Τα γενέθλια είναι η επέτειος της γέννησης ενός ατόμου. Μεταφορικά ο όρος χρησιμοποιείται και για την επέτειο από την ίδρυση ενός θεσμού ή ιδρύματος. Τα γενέθλια των ανθρώπων γιορτάζονται σε πολλούς πολιτισμούς, συχνά με δώρα, κάρτες γενεθλίων, πάρτι γενεθλίων ή ιεροτελεστίες.

Γενέθλια τούρτα

Πολλές θρησκείες γιορτάζουν τα γενέθλια των ιδρυτών τους (ή θρησκευτικών προσώπων) με ειδικές αργίες (π. χ. Χριστούγεννα, Μολίντ, Γενέθλια του Βούδα και Κρίσνα Τζανμαστάμι).

Υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των γενεθλίων και της ημερομηνίας γέννησης: Τα γενέθλια είναι μια ημέρα που εμφανίζεται κάθε χρόνο, εξαιρουμένης της 29ης Φεβρουαρίου, ενώ η ημερομηνία γέννησης είναι η ακριβής ημερομηνία γέννησης ενός ανθρώπου (π.χ. 15 Ιανουαρίου 2001).