Βρωμιούχο καίσιο

χημική ένωση

Το βρωμιούχο καίσιο (αγγλικά Caesium bromide) είναι η ανόργανη δυαδική ιονική χημική ένωση με εμπειρικό τύπο CsBr. Πιο συγκεκριμένα, είναι το άλας που προκύπτει από την εξουδετέρωση του υδροβρωμικού οξέος (HBr) από υδροξείδιο του καισίου (CsOH). Στις κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, το χημικά καθαρό βρωμιούχο καίσιο, είναι λευκό στερεό, μη εύφλεκτο, με (κανονικό) σημείο τήξης 636 °C. Διαλύεται γρήγορα στο νερό. Οι κρύσταλλοί του έχουν κυβική κρυσταλλική δομή.[1]

Κρυσταλλική δομή του βρωμιούχου καισίου

Σύνθεση Επεξεργασία

Μπορεί να παρασκευαστεί με τις ακόλουθες ενέργειες:

α) Εξουδετέρωση:

CsOH(aq) + HBr(aq) → CsBr(aq) + H2O(l)

Cs2(CO3)(aq) + 2HBr(aq) → 2 CsBr(aq) + H2O (l) + CO2 (g)

β) Άμεση σύνθεση:

2Cs(s) + Br2(g) → 2CsBr(s)

Η άμεση σύνθεση είναι βίαιη αντίδραση και λόγω του κόστους της, δε χρησιμοποιείται συχνά.

Παρατηρήσεις, υποσημειώσεις και αναφορές Επεξεργασία

  1. Schulz, L. G. (1951). «Polymorphism of cesium and thallium halides». Acta Crystallographica 4 (6): 487. doi:10.1107/S0365110X51001641. 
HBr     
LiBr BeBr2 BBr3 CBr4 BrN3 Br2O
Br2O3
BrO2
Br2O5
BrF3
BrF5
    
NaBr MgBr2 AlBr3 SiBr4 PBr3 PBr5 PBr7 BrCl     
KBr CaBr2 ScBr3 TiBr4 VBr3 CrBr3 MnBr2 FeBr2 FeBr3 CoBr2 NiBr2 CuBr CuBr2 ZnΒr2 GaBr3 AsBr3     
RbBr SrBr2 YBr3 ZrBr4 NbBr NbBr5 PdBr2 AgBr CdBr2 InBr InIBr3 SnBr2 SnBr4 SbBr3 TeBr4 IBr     
CsBr BaBr2 LaBr3 TaBr2 WBr5 PtBr2 PtBr5 AuBr3 Hg2Br2 HgBr2 TlBr PbBr2 Br3 PoBr2     
         
CeBr3
UBr4, UBr5 AmBr3