Με τον όρο βουλευτική έδρα ορίζεται ο τόπος στον οποίο εκλέγεται ένας Βουλευτής, κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών και όχι βέβαια το έδρανο της Βουλής που καταλαμβάνει αυτός όπως πολλοί λανθασμένα συγχέουν.

Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ορίζεται κάθε φορά και ένας αριθμός βουλευτικών εδρών που είναι ανάλογος του νόμιμου πληθυσμού της ίδιας περιφέρειας, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή πληθυσμού, τα επίσημα αποτελέσματα της οποίας έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το σύνολο των βουλευτικών εδρών είναι 288. Οι υπόλοιποι 12 μέχρι τους 300 βουλευτές που προβλέπονται στην ελληνική Βουλή είναι οι λεγόμενοι βουλευτές επικρατείας που "εκλέγονται" ενιαία σ΄ όλη την επικράτεια.

Προσδιορισμός εδρών

Επεξεργασία

Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια προσδιορίζεται με το εκλογικό μέτρο όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία. Συγκεκριμένα μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επισήμων αποτελεσμάτων της απογραφής του νομίμου πληθυσμού της χώρας, ακολουθεί αμέσως η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος στο οποίο και ορίζονται οι βουλευτικές έδρες ανα εκλογική περιφέρεια σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο. Το διάταγμα αυτό ισχύει μέχρι τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επόμενης απογραφής του πληθυσμού.
Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2012 ίσχυε εν προκειμένω η κατανομή των 288 βουλευτικών εδρών όπως είχε οριστεί στο 1ο άρθρο του Π.Δ.381/2002 (ΦΕΚ 332Α΄/2002), δηλαδή επί της απογραφής του 2001.

Εκ του αριθμού των βουλευτικών εδρών που προσδιορίζονται σε κάθε εκλογική περιφέρεια χαρακτηρίζεται και αυτή αντίστοιχα, σε μονοεδρική, διεδρική, τριεδρική και πολυεδρική. Τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών, με τον τελευταίο εκλογικό νόμο του 2012, κατέχει η εκλογική περιφέρεια Β΄ Αθηνών που φθάνει τις 42 έδρες, ακολουθώντας η Α΄ Αθηνών με 17, η Α΄ Θεσσαλονίκης με 16, η Αττικής με 12 και Αχαΐας με 9, ενώ έπονται οι άλλες με μικρότερο αριθμό.
Μονοεδρικές περιφέρειες είναι των Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Σάμου και Φωκίδας.


  • Άρθρο 2ο του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄/15.3.2012).