Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα

 Προβεβλημένα λήμματα Υποψήφια Αρχείο συζητήσεων Αφαίρεση προβεβλημένων Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων 

Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως προβεβλημένα λήμματα, αντιπροσωπεύοντας το καλύτερο δείγμα δουλειάς στη Βικιπαίδεια. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα.

Cscr-candidate.svg

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά τους λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μη συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

ΚριτήριαΕπεξεργασία

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι:
  1. καλογραμμένο: ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες: καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες.
  3. συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες.
  4. ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι επαληθεύσιμες από αξιόπιστες πηγές και στηρίζονται με παραπομπές όπου χρειάζεται.
  5. ουδέτερο: παρουσιάζει όλο το φάσμα απόψεων δίκαια, χωρίς προκατάληψη και με το κατάλληλο βάρος.
  6. σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 2. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει:
  1. εισαγωγή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται επαρκής περίληψη του λήμματος.
  2. κατάλληλη δομή: να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες και ένα αντιπροσωπευτικό, συνεκτικό, όχι υπερβολικά μεγάλο πίνακα περιεχομένων.
  3. ενιαία μορφή παραπομπών: το σύστημα παραπομπών που ακολουθείται πρέπει να είναι ενιαίο σε όλο το λήμμα, είτε πρόκειται για υποσημειώσεις, είτε σύστημα Harvard, π.χ. (Smith 2007, p. 1). (Δείτε και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής) Η χρήση προτύπων δεν επιβάλλεται.
 3. Να περιέχει πολυμέσα: όπου χρειάζεται, να υπάρχουν εικόνες και άλλα πολυμέσα με επαρκείς και συνεκτικές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Οι εικόνες πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική χρήσης εικόνων. Μη ελεύθερες εικόνες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.


ΔιαδικασίαΕπεξεργασία

Υποβολή προτάσεωνΕπεξεργασία

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρoί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στην πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο *{{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο, ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποεπικεφαλίδα στην καινούργια σελίδα. Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

Καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Κάτι τέτοιο όμως είναι προαιρετικό, αποτελεί μια σύσταση και τίθεται στην ευχέρεια του χρήστη για το αν θα την ακολουθήσει.

ΓνωμοδότησηΕπεξεργασία

Αν έχετε σκοπό να εκθέσετε την γνώμη σας υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητα γράψτε {{υπέρ}} και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε {{κατά}} και στη συνέχεια τους λόγους της επιλογής σας με πιθανές προτάσεις βελτίωσης.
 • Αν δεν έχετε αποφασίσει αλλά θέλετε να πείτε κάτι γράψτε {{σχόλιο}} και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας απόφαση, διαγράψτε την με <s>κείμενο προς διαγραφή</s>.

Η χρήση των παραπάνω προτύπων είναι προαιρετική. Σημασία έχει η άποψη που εκφράζεται και η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια. Απόψεις που εκφράζονται με ένα απλό υπέρ ή κατά είναι πολύ πιθανό να μην ληφθούν υπόψη.

Το χρονικό όριο προαγωγής των λημμάτων σε προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική επιλογή ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε θετικές προτάσεις ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται (αλλά μπορεί να προταθεί εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

ΚλείσιμοΕπεξεργασία

Οι συζητήσεις υποψηφιότητες λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιοδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από την συζήτηση αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας:

 1. Προσθέστε τον κωδικό {{κλείσιμο συζήτησης|<--Εδώ καταγράφεται εν συντομία το σκεπτικό κλεισίματος-->~~~~ ακριβώς κάτω από τον τίτλο της σελίδας. Στο τέλος της σελίδας προσθέτετε τον κωδικό |}
 2. Αφαιρέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} από την κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.
 3. Αφαιρέστε την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} από τη λίστα των υποψηφιοτήτων.
 4. Προσθέτετε τη συζήτηση της υποψηφιότητας στο Αρχείο υποψήφιων προς προβολή λημμάτων, ανεξάρτητα αν το λήμμα κρίθηκε ως προβεβλημένο ή όχι.
 5. Αν το λήμμα έχει κριθεί ως προβεβλημένο:

ΥποψηφιότητεςΕπεξεργασία

Sherlock (τηλεοπτική σειρά)Επεξεργασία

Το λήμμα είχε αξιολογηθεί ως "καλό λήμμα" στο παρελθόν. Θεωρώ πως πληροί τα κριτήρια για να γίνει προβεβλημένο. Αν όχι, είμαι πρόθυμη να ακούσω τι αλλαγές μπορεί να χρειάζεται ώστε να βελτιωθεί. Ευχαριστώ. TeamGale [talk] 05:31, 16 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Είμαι Ναι υπό προϋποθέσεις, ορισμένες αλλαγές που ευκολα μπορουν να διορθωθούν- θα τα γράψω πάρακατω. Γενικό σχόλιο: είναι εξαιρετικό λήμμα. Ειναι καλογραμμένο και πλήρες. Μέτρησα το μέγεθος (reading size) του και είναι +74.734ΚΒ. Ισως να μπορεί να μειωθεί λιγάκι, αλλά δεν ειναι αναγκαίο. Οσο για την ακρίβεια, νομίζω εκει μπορεί να βελτιωθεί ακόμη λίγο. Εκανα ένα γρήγορο scholar gsearch για να δω οτι υπάρχουν ορισμένα ακαδημαϊκά αρθρα τα οποία εξετάζουν το θέμα. [1] Ισως να προστεθούν ορισμένα σχόλια στο λημμα με βαση μια ανασκόπηση της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας.

Οσο αφορά τις πηγές, δεν ειναι αξιόπιστες. Στην τωρινή εκδοση μέτρησα 10 παραπομπές προς το Amazon. Παντως, ορισμένες ειδησιογραφικές πηγές αγνωστες στο ελληνικό κοινό, πχ NME, DS, απ'οτι ειδα ειναι αρκετά αξιόπιστες ανάμεσα στο κοινό του κινηματογραφικού χώρου. Βλέπω πως η πηγή 60 της τωρινή εκδοσης, "Weekly Top 30 Programmes". Barb.co.uk", δεν είναι archived. Αυτο ειναι ενα θεμα που πρέπει να λυθεί. Η παραπομπή 52 επίσης ειναι λιγακι προβληματική. Πολύ λίγα στοιχεία δίνονται. Οπως και η παραπομπή 15 που χρησιμοποιείται πάρα πολλές φορές.

Οσο αφορά το στυλ των παραπομπών, και εδώ υπάρχει ενα θέμα. Το πιο τραντακτο είναι οι παραπομπές 109-102 οπου παρατίθεται απλώς ενα url. Επίσης, το στυλ των παραπομπών δεν είναι ομοιόμορφο. Για παράδειγμα δες την παραπομπή 62 και 64. Συνήθως στο λήμμα, πρώτα παρατίθεται ο αρθρογράφος και μετά ο τίτλος του αρθρου. Αυτό γίνεται στο 64 αλλά οχι στο 62.

Στα λοιπά κριτήρια νομίζω τα καλύπτει. Ειναι σταθερό, συνεκτικό, η εισαγωγη είναι η περίληψη του λήμμα και η δομή κατάλληλη.

Δυο σχόλια πανω σε πιθανά θέματα τα οποία ισως αναφερθούν: αρκετοί κόκκινοι συνδέσμοι- δεν νομιζω να ειναι ενδογενές προβλημα το λήμματος, μαλλον μια αντανάκλαση του αριθμού των λημματων του ξένου κινηματογράφου. Δεν πρέπει να αποτελεσει αρνητικό σημείο για το λήμμα. Το οτι είναι μετάφραση ξένου λήμματος εν πολλοίς, πάλι ειναι αδιαφορο. Στο αν ειναι προβεβλημένο ενα λήμμα ή οχι, δεν εχει σημασία ποσοι και ποιοι το γράψανε, από ποσα wikiprojects, αλλά μόνο απο το τι ποιότητα πληροφορίας δινει στον αναγνώστη.

Γενικά είμαι υπερ του να πάρει το «αστερακι» το λήμμα μόλις αντιμετωπισθούν τα παραπάνω θέματα. Συγχαρητήρια σε οσους δουλεψαν. Cinadon36 07:53, 16 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Καλησπέρα Cinadon36. Καταρχάς σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και τις υποδείξεις. Μερικές διευκρινήσεις μόνο σε κάποια σημεία:
 • Σχετικά με τα ακαδημαϊκά άρθρα, μια γρήγορη ματιά που έριξα και διάβασα τις εισαγωγές αρκετών από αυτών, το μόνο που ίσως κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να προστεθεί ως μία έξτρα παράγραφος, είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στη δημοφιλία της σειράς στην Κίνα. Δεν μπόρεσα να το διαβάσω ακόμα ολόκληρο, αλλά θα το κάνω το συντομότερο και μπορώ να δημιουργήσω μια αντίστοιχη παράγραφο στο λήμμα.
 • Στο θέμα της ακρίβειας όπου λες πως μπορεί να βελτιωθεί, τι ακριβώς εννοείς;
 • Παραπομπές Amazon: Θεωρούσα πως το Amazon ως πηγή για ημερομηνίες κυκλοφορίας DVD/Blu ray και μόνο (καθώς εκεί χρησιμοποιείται) ήταν αξιόπιστη πηγή. Έκανα ένα ψάξιμο για πηγές εκτός Amazon και βρήκα αυτό. Αυτό το site μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο; Επίσης, καλύπτει μόνο την κυκλοφορία σε περιοχές 1 και Α για DVD και Blu ray αντίστοιχα, δηλαδή Αμερική και Καναδά. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω πέραν του Amazon πηγή για κυκλοφορία home media σε περιοχές 2 και Β. Υπάρχει κάποιο site που θα μπορούσα να παραπεμφθώ;
 • Οι παραπομπές 15 και 52 παραπέμπουν σε υλικό που βρίσκεται στα ένθετα των DVD και Blu ray της σειράς. Τι παραπάνω πληροφορίες χρειάζονται πέραν αυτών που δίνονται για να τις ψάξω/προσθέσω;
 • «...οι παραπομπές 109-102 οπου παρατίθεται απλώς ενα url...». Πιθανόν να εννοείς τις 100-104. Είναι παραπομπές προς το Metacritic όπου το site γενικά δεν δίνει author ή ημερομηνία δημοσίευσης για τέτοιου είδους καταχωρήσεις. Πώς θα μπορούσε αυτό να διορθωθεί; Επίσης, αν εννοείς κάποιες άλλες παραπομπές κι όχι αυτές, ευχαρίστως να τις κοιτάξω.
 • Διορθώθηκαν: Η αρχειοθέτηση της παραπομπής 60, καθώς και η παραπομπή 62.
TeamGale [talk] 09:30, 16 Ιανουαρίου 2020 (UTC)


TeamGale. Στα κριτήρια της σελίδας Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα, το "1δ" κριτήριο είναι ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Για αυτό ζήτησα μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά, πρόσεξα οτι εχει τραβήξει το ενδιαφέρον ορισμένων ακαδημαϊκών διαφορα στοιχεία σχετικά με τους διαλόγους του Σερλοκ, για παράδειγμα ο τρόπος που αντιμετωπίζει «καθιερωμένες αλήθειες» [2] ή η ευγένια του.[3] Ή ένα αλλο paper που συζητά τις English Rufusal Strategies, poy εντόπισε στην σειρά! [4]. Είναι εντυπωσιακή η βιβλιογραφία που υπάρχει για την συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρα! Δεν νομίζω πως απαιτείται να αναδιαρθρωθει το λήμμα, αλλά μερικές (2-3) προτάσεις, απο την βιβλιογραφία θα ενδιέφεραν τον αναγνώστη του Σερλοκ και θα του εδιναν να καταλάβει καλύτερα τις πολλές διαστάσεις και σπουδαιότητα που είχε το έργο/σειρά.

Οσο για τις πηγές, όπως είπα πιο πάνω ειναι δευτερεύουσας σημασίας, αλλά μιας και κάνουμε την κουβέντα α)η amazon καλύτερα να μην χρησιμοποιείται ως πηγή. Δες την εξήγηση εδώ, αν και σημειώνω οτι για την χρήση που της κάνεις, είσαι συμφωνη με τις οδηγίες της ΒΠ . β)Τα ντοκυμαντέρ δεν εχουν κάποιο που τα υπογράφει; Μπορείς να βάλεις όνομα την Director: Susannah Ward. Γέμισε ο,τι μπορείς απο το template en:Template:Cite AV media. Για το metacritic, οκ. Α! και κάτι αλλο που τωρα το προσεξα, "ολοκληρώθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2015.[79][80][81][82] "--> ειναι en:Wikipedia:Citation overkill, μπορείς να βγάλεις μια δυο; Cinadon36 13:38, 16 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Cinadon36 ΟΚ, κατάλαβα. Θα μελετήσω τη βιβλιογραφία μέσα στις επόμενες μέρες με ηρεμία και θα κάνω τις απαραίτητες προσθήκες. (Υ.Γ. Το σύνδεσμο που με τις «καθιερωμένες αλήθειες» μου τον μπλοκάρει το antivirus).
Στο θέμα των πηγών, άρα Amazon + Metacriic είναι ΟΚ. Θα ψάξω και τα ντοκιμαντέρ για περαιτέρω συμπλήρωση. Σχετικά με το τελευταίο, αφαίρεσα τη μία από τις 3 παραπομπές που αναφέρονταν στο ξεκίνημα των γυρισμάτων κι επίσης "διαχώρισα" όσες απέμειναν, για να μην είναι όλες μαζεμένες στο τέλος. Πιστεύω τώρα είναι εντάξει, αν όχι, θα αφαιρέσω ακόμα μία από την "έναρξη". TeamGale [talk] 16:21, 16 Ιανουαρίου 2020 (UTC)
Οκ TeamGale, με την ησυχία σου και απόλαυσε την διαδικασία. Οσο για το αρθρο με τις καθιερωμένες αλήθειες, εμενα μου ανοίγει, είναι από JELE (Journal of English Language and Education), ISSN 2541-6421 (online), ISSN 2460-7142 (print) Gedung LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Μου κάνει εντύπωση που έχει πρόβλημα. Cinadon36 18:57, 16 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

  Υπέρ Ποιοτικό λήμμα, το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει αξιόλογο. Δεν έχω πολλά να πω, καθώς η εξονυχιστική ανάλυση του Cinadon36 με κάλυψε απόλυτα. Μια μικρή σύσταση όμως: να μην χρησιμοποιούνται τόσες αγγλικές λέξεις (εξαιρουμένων εταιρειών και όλα τα σχετικά), καθώς είναι προτιμότερο οι οδοί και οι όροι να γράφονται στα ελληνικά. NikosLikomitros (συζήτηση) 14:17, 17 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Cinadon36 μπορείς να κάνεις λίστα για την δική σου γνώμη αν θέλεις, αλλά να λείπουν τα πινακάκια. - geraki (συζήτηση) 10:38, 18 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Yes sir!Cinadon36 07:44, 19 Ιανουαρίου 2020 (UTC)


Ενημέρωση: Διορθώθηκαν και προστέθηκαν και τα υπόλοιπα από όλα όσα επισημάνθηκαν πιο πάνω από τους χρήστες Cinadon36 και NikosLikomitros. Αναλυτικά:

 • Συμπλήρωση παραπομπών 15 και 52
 • Γράψιμο οδών με ελληνικούς χαρακτήρες
 • Προσθήκη ακαδημαϊκών άρθρων για το κριτήριο της ακρίβειας [5]. TeamGale [talk] 10:10, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

TeamGale, εντυπωσιάστηκα! Πολύ ενδιαφέρον ολα οσα έγραψες, και με πολύ ωραίο τρόπο. Απο εμένα, ένα μεγάλο ΥΠΕΡ για να είναι προβαλλόμενο το λήμμα. Cinadon36 10:42, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Σε ευχαριστώ πολύ Cinadon36   -- TeamGale [talk] 10:45, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

  Υπέρ Το λήμμα είναι εξαιρετικά καλογραμμένο, με σωστή δομή, επαρκείς παραπομπές και εικόνες. Θα ήθελα ιδανικά, για οπτικούς και αισθητικούς λόγους, να αφαιρούνταν τα σύμβολα «» από τις κατηγορίες των βραβείων. Νομίζω ότι είναι περιττά και χαλούν την γενικότερη εικόνα. Έχω κάνει 2 μικροδιορθώσεις: ένα τυπογραφικό και την αλλαγή του Αποδοχή σε Υποδοχή, διότι είναι η σωστή μετάφραση (το έχουμε γράψει σε πολλά άλλα λήμματα λάθος, αλλά αυτό πάει για προβεβλημένο άρα αξίζει να διορθωθεί). Κατά τα άλλα, βλέπω ένα υπόδειγμα Καλού και Προβεβλημένου λήμματος. Πολύ καλή δουλειά! _DaftRose (συζήτηση) 13:49, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Ευχαριστώ για το σχόλιο DaftRose. Όσον αφορά τις κατηγορίες, η αλήθεια είναι πως δεν είμαι 100% σίγουρη ποια είναι η πιο σωστή γραφή γενικώς. Αν χρειάζονται εισαγωγικά («») ή αν απλά πρέπει να γραφτούν με πλάγια γραφή ή κανένα από τα δύο. Από καθαρά προσωπική κρίση χρησιμοποιώ τα εισαγωγικά, αλλά μιας και το έθιξες, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη και άλλων Βικιπαιδιστών για το ποιος είναι ο ορθός τρόπος ώστε να τον χρησιμοποιώ και σε άλλα λήμματα, αλλά και να διορθωθεί κι εδώ αν πρέπει. TeamGale [talk] 14:07, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

  Σχόλιο Συνήθως, αν όχι πάντα, στην αγγλική ΒΠ οι κατηγορίες βραβείων γράφονται χωρίς κανένα σύμβολο και μορφή γραφής. Είναι του στυλ: Καλύτερος Ηθοποιός της Χρονιάς (δηλαδή η κάθε λέξη είναι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, αλλά οι αντωνυμίες πάντα με μικρά -κάτι που συμβαίνει και στους τίτλους ταινιών, τραγουδιών, άλμπουμ, βιβλίων κλπ) _DaftRose (συζήτηση) 14:19, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Το γνωρίζω αυτό για την αγγλική, απλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι αρκετό καθώς οι γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες της μίας γλώσσας/γραφής από την άλλη διαφέρουν. Θα αναμένω για σχόλια κι από άλλους Βικιπαιδιστές σχετικά με αυτό και πράττουμε αναλόγως για να γίνει η όποια αλλαγή μία φορά. TeamGale [talk] 14:51, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)


Από μια σύντομη ανάγνωση που έκανα, το λήμμα πληρεί τα κριτήρια και είναι πολύ καλογραμμένο και εξισορροπημένο. Παρουσιάζει ισορροπημένα όλα τα χαρακτηριστικά της (π.χ. σχεδιασμός - επεισόδια - αντίκτυπο κτλ.) και γι'αυτό ψήφισα υπέρ. Είναι λήμμα υπόδειγμα με σωστή σύνταξη: όμως είχε ένα μικρολαθάκι το οποίο και διόρθωσα, και λίγα αγγλικά τα οποία αποδίδονται άνετα στα ελληνικά. NikosLikomitros (συζήτηση) 14:13, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Ευχαριστώ για τις διορθώσεις NikosLikomitros. Είχα αλλάξει μόνο τις οδούς σε προηγούμενη επεξεργασία και είχα σκοπό να το σκανάρω λεπτομερώς και για τους όρους, αλλά με πρόλαβες. Ευχαριστώ. TeamGale [talk] 14:51, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Πραγματοποίησα μερικές διορθώσεις, κυρίως συντακτικές, ώστε να είναι καλύτερη η ροή του κειμένου. Είναι καλογραμμένο, διαθέτει εικόνες, παρουσιάζει όλα τα στάδια της σειράς, από το σεναριογράφηση και το κάστινγκ έως τις κριτικές αλλά και ακαδημαϊκές εργασίες, με έγκυρη και ποιοτική τεκμηρίωση. Σαφέστατα υπάρχει σταθερότητα και ουδετερότητα στο λήμμα. Θεωρώ πως πληροί τα κριτήρια συμπερίληψης του στα προβεβλημένα λήμματα. Ως εκ τούτου ψηφίζω   Υπέρ.--Τεχνίτης (ο Βικιπαιδικός) 17:13, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

  Υπέρ για όλους τους παραπάνω λόγους (Dor-astra (συζήτηση) 17:23, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC))

  Ουδετερότητα Θα ήθελα να δώσω θετική ψήφο, ωστόσο, από την άλλη, παρατηρώ αρκετούς κόκκινους εσωτερικούς συνδέσμους εντός του λήμματος, πράγμα το οποίο, κατά τη διάρκεια προηγούμενων προτάσεων υποψηφιότητας, υπήρχε αρκετά ως επιχείρημα και το οποίο, έως έναν βαθμό πάντοτε, συμμερίζομαι και ο ίδιος. Εάν έπρεπε να το παρουσιάσω με μια μεταφορά, θα έλεγα πως το κύριο λήμμα είναι ο κορμός και οι εσωτερικοί του σύνδεσμοι... η πρασινάδα του. Με τα υπόλοιπα ζητήματα του λήμματος δεν ασχολούμαι περαιτέρω καθώς α) θεωρώ πως είναι οκ (με μία πολύ μικρή, ίσως, επιφύλαξη αναφορικά με το συνολικό μέγεθος του λήμματος) και β) με έχουν ήδη καλύψει όσοι έχουν πάρει παραπάνω τον λόγο. --🇫🇷 Glorious 93 συζήτηση 17:27, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

Καλησπέρα Glorious 93. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Έγινε αφαίρεση κάποιων κόκκινων συνδέσμων για τους οποίους η αλήθεια είναι πως πιθανότατα δεν θα δημιουργηθούν ποτέ λήμματα στην ελληνική ΒΠ, οπότε δεν ήταν και απαραίτητο το παραμείνουν. Όσοι έχουν απομείνει αφορούν καστ, συντελεστές και άλλα, τα οποία πιστεύω πως θα πρέπει να παραμείνουν για μελλοντική δημιουργία. Σίγουρα τουλάχιστον τις κατηγορίες των βραβείων Έμμυ θα τις δημιουργήσω καθώς είχα αρχίσει ήδη να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα. Δημιούργησα ήδη μερικές, και σκοπεύω να το συνεχίσω. TeamGale [talk] 10:04, 22 Ιανουαρίου 2020 (UTC)

  Υπέρ, με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί έως τώρα στην παρούσα συζήτηση και μετά και την τακτοποίηση από τον αγαπητό Texniths ορισμένων λεπτομερειών στην εισαγωγή του λήμματος και αλλού, τις οποίες παρατήρησα νωρίτερα σήμερα αλλά δεν πρόλαβα να διορθώσω (και φυσικά κατόπιν και των υποδείξεων και διορθώσεων και άλλων χρηστών εδώ). Esslet(συζήτηση) 19:39, 20 Ιανουαρίου 2020 (UTC)


  Σχόλιο έκανα κάποιες ελάχιστες διορθώσεις μορφοποίησης: α) Οι πίνακες δεν χρειαζόταν να είναι σε πλήρες πλάτος (προβληματικοί σε μεγάλες οθόνες) αλλά ούτε και ποσοστιαίο πλάτος (εξαιρετικά προβληματικό σε στενές οθόνες). Ξέρω, πολλά λήμματα έχουν τέτοια προβλήματα αλλά εδώ αναζητούμε το τέλειο. β) Μορφοποίησα την μια παραπομπή σε tweet με κατάλληλο πρότυπο (ok, γινόταν και με το προηγούμενο) έτσι ώστε να φαίνεται ποιος το έγραψε (ο σκηνοθέτης). γ) οι τίτλοι επεισοδίων εφόσον είναι σε εισαγωγικά (σωστό) δεν πρέπει να είναι και με πλάγια γράμματα: ο κανόνας είναι πάνω κάτω απλός: Τίτλοι βιβλίων, ταινιών, σειρών με πλάγια. Τίτλοι κεφαλαίων, επεισοδίων, με εισαγωγικά. Ποτέ και τα δυο μαζί. -- geraki (συζήτηση) 10:37, 8 Φεβρουαρίου 2020 (UTC)

ΣημειώσειςΕπεξεργασία