Το βουλευτήριο ήταν ο τόπος συνέλευσης της βουλής στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, ενώ η συνέλευση του κοινού γινόταν στο εκκλησιαστήριο.

Αρχαιολογικός χώρος του βουλευτηρίου των Ακρών στη Σικελία

Αρχιτεκτονική περιγραφή Επεξεργασία

Ο χώρος της συνέλευσης ήταν συνήθως ένα τετράγωνο κτίριο, με αίθουσα αμφιθεάτρου μικρών διαστάσεων στο εσωτερικό του, θέσεις για το κοινό και πάλκο για τον ομιλητή. Οι κερκίδες ακολουθούσαν στρογγυλό σχήμα στη Μίλητο, και τετράγωνο σχήμα στην Πριήνη. Λόγω των μεγάλων διαστάσεων των πλευρών του κτιρίου, που συνήθως ξεπερνούσαν τα 15 μέτρα, στο εσωτερικό υπήρχαν και κίονες για να στηρίζουν τη σκεπή.

Το βουλευτήριο συνήθως ήταν ένα από τα επιβλητικότερα κτίρια των αρχαίων ελληνικών πόλεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα έχουμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Απολλωνίας, των Δελφών, της Εφέσου, Ίασο και την αρχαία Ολυμπία, ενώ στην αρχαία αγορά της Αθήνας ανευρέθηκαν δύο, ένα νεώτερο και ένα αρχαιότερο βουλευτήριο.

Πηγές Επεξεργασία

  • Rüdiger Meinel: Das Odeion: Untersuchungen an überdachten antiken Theatergebäuden. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1980, ISBN 3-8204-6462-X (Europäische Hochschulschriften. Reihe 28: Kunstgeschichte. 11), (Zugleich: Köln, Univ., Philos. Fak., Diss., 1976).
  • Valentin Kockel: Bouleuteria. Architektonische Form und urbanistischer Kontext. In: Michael Wörrle, Paul Zanker (Hrsg.): Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus. Kolloquium, München, 24.–26. Juni 1993. Beck, München 1995, ISBN 3-406-39036-6, S. 29–40 (Vestigia, 47).
  • Norbert Feller: Hypostyle Saalbauten in der griechischen Architektur. Oberhummer-Gesellschaft, München 2004, ISBN 3-934137-05-9 (Studien zur Geschichte Nordwest-Griechenlands 5).
  • Taner Korkut, Götz Grosche: Das Bouleuterion von Patara. Versammlungsgebäude des Lykischen Bundes. Ege Yayinlari, Istanbul 2007, ISBN 978-975-8071-65-4 (Patara II, 1).