Η Βουλή των Εφήβων είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο λειτουργεί από το σχολικό έτος 1995-1996 και απευθύνεται στους μαθητές όλων των σχολείων της χώρας, του απόδημου ελληνισμού και της Κύπρου. Έχει ως κύριο στόχο την καλλιέργεια της θετικής στάσης των νέων, απέναντι στα κοινά καθώς και την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με αρχές, κανόνες και αξίες της Δημοκρατίας. Για να συγκροτηθεί η Βουλή των Εφήβων, οι μαθητές καταθέτουν κάποιες συγκεκριμένες εργασίες που αξιολογούνται και λαμβάνουν, με βάση αυτές, κλήρους. Στο τέλος των δραστηριοτήτων επιλέγονται με κλήρωση (πραγματοποιείται με βάση τους κλήρους κάθε μαθητή) 300 έφηβοι-βουλευτές, οι οποίοι συγκροτούν τη Βουλή των Εφήβων, και συνεδριάζουν στις αίθουσες της Βουλής των Ελλήνων τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, έως, 260 έφηβοι-βουλευτές κληρώνονται από σχολεία της Ελλάδας, 20 από την Κύπρο και 20 από ελληνικά σχολεία του απόδημου ελληνισμού και είναι διακεκριμένοι στον διαγωνισμό λογοτεχνίας, μουσικής και δημιουργίας μηνύματος.

ΔομήΕπεξεργασία

Η δομή της Βουλής των Εφήβων είναι παρόμοια με εκείνη του σημερινού Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το κύριο όργανο του Κοινοβουλίου είναι η Ολομέλεια, η οποία απαρτίζεται από όλους τους βουλευτές - εφήβους. Οι έφηβοι συγκροτούν επίσης 5 κοινοβουλευτικές επιτροπές. Τα όργανα του κοινοβουλίου είναι:

  • Η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου
  • Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
  • Επιτροπή Εκπαιδευτικών Υποθέσεων
  • Επιτροπή Οικονομικών, Παραγωγής και Εμπορίου
  • Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης
  • Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία