Γενεαλογία Οσμανιδών

Γενεαλογικό δένδρο για την Οθωμανική Δυναστεία: Σημείωση: Μωάμεθ = Μεχμέτ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σουλεϊμάν Σαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερτογρούλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οσμάν Α΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα Καντακουζηνή
(κόρη Ιωάννη ΣΤ΄)
 
Ορχάν
 
Αλαεντίν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σουλεϊμάν
 
Μουράτ Α΄
 
Χαλίλ
 
Ειρήνη Παλαιολογίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ολιβέρα Λαζάρεβιτς
(κόρη Λαζάρου Χρεμπελιάνοβιτς)
 
Βαγιαζήτ Α΄
 
Γιακούμπ
 
Σαβσί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σουλεϊμάν
 
Ισά
 
Μουσά
 
Μωάμεθ Α΄
 
Μουσταφά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουράτ Β΄
σουλτάνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελένη Παλαιολογίνα
(κόρη Δημητρίου)
 
Μωάμεθ Β΄
σουλτάνος
 
Άννα Β΄ Μεγάλη Κομνηνή
(κόρη Δαυίδ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαγιαζήτ Β΄
σουλτάνος
 
Μουσταφά
 
Τζεμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αχμέτ
 
Κορκούτ
 
Σελίμ Α΄
σουλτάνος
 
Σεχινσάχ
 
Μαχμούτ
 
Αλεμσάχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σουλεϊμάν Α΄
σουλτάνος
 
Ουβεΐς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίμ Β΄
σουλτάνος
1566-1574
 
Μαχμούτ
 
Μουσταφά
 
Μουράτ
 
Μεχμέτ
 
Αμπντουλάχ
 
Βαγιαζήτ
 
Τζιχανγκίρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουράτ Γ΄
σουλτάνος
1574-1595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μωάμεθ Γ΄
σουλτάνος
1595-1603
 
Γιαχιά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίμ
 
Μαχμούτ
 
Αχμέτ Α΄
σουλτάνος
1603-1617
 
Μουσταφά Α΄
σουλτάνος
1617-1618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οσμάν Β΄
σουλτάνος
1618-1622
 
Μουράτ Δ΄
1623-1640
 
Ιμπραήμ Α΄
1640-1648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευγενία Βεργίτση
 
Μεχμέτ Δ΄
σουλτάνος
1648-1687
 
Σουλεϊμάν Β΄
σουλτάνος
1687-1691
 
Αχμέτ Β΄
σουλτάνος
1691-1695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουσταφά Β΄
σουλτάνος
1695-1703
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αχμέτ Γ΄
σουλτάνος
1703-1730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαχμούτ Α΄
σουλτάνος
1730-1754
 
Οσμάν Γ΄
σουλτάνος
1754-1757
 
Μουσταφά Γ΄
σουλτάνος
1757-1774
 
 
 
 
 
Αμπντούλ Χαμίτ Α΄
σουλτάνος
1774-1789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίμ Γ΄
σουλτάνος
1798-1807
 
Μουσταφά Δ΄
σουλτάνος
1807-1808
 
Μαχμούτ Β΄
σουλτάνος
1808-1839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμπντούλ Μετζίτ Α΄
1839-61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμπντούλ Αζίζ
σουλτάνος
1861-1876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουράτ Ε΄
1876
 
Αμπντούλ Χαμίτ Β΄
σουλτάνος
1876-1909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μωάμεθ Ε΄
σουλτάνος
1909-1918
 
Μωάμεθ ΣΤ΄
σουλτάνος
1918-1922
 
Αχμέτ Κεμαλεντίν
 
Αχμέτ Νουρεντίν
 
Σουλεϊμάν Σελίμ
 
Μεχμέτ Μπουραχεντίν
 
Αμπντούλ Μετζίτ Β΄
σουλτάνος
1922-1924,
τιτουλ. σουλτάνος
1924-1944
 
Γιουσούφ Ιζζεντίν
 
Μεχμέτ Σαβκέτ
 
Μεχμέτ Σεϊφεντίν
πρίγκιπας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίμ
πρίγκιπας
 
Μεχμέτ Αμπντούλ Καντίρ
πρίγκιπας
 
Μεχμέτ Μπουρχανεντίν
πρίγκιπας
 
Μεχμέτ Άμπιντ
 
Μεχμέτ Ζιγιαεντίν
 
Ομέρ Χιλμί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεχμέτ Αμπντούλ Αζίζ
τιτουλ. σουλτάνος
1973-1977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αβδούλ Κερίμ
πρίγκιπας
 
Μεχμέτ Ορχάν
τιτουλ. σουλτάνος
1983-1994
 
Ερτουγρούλ Οσμάν
τιτουλ. σουλτάνος
1994-2009
 
Ιμπραχίμ Τεβφίκ
πρίγκιπας
 
Αχμέτ Νιχάντ
τιτουλ. σουλτάνος
1944-1954
 
Οσμάν Φουάντ
τιτουλ. σουλτάνος
1954-1973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ντουντάρ Αλιοσμάν
τιτουλ. σουλτάνος
2017-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαγιαζίτ Οσμάν
τιτουλ. σουλτάνος
2009-2017
 
Αλί Βασίμπ
τιτουλ. σουλτάνος
1977-1983

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Ottoman family tree (simplified) της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).