Μέσα στους πνεύμονες οι βρόγχοι υποδιαιρούνται συνεχώς σε πολλούς μικρούς και στενότερους σωλήνες, τα βρογχίδια, τα οποία σχηματίζουν το βρογχικό δένδρο.

Πού καταλήγουν Επεξεργασία

Κάθε βρογχίδιο καταλήγει σε μια ομάδα από πολύ μικρούς σάκκους, τις κυψελίδες. Κάθε κυψελίδα περιβάλλεται από ένα μεγάλο διακλαδισμένο αριθμό τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία