Άνοιγμα κυρίου μενού

Γενεαλογικό δένδρο για την Οθωμανική Δυναστεία: Σημείωση: Μωάμεθ = Μεχμέτ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σουλεϊμάν Σαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερτογρούλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οσμάν Α΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα Καντακουζηνή
(κόρη Ιωάννη ΣΤ΄)
 
Ορχάν
 
Αλαεντίν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σουλεϊμάν
 
Μουράτ Α΄
 
Χαλίλ
 
Ειρήνη Παλαιολογίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ολιβέρα Λαζάρεβιτς
(κόρη Λαζάρου Χρεμπελιάνοβιτς)
 
Βαγιαζήτ Α΄
 
Γιακούμπ
 
Σαβσί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σουλεϊμάν
 
Ισά
 
Μουσά
 
Μωάμεθ Α΄
 
Μουσταφά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουράτ Β΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελένη Παλαιολογίνα
(κόρη Δημητρίου)
 
Μωάμεθ Β΄
 
Άννα Β΄ Μεγάλη Κομνηνή
(κόρη Δαυίδ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαγιαζήτ Β΄
 
Μουσταφά
 
Τζεμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αχμέτ
 
Κορκούτ
 
Σελίμ Α΄
 
Σεχινσάχ
 
Μαχμούτ
 
Αλεμσάχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σουλεϊμάν Α΄
 
Ουβεΐς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίμ Β΄
1566-1574
 
Μαχμούτ
 
Μουσταφά
 
Μουράτ
 
Μεχμέτ
 
Αμπντουλάχ
 
Βαγιαζήτ
 
Τζιχανγκίρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουράτ Γ΄
1574-1595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μωάμεθ Γ΄
1595-1603
 
Γιαχιά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίμ
 
Μαχμούτ
 
Αχμέτ Α΄
1603-1617
 
Μουσταφά Α΄
1617-1618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οσμάν Β΄
1618-1622
 
Μουράτ Δ΄
1623-1640
 
Ιμπραήμ Α΄
1640-1648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευγενία Βεργίτση
 
Μεχμέτ Δ΄
1648-1687
 
Σουλεϊμάν Β΄
1687-1691
 
Αχμέτ Β΄
1691-1695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουσταφά Β΄
1695-1703
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αχμέτ Γ΄
1703-1730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαχμούτ Α΄
1730-1754
 
Οσμάν Γ΄
1754-1757
 
Μουσταφά Γ΄
1757-1774
 
 
 
 
 
Αμπντούλ Χαμίτ Α΄
1774-1789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίμ Γ΄
1798-1807
 
Μουσταφά Δ΄
1807-1808
 
Μαχμούτ Β΄
1808-1839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμπντούλ Μετζίτ Α΄
1839-61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμπντούλ Αζίζ
1861-1876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουράτ Ε΄
1876
 
Αμπντούλ Χαμίτ Β΄
1876-1909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μωάμεθ Ε΄
1909-1918
 
Μωάμεθ ΣΤ΄
1918-1922
 
Αχμέτ Κεμαλεντίν
 
Αχμέτ Νουρεντίν
 
Σουλεϊμάν Σελίμ
 
Μεχμέτ Μπουραχεντίν
 
Αμπντούλ Μετζίτ Β΄
1922-1924
 
Γιουσούφ Ιζζεντίν
 
Μεχμέτ Σαβκέτ
 
Μεχμέτ Σεϊφεντίν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίμ
 
Μεχμέτ Αμπντούλ Καντίρ
 
Μεχμέτ Μπουρχανεντίν
 
Μεχμέτ Άμπιντ
 
Μαχμέτ Ζιγιαεντίν
 
Ομέρ Χιλμί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεχμέτ Ορχάν
 
Ερτουγρούλ Οσμάν

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Ottoman family tree (simplified) της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).