Γαλατσίδα του είδους Euphorbia myrsinites στην Πίνδο

Με το όνομα αυτό είναι γνωστά μια σειρά φυτά του γένους Euphorbia. Το όνομα προήλθε από τον γαλακτώδη χυμό που εκκρίνουν οι βλαστοί και τα φύλλα των ευφορβιών. Στην Ελλάδα απαντώνται πολλά διαφορετικά είδη από αυτά τα φυτά με πιο κοινά τα Euphorbia characias και Euphorbia dendroides που προτιμούν βραχώδεις τοποθεσίες, την Euphorbia acanthothamnos, που αποτελεί χαρακτηριστικό φυτό στα φρύγανα και την Euphorbia paralias που όπως λέει και το όνομά της προτιμά παραθαλάσσιες τοποθεσίες.