Τα γενέθλια είναι η επέτειος της γέννησης ενός ατόμου. Μεταφορικά ο όρος χρησιμοποιείται και για την επέτειο από την ίδρυση ενός θεσμού ή ιδρύματος. Τα γενέθλια των ανθρώπων γιορτάζονται σε πολλούς πολιτισμούς, συχνά με δώρα, κάρτες γενεθλίων, πάρτι γενεθλίων ή ιεροτελεστίες.

Γενέθλια τούρτα
Παιδικό πάρτι γενεθλίων

Πολλές θρησκείες γιορτάζουν τα γενέθλια των ιδρυτών τους (ή θρησκευτικών προσώπων) με ειδικές αργίες (π. χ. Χριστούγεννα, Μολίντ, Γενέθλια του Βούδα και Κρίσνα Τζανμαστάμι).

Υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των γενεθλίων και της ημερομηνίας γέννησης: Τα γενέθλια είναι μια ημέρα που εμφανίζεται κάθε χρόνο, εξαιρουμένης της 29ης Φεβρουαρίου, ενώ η ημερομηνία γέννησης είναι η ακριβής ημερομηνία γέννησης ενός ανθρώπου (π.χ. 15 Ιανουαρίου 2001).

«Η έννοια του εορτασμού γενεθλίων απείχε πολύ από τις ιδέες των Χριστιανών αυτής της περιόδου γενικά».​—Γενική Ιστορία της Χριστιανικής Θρησκείας και Εκκλησίας (Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche), 1842, Τόμ. 1, σ. 518.

«Οι μεταγενέστεροι Εβραίοι θεωρούσαν τον εορτασμό γενεθλίων μέρος της ειδωλολατρικής λατρείας, και η άποψη αυτή επιβεβαιωνόταν πλήρως από τα όσα έβλεπαν να γίνονται συνήθως στις γιορτές των γενεθλίων».​—Το Αυτοκρατορικό Λεξικό της Βίβλου ([The Imperial Bible-Dictionary] Λονδίνο, 1874), επιμέλεια Πάτρικ Φέρμπερν, Τόμ. 1, σ. 225.

«Η Χριστιανική Εκκλησία . . . δε δέχθηκε τη γιορτή των γενεθλίων, συνηθισμένη τόσο στους Ειδωλολάτρες. . . . Μόνο από τον 4ο αι. και μετά έκαναν την εμφάνισή τους . . . γενέθλιες ημέρες».​—Υδρία, Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, Τόμ. 17, σ. 25.