή σχεδόν μηχανική μετάφραση αντίστοιχου ξενόγλωσσου λήμματος. Συγχαρητήρια και πάλι για το σύνολο της δουλειάς που έγινε σε αυτό το λήμμα. 🙂 --🏺ⲈⲨⲐⲨⲘⲈⲚⲎⲊ🏛️ ⲱⲑⲏⲥⲁⲧⲉ 11:55, 14 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Υπέρ Ευχαριστώ. Frontfrog (συζήτηση) 17:32, 16 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Σχόλιο Είναι ένα πάρα πολύ καλό λήμμα, και, φαίνεται πως οι συντάκτες του γνωρίζουν καλά το θέμα του. Πληροί τα περισσότερα κριτήρια. Μια μικρή παρατήρηση, η εισαγωγή δεν συνοψίζει 100% τον κορμό του λήμματος, είναι πολυ μικρή συγκριτικά. Με μοναδικη κατ εμε εξαιρεση το προαναφερθές, είναι ένα πλήρες λήμμα.   Υπέρ απο εμέναΙπποκράτης (συζήτηση) 21:40, 18 Ιανουαρίου 2023 (UTC)

Αγαπητέ @Ιπποκράτης2020, σας ευχαριστώ για τον καλό λόγο. Η παρατήρησή σας στάθηκε αφορμή για πλήρη ανάπλαση της εισαγωγής του λήμματος, και συμπερίληψη κρίσιμων στοιχείων της ζωής και του έργου της μονωδού. Παρακαλώ ελέγξτε μήπως κάτι μου διέφυγε, L'OrfeoSon io 21:31, 20 Ιανουαρίου 2023 (UTC)
Ακριβώς αυτό εννοούσα, Μπράβο! Ένα καλό λήμμα έγινε ακόμα καλύτερο.
Έχω μία τελευταία απορία. Στην ενότητα "ο θανάτος στο Παρίσι" αναφέρεται πως η Κάλλας πέθανε από καρδιακή προσβολή. Όπως καταλαβαίνει κανείς δεν είναι και το πιο σύνηθες αίτιο θανάτου για μια μεσήλικη γυναίκα.
Νωρίτερα αναφέρεται πως "—συναισθηματικοί αλλά και υγείας— είχαν οδηγήσει στη σταδιακή αραίωση των εμφανίσεών της"
Υπάρχει κάποια κατάχρηση ουσιών (αλκοολ, ναρκωτικά,διατροφή,κάπνισμα) η καποιος αλλος παράγοντας που να οδήγησε σε αυτό? Θεωρώ πως είναι αρκετά σημαντικό και αξίζει να καταγραφεί, αν υπάρχει η αντίστοιχη ΑΠ.
Ευχαριστώ. Ιπποκράτης (συζήτηση) 21:43, 20 Ιανουαρίου 2023 (UTC)
@Ιπποκράτης2020, ο όρος «συναισθηματικοί» αφορά τη σχέση με τον Ωνάση και τη φιλία με τον Παζολίνι κ.α., και ειδικότερα την κατάρρευση αυτών, όπως εξηγείται παρακάτω —αν όμως δεν είναι ξεκάθαρη η σύνδεση των δύο, του όρου δηλαδή και των γεγονότων να μου το επισημάνετε να αναδιατυπώσω— ενώ το «υγείας» αφορά στην κατάσταση της φωνής της που αναλύεται ειδικότερα στο «Προβλήματα και αποδυνάμωση» —ομοίως εδώ, αν δεν γίνεται σαφής η σύνδεση να ανασκευάσω. Στο «Προβλήματα και αποδυνάμωση» γίνεται αναφορά στην θεωρία της δερματομυοσίτιδας και στο ενδεχόμενο, αν υπήρχε, να προκάλεσε καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, σε κανένα σύγγραμα εξ όσων ανέγνωσα δεν εντόπισα συστηματική και ακλόνητη τεκμηρίωση για λήψη φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών με επίδραση στην ομαλή λειτουργία της καρδιάς, παρά μόνο κάποιες αναφορές κιτρινιστικού χαρακτήρα —και βέβαια, υπάρχουν και οι απαράδεκτες βιογραφίες που στοχεύουν στο σκάνδαλο και είναι πλήρεις φημολογιών κλπ, αυτές τις αγνόησα παντελώς—, συνεπώς δεν ήταν εύκολο να αναφερθώ με βεβαιότητα στο αίτιο που προξένησε την καρδιακή προσβολή. Για αυτό και επέλεξα να αναφέρω το αίτιο του θανάτου και μία πλέον τεκμηριωμένη θεωρία για αυτό (αυτήν της δερματομυοσίτιδας) L'OrfeoSon io 22:07, 20 Ιανουαρίου 2023 (UTC)
Με ενδιέφερε το καθαρά ιατρικό τμήμα πχ, αν έκανε χρήση οπιοειδών η ήταν φανατική καπνίστρια, γεγονότα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες για την εκδήλωση καρδιακής προσβολής. Απο τη στιγμή που οι πηγές είναι ξεκάθαρες σε αυτό το τομέα, η προσωπική μου γνώμη περιττεύει. Και πάλι συγχαρητηρια για τη σκληρη και καλη δουλεια Ιπποκράτης (συζήτηση) 22:14, 20 Ιανουαρίου 2023 (UTC)

Παύλος ΜελάςΕπεξεργασία

Το λήμμα αποτελεί μία βιογραφία του Έλληνα στρατιωτικού και Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, η οποία μου φαίνεται ότι είναι πλήρης, ακριβής και σταθερή, έχει την αναμενόμενη μορφή και είναι εμπλουτισμένη με αρκετά πολυμέσα, όπως προβλέπεται στα κριτήρια επιλογής λημμάτων για προβολή, και γι' αυτό υποβάλλω την πρόταση να ελεγχθεί αν πρέπει να επιλεγεί ως ένα από τα προβαλλόμενα λήμματα της εγκυκλοπαίδειας. Ασμοδαίος (συζήτηση) 06:05, 11 Νοεμβρίου 2022 (UTC)


  Υπέρ ολοκληρωμένο, ουδέτερο (πολύ σημαντικό για ένα τόσο αμφιλεγόμενο θέμα) και ακριβές!! Επίσης, ακόμα ένα, από τα ελάχιστα μη μεταφρασμένα λήμμα, πράγμα που το κάνει ακόμα πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Δώρα Σ. 01:31, 20 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

 •   Υπέρ Το λήμμα είναι αναμφίβολα εξαιρετικό και αρκετά μεστό στην παρουσίασή του. Θα ήθελα, χωρίς να είναι αναγκαίο, να προστεθούν και παραπομπές στην εισαγωγή του λήμματος. Όχι γιατί όσα αναφέρονται δεν τεκμηριώνονται εντός του λήμματος αλλά γιατί πολλοί αναγνώστες έχουν την τάση να διαβάζουν μόνο την εισαγωγή και να κρίνουν από αυτή.--Diu (συζήτηση) 19:41, 21 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Diu, ευχαριστώ για την τοποθέτηση . Υπάρχει, βέβαια, η δυνατότητα να προστεθούν υποσημειώσεις και στην εισαγωγή του λήμματος, όμως φοβάμαι ότι, επειδή οι προτάσεις της εισαγωγής αποτελούν περίληψη παραγράφων του λήμματος, το πλήθος των σελίδων ή των πηγών στις οποίες θα παραπέμπει η κάθε υποσημείωση ως τεκμηρίωση του κειμένου που προηγείται θα είναι τέτοιο ώστε να μην προσφέρουν πολλά στον αναγνώστη ή στην αναγνώστρια του λήμματος, εκτός εάν γίνεται σαφές στην υποσημείωση σε τι ακριβώς αναφέρεται / τι τεκμηριώνει η κάθε πηγή στην οποία παραπέμπεται. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που δε συνηθίζεται να προστίθενται υποσημειώσεις στην εισαγωγή ενός λήμματος και είμαι κάπως σκεπτικός όσον αφορά το αν θα πρέπει να προστεθούν και στο λήμμα αυτό. Νομίζω επίσης ότι είναι εμφανές ότι η εισαγωγή ακολουθεί τη δομή του λήμματος και πως υπάρχει μία ευθεία αντιστοιχία των όσων περιέχονται σε αυτή με αντίστοιχες ενότητες του λήμματος. Εάν, παραταύτα, ζητείται από την κοινότητα η προσθήκη υποσημειώσεων στην εισαγωγή, φυσικά μπορεί να γίνει. Ασμοδαίος (συζήτηση) 20:54, 21 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Σχόλιο Δεν έχω διαβάσει το λήμμα αλλά για την ανάγκη ύπαρξης παραπομπών στην εισαγωγή, εγώ ακολουθώ πάντα την εξής πρακτική: σημαντικοί χαρακτηρισμοί, τίτλοι, που δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο όπως ακριβώς στην εισαγωγή, πρέπει να υπάρχουν στην εισαγωγή. Αν διαβάσω το λήμμα, θα έχω σαφή γνώμη (και γι' αυτό, πλην της υποψηφιότητας). Απλό παράδειγμα: λήμμα Μπιλ Ράσελ, χαρακτηρισμός (περισσότερο επίσημος δεν γίνεται): "από τους μεγαλύτερους αθλητές της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών". Δεν το ξανααναφέρω στο κυρίως λήμμα, άρα η παραπομπή στην εισαγωγή. Αν αυτό βοηθά, ακόμα καλύτερα.Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 00:17, 22 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Υπέρ Ένα ολοκληρωμένο λήμμα το οποίο πληροί τα κριτήρια και αξίζει να γίνει προβεβλημένο. Να επισημάνω και την πολύ ορθή χρήση/σύνδεση των παραπομπών που οδηγούν σε βιβλιογραφία, κάτι το οποίο δυστυχώς σε αρκετά λήμματα δεν δίνεται σωστά. Τα συγχαρητήριά μου στον βασικό συντάκτη, Ασμοδαίο, για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Προσωπική μου άποψη, δε νομίζω πως η προσθήκη παραπομπών και στην εισαγωγή είναι απαραίτητη, εφόσον υπάρχει η τεκμηρίωση μέσα στο λήμμα. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό ορίζει και η πολιτική. ✨ TeamGale [talk] 07:34, 23 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Σχόλιο Ο έλεγχός μου για το λήμμα άργησε κάπως, καθώς αυτό αφορά ένα λεπτό θέμα για το οποίο δεν έχω επιστημονικές γνώσεις. Ωστόσο, έκρινα βάσει των τυπικών κριτηρίων προβολής. Καταρχάς, το λήμμα είναι ιδιαζόντως καλογραμμένο· η γλώσσα του είναι επίσημη τόσο όσο αρμόζει στο θέμα του και η αφηγηματική της χροιά συνεισφέρει στην ομαλότερη ανάγνωσή του, ώστε να αποφεύγεται η απλή κατάθεση ημερομηνιών και γεγονότων. Είναι πλήρες· περιλαμβάνει την πρώιμη βιογραφία, τη μετέπειτα δράση και το απαραίτητο ιστορικό της πλαίσιο, τον θάνατο και την υστεροφημία του βιογραφούμενου. Είναι συνεκτικό· η ενότητά του, τόσο η αφηγηματική όσο και η γλωσσική είναι αρραγής. Είναι εν γένει ακριβές· ωστόσο, εμπεριέχει τουλάχιστον 4 μεμονωμένες παραπομπές προς πηγή που δεν είναι ούτε έγκυρη ούτε ουδέτερη και την οποία στη σχετική συζήτηση του λήμματος κρίνω ως άκρως ακατάλληλη, διατυπώνοντας σειρά επιχειρημάτων· με την επιφύλαξη αυτή, η γνωμοδότησή μου μπορεί να γίνει και πάλι θετική. Κατά τα άλλα, χρησιμοποιούνται αρκετές μοναδικές επώνυμες πηγές ακαδημαϊκού χαρακτήρα —και, άρα, ελεγμένες και κριθείσες στο πέρασμα του χρόνου—, ελληνικές αλλά και ξένες. Είναι ουδέτερο, με το ζήτημα που προαναφέρθηκε να παραμένει ως βασική ένσταση, Η ουδετερότητα είναι ίσως η πιο σημαντική ιδιότητα ενός τέτοιου λήμματος, με αμφιλεγόμενο θέμα ιστορικής σημασίας για άνω των δύο χώρες· εδώ, για τον θάνατο του βιογραφούμενου εκτίθενται οι απόψεις των διαφόρων εμπλεκομένων μερών χωρίς να αναπαράγονται προπαγανδιστικές ιστορίες ηρωισμού κλπ. Είναι σταθερό· δεν παρατηρούνται έντονες επεξεργασίες τον τελευταίο καιρό. Η εισαγωγή του είναι ίσως κάπως διευρυμένη, αλλά δεν περιέχει υπερβολικές λεπτομέρειες οπότε στέκει καλώς. Ως προς τη δομή θα κάνω ίσως τη μοναδική νύξη. Οι περισσότερες παράγραφοι του κειμένου είναι εξαιρετικά εκτενείς, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο ευανάγνωστες. Ίσως θα μπορούσε ο κύριος αναμορφωτής του λήμματος να τις κατατμήσει καταλλήλως, ώστε η ροή του κειμένου να είναι περισσότερο διακριτή —αυτό, ωστόσο, αποτελεί ήσσονος σημασίας ζήτημα που δεν επηρεάζει αρνητικά τη γενική μου γνώμη. Στην ίδια γραμμή, η εικονογράφηση του λήμματος είναι πλούσια, ωστόσο ορισμένες εικόνες είναι διατεταγμένες έτσι που δίνεται η αίσθηση της πληροφοριακής «υπερφόρτωσης» στον/ην αναγνώστη/ρια (βλ. ενδεικτικά στην «Υστεροφημία» όπου η πινακοθήκη βρίσκεται εγγύτατα στις υπόλοιπες εικόνες και δημιουργείται «συνωστισμός» εικόνων). Ίσως θα μπορούσαν οι εικόνες να ισοκατανεμηθούν στο κείμενο; Τέλος, οι παραπομπές έχουν εννιαία μορφή, την προσωπική αγαπημένη μου με «ύφος Χάρβαρντ». Εύγε στον κύριο αναμορφωτή του λήμματος @Ασμοδαίο για τον σπουδαίο του άθλο! L'OrfeoSon io 00:33, 11 Ιανουαρίου 2023 (UTC)

 • Μερικα σχόλια: Α)Δεν υπαρχει ενιαία μορφή παραπομπών. Β)Παρατηρώ πως ορισμένες παραπομπές θα μπορουσαν να ειναι ενιαίες πχ τωρα οι [54][55] της παρουσας εκδοσης. H παραπομπή 217 ειναι προς μη ΑΠ. Γ)Στην ίδια προταση, το ονομα Ιων Δραγουμης, πρεπει να μπει αναμεσα σε κόμματα, αν και γνωριζω πως δεν ειμαι ο καταλληλοτερος για τετοιου ειδους συμβουλες. Δ)Περίμενα να βρω περισσοτερα στοιχεία για την απεικονιση του Μελά στο φαντασιακό της συγχονης ακροδεξιας. Ε)Ορισμένες υποενότητες εχουν πολύ μεγάλο μέγεθος, 6 παραγράφων. Στ)Ορισμενα σχόλια σε φωτογραφιες θα έπρεπε να είχαν παραπομπή. Ζ)Ορισμενες παραπομπες θα ηθελαν περισσοτερα στοιχεια πχ Στέλλα Ψυλλάκη (2013). Κοιταξα μερικες φωτογραφιες για licensing, ολες οκ. Αν διορθωθούν τα θεματα παραπομπών, απο μενα ειναι Ναι για Αξιολογο. Φιλικα και συγχαραρηρια σε οσους συνεισφέραν στο λημμα. Cinadon36 13:09, 24 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Ευχαριστώ πολύ και για τις νέες τοποθετήσεις, την καλή προαίρεση και τον καλό λόγο. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης χρόνου, δεν μπορώ παρά να επανέλθω σε λίγες μέρες με τις απαντήσεις μου στα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί. Με εκ των προτέρων ευχαριστίες για την υπομονή, Ασμοδαίος (συζήτηση) 23:00, 24 Νοεμβρίου 2022 (UTC)
Κανενα προβλημα! Cinadon36 11:27, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)

  Υπέρ Ένα από τα πιο καλογραμμένα λήμματα, που εγώ έχω διαβάσει, στην Ελληνική Βικιπαίδεια. Πλήρως τεκμηριωμένο, με πλειάδα ανεξάρτητων πηγών. Ωραία και χρήσιμη κι εικονογράφησή του. Ενώ, τέλος, και το θέμα καλύπτεται και με το παραπάνω. Υπέρ, λοιπόν! —   ΖῷονΠολιτικόν(παρακαλῶ...) 16:49, 3 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)


Αφού ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία για τα σχόλιά τους και την υπομονή τους θα ήθελα να σχολιάσω κάποια ζητήματα που ανέκυψαν στην πορεία της συζήτησης.
Αρχικά, όσον αφορά την επισήμανση του Γεώργιου Τερζή για τη χρήση υποσημειώσεων στην εισαγωγή του λήμματος, όπως μπορεί να εξακριβωθεί με την ανάγνωση ολόκληρου του λήμματος, δεν υπάρχουν στην εισαγωγή "σημαντικοί χαρακτηρισμοί, τίτλοι, που δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο" με την εξαίρεση περιληπτικών αναφορών σε λεπτομερή στοιχεία διαφόρων ενοτήτων, π.χ. το υπερώνυμο "ετερόγλωσσα" για τα "σλαβόφωνο", "Αλβανών και Βλάχων" κ.λπ.
Αναφορικά με το ζήτημα της «υπερφόρφωσης» των εικόνων, το οποίο θίγει L'OrfeoGreco, στην ενότητα «Υστεροφημία», θα ήθελα να εξηγήσω ότι η μετακίνηση της πινακοθήκης στο σημείο εκείνο έγινε προκειμένου να προβάλλεται στον αναγνώστη αμέσως μετά την παράγραφο εκείνη που πραγματεύεται τις μεταθανάτιες απεικονίσεις του Μελά (από τον Ιακωβίδη και το Θεόφιλο) με τη λογική της πολιτικής περί εικόνων της αγγλικής έκδοσης, η οποία αναφέρει ότι "An image should generally be placed in the most relevant article section." Από την άποψη αυτή η γνώμη μου είναι ότι θα ήταν λανθασμένη η «αποσυμφόρηση» της ενότητας αυτής με τη μεταφορά των εικόνων σε άλλες ενότητες του λήμματος, όπως λανθασμένη θεωρώ και την πρόσφατη μετακίνηση της εικόνας του σπιτιού του Μελά στην Κηφισιά σε παράγραφο άλλη από αυτή στην οποία γίνεται λόγος για αυτό. Να προσθέσω επίσης ότι χρησιμοποιώντας το Vector 2022, το οποίο - εάν δεν κάνω κάποιο σφάλμα - αποτελεί πλέον το προεπιλεγμένο θέμα εμφάνισης στην ελληνική έκδοση της εγκυκλοπαίδειας δε φαίνεται, στη δική μου οθόνη τουλάχιστον, κάποιος συνωστισμός και, για το λόγο αυτό, δε μου φαίνεται επίσης δικαιολογημένη η επίσης πρόσφατη αφαίρεση της εικόνας του ανδριάντα του Μελά. Ενδεχομένως, σκέφτομαι, η εμφάνιση της σελίδας είναι διαφορετική σε άλλα μεγέθη οθόνης, οπότε να δικαιολογείται η ανάγκη αυτή.
Εκτενέστερα θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα ουσιαστικά και -νομίζω- εύστοχα παρατήρησε ο Cinadon36. Απαντώντας σημείο προς σημείο: (Α) ομογενοποιήθηκαν όλες οι παραπομπες προς βιβλία και άρθρα περιοδικών και εφημερίδων σύμφωνα με το πρότυπο Χάρβαρντ -- όσες δεν είχαν μορφοποιηθεί κατά το σύστημα αυτό χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον άπαξ στο λήμμα και γι' αυτό δεν είχα κρίνει σκόπιμο να γίνουν όμοιες με πηγές (όπως το βιβλίο του Ντέηκιν) που χρησιμοποιούνται πλέον της μιάς φοράς. Αφέθηκαν να μην είναι σε μορφή «Χάρβαρντ» μόνο παραπομπές σε ειδησεογραφικού χαρακτήρα ή διαδικτυακές δημοσιεύσεις. (Β) Στην τωρινή έκδοση του λήμματος η παραπομπή 54 στην αρχική αγγλική έκδοση της μελέτης του Ντέηκιν, χρησιμοποιείται δύο φορές στο λήμμα, ενώ η παραπομπή 55 στην ελληνική μετάφρασή της μόνο σε ένα σημείο για να τεκμηριώσει την ακριβή μετάφραση του αγγλικού όρου "vice-consul". Η παραπομπή 217 αντικαταστάθηκε με άλλη, μεγαλύτερης αξιοπιστίας. (Γ) Η φράση "Ίων Δραγούμης" τέθηκε εντός κομμάτων. (Δ) Σε πρόσφατα βιβλία για την ελληνική άκρα δεξιά στα οποία ανέτρεξα (Δημήτρης Ψαρράς, Το κρυφό χέρι του Καρατζαφέρη Μαύρη Βίβλιος της Χρυσής Αυγής, Ο Αρχηγός, Αντώνης Έλληνας, The Media and the Far Right in Western Europe. Playing the Nationalist Card και Organizing Against Democracy: The Local Organizational Development of Far Right Parties in Greece and Europe Βασιλοπούλου-Χαλικιοπούλου, The Golden Dawn's 'Nationalist Solution': Explaining the Rise of the Far Right in Greece) εντόπισα κάποιες αναφορές τις οποίες συμπεριέλαβα στο λήμμα. (Ε) Εάν δεν κάνω κάποιο σφάλμα, από τις υποενότητες του λήμματος, έξι παραγράφους περιλαμβάνει μόνο η υποενότητα "Ένοπλη δράση", η οποία αφορά την τρίτη και τελευταία περιοδεία του Μελά στη Μακεδονία το φθινόπωρο του 1904 και για την οποία ομολογώ πως επί του παρόντος τουλάχιστον δεν μπορώ να σκεφτώ με ποιον τρόπο θα μπορούσε να κατατμηθεί σε μικρότερες υποενότητες. Σε ό,τι με αφορά, δεν είμαι σίγουρος ότι το πλήθος αυτό των παραγράφων μιας υποενότητας αποτελεί πρόβλημα για τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες του λήμματος. (ΣΤ) Θα μπορούσατε να υποδείξετε ποιες είναι συγκεκριμένα οι λεζάντες φωτογραφιών που θα έπρεπε να τεκμηριώνονται με παραπομπή σε κάποια αξιόπιστη πηγή; Ευχαριστώ πολύ. (Ζ) Η παραπομπή προς την εργασία για το στρατόπεδο Παύλου Μελά έχει πλέον συμπληρωθεί. Ασμοδαίος (συζήτηση) 15:30, 19 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)  Υπέρ Ενα μεγάλο μπράβο στον Ασμοδαίο και σε όλους τους συνεισφέροντες. Αυτό πρέπει να είναι η ΒΠ.Ιπποκράτης (συζήτηση) 10:03, 25 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

  Υπέρ Καλογραμμένο, τεκμηριωμένο και σταθερό. Είναι πλήρες και η ποιότητα των πηγών είναι πολύ καλή. Ένα πραγματικά καλό λήμμα. NikosLikomitros (συζήτηση) 20:21, 29 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

ΣτρόντιοΕπεξεργασία

Το λήμμα έχει αναβαθμιστεί στην κατηγορία Α και έχει χαρακτηριστεί στη σχετική σελίδα συζήτησης γραμμένο σε σωστή γλώσσα, με αξιόπιστη τεκμηρίωση και με όλες τις πλευρές του αντικειμένου που αναλύει να καλύπτονται. Εγώ δε μπορώ να πω την άποψή μου, επειδή εγώ το επέκτεινα ριζικά (έπρεπε να δείτε πώς ήταν πριν). Ποια είναι η γνώμη σας; Παρακολουθητής (συζήτηση) 20:25, 5 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

  Σχόλιο Με μια πρώτη ματιά, υπάρχει βλάβη του κριτηρίου 2.γ. περί «εννιαίας μορφής παραπομπών», καθώς αφενός υπάρχουν παραπομπές που δίνονται έτσι: «Mineral Resource of the Month: Strontium». U.S. Geological Survey. 8 Δεκεμβρίου 2014. και αφετέρου υπάρχουν παραπομπές που δίνονται με το «ύφος Χάρβαρντ»: Greenwood and Earnshaw, p. 119. Ακόμα, είναι ζήτημα το ότι οι παραπομπές μεταφέρθηκαν αυτούσιες από τα αγγλικά χωρίς να μεταφραστούν, με τους συνδέσμους να είναι κόκκινοι ακριβώς επειδή παραπέμπουν στην αγγλική ΒΠ, όπως ορθά επεσήμανε ο Γεώργιος Τερζής 2 —θα πρέπει να δίνεται «σελ. 119» και όχι «p. 119» κλπ.
Μια μικρή ακόμα επισήμανση: η φωτογραφία της εικόνας «δοκιμή φλόγας για στρόντιο» στον τομέα «Ιστορία» συνεισφέρει στο δυσανάγνωστο της παραγράφου· ίσως θα έπρεπε να μεταφερθεί ή να επιλεχθεί μία μικρότερη. L'OrfeoSon io 11:18, 10 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

  Σχόλιο Πρώτα από όλα να γραφτεί στα ελληνικά. Εδώ είναι el.wikipedia. Ονόματα και μονάδες μέτρησης δεν νοούνται σε άλλη γλώσσα.Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 02:26, 10 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

@Γεώργιος Τερζής 2 Πρέπει να μεταφραστούν και οι τίτλοι βιβλίων, περιοδικών και ειδήσεων; Παρακολουθητής (συζήτηση) 17:27, 10 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

καλό θα ήταν να διορθώσεις αυτές τις ελλείψεις που επισημαίνονται ώστε να πετύχεις την διάκριση σε προβεβλημμένο. Δώρα Σ. Wikipedia is not Google 17:38, 10 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

@Παρακολουθητής: Ότι είναι στις παραπομπές όχι, ότι είναι στο κείμενο μόνο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι παραπομπές πρέπει να είναι οι γνήσιες, στη γλώσσα που υπάρχουν. Για τους εξωτερικούς σύνδεσμους η οδηγία είναι να έχουν τίτλους στα ελληνικά. Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 17:52, 10 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

Τώρα είναι καλύτερη η εννιαία μορφή παραπομπών και η εικόνα (πρόσθεσα την πληροφορία 150px στην εικόνα) ή χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση; Παρακολουθητής (συζήτηση) 16:17, 11 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

Η εικόνα είναι μια χαρά. Ως προς τις παραπομπές, ας τοποθετηθεί και κάποιος/α εμπειρότερος/η, ωστόσο ως γενική εικόνα είναι καλή, μόνο οι Greenwood & Earnshaw φαίνεται να είναι σε ύφος Χάρβαρντ, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες. Σημειώνω ότι δεν έχω προβεί σε ανάγνωση του κυρίως κειμένου του λήμματος, που είναι και η ουσία για την εγκυρότητα της αξιολόγησής μου. Διαβάζοντας όμως την εισαγωγή, έχω να παρατηρήσω ότι οι αγγλικοί όροι πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά. Απαιτείται «φινίρισμα» της μετάφρασης. L'OrfeoSon io 16:24, 11 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)
@L'Orfeo Ποιος έμπειρος χρήστης είναι εξειδικευμένος σε τέτοιες περιπτώσεις; Επίσης, πώς μπορούν να διορθωθούν οι παραπομπές τύπου Χάρβαρντ Greenwood & Earnshaw (ρωτάω για να δω αν μπορώ να βοηθήσω); Παρακολουθητής (συζήτηση) 16:49, 11 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)
Το έθεσα κάπως γενικόλογα, ομολογώ. Ας πούμε πως έχω τις βασικές γνώσεις για το θέμα. Το ζήτημα με την εννιαία μορφή παραπομπών είναι η ομοιογένεια του ύφους. Μπορείτε να έχετε όλες τις παραπομπές με ύφος Χάρβαρντ ή όλες με ύφος απλό κλπ, αλλά όχι μεικτά. Σε αυτήν την περίπτωση, αν απλώς αλλάξετε όσες είναι Χάρβαρντ σε απλές θα λυθεί το ζήτημα, καθώς οι πιο πολλές είναι απλές. Εδώ βέβαια το πρόβλημα είναι ότι η μεταφορά των παραπομπών αυτούσιων από την en.wikipedia απέκοψε τις παραπομπές Greenwood & Earnshaw από το κυρίως έργο, που θα πρέπει να το εντοπίσετε και να το παραθέσετε ως απλή παραπομπή. Σας εφιστώ, όμως, την προσοχή στους αμετάφραστους όρους που είναι υπερβολικά πολλοί (βλ. Adair Crawford και William Cruickshank, από τον Humphry Davy, σκωτσέζικο χωριό Strontian (Gaelic Sròn an t-Sìthein), στροντιανίτη στο Münsterland. κ.α. πολλά). L'OrfeoSon io 16:57, 11 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)
@L'Orfeo Έγινε. Κάποια έμειναν αμετάφραστα, όπως οι λέξεις: 18-crown-6, Barbier, Dasch (όμως τα περισσότερα μεταφράστηκαν). Παρακολουθητής (συζήτηση) 18:10, 11 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

ΣημειώσειςΕπεξεργασία