Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) από 06.01.2021[1] - αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων[2]. Μέχρι το 2009, ανήκε στο Υπουργείου Ανάπτυξης. Από το 2009 έως το 2019 άνηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα ήταν αρμοδιότητα του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση1964
ΈδραΛ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα, Ελλάδα
Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την ΚαινοτομίαΜάξιμος Σενετάκης
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και ΚαινοτομίαςΑθανάσιος Κυριαζής
ΥπαγωγήΥπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙστότοποςΕπίσημος ιστότοπος

Αρμοδιότητες

Επεξεργασία
 • Ενισχύει μέσω ανταγωνιστικών Ε & Τ προγραμμάτων, τις ερευνητικές δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων σε τομείς σημαντικούς για την ελληνική οικονομία και τη βελτίωση της ζωής του πολίτη.
 • Στηρίζει τη μεταφορά και τη διάχυση προηγμένων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.
 • Συμβάλλει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.
 • Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναρμονίζοντας τις ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητές της με τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας.
 • Προωθεί τη συνεργασία σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.
 • Ιδρύει ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
 • Εποπτεύει και χρηματοδοτεί την πάγια λειτουργία και στηρίζει δυναμικά 19 από τους γνωστότερους και σημαντικότερους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας.
 • Προωθεί τη διάδοση των Ε & Τ πληροφοριών, σε εθνική κλίμακα, με τη βοήθεια τεχνολογικής πληροφόρησης.
 • Υποστηρίζει δράσεις ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η ΓΓΕΤ διαρθρώνεται σε επτά Διευθύνσεις, μία Τεχνική Υπηρεσία και σε τρία αυτοτελή τμήματα:

 • Διεύθυνση Διοικητικού, που περιλαμβάνει πέντε τμήματα:
  • Διοίκησης προσωπικού,
  • Τακτικού προϋπολογισμού,
  • Διαχείρισης χρηματοδότησης,
  • Εκπαίδευσης και
  • Κεντρικής Γραμματείας.
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, περιλαμβάνει τρία τμήματα:
  • Προγραμματισμού,
  • Συντονισμού και
  • Τεκμηρίωσης και Δεικτών.
 • Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, περιλαμβάνει τρία επίσης τμήματα:
  • Αξιολόγησης,
  • Παρακολούθησης και
  • Συντονισμού προγραμμάτων.
 • Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων, περιλαμβάνει δύο τμήματα:
  • Διοικητικής και οικονομικής εποπτείας και
  • Αξιολόγησης και παρακολούθησης προγραμμάτων
 • Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τρία τμήματα και ένα ειδικό γραφείο:
  • Μεταφοράς τεχνολογίας,
  • Καινοτομίας και τεχνολογικής υποδομής,
  • Τεχνολογικής πληροφόρησης, επιμόρφωσης και πολιτισμού και
  • το ειδικό "γραφείο Εύρηκα".
 • Διεύθυνση Διεθνούς Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, που περιλαμβάνει τρία επίσης τμήματα:
  • Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
  • Διακρατικών Σχέσεων και
  • Διεθνών Οργανισμών.
 • Διεύθυνση Πληροφορικής και Οργάνωσης, που περιλαμβάνει και αυτή τρία τμήματα:
  • Πληροφορικής,
  • Διοικητικής οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών και
  • Βιβλιοθήκης, νομοθετικού συντονισμού και οργάνωσης.
 • Τεχνική Υπηρεσία, που περιλαμβάνει δύο τμήματα:
  • Τμήμα μελετών και
  • Τμήμα εκτέλεσης έργων.
 • Τμήμα (αυτοτελές) εκδόσεων, συνεδρίων και εκθέσεων.
 • Τμήμα (αυτοτελές) διαχείρισης διαρθρωτικών προγραμμάτων.
 • Γραμματεία ειδικού λογαριασμού.

Αρμόδιοι Υπουργοί

Επεξεργασία

Από τις 28 Ιανουαρίου 2015 η ΓΓΕΤ αποτέλεσε ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο, υπαγόμενο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας ήταν από το 2015 έως το 2019 ο Κώστας Φωτάκης. Από τις 8 Ιουλίου 2019, οπότε η Γενική Γραμματεία μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αρμόδιος Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας είναι ο Μάξιμος Σενετάκης.

Γενικός Γραμματέας

Επεξεργασία

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας είναι ο Αθανάσιος Κυριαζής, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες. Προκάτοχοι του είναι η Ματρώνα (Πατρίτσια) Κυπριανίδου, ο Θωμάς Μαλούτας, ο Χρήστος Βασιλάκος, ο Βασίλης Μάγκλαρης, ο Κώστας Κοκκινοπλίτης, ο Αχιλλέας Μητσός, ο Ιωάννης Τσουκαλάς και ο Φίλιππος Τσαλίδης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Αναφορές

Επεξεργασία
 1. π.δ. 3/2021 ΦΕΚ Α3/06.01.2021, άρθ. 3 και Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 07.01.2021 «Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας»
 2. Η ΓΓΕΤ μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,που μετονομάστηκε σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την παρ. 1 του άρθ. 4 του π.δ. 81/2019 ΦΕΚ Α119/08.07.2019