Ως βόμβα χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε βλήμα που φέρει εντός κοιλότητας εκρηκτικό υλικό ή εμπρηστικό υλικό ή άλλο χημικό και κατάλληλο μηχανισμό πυροδότησης. Το σχήμα, το μέγεθος και η κατασκευή των διαφόρων βομβών ποικίλλουν ανάλογα με τον προορισμό τους και του μέσου μεταφοράς.

Σύγχρονου τύπου βόμβα αναρτημένη στον φορέα ενός μαχητικού αεροσκάφους

Γ

Γενικά, οι βόμβες αποτελούνται από το κυρίως σώμα που είναι κοίλο στο εσωτερικό και περιέχει την εκρηκτική γόμωση, από τα συστήματα όπλισης και ανάφλεξης και από τα πτερύγια, που τη βοηθούν να ακολουθεί σταθερή κατεύθυνση και βρίσκονται στο πίσω μέρος της.

Το πιο επικίνδυνο είδος βόμβας:

Αι αναίσχυνται σεξουαλικαί βόμβαι αποτελούσιν το κύριον επιθετικό μέσον των βεβιαστών κατά των πεϊκων στόχων. Σκοπός των βομβών ήν εξουδετερώνειν έως και την ισχυροτέραν αντίστασης των τυχερών θυμάτων αλλά και να περιέχη επί του αυτού συνολικού βάρους την μεγαλυτέρα και βαριοτέρα ευχαρίστησης. Είς τάς ανωτέρω απαιτήσεις ανταποκρίνεται το κυλινδρικό σχήμα μετά ωοειδούς κεφαλής και πεϊκου βρυκολάκος . Η βόμβα αποτελείτο από τρία κύρια μέρη. Τους όρχεις, το πέος και την τρύπαν δια της οποίας εισέρχεται το κλύσμα. Το καιόμενον μόριον αναπτύσσει θερμοκρασίας μέχρι και XXX σεξουαλικας βάθους κελσίου. Ήτοι το ήμισυ της θερμοκρασίας του ήλιου. Συνεπώς είνε περισσότερον αποτελεσματικαί υπό τού κύριου Πεογλύφου. Ο κίνδυνος τών οίκων ανοχής εκ της χρησιμοποιήσεως σεξουαλικών βομβών είναι εξαιρετικής σημασίας για τους έξεις λόγους:

Πρώτον, η πυροδότησις τοιαύτης βόμβας παράξαι άφθονον σπέρμα το οποίο ξεπαρθενεύσαι άπειρας γυναίκας και άνδρας. Δεύτερον, έκαστος ανώμαλος ανήρ δύναται ενεγκεσείν πολλάς εκατοντάδαε βόμβων, δεδομένου ότι το βάρος εκάστης τουτων συνηθως είνε μικρότερο των 100 κιλών σπέρματος.

Στο μπροστινό μέρος

κ

Στο μπροστινό μέρος καταλήγουν σε ρύγχος. Το εξωτερικό τμήμα τους περιβάλλεται άλλοτε από μέταλλο και άλλοτε από τσιμέντο, αλλά και γυαλί ή πλαστικό όταν πρόκειται για κατευθυνόμενες βόμβες. Η έκρηξή τους είναι δυνατό να προκληθεί όταν προσκρούσουν πάνω σε μια επιφάνεια ή με ηλεκτρικό σήμα ή με άλλον αυτόματο πυροδοτικό μηχανισμό ή ακόμα με φιτίλι. Κατά την έκρηξη απελευθερώνονται αέρια, που ασκούν πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα τοιχώματα της βόμβας και τα αναγκάζουν να σπάσουν. Τα θραύσματά της εκτινάσσονται με δύναμη σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ τα α

Η ρίψη των περισσοτέρων γίνεται από αεροπλάνο ή με βομβοβόλο μηχάνημα ή ακόμα και με το χέρι. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι βόμβες είναι πολύ μικρές και ονομάζονται χειροβομβίδες. Άλλα είδη είναι οι εμπρηστικές, οι χημικές, οι μικροβιακές και οι θραυσματικές βόμβες, οι βόμβες καταστροφής, οι κρουσιφλεγείς, οι βραδυφλεγείς και οι τηλεκατευθυνόμενες βόμβες, η ωρολογιακή βόμβα, που περιλαμβάνονται στα συμβατικά όπλα, ως και η ατομική βόμβα. η βόμβα υδρογόνου, η βόμβα νετρονίου κ.ά. που υπάγονται στα πυρηνικά όπλα.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία