Άνοιγμα κυρίου μενού
 Προβεβλημένα λήμματα Υποψήφια Αρχείο συζητήσεων Αφαίρεση προβεβλημένων Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων 

Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως προβεβλημένα λήμματα, αντιπροσωπεύοντας το καλύτερο δείγμα δουλειάς στη Βικιπαίδεια. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα.

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά τους λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μη συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Πίνακας περιεχομένων

ΚριτήριαΕπεξεργασία

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι:
  1. καλογραμμένο: ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες: καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες.
  3. συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες.
  4. ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι επαληθεύσιμες από αξιόπιστες πηγές και στηρίζονται με παραπομπές όπου χρειάζεται.
  5. ουδέτερο: παρουσιάζει όλο το φάσμα απόψεων δίκαια, χωρίς προκατάληψη και με το κατάλληλο βάρος.
  6. σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 2. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει:
  1. εισαγωγή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται επαρκής περίληψη του λήμματος.
  2. κατάλληλη δομή: να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες και ένα αντιπροσωπευτικό, συνεκτικό, όχι υπερβολικά μεγάλο πίνακα περιεχομένων.
  3. ενιαία μορφή παραπομπών: το σύστημα παραπομπών που ακολουθείται πρέπει να είναι ενιαίο σε όλο το λήμμα, είτε πρόκειται για υποσημειώσεις, είτε σύστημα Harvard, π.χ. (Smith 2007, p. 1). (Δείτε και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής) Η χρήση προτύπων δεν επιβάλλεται.
 3. Να περιέχει πολυμέσα: όπου χρειάζεται, να υπάρχουν εικόνες και άλλα πολυμέσα με επαρκείς και συνεκτικές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Οι εικόνες πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική χρήσης εικόνων. Μη ελεύθερες εικόνες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.


ΔιαδικασίαΕπεξεργασία

Υποβολή προτάσεωνΕπεξεργασία

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρoί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στην πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο *{{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο, ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποεπικεφαλίδα στην καινούργια σελίδα. Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

Καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Κάτι τέτοιο όμως είναι προαιρετικό, αποτελεί μια σύσταση και τίθεται στην ευχέρεια του χρήστη για το αν θα την ακολουθήσει.

ΓνωμοδότησηΕπεξεργασία

Αν έχετε σκοπό να εκθέσετε την γνώμη σας υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητα γράψτε {{υπέρ}} και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε {{κατά}} και στη συνέχεια τους λόγους της επιλογής σας με πιθανές προτάσεις βελτίωσης.
 • Αν δεν έχετε αποφασίσει αλλά θέλετε να πείτε κάτι γράψτε {{σχόλιο}} και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας απόφαση, διαγράψτε την με <s>κείμενο προς διαγραφή</s>.

Η χρήση των παραπάνω προτύπων είναι προαιρετική. Σημασία έχει η άποψη που εκφράζεται και η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια. Απόψεις που εκφράζονται με ένα απλό υπέρ ή κατά είναι πολύ πιθανό να μην ληφθούν υπόψη.

Το χρονικό όριο προαγωγής των λημμάτων σε προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική επιλογή ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε θετικές προτάσεις ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται (αλλά μπορεί να προταθεί εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Οι συζητήσεις υποψηφιότητες λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιοδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από την συζήτηση αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

ΥποψηφιότητεςΕπεξεργασία

Νεράιδες του ΚόττινγκλεϋΕπεξεργασία

  Υπέρ Πληροί τα κριτήρια, ενδιαφέρον θέμα. Gts-tg (συζήτηση) 18:50, 26 Απριλίου 2019 (UTC)

  Υπέρ Φαίνεται πλήρες. Esslet(συζήτηση) 22:14, 29 Απριλίου 2019 (UTC)

  Υπέρ Αξίζει νομίζω. Είναι στο επίπεδο των ξένων άρθρων, αν όχι καλύτερο από κάποια GeoTrou (συζήτηση) 21:09, 25 Μαΐου 2019 (UTC)

  Σχόλιο @GeoTrou: Eίναι "ξένο άρθρο". Συνεπώς, δε συνιστά κάτι θετικό για τη ΒΠ, ως ελληνόγλωση έκδοση, η προβολή του. Το λήμμα είναι "δημιούργημα" της αγγλικής ΒΠ, που απλά μεταφράστηκε. ——Chalk19 (συζήτηση) 10:00, 27 Μαΐου 2019 (UTC)

  Σχόλιο Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με το λήμμα. Καταρχήν να σημειώσω πως δεν ακολουθείται ομοιόμορφος τύπος παραπομπών. (σημείο 2γ) Υπάρχουν ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων στις φωτογραφίες. Για παράδειγμα στην πρώτη φωτογραφία [1] διαβάζουμε σε πρότυπο: "Προς τον χρήστη που επιφόρτωσε το αρχείο: Παρακαλούμε γράψτε στην περιγραφή τους λόγους για τους οποίους επικαλείστε «εύλογη χρήση» και για ποιο λήμμα". Δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια περιγραφή(σημείο 3). Στο ιστορικό του λήμματος, βλέπω οτι δεν αναφέρεται το oldid της έκδοσης απο την οποία έγινε η μετάφραση. Υπάρχουν επιπλέον ζητήματα δομής και στρωτού λόγου. Υπάρχει κατακερματισμός του λήμματος σε πολλές μικρές ενότητες, οι οποίες μερικές αποτελούνται απο κείμενα της μιας πρότασης. Στην εισαγωγή αναφέρεται πως παραδέκτηκαν οτι οι φωτογραφιες είναι πλαστές, για να μας ενημερώσει κατόπιν οτι δεν εγινε τέτοια παραδοχή για την 5η φωτογραφια απο την Φράνσις. Τέλος, απουσιάζουν πρόσφατες πληροφορίες, όπως για παραδειγμα αυτο το αρθρο του the Guardian[2] (το ίδιο θέμα στο BBC [3]). Επίσης πιστεύω πως θα έπρεπε να χαρακτηρίζονταν πλαστές οι φωτογραφίες στην πρώτη κιόλας πρόταση, πολύ βασικό στοιχείο. Ακόμη ένα ζήτημα ειναι οτι το λήμμα παρουσιάζει πληροφορίες σχετικα με τις πρωταγωνίστριες και αγνοεί την αξιολογητικές γνώμες σχετικά με την επίδραση των φωτογραφιών.(ενα παραδειγμα στους Times) Υπαρχουν σημαντικά θέματα, ανάφερα αυτά για αρχή. Είμαι πρόθυμος να δουλέψω με οποιον επιθυμεί για την βελτίωση του λήμματος. Cinadon36 08:07, 3 Ιουλίου 2019 (UTC)

Ελληνικός κινηματογράφοςΕπεξεργασία

Θεωρώ ότι το εν λόγω λήμμα διατρέχει ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού σινεμά, δεν πλατειάζει και είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά το έγραψα από την αρχή, οπότε υπάρχει μια συναισθηματική σύνδεση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαι αντικειμενικός ως προς την υποψηφιότητα. GeoTrou (συζήτηση) 21:03, 25 Μαΐου 2019 (UTC)


  Σχόλιο Το κείμενο στηρίζεται υπερβολικά σε μια πηγή· σχεδόν οι μισές παραπομπές (γύρω στις πενήντα) είναι προς το βιβλίο του Vrasidas Karalis. Αυτό είναι ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο για λήμμα που φιλοδοξεί να καταστεί προβελημένο, καθόσον αγνοούνται ή παραβλέπονται σημαντικά πονήμητα για το αντικείμενο, όπως πχ. της Δελβερούδη και του Κολιοδήμου (δε χρησιμοποιούνται καθόλου), ή το πολύτομο έργο αναφοράς της ελληνικής βιβλιογραφίας για το θέμα, του Σολδάτου (υπάρχει μόλις μια παραπομπή σε αυτό, συν άλλες δυο στη "συνοπτική", μονότομη, συντετμημένη εκδοχή του). ——Chalk19 (συζήτηση) 07:43, 28 Μαΐου 2019 (UTC)

  Σχόλιο Καταρχήν να δώσω συγχαρητηρια στον GeoTrou για την βελτίωση του λήμματος. Ωστόσο υπαρχουν αρκετα προβλήματα. Το λήμμα δεν ακολουθεί τις οδηγίες μορφοποίησης, πιο τραντακτο παράδειγμα είναι πως το "δείτε επίσης" ειναι μετά τις παραπομπές. Επίσης οι παραπομπές δεν παρατίθενται με ομοιόμορφο τρόπο. Θα εισηγομουνα πριν ερθει το λήμμα για να αξιολογηθεί ως προβαλλόμενο, να περάσει την διαδικασία κριτικής λημμάτων. Cinadon36 08:59, 3 Ιουλίου 2019 (UTC)