Με την ονομασία βουτένιο φέρονται τρεις (3) μονοακόρεστοι υδρογονάνθρακες της σειράς των αλκενίων γνωστοί και ως βουτυλένια. Και οι τρεις αυτές ενώσεις (4 αν ληφθεί υπόψη και η γεωμερική ισομέρεια) είναι συντακτικά ισομερείς μεταξύ τους και φέρονται με το γενικό χημικό τύπο C4H8, στον οποίο όμως μετέχουν και τα επίσης ισομερή τους δύο (2) κυκλοαλκάνια, το κυκλοβουτάνιο και το μεθυλοκυκλοπροπάνιο.

Αυτοί είναι το βουτένιο-1, τα βουτένια-2 (σε δύο γεωμετρικά ισομερή) και το μεθυλοπροπένιο. Και τα τρία βουτένια σε συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης είναι αέρια. Σχηματίζονται με πυρόλυση πετρελαίου στη παραγωγή βενζίνης. Χρησιμοποιούνται κυρίως στη παραγωγή οκτανίων, απαραίτητων συστατικών της βενζίνης.

Ονομασία IUPAC
Εμεπειρική ονομασία
Δομή
Γραμμικός τύπος
Μόντέλο 3D
Βαθμός οκτανίου
Βουτένιο-1
α-βουτυλένιο
98,8
Ζ-βουτένιο-2
Z-β-βουτυλένιο
101,6
Ε-βουτένιο-2
E-β-βουτυλένιο
101,6
Μεθυλοπροπένιο
γ-βουτυλένιο ή ισοβουτυλένιο
106,3

Τα βουτένια σε κατεργασία με νερό, παρουσία καταλυτών, μετατρέπονται σε βουτανόλες, ενώ με αφυδρογόνωση παρέχουν βουταδιένια, ιδαίτερα χρήσιμα στη παραγωγή τεχνητού καουτσούκ.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.15ος, σελ.240.