Η Γαλέα ήταν μικρό κωπήλατο πολεμικό πλοίο ο τύπος του οποίου με εκείνο του Δρόμωνα απετέλεσαν τους προδρόμους της Γαλέρας. Κυριότερες αποστολές - χρήσεις αυτού του τύπου πλοίου ήταν ως ταχυδρομικό («απόστολο», «αγγελιαφόρο») των Βυζαντινών στόλων αλλά και ως ανιχνευτικό σε νηοψίες και για παρακολούθηση άλλων στόλων.