Επαληθευσιμότητα
Γιατί είναι σημαντικές οι παραπομπές


Εντός κειμένου παραπομπές
Πως να τις προσθέσετε


RefToolbar
Παραπομπές με εύκολο τρόπο


Αξιόπιστες πηγές
Ποιες πηγές είναι αρκετά καλές;


Περίληψη
Επισκόπηση σε ότι μάθατε

A screencast that walks through the essentials needed in citing your sources

Αν έχετε διαβάσει πολλά λήμματα της Βικιπαίδειας, τότε έχετε δει πολλές εντός κειμένου παραπομπές. Αυτές είναι συνήθως μικρές αριθημένες υποσημειώσεις όπως αυτή.[1] Γενικά προστίθενται είτε άμεσα ακολουθώντας τον ισχυρισμό που υποστηρίζουν, είτε στο τέλος της πρότασης που υποστηρίζουν, ακολουθώντας την στίξη. Όταν πατηθούν, πηγαίνουν τον αναγνώστη στην πλήρη πηγή στην ενότητα παραπομπών του λήμματος.

Όταν επεξεργάζεστε μια σελίδα που χρησιμοποιεί την περισσότερο δημοφιλή (περισσότερο κοινή) μορφή υποσημειώσεων, οι εντός κειμένου παραπομπές είναι συνήθως μεταξύ ετικετών <ref> και </ref>.


Οι πληροφορίες μέσα στις παραπομπές εμφανίζονται μαζί σε ένα σημείο στη σελίδα, όπως υπάρχει η ετικέτα <references /> ή το πρότυπο {{παραπομπές}}. Αυτό συνήθως είναι σε μια ενότητα με τίτλο "Παραπομπές". Αν δημιουργείτε μια εντελώς νέα σελίδα, ή προσθέτετε παραπομπές σε μια σελίδα που προηγουμένως δεν είχε καμία, μην ξεχάσετε να προσθέσετε μια ενότητα παραπομπών όπως αυτή παρακάτω. O οδηγός μορφοποίησης περιγράφει το που να βάλετε μια τέτοια ενότητα.

== Παραπομπές ==
<references />
Σημείωση: Αυτό είναι μακρά το περισσότερο δημοφιλές σύστημα για εντός κειμένου παραπομπές, αλλά ορισμένες φορές θα βρείτε άλλες μορφές να χρησιμοποιούνται σε ένα λήμμα, όπως παραπομπές σε παρενθέσεις. Ως γενικός κανόνας, το σύστημα σε ένα λήμμα επιλέγεται από τον πρώτο κύριο συνεισφέροντα του λήμματος ή ακολουθεί το σύστημα που είναι περισσότερο διαδεδομένο σε ακαδημαϊκές πηγές παρόμοιων θεμάτων. Αν ένα λήμμα χρησιμοποιεί διαφορετικό σύστημα από ότι είστε συνηθισμένοι, απλά αντιγράψτε μια υπάρχουσα παραπομπή όταν προσθέτετε μια νέα, και μετά τροποποιήστε την ανάλογα. Μην αναμειγνύετε διάφορες μορφές στο ίδιο λήμμα.

Παραπομπές

  1. Wales, J (2012). Τι είναι μια παραπομπή;. Βικιεκδότης. σελ. 6.