Η Βόρεια Ευρώπη είναι γεωγραφική, ιστορική, καθώς και πολιτική περιοχή της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει χώρες και περιοχές που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της γηραιάς ηπείρου.

Βόρεια Ευρώπη
Satellite image of Northern Europe.png
Βορειά Ευρώπη (μπλε) σύμφωνα με ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στην βόρεια Ευρώπη βρίσκονται τα κράτη: