Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα

Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως προβεβλημένα λήμματα, αντιπροσωπεύοντας το καλύτερο δείγμα δουλειάς στη Βικιπαίδεια. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα.

Cscr-candidate.svg

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά τους λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μη συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

ΚριτήριαΕπεξεργασία

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι:
  1. καλογραμμένο: ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες: καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες.
  3. συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες.
  4. ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι επαληθεύσιμες από αξιόπιστες πηγές και στηρίζονται με παραπομπές όπου χρειάζεται.
  5. ουδέτερο: παρουσιάζει όλο το φάσμα απόψεων δίκαια, χωρίς προκατάληψη και με το κατάλληλο βάρος.
  6. σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 2. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει:
  1. εισαγωγή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται επαρκής περίληψη του λήμματος.
  2. κατάλληλη δομή: να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες και ένα αντιπροσωπευτικό, συνεκτικό, όχι υπερβολικά μεγάλο πίνακα περιεχομένων.
  3. ενιαία μορφή παραπομπών: το σύστημα παραπομπών που ακολουθείται πρέπει να είναι ενιαίο σε όλο το λήμμα, είτε πρόκειται για υποσημειώσεις, είτε σύστημα Harvard, π.χ. (Smith 2007, p. 1). (Δείτε και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής) Η χρήση προτύπων δεν επιβάλλεται.
 3. Πρέπει να περιέχει πολυμέσα: όπου χρειάζεται, να υπάρχουν εικόνες και άλλα πολυμέσα με επαρκείς και συνεκτικές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Οι εικόνες πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική χρήσης εικόνων. Μη ελεύθερες εικόνες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.

ΔιαδικασίαΕπεξεργασία

Υποβολή προτάσεωνΕπεξεργασία

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρoί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στην πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο *{{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο, ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποεπικεφαλίδα στην καινούργια σελίδα. Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

Καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Κάτι τέτοιο όμως είναι προαιρετικό, αποτελεί μια σύσταση και τίθεται στην ευχέρεια του χρήστη για το αν θα την ακολουθήσει.

ΓνωμοδότησηΕπεξεργασία

Αν έχετε σκοπό να εκθέσετε την γνώμη σας υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητα γράψτε {{υπέρ}} και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε {{κατά}} και στη συνέχεια τους λόγους της επιλογής σας με πιθανές προτάσεις βελτίωσης.
 • Αν δεν έχετε αποφασίσει αλλά θέλετε να πείτε κάτι γράψτε {{σχόλιο}} και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας απόφαση, διαγράψτε την με <s>κείμενο προς διαγραφή</s>.

Η χρήση των παραπάνω προτύπων είναι προαιρετική. Σημασία έχει η άποψη που εκφράζεται και η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια. Απόψεις που εκφράζονται με ένα απλό υπέρ ή κατά είναι πολύ πιθανό να μην ληφθούν υπόψη.

Το κατώτατο χρονικό όριο προαγωγής των λημμάτων σε προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική επιλογή ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε θετικές προτάσεις ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται (αλλά μπορεί να προταθεί εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

ΚλείσιμοΕπεξεργασία

Οι συζητήσεις υποψηφιότητες λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιοδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από την συζήτηση αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας:

 1. Προσθέστε τον κωδικό {{κλείσιμο συζήτησης|<--Εδώ καταγράφεται εν συντομία το σκεπτικό κλεισίματος-->~~~~}} ακριβώς κάτω από τον τίτλο της σελίδας. Στο τέλος της σελίδας προσθέτετε τον κωδικό |}
 2. Αφαιρέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} από την κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.
 3. Αφαιρέστε την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} από τη λίστα των υποψηφιοτήτων.
 4. Προσθέτετε τη συζήτηση της υποψηφιότητας στο Αρχείο υποψήφιων προς προβολή λημμάτων, ανεξάρτητα αν το λήμμα κρίθηκε ως προβεβλημένο ή όχι.
 5. Αν το λήμμα έχει κριθεί ως προβεβλημένο:

ΥποψηφιότητεςΕπεξεργασία

Ψυχρά κι ΑνάποδαΕπεξεργασία

Πιστεύω πως το λήμμα πληροί τα κριτήρια για να γίνει προβεβλημένο. Πριν σχεδόν 8 μήνες πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία για να γίνει καλό λήμμα, όπου έγιναν κάποιες διορθώσεις με βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν εκεί. Οποιοδήποτε επιπρόσθετο feedback για βελτίωση ευπρόσδεκτο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους συν-Βικιπαιδιστές αφιερώσουν χρόνο για να το εξετάσουν. ✨ TeamGale [talk] 07:34, 25 Σεπτεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

  Υπέρ Το λήμμα είναι δίχως αμφιβολία πλήρες. Έχει κάποια μικρά εκφραστικά λάθη αλλά μέχρι να γίνει προβεβλημένο θα έχουν διορθωθεί. Αναρωτιέμαι, επίσης, αν η μεταφορά της αγγλικής φράσης "βγεις από την ντουλάπα" είναι ορθή ή αν θα έπρεπε να αποδοθεί διαφορετικά η όλη πρόταση (Λεπτομέρεια). Συγχαρητήρια για την δουλειά και τον κόπο που κατέβαλες για την συγγραφή/μετάφραση του..--Diu (συζήτηση) 00:22, 29 Σεπτεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

@Diu Σε ευχαριστώ πολύ για το feedback και για όλες τις διορθώσεις στο λήμμα. 🙏 Αν και το πέρασα αρκετές αναγνώσεις προσπαθώντας στην καλύτερη δυνατή επιμέλεια, σίγουρα δύο «νέα μάτια» και πιο καθαρό μυαλό μπορούν να εντοπίσουν τυχόν εναπομείναντα συντακτικά λάθη. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη φράση, δεν ήξερα πώς αλλιώς να την αποδώσω για να είναι ορθή, οπότε την κράτησα σε πιστή μετάφραση βάζοντας εισαγωγικά. Ίσως θα ήταν καλύτερα να γραφεί περιφραστικά; Ίσως «...βλέποντας το τραγούδι «Let it Go» ως μία μεταφορά του να βρουν το θάρρος άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας να μιλήσουν για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, τον οποίο πριν έκρυβαν» ; ✨ TeamGale [talk] 11:05, 29 Σεπτεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

  Υπέρ Εξαιρετικό λήμμα με μία πρώτη ανάγνωση. Αξίζει να είναι στα προβεβλημένα, σαν δείγμα εξαιρετικού λήμματος που αφορά ταινίες και όχι μόνο. Η τεκμηρίωση του είναι επίσης επαρκέστατη. Εκείνο που δεν μου αρέσει και το οποίο, φυσικά, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο να γίνει το λήμμα προβεβλημένο είναι ο τόσο ξένος τίτλος του. Μιλάμε για ένα τεράστιο franchise που είχε και έχει μεγάλη απήχηση και στη χώρα μας από τη στιγμή της κυκλοφορίας του και αναφέρεται μόνο ως Frozen και όχι ως Ψυχρά κι Ανάποδα, όπου ήταν η επιλογή τίτλου της ελληνικής εταιρείας διανομής και χρησιμοποιήθηκε στους κινηματογράφους. Στην εποχή του ίντερνετ, στην οποία η ταινία εμφανίστηκε, ο τίτλος Ψυχρά κι Ανάποδα πέρασε και δεν ακούμπησε. Αυτή η συζήτηση δεν αφορά τη σελίδα που γράφω αυτή τη στιγμή και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα κιόλας. Τα λήμματα είναι "ζωντανές υπάρξεις" που ανά πάσα στιγμή μπορεί να μια πληροφορία να προκύψει ή κάτι να αλλάξει, όπως και να έχει το λήμμα φαίνεται πλήρες ως είναι! Υπέρ, λοιπόν, ξανά! —   ΖῷονΠολιτικόν(παρακαλῶ...) 12:14, 8 Οκτωβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

@ΖῷονΠολιτικόν Σε ευχαριστώ για τον χρόνο που διέθεσες και τις βελτιώσεις. 🙏 Όσον αφορά τον τίτλο, σίγουρα δεν αφορά αυτή τη συζήτηση. Πάντως σε γενικές γραμμές, δεν μπορώ να πω πως διαφωνώ μαζί σου πως στον προφορικό λόγο όλοι μας (ακόμα και τα παιδιά) Frozen το αποκαλούν. Είναι αρκετές φορές που οι "μεταφρασμένοι" τίτλοι ταινιών στην Ελλάδα είναι αλλού ντ'αλλού και ξενίζουν. Αλλά αν θυμάμαι καλά, η πολιτική ορίζει πως θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο τίτλος κυκλοφορίας στις αίθουσες, ο οποίος υπάρχει και σε αφίσες προώθησης και σε home media κυκλοφορίες κτλ. Και η ίδια η Disney στο ελληνικό site της, ως Ψυχρά κι Ανάποδα το έχει...οπότε... Υπάρχει όμως η ανακατεύθυνση προς εδώ από Frozen, οπότε σίγουρα κάποιος που το ψάχνει και με τον αγγλικό τίτλο, το βρίσκει. ✨ TeamGale [talk] 13:14, 8 Οκτωβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

  Κατά Σύμφωνα με τη Λι, αρκετές βασικές έννοιες της ταινίας όπως αυτή της «παγωμένης καρδιάς», είχαν ήδη αποφασιστεί: «Αυτό ήταν το θέμα και η φράση ... μια πράξη αληθινής αγάπης θα ξεπάγωνε μια παγωμένη καρδιά».[31] Ήδη γνώριζαν πως το τέλος θα είχε να κάνει με το δέσιμο και την αγάπη ανάμεσα στα αδέλφια και όχι κάποια ρομαντική ιστορία. Σε αυτό [το τέλος] «η Άννα θα έσωζε την Έλσα. Δεν γνωρίζαμε όμως ακόμα το πώς και γιατί».[31]

ή

Λόγω του ότι το ζευγάρι διέμενε στη Νέα Υόρκη, η συνεργασία με την ομάδα παραγωγής γινόταν με καθημερινές τηλεδιασκέψεις για περίπου 14 μήνες.[55][85] Για κάθε τραγούδι που συνέθεταν, ηχογραφούσαν ένα ντέμο με τις δικές τους φωνές στο στούντιο του σπιτιού τους και το έστελναν στην παραγωγή για να το συζητήσουν στην επόμενη τηλεδιάσκεψη

δυστυχώς, δεν μπορώ να ψηφίσω για προβεβλημμένο ένα λήμμα που περιέχει τόσες ανούσιες λεπτομέρειες. Δώρα Σ. 02:40, 12 Οκτωβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

  Υπέρ Ένα πλήρες λήμμα που αξίζει να γίνει προβεβλημένο Stella T98 (συζήτηση) 20:49, 13 Οκτωβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]


  Υπέρ και από μένα. Εξαιρετική δουλειά από την TeamGale και πιστεύω ότι αξίζει να γίνει προβεβλημένο. Επίσης δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία στην Αγγλική και Γαλλική είναι προβεβλημένο, ενώ στην Κροατική, Βοσνιακή και Πορτογαλική συγκαταλέγεται στα καλά λήμματα...Φώτης Α. (επικοινωνία). 21:54, 13 Οκτωβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

  Κατά Με παραδείγματα το ανέφερε χρήστρια ανωτέρω, με απλά λόγια το γράφω εγώ: το 25 % του λήμματος θα ήταν αρκετό για την ιστορική αξία της ταινίας. Το υπόλοιπο δεν έχει καμία εγκυκλοπαιδική αξία. Με άλλο τρόπο, η Britannica on line έχει 160.000 λήμματα. Για την ταινία αυτή δεν έχει καν λήμμα.....Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 11:58, 20 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

ΥΓ : Το τι κάνουν οι άλλες Βικιπαίδεια δεν αφορά την el.wikipedia. Κάθε Βικιπαίδεια έχει μία δική της ξεχωριστή κοινότητα χρηστών που αποτελεί την κύρια δύναμή της.Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 12:14, 20 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Είναι ακριβώς το ίδιο που θα έλεγα για την Britannica. Το τι κάνει η Britannica δεν αφορά την el.wikipedia. Βέβαια, αφού αναφέρθηκε ως "επιχείρημα", να πούμε ότι όταν αναζητεί κανείς την ταινία "Frozen" στην Britannica, θα του βγάλει αποτέλεσμα, έστω και αν είναι μικρό. Αλλά και πάλι το τι κάνει η Britannica ή τα άλλα εγχειρήματα του Wikipedia μικρή σημασία έχει. Diu (συζήτηση) 13:54, 20 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
Και ο Φώτης Α. παραπάνω, το ίδιο σκεπτικό είχε..
Και ο Τερζής το ίδιο σκεπτικό είχε... και εκατοντάδες άλλοι, το χρησιμοποιούν (το χρησιμοποιούμε) συνέχεια. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζυγίζει στη δική του ζυγαριά...
και ειδικά αφού δεν είμαστε κλειστό κύκλωμα - βλέπε Βόρεια Κορέα- τροφοδοτούμαστε από παντού. Μου φαίνεται περιέργο να χωρίζεις σε κακά και καλά τα επιχειρήματα, ειδικότερα που η πολιτική της ΒΠ, δεν σε περιορίζει σε ποιούς παράγοντες θα βασίσεις την κρίση σου. Δώρα Σ. 00:48, 22 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
Κάνεις λάθος @ΔώραΣτρουμπούκη. Η πολιτική σαφώς και περιορίζει και κατευθύνει σε περιορίζει σε ποιους παράγοντες θα βασίσεις την κρίση σου: Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα#Κριτήρια. Η δουλειά της πολιτικής είναι και να περιορίζει και να κατευθύνει, αλλιώς δεν είναι πολιτική. — Geraki (συζήτηση) 12:32, 24 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
  Σχόλιο Το ποιους "ιδιαίτερους παράγοντες" (πλην των κριτηρίων που θέτει η βικιπαίδεια) λαμβάνει υπόψη ο καθένας και πόση σημασία έχουν γι' αυτόν, είναι δικό του προσωπικό θέμα και δεν υπάρχουν σε αυτό (ούτε και είναι φυσικά δυνατό να υπάρξουν) περιορισμοί.Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 23:55, 21 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

  Σχόλιο Τα περί έκτασης του λήμματος έχουν συζητηθεί και εξηγηθεί εκτενώς στη σελίδα συζήτησης του λήμματος από αρκετούς συν-βικιπαιδιστές. Και μάλιστα έπειτα από τη συζήτηση θεωρήθηκε αναγκαία η περεταίρω επέκτασή του σε άλλα λήμματα (η οποία κι έγινε) αλλά και μεταφορά της ενότητας των βραβεύσεων σε ξεχωριστό λήμμα, ώστε να μην επιβαρυνθεί και να "ελαφρύνει" αντίστοιχα το κεντρικό λήμμα. Το σχόλιο δεν έχει κανένα σκοπό να ξανανοίξει το θέμα, ούτε και το επιθυμώ μιας και ειπώθηκαν όσα έπρεπε να ειπωθούν. Απλά το αναφέρω για τυχόν χρήστες που θα ασχοληθούν, πως μπορούν να διαβάσουν και τη σχετική συζήτηση περί αυτού. ✨ TeamGale [talk] 14:02, 20 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

  Σχόλιο Η συζήτηση περί έκτασης του λήμματος έγινε για την "αξιοπρεπή βιωσιμότητα" (και άλλοι χαρακτηρισμοι δεν είναι άστοχοι) του λήμματος (τότε 350.000 bytes) και οδήγησε σε μια "κατ' όνομα" "δίαιτα". Προϋπήρχε σήμανση για την μεγάλη έκταση του λήμματος. Τα κριτήρια για ένα προβεβλημμένο λήμμα δεν είναι τα ίδια με την απλά "βιωσιμότητα" του λήμματος. Παράδειγμα: Ενιαία μορφή παραπομπών απαιτείται στα προβεβλημμένα λήμματα, όχι όμως στα μη προβεβλημμένα. Το επισημαίνω για χρήστες που θα ασχοληθούν.Γεώργιος Τερζής 2 (συζήτηση) 18:25, 22 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Πάλι αναφορά σε bytes....μάλλον όσα αναλυτικότατα εξήγησε τότε ο αγαπητός Geraki πήγαν στον βρόντο... Δεν πειράζει, καλή συνέχεια. ✨ TeamGale [talk] 20:48, 22 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
Έχουν απαντηθεί όλα αναλυτικά και τεκμηριωμένα έτσι ώστε να παρέλκει η οποιαδήποτε απάντηση. Diu (συζήτηση) 00:43, 23 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

  Υπέρ Έχω ελέγξει το λήμμα εδώ και καιρό. Είναι φανερό ότι τα τυπικά κριτήρια προβολής τα πληροί. Είναι καλογραμμένο· η γλώσσα του μάλιστα έχει τον απαραίτητο χαρακτήρα, δεν είναι ούτε εξαιρετικά επίσημη ούτε όμως και παιδαριώδης. Είναι πλήρες, αυτό είναι αναμφισβήτητο νομίζω· καλύπτονται με λεπτομερή τρόπο όλες οι πτυχές του σχεδιασμού και της παραγωγής της ταινίας. Είναι συνεκτικό· πράγματι, ενώ εμπεριέχει ορισμένες πληροφορίες που ίσως να μην τις συμπεριελάμβανα αν είχα αναλάβει εγώ τη διαμόρφωση του λήμματος, είναι καταφανές ότι αυτές σχετίζονται άμεσα με το περικείμενό τους, συνεπώς δεν εντοπίζω βλάβη της κειμενικής συνοχής. Είναι καταρχήν ακριβές· θα προτιμούσα την αποφυγή πηγών όπως το yahoo! movies, το boxoffice.com κ.ο.κ., αλλά εδώ οι πηγές αυτές μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, καθώς το πλαίσιο χρήσης τους είναι αναφορικό με τον κινηματογράφο. Εξάλλου, χρησιμοποιούνται κατά κόρον γενικά αξιόπιστες πηγές (NY Times, Washington Post κ.α.) και συμπεριλαμβάνονται και κάποιες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Είναι ουδέτερο και σταθερό. Η εισαγωγή του είναι σωστή, η χρήση επικεφαλίδων ορθότατη, οι παραπομπές έχουν εννιαία μορφή και δεν δίνονται ως απλοί σύνδεσμοι αλλά πλήρως, με ονοματεπώνυμα συγγραφέων, τίτλο κλπ, όπως πρέπει. Περιέχει όσα πολυμέσα χρειάζονται. Κλείνοντας, ας μου επιτραπεί ένα σχόλιο απαραίτητο μετά την ανάγνωση των όσων διεμείφθησαν στη σελίδα συζήτησης. Προσωπικώς, η παρούσα ταινία δεν μου αρέσει και δεν θα μπορούσε να μου αρέσει, μου αρέσει όμως η αλήθεια, που είναι ότι το έργο «Ψυχρά κι Ανάποδα» είναι ύψιστης σημασίας για την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, ανεξαρτήτως αν είναι της αρεσκείας του ενός ή του άλλου χρήστη... αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη χρήστρια που καταρχήν επιμελήθηκε το λήμμα. L'OrfeoSon io 02:46, 23 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Οι εξωτερικοι συνδέσμοι ειναι υπερβολικοί. Στο περαιτερω διαβασμα της παρουσας εκδοσης, η δευτερη πηγή, δεν είναι αναλυση επι του έργου. Μαλλον ειναι πρωτογενες υλικο. Θα έλεγα καλύτερα να αποφευχθει. Η ενοτητα "απηχηση στην κοινωνια", θα έπρεπε ισως να ηταν πιο επεξηγηματική. Ποια τα μυνηματα, διδαγματα κτλ; Επιπλέον, η Ελληνική μεταγλώττιση, ειναι ελληνοκεντρισμός. Το ίδιο και η αφισα στα ελληνικά, για την ελληνική μεταγλώττιση. Cinadon36 13:19, 24 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Δεν βλέπω εξωτερικούς συνδέσμους που δεν είναι αναμενόμενοι και σχεδόν κανόνας. Ποια είναι η δεύτερη πηγή στην οποία αναφέρεσαι; Νομίζω ότι η αναφορά της μεταγλώττισης στην ελληνική γλώσσα (σε μια εγκυκλοπαίδεια στην ελληνική γλώσσα) δεν είναι περιττή, με τον ίδιο τρόπο αναφέρονται και οι μεταφράσεις βιβλίων σε λήμματα για τα βιβλία και συγγραφείς. Το ίδιο και η επίσημη αφίσα στα ελληνικά. Το θέμα "απήχηση στην κοινωνία" εκτός από την σχετική πραγματεύεται και σε άλλες ενότητες (π.χ. στις "αντιδράσεις") και σε ειδικότερο λήμμα. — Geraki (συζήτηση) 08:54, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
Οι εξωτερικοι συνδεσμοι στην παρουσα εκδοση δεν ειναι συμφωνοι με την πολιτική της ΒΠ. Τι προσφέρει στον αναγνώστη ο σύνδεσμος στο bcdb; Γράφει η πολιτική: External links in an article can be helpful to the reader, but they should be kept minimal, meritable, and directly relevant to the article.en:WP:EL. Επιπλέον, ορισμένοι συνδεσμοι, ήδη χρησιμοποιουνται για την τεκμηριωση του λήμματος, πχ το λινκ προς rotten tomatoes. Στο θέμα απήχηση στην κοινωνία, θα πρέπει να καταλαβαίνει ο αναγνώστης το ζουμί της απήχησης, χωρις να αναγκαζεται να κανει κλικ στον συνδεσμο και να παει σε αλλο λήμμα. Γράφει "Do use a link wherever appropriate, but as far as possible do not force a reader to use that link to understand the sentence. The text needs to make sense to readers who cannot follow links. Users may print articles or read offline, and Wikipedia content may be encountered in republished form, often without links" en:Wikipedia:Manual of Style/Linking. Cinadon36 09:32, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
Στο θέμα της ελληνικής μεταγλώττισης και αφίσας θα συμφωνήσω με τον Geraki, καθώς επίσης και στο θέμα των εξωτερικών συνδέσμων. Προσωπικά δεν πιστεύω πως πρέπει να αφαιρεθεί κάποιος, αλλά αν ενοχλεί τόσο ο αριθμός και συμφωνούν κι άλλοι, θα προχωρήσω στην αφαίρεση των τριών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται και εντός του λήμματος: Box Office, Rotten Tomatoes και Metacritic.
Στην ενότητα της απήχησης, δίνεται μία περίληψη και παρατίθεται ο σύνδεσμος, όπως ορίζει και η πολιτική. Θα ήθελα να σημειώσω απλά πως ο αρχικός τίτλος της ενότητας, όσο και του συνδεδεμένου λήμματος ήταν «Πολιτιστικός αντίκτυπος» και βρισκόταν κάτω από την ευρύτερη ενότητα «Κληρονομιά», μαζί με την επόμενη ενότητα του Franchise. Αλλά ο πρώτος σύνδεσμος άλλαξε και επίσης το «κληρονομιά» αφαιρέθηκε από άλλη χρήστρια με την αιτιολογία πως «δεν ήταν σωστοί». Το ίδιο έγινε και με την προσπάθεια προσθήκης διαφορετικού τίτλου στην ενότητα: «Παρακαταθήκη». Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να επανέλθει ο αρχικός τίτλος, να διατηρηθεί ο ίδιος ή να αλλάξει σε κάτι εντελώς καινούριο. Όποια βοήθεια ευπρόσδεκτη. ✨ TeamGale [talk] 13:41, 28 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Θα ήθελα να συζητήσουμε ξεχωριστά το θεμα της τεκμηριωσης. Βλέπω πολλους συνδέσμους που ισως δεν ειναι καταλληλοι για την ΒΠ. Απο τυχαίο ελεγχο: Πχ

 1. inside the magic Είναι αξιοπιστη πηγή; Τι λετε;
 2. H προταση "Από το 2013, κάποιοι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και ανεξάρτητα στούντιο μεταγλώττισαν την ταινία στις τοπικές τους γλώσσες, δημιουργώντας έτσι κάποιες ανεπίσημες μεταγλωττίσεις" δεν τεκμέρεται, αλλα ειναι το συμπερασμα που εξαγει ο συντακτης μετα απο αναγνωση των πηγών που ακολουθουνε. (πχ πηγη προς Disney Albania)
 3. Ατελεις παραπομπές, πχ χωρις σελίδα. "Γράφοντας για το Film International, ο Ρόμπερτ Γκίαλ υποστήριξε πως ενώ η ταινία προσφέρει επιφανειακά μια προοδευτική οπτική της ομοφυλοφιλίας, ταυτόχρονα διαιωνίζει συντηρητικές αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα και το φύλο. Ενώ η θηλυκή ομοφυλοφιλία της Έλσα καθίσταται οπτικά ευχάριστη στο αντρικό βλέμμα, οι αντρικές υπερβάσεις της ετεροφυλοφιλίας κωδικοποιούνται με διάφορους αρνητικούς τρόπους.[228]" Ο τιτλος παντως αναφέρει και τον μαζοχισμό, γιατι δεν αναφέρθηκε στο λήμμα;
 4. Citation needed, στο αγγλικό λήμμα, για την αγωγή για τα πνευματικα δικαιωματα. Ομως απουσιαζει η ενδειξη στην ελληνική εκδοση.

Ισως πρέπει να γινει καλύτερος ελεγχος. Cinadon36 09:44, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

 1. Η ιστοσελίδα Inside the Magic ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον τομέα της ψυχαγωγίας και απασχολεί αρκετούς αρθρογράφους. Απλά η αρθρογραφία της επικεντρώνεται πάνω σε ταινίες, σειρές, πάρκα και άλλα franchise (όπως του Star Wars + Marvel) που ανήκουν στην Disney. Στο θέμα της ψυχαγωγίας θεωρώ πως είναι μία αξιόπιστη πηγή.
 2. Βρήκα σχετική πηγή αλλά επειδή η επιβεβαίωση προέρχεται από έρευνα ενός μόνο ατόμου, προτίμησα να μην την προσθέσω καθώς θα θεωρείτο μη αξιόπιστη. Οπότε απλά αφαίρεσα τις δύο γραμμές από το λήμμα.
 3. Διορθώθηκε η παραπομπή.
 4. Στην ελληνική έκδοση απουσιάζει η ένδειξη γιατί πολύ απλά προστέθηκαν οι σχετικές παραπομπές. 1 παραπομπή στην αγγλική, 3 στην ελληνική. Νομίζω είναι εμφανές.
Υ.Γ. Θα επανέλθω μέσα στις επόμενες μέρες μόλις μπορέσω και στα παρακάτω σχόλια, καθώς αυτή την περίοδο δεν έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. ✨ TeamGale [talk] 13:43, 28 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Δεν μπορώ να κατανοησω πως προέκυψε αυτή πρόταση: "Η Λι θυμάται πώς ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησαν πως «είχαν κάτι στα χέρια τους, επειδή η αντίδραση του κοινού ήταν τεράστια»". με πηγή αυτή. Πως ο συντάκτης επελεξε την συγκεκριμένη φράση απο ολη την συνέντευξη; Και γιατι μια φράση της Λι, που ειπώθηκε στην συνέντευξη παρατίθεται σε ενεστώτα διαρκείας; Είναι editorializing.

Ενα αλλο θεμα: Γραφει η πηγή, μεταξυ αλλων, σε ενα εκτεταμενο κειμενο.: "For the story to work, the filmmakers felt they needed to find a way to thaw out Elsa’s character. That was helped along by songs composed by Robert Lopez, known for his work on “Avenue"" Αυτο γινεται σε πρωτη προταση ως :"Ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του σεναρίου ήταν η σύνθεση του τραγουδιού «Let It Go» από τους Λόπεζ και Άντερσον-Λόπεζ, το οποίο παρουσίασε μια νέα εικόνα της Έλσα και την έκανε έναν πιο περίπλοκο, ευάλωτο και συμπαθητικό χαρακτήρα". Νοιώθω οτι υπαρχουν αρκετα θεματα που φουσκώνουν οι συντακτες του αρθρου, αυτά που γράφουν οι πηγές.

Δεν θελω να λεω τα αρνητικα μονο. Κοιταξα καμια 20αρια πηγές, τυχαια στο λήμμα. Οι περισσοτερες καταγράφουν αυτο που αναφέρεται στο λήμμα. Αρκετες πηγές είναι σιγουρα αξιοπιστες, όμως μερικες ειναι αμφιβολου ποιότητας. (kidzworld, E! Online). Cinadon36 10:08, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Στην ενοτητα διανομη των ρόλων, υπαρχει αποσπασμα απο την –Ιντίνα Μένζελ για τις εντυπώσεις της από την ταινια. Δεν ταιριαζει η θεση εκει. Επίσης, γιατι ειναι τοσο σπουδαιο ωστε να τοποθετηθει σε μποξ; Cinadon36 10:21, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Υποενότητα με μονο μια προταση, είναι λάθος. (Για πειρατεία) Cinadon36 10:21, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Καλησπέρα και πάλι, βρήκα σήμερα τον χρόνο να κοιτάξω/ελέγξω και τα υπόλοιπα σχόλια που αναφέρθηκαν και να απαντήσω, όπως επίσης και να κάνω τις όποιες επεμβάσεις θεωρούσα πως είχαν βάση για να γίνουν. Στα σχόλια περί φουσκώματος, προσωπικά δεν συμφωνώ. Αν κάποιος άλλος χρήστης συμφωνεί πως όντως υπάρχει φούσκωμα στα όσα αναφέρονται, θα ήθελα να ακούσω την άποψή του. Τώρα πιο ειδικά απαντήσεις:
Από τις πηγές πάντα επιλέγεται ή επιλέγονται κομμάτια. Δεν μεταφέρεται ολόκληρη η πηγή στο λήμμα και ό,τι λέει η πηγή. Οπότε δεν καταλαβαίνω την ερώτηση: «Γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι ή η συγκεκριμένη φράση».
Επίσης, στο επόμενο σχόλιο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιλέχθηκε να παρουσιαστεί μόνο αυτό το κομμάτι της πηγής, ώστε να δοθεί η εντύπωση πως το κείμενο του λήμματος είναι «φουσκωμένο» ή λανθασμένο. Η πηγή ολοκληρωμένα αναφέρει: «For the story to work, the filmmakers felt they needed to find a way to thaw out Elsa’s character. That was helped along by songs composed by Robert Lopez […] One tune in particular — “Let It Go” — turned out to be a game changer and, if this were Broadway, a showstopper. […] “Up until then, Elsa was pretty much a straightforward villain,” says Lee. “We wanted to know more about her, what she would be like if she could be herself without fear. After that, she was much more complex, more interesting and sympathetic.”» Και το λήμμα λέει: «Ένα σημαντικό βήμα (game changer) στην εξέλιξη της ιστορίας ήταν η σύνθεση του τραγουδιού «Let It Go» από τους Λόπεζ και Άντερσον-Λόπεζ, το οποίο παρουσίασε μια νέα εικόνα της Έλσα και την έκανε έναν πιο περίπλοκο, ενδιαφέροντα και συμπαθητικό χαρακτήρα.» Άλλαξα απλά δυο λέξεις για να είναι πιο ακριβές το κείμενο του λήμματος σε σχέση με την πηγή, αλλά πέραν αυτού δεν παρατηρώ κανένα φούσκωμα.
Για την αξιοπιστία των πηγών kidzworld και E! Online που αναφέρθηκε, στο πλαίσιο που χρησιμοποιούνται θεωρώ πως είναι αξιόπιστες. Η δε πρώτη φιλοξενεί συνέντευξη του παραγωγού και του καλλιτεχνικού διευθυντή της ταινίας, ενώ η δεύτερη φιλοξενεί/αναπαράγει αποτελέσματα έρευνας μαζί με δηλώσεις της επικεφαλής της συντακτικής ομάδας. Εδώ είναι η πρωτότυπη πηγή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αν προτιμάται να αλλαχθεί με την πρωτότυπη, τότε καλώς. Αλλά νομίζω πως θεωρείται πρωτογενής πηγή οπότε καλύτερα να παραμείνει ως έχει.
Την υποενότητα για την πειρατεία – αν και προσωπικά δεν πιστεύω πως αποτελεί τόσο σοβαρό πρόβλημα το συγκεκριμένο – αφαίρεσα τον τίτλο και ενσωμάτωσα το κείμενο στην ακριβώς από πάνω ενότητα των home media. Αν πρέπει να μεταφερθεί το κείμενο κάπου αλλού που ίσως ταιριάζει καλύτερα, είμαι ανοικτή σε προτάσεις.
Θα συνεχίσω παρακάτω για απάντηση στην επόμενη ομάδα σχολίων. ✨ TeamGale [talk] 18:30, 11 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]


Στην ενοτητα Παραγωγη,πρωτη προταση, αναφέρεται η "Walt Disney Feature Animation". Δεν αναφέρεται στην πηγή. Αναφέρεται στο λημμα, "μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία των ταινιών" Δεν αναφέρεται στην πηγή (editorializing). Αναφέρει η πηγή:"he studio came back around to look at the story in the late 1990s", το λήμμα: ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας προσαρμογής της Βασίλισσας του Χιονιού". (Φούσκωμα). Cinadon36 10:44, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Στην ενότητα, Παραγωγη. Δευτερη πρόταση. "Ωστόσο, το πρότζεκτ σταμάτησε οριστικά στα τέλη του 2002, όταν δημοσιεύτηκε πως ο Γκλεν Κιν παραιτήθηκε". Πως σταματησε οριστικα΄, αφου αργοτερα ολοκληρωθηκε; Γράφει η πηγή "The project has been in development at the mouse house off and on for at least a decade, originally shelved in late 2002, Glen Keane infamously quit the project in 2003, and the film was put on hold again in March 2010". Βλέπουμε οτι το προτζεκτ πρωτα σταματησε, και μετα ο Κιν παραιτηθηκε. Δεν υπαρχει η αιτιατή σχέση που υπονοει το λήμμα μας, ουτε καν η χρονική συνεχεια, στην πηγή. Cinadon36 10:51, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Λήμμα: "Στις 22 Δεκεμβρίου 2011, μετά την επιτυχία της ταινίας Μαλλιά Κουβάρια, η Disney ανακοίνωσε επίσημα την ταινία με νέο τίτλο το Ψυχρά κι Ανάποδα και όρισε ως ημερομηνία κυκλοφορίας τις 27 Νοεμβρίου 2013." Η πηγή [1] δεν αναφέρει την ταινια Μαλλια κουβαρια (αναφερεται στα ...σχολια), Το 22 Δεκεμβρη 2011, είναι λεπτομερια που δεν αναφερεται στην ταινια. Επισης δεν αναφερεται οτι η Ντισνει ορισε την ημερομηνια κυκλοφοριας 27 Νοεμβρίου. Γράφει "Frozen will be released in theaters on November 27th, 2013.". Cinadon36 11:15, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Πρόταση: "Στις 5 Μαρτίου 2012, ανακοινώθηκε πως ο Μπακ θα σκηνοθετούσε την ταινία, με τους Λάσιτερ και Πίτερ Ντελ Βίτσο να βρίσκονται στην παραγωγή". Η πηγή [2] δεν εχει ως κυριο θεμα την Frozen. Γράφει απλα στο τελος " She is also set to provide the speaking and singing voice as the lead in Disney’s upcoming animated feature Frozen. Directed by Chris Buck (Surf’s Up), the film is being produced by John Lasseter and Peter Del Vecho." Το 5 Μαρτιου 2012, απλα δημοσιευθηκε το άρθρο. Cinadon36 11:21, 25 Νοεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Και συνεχίζω εδώ με τα υπόλοιπα σχόλια:
Η Walt Disney Feature Animation αποτελεί το στούντιο το οποίο εργαζόταν πάνω στην ταινία. Η πηγή αναφέρεται στα στούντιο ως «House of the Mouse», μία κάπως ανεπίσημη, χαριτωμένη ονομασία. Έπρεπε να γραφτεί στο λήμμα «House of the Mouse»; Δεν νομίζω… Όσο για την «πολύ μεγάλη επιτυχία των ταινιών», είναι κάτι δεδομένο για την περίοδο της Αναγέννησης της Disney, η οποία ολοκληρώθηκε το 1999. Μετά έγινε μία επιστροφή στην ιδέα της ανάπτυξης της συγκεκριμένης ταινίας για τη «Βασίλισσα του Χιονιού». Η πρόταση στο λήμμα μπήκε για να γίνει μία χρονική τοποθέτηση του πότε ακριβώς πρωτοξεκίνησε η ανάπτυξη της ταινίας, δηλαδή μετά τη συγκεκριμένη περίοδο με τις μεγάλες επιτυχίες. Δεν αναγράφεται κάτι που δεν ισχύει. Και πάλι δεν βλέπω προσωπικά κανένα φούσκωμα.
Για τη συγκεκριμένη φράση, έγινε αναδιατύπωση καθώς ναι, μπέρδευε όπως ήταν διατυπωμένη.
Έγινε αφαίρεση του σχολίου για την άλλη ταινία, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχουν κάποιο λάθος. Η πηγή δεν αναφέρει μόνο το κείμενο που πάλι επέλεξε ο συν-βικιπαιδιστής να παρουσιάσει. Δηλαδή: «Frozen will be released in theaters on November 27th, 2013». Ολόκληρη η πρώτη παράγραφος εξηγεί το πώς τελικά η συγκεκριμένη ημερομηνία δόθηκε στην ταινία «Frozen» και όχι στην άτιτλη - ακόμα - ταινία των στούντιο που θα συσχετιζόταν με δεινόσαυρους. Συγκεκριμένα: «Walt Disney Studios has announced the title for their Holiday 2013 movie — Frozen. All of the Hollywood tradepapers are reporting that the movie in question is the Pixar film announced at D23 Expo: Bob Peterson's "The Untitled Pixar Movie About Dinosaurs". This is not the case. It seems that the confusion came as the Dinosaur project originally had the November 27th, 2013 date, and it appears Walt Disney Animation has now taken that date for their own release. What is the film? The project formerly known as The Snow Queen.»
Έγινε αναδιατύπωση για να είναι πιο ακριβής η πρόταση και προστέθηκε πιο ξεκάθαρη πηγή.
Αυτά…αν και αρκετά από τα συγκεκριμένα σχόλια θεωρώ πως ήταν κάπως «τραβηγμένα» και δεν υπήρχε λόγος να ξοδευτεί χρόνος και ενέργεια, αν υπάρξουν περαιτέρω σχόλια, ευπρόσδεκτα. Απλά το πρόγραμμά μου αυτό το διάστημα είναι αρκετά πιεσμένο και δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Οπότε ίσως υπάρξει – και πάλι – κάποια καθυστέρηση στις απαντήσεις. ✨ TeamGale [talk] 18:32, 11 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Ναυσικά (όπερα)Επεξεργασία

Το λήμμα είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελληνική Βικιπαίδεια· συνιστά σημείο τομής των θεματικών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της όπερας, του φιλελληνισμού και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.
Παρά το ότι δεν είναι ιδιαιτέρως εκτενές —εγγίζει, πάντως, το μέγεθος του αντίστοιχου προβεβλημμένου λήμματος Μήδεια (Κερουμπίνι) ή του Μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης 1917—, φρονώ πως είναι πλήρες, καθώς καλύπτει κάθε πτυχή της έμπνευσης, της δημιουργίας και της παραγωγής του έργου, χωρίς αχρείαστες λεπτομέρειες. Εκτός αυτού, τα υπόλοιπα κριτήρια προβολής πληρούνται όλα (ως προς τη σταθερότητα, παρότι ολοκλήρωσα πρόσφατα το λήμμα εκτιμώ ότι όσες βελτιώσεις επίκεινται μπορούν κάλλιστα να γίνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας προβολής).
Υ.Γ. Να ευχαριστήσω τον @Ερευνητή που αλίευσε ένα τόσο ενδιαφέρον λήμμα από τα εκατομμύρια της Αγγλικής ΒΠ, εισαγάγοντάς το πρώτος στην Ελληνική ΒΠ και φέρνοντάς το εγγύτερα στην αντίληψή μου. L'OrfeoSon io 13:24, 24 Μαρτίου 2023 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

ΣημειώσειςΕπεξεργασία