Βορειά Ευρώπη (μπλε) σύμφωνα με ΟΗΕ.

Η Βόρεια Ευρώπη είναι γεωγραφική, ιστορική, καθώς και πολιτική περιοχή της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει χώρες και περιοχές που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της γηραιάς ηπείρου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στην βόρεια Ευρώπη βρίσκονται τα κράτη: