Βουλή των Αντιπροσώπων (Κύπρος)

κοινοβούλιο της Κύπρου

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου (τουρκικά: Temsilciler Meclisi) είναι το κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας
Coat of arms or logo
Είδος
ΤύποςΜονοθάλαμο
Ηγεσία
Πρόεδρος της Βουλής
Αννίτα Δημητρίου, ΔΗ.ΣΥ.
Από 10 Ιουνίου 2021
Γραμματέας της Βουλής
Γραμματέας της Βουλής
Κοσμήτορας της Βουλής
Δομή
Κοινοβουλευτικές
Ομάδες
Κυβέρνηση (16)

Αντιπολίτευση (40)

Εκλογές
Απλή Αναλογική
Τελευταία εκλογή
30 Μαΐου 2021
Επόμενη εκλογή
2026
Τόπος συνεδριάσεων
Λεωφόρος Νεχρού 1/2 Λευκωσία, Κύπρος
Ιστοσελίδα
parliament.cy

Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα αποτελεί απλό νομοθετικό σώμα, ο αριθμός των μελών του οποίου ορίζεται με νόμο στα 80 μέλη εκ των οποίων οι 56 ανήκουν στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα και οι 24 στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Όμως, ένεκα των διακοινοτικών ταραχών του 1963 - 64 και της αποχώρησης των Τουρκοκυπρίων από το κοινό Κράτος και λόγω της μετέπειτα Τουρκικής εισβολής το 1974 και της συνεχιζόμενης διαίρεσης του νησιού και των πληθυσμών των δύο κοινοτήτων, εκ των πραγμάτων το κοινοβούλιο λειτουργεί βάσει του δικαίου της ανάγκης μόνο με τα 56 μέλη της Ελληνοκυπριακής κοινότητας.

Σήμερα συγκροτείται από 56 βουλευτές και 3 παρατηρητές (αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων), που εκλέγονται από το εκλογικό σώμα για περίοδο πέντε ετών.

Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ασκούν τη νομοθετική εξουσία του κράτους, εκλέγονται από το εκλογικό σώμα με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών. Η Βουλή μπορεί να διαλυθεί πριν από τη λήξη της πενταετούς βουλευτικής περιόδου με απόφαση της ολομέλειας που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή καθορίζει την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα και περισσότερο από σαράντα μέρες από την ημερομηνία που λήφθηκε η σχετική απόφαση, καθώς και την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης της νεοεκλεγόμενης Βουλής, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δεκαπέντε μέρες από τις εκλογές.

Το σύνταγμα δεν ορίζει συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα ούτε καθορίζει τις εκλογικές περιφέρειες. Οι σχετικές ρυθμίσεις γίνονται με νόμο που ψηφίζει η Βουλή. Μέχρι το 1979 ίσχυε το πλειοψηφικό σύστημα, το οποίο αντικαταστάθηκε αρχικά από το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής (Νόμος 72 του 1979) και αργότερα από ένα σύστημα που προσομοιάζει στην απλή αναλογική (Νόμος 11(Ι) του 1996), αφού το πλειοψηφικό δεν εξασφάλιζε την αντιπροσώπευση της μειοψηφίας και οδηγούσε σε άδικη και άνιση κατανομή των εδρών, μη συναρτώμενη με την πραγματική δύναμη των κομμάτων.

Κατανομή εδρών

Επεξεργασία

Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, για σκοπούς διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών η κυπριακή επικράτεια διαιρείται σε έξι εκλογικές περιφέρειες, η έκταση και τα όρια των οποίων αντιστοιχούν στην έκταση και στα όρια των έξι διοικητικών επαρχιών του κράτους. Σήμερα, από τις πενήντα έξι ελληνοκυπριακές έδρες, είκοσι έδρες κατανέμονται στη Λευκωσία, δώδεκα στη Λεμεσό, έντεκα στην Αμμόχωστο, έξι στη Λάρνακα, τέσσερις στην Πάφο και τρεις στην Κερύνεια.

Εκλογική περιφέρεια Έδρες
Λευκωσίας 20
Λεμεσού 12
Αμμοχώστου 11
Λάρνακας 6
Πάφου 4
Κερύνειας 3

Κοινοβουλευτικές επιτροπές

Επεξεργασία

Για τη μεθοδικότερη διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου, το σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών, τη σύνθεση των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής. Οι πολιτικές κομματικές ομάδες στη Βουλή εκπροσωπούνται δεόντως σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διακρίνονται σε μόνιμες, που αντιστοιχούν στα συναφή υπουργεία, σε προσωρινές, σε συνιστώμενες για ορισμένο σκοπό (ad hoc επιτροπές) και σε ειδικές επιτροπές. Κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα δεύτερο τουλάχιστον του αριθμού των μελών της. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

Οι επιτροπές μελετούν τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στο σώμα για ψήφιση και όλα τα θέματα που εγγράφονται στην ολομέλεια και παραπέμπονται σ΄ αυτές. Κάθε επιτροπή μπορεί αυτεπάγγελτα, εκτός από τα θέματα που παραπέμπει σ΄ αυτή η ολομέλεια, με απόφασή της να εξετάσει, στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, και οποιοδήποτε άλλο θέμα συναφές με τις αρμοδιότητές της.

Επιτροπή Επιλογής

Η Επιτροπή Επιλογής, η σύσταση της οποίας προβλέπεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταρτίζεται κατά την επομένη της εκλογής του Προέδρου της Βουλής συνεδρίαση και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, ως πρόεδρο, και οκτώ άλλους εκλεγόμενους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων βουλευτές.

Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τις μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως και οποιεσδήποτε άλλες προσωρινές, συνιστώμενες για ορισμένο σκοπό (ad hoc) ή ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και διορίζει βουλευτές ως μέλη των επιτροπών αυτών. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Επιλογής επιλαμβάνεται τυχόν ανακατατάξεων βουλευτών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της νομοθετικής της εργασίας, έχει ως αρμοδιότητα τη μελέτη όλων των συνθηκών, συμβάσεων ή διεθνών συμφωνιών που κατατίθενται στη Βουλή για κύρωση, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους. Παράλληλα, η εν λόγω επιτροπή αναπτύσσει διεθνή δραστηριότητα πραγματοποιώντας συναντήσεις με αντίστοιχες επιτροπές, καθώς και αντιπροσωπίες άλλων κοινοβουλίων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού είναι η κατεξοχήν επιτροπή η οποία εξετάζει νομοσχέδια και θέματα οικονομικής φύσεως, όπως είναι ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί όλων των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί που κατατίθενται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η εν λόγω επιτροπή μελετά θέματα που αφορούν τη γενική κατάσταση της οικονομίας και τη θέση της Κύπρου στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τους όρους εργασίας των μόνιμων και των έκτακτων δημόσιων υπαλλήλων, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και γενικά τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Με βάση σχετική απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξετάζει επίσης τα αιτιολογικά σημειώματα που αφορούν την πρόσληψη ή την παράταση των υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελετά κυρίως θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει νομοσχέδια, προτάσεις νόμου, κανονισμούς και θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, τις παραλίες, την υδατοπρομήθεια, την πολεοδομία, τους αλλοδαπούς, τους αιτούντες πολιτικού ασύλου, τα αποχετευτικά συστήματα, τη δημόσια και την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, καθώς και θέματα που αφορούν τους εκλογικούς νόμους, την πολιτική άμυνα κ.ά..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Άμυνας.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει νομοσχέδια, προτάσεις νόμου και κανονισμούς που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του Στρατού, της Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει και το μέρος του κρατικού προϋπολογισμού που αφορά τις «Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης». Η επιτροπή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο με την εγγραφή και εξέταση θεμάτων που άπτονται της άμυνας και γενικότερα της λειτουργίας της Εθνικής Φρουράς.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου  που λειτουργούν υπό τον έλεγχό του.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή ασκεί νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα που αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως η λειτουργία και ανάπτυξη των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, η ίδρυση και λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ειδική εκπαίδευση για παιδιά με ειδικές ανάγκες, η λειτουργία των αναγκαίων επιστημονικών σωμάτων για την αναγνώριση κλάδων και τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η παροχή κρατικών υποτροφιών, η λειτουργία των σχολικών εφοριών και γενικότερα η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η επιτροπή ασχολείται επίσης με θέματα που αφορούν την προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού γενικότερα, τον αθλητισμό, τη νεολαία κ.ά..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που λειτουργούν υπό τον έλεγχό του.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή ασκεί νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα που αφορούν την κατασκευή δημόσιων έργων, τις οδικές μεταφορές, τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις τηλεπικοινωνίες, τις ραδιοεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές και ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, την ανάπτυξη και διαχείριση των λιμένων και των αερολιμένων, τις αρχαιότητες, τους αρχαιολογικούς χώρους κ.ά..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει σχέδια νόμου και κανονισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα που αφορούν την ενέργεια, το εμπόριο, τη βιομηχανία και τον τουρισμό, τα κυπριακά πρότυπα και τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων, τη δράση των εταιρειών, τα πετρελαιοειδή, την ενεργειακή πολιτική, την προστασία του Κύπριου καταναλωτή και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, την ανάπτυξη και προβολή της κυπριακής οικοτεχνίας-χειροτεχνίας κ.ά..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή ασκεί νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα που αφορούν τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της κατασκευής υδατικών έργων και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων του νησιού, της προστασίας των δασών, της αλιείας, της ιχθυοκαλλιέργειας, των αλιευτικών καταφυγίων, της άσκησης της κτηνιατρικής κ.ά..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελετά κυρίως θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει νομοσχέδια, προτάσεις νόμου, κανονισμούς και θέματα που αφορούν τις κοινωνικές ασφαλίσεις, την προστασία της μητρότητας, την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, τα δημόσια βοηθήματα, την κοινωνική σύνταξη, τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων, την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι των εργαζομένων, την κοινωνική ευημερία, τα κέντρα ενηλίκων και τις στέγες ηλικιωμένων, τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς και θέματα απασχόλησης στην Κύπρο ξένου εργατικού δυναμικού, κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα κ.ά..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξετάζει κυρίως θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Ειδικότερα, τους κυριότερους τομείς μελέτης της εν λόγω επιτροπής συνιστούν συνταγματικά θέματα, θέματα που αφορούν τα δικαστήρια, τις δικαστηριακές διαδικασίες, τους δικηγόρους και γενικά την απονομή της δικαιοσύνης, ζητήματα που αφορούν τα όργανα δημόσιας τάξης, καθώς και το οικογενειακό δίκαιο, τα σχέδια υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων κ.ά. Η επιτροπή εξετάζει επίσης θέματα που αφορούν τη βία στα γήπεδα και τους ανηλίκους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, καθώς και τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή ασκεί νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα που αφορούν την παροχή ιατρικών, παραϊατρικών, ψυχιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών, τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, την παροχή και διακίνηση φαρμάκων και τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου του Κράτους. Εξετάζει επίσης θέματα που αφορούν τα τρόφιμα, τη διακίνηση ναρκωτικών κ.ά..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών έχει ως βασική αρμοδιότητα την παρακολούθηση των διάφορων σχεδίων αναπτύξεως, όπως αυτά προγραμματίζονται και υλοποιούνται στην πράξη, καθώς και τον έλεγχο των δαπανών του κράτους για υλοποίηση των σχεδίων αυτών.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή μελετά νομοθετικά μέτρα που στοχεύουν στον καθορισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, στην ορθή εκτέλεση και διαχείριση των δημόσιων έργων, καθώς και στην αποφυγή διασπάθισης του δημόσιου χρήματος.

Παράλληλα, η επιτροπή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, συναφή με όλα τα υπουργεία, μέσω της εξέτασης κάθε χρόνο της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και των εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, και εξετάζει θέματα που εγγράφονται από μέλη του σώματος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων - Εγκλωβισμένων - Αγνοουμένων - Παθόντων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους, τους αγνοουμένους και τους παθόντες.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή ασκεί νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα που αφορούν τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης των προσφύγων, των εγκλωβισμένων, των παθόντων και των αιχμαλώτων πολέμου, την εκπαίδευση και εργοδότηση των παιδιών των εγκλωβισμένων, την εργοδότηση των παθόντων, τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, την εκμετάλλευση των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, τη λειτουργία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών κ.ά..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξετάζει θέματα που αφορούν την προστασία και διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτει η νομοθετική εργασία που αφορά την προστασία της ατμόσφαιρας, των υδάτων, υπέργειων και υπόγειων, και του εδάφους από όλες τις πηγές ρύπανσης.

Στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, η επιτροπή εξετάζει θέματα που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από όλες τις πηγές ρύπανσης και ειδικότερα τη βιομηχανική ρύπανση, την ηχορρύπανση, την απόρριψη βιολογικών και χημικών αποβλήτων, καθώς και την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από επεμβάσεις και άλλες δραστηριότητες που αλλοιώνουν ή τείνουν να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του.  Εξετάζει επίσης θέματα που αφορούν την προστασία των θαλάσσιων υδάτων, της άγριας ζωής και βλάστησης, καθώς και την προστασία χώρων με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών έχει ως κύρια αρμοδιότητα να μελετά και να διερευνά, στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατά πόσο τηρούνται στη Δημοκρατία οι διατάξεις του συντάγματος, των διεθνών συμβάσεων και της σχετικής νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει σχέδια νόμου και κανονισμούς που σχετίζονται με παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων σε βάρος πολιτών και άλλων προσώπων που διαμένουν στη Δημοκρατία και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στη Βουλή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση θεμάτων που άπτονται αρχών, αξιών, θεσμών και γενικά της χρηστής διοίκησης. Το νομοθετικό έργο και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που ασκεί η εν λόγω επιτροπή στοχεύει κυρίως στη λήψη μέτρων, νομικών ή άλλων, για την κάλυψη κενών και αδυναμιών ή τη διόρθωση των κακώς εχόντων στη λειτουργία της διοίκησης, με σκοπό την εμπέδωση της αξιοκρατίας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι των πολιτών.  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή παρακολουθεί και ενημερώνεται για δραστηριότητες που αφορούν όλους τους τομείς δράσης της δημόσιας διοίκησης υπό την ευρεία της έννοια.

Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος

Η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος συνιστά μετεξέλιξη της Υποεπιτροπής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος και των Τρόπων Αντιμετώπισής του, η οποία  λειτούργησε κατά τη Δέκατη Βουλευτική Περίοδο και επαναδραστηριοποιήθηκε με απόφαση της επιτροπής τον Οκτώβριο του 2016, με στόχο την επισκόπηση της «Έκθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έκθεση που υποβλήθηκε από την υποεπιτροπή για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και τους τρόπους αντιμετώπισής τους», ημερομηνίας 11 Απριλίου 2016.

Η εν λόγω ad hoc κοινοβουλευτική επιτροπή θα έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση σχεδίων νόμου και θεμάτων συναφών με το δημογραφικό πρόβλημα.

Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες

Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες συστάθηκε για πρώτη φορά στις 11 Νοεμβρίου 2004, με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, για υλοποίηση των προνοιών του περί Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος της Περιουσίας) Νόμου του 2004 [Νόμος αριθμός 49(Ι) του 2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο αριθμός 269(Ι) του 2004], με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου 2004. Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας αυτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι βουλευτές υποχρεούνται:

  • μέσα σε τρεις μήνες από την ανάληψη του αξιώματός τους,
  • κάθε τρία χρόνια, αφότου ανέλαβαν το αξίωμά τους και για όσο χρόνο το κατέχουν,
  • μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της θητείας τους ή την παραίτησή τους από το αξίωμα ή από την ημερομηνία απώλειας του αξιώματός τους,

να καταθέσουν στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής, όπου τηρείται σχετικό αρχείο, δήλωση της προσωπικής τους περιουσίας και εκείνης των ανήλικων τέκνων τους, καθώς και τις τυχόν διαφοροποιήσεις σε αυτή, σε περίπτωση κατάθεσης προηγούμενης δήλωσης, με επαρκείς επεξηγήσεις, που να δικαιολογούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις, σε ειδικά έντυπα που προβλέπει ο οικείος νόμος.

Με βάση πρόνοια του οικείου νόμου, η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, ως πρόεδρο, δύο τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη.

Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής

Η εν λόγω κοινοβουλευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής, έχει ως βασική αρμοδιότητα την τήρηση του Κανονισμού της Βουλής.

Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής === Η Ad hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής, της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής, έχει ως βασική αρμοδιότητα τη σύνταξη του Κανονισμού και την εξέταση οποιασδήποτε πρότασης για τροποποίησή του.

Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων

Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων συστάθηκε για πρώτη φορά κατά την παρούσα έκτακτη σύνοδο της ΙΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου, με στόχο την εφαρμογή του Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος εγκρίθηκε με απόφαση της Βουλής, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2021, και δημοσιεύθηκε στο Παράρτημα Τέταρτο - Μέρος II: Αποφάσεις Βουλής των Αντιπροσώπων της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας υπ’ αρ. 4132 της 26ης Φεβρουαρίου 2021. Ο εν λόγω Κώδικας Δεοντολογίας εμπεριέχει κανόνες που ισχύουν συμπληρωματικά προς τις πρόνοιες του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων και διέπουν τη δεοντολογία των βουλευτών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία.

Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την εξέταση Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας

Σύνθεση Βουλής

Επεξεργασία

Κομματική Σύνθεση του Κοινοβουλίου

Επεξεργασία
Κόμμα Έδρες Αρχηγός
Δημοκρατικός Συναγερμός
17 / 56
Αννίτα Δημητρίου
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού
15 / 56
Στέφανος Στεφάνου
Δημοκρατικό Κόμμα
9 / 56
Νικόλας Παπαδόπουλος
Δημοκρατική Παράταξη
4 / 56
Μάριος Καρογιάν
Ε.Δ.Ε.Κ. - Σοσιαλιστικό Κόμμα
3 / 56
Μαρίνος Σιζόπουλος
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο
3 / 56
Χρίστος Χρίστου
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών
2 / 56
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ανεξάρτητοι
3 / 56

Παραπομπές

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία