Γερουσία ονομάστηκε το σώμα που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Σύνταγμα του Μαρτίου του 1844 που παραχωρήθηκε από τον Όθωνα μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

Οι γερουσιαστές διορίζονταν ισόβια από τον βασιλιά (τον Όθωνα). Ο αριθμός τους ορίστηκε στους 27, αριθμός ο οποίος όμως μπορούσε να αυξηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και κατά τη βούληση του μονάρχη μέχρι του ½ του όλου αριθμού των βουλευτών.

Το 1844 διορίσθηκαν 36 γερουσιαστές.

Αυτοί ήταν[1][2]:

Πριν την κατάργηση της Γερουσίας το 1864, γερουσιαστές ήταν επίσης οι[5]:

Με το Σύνταγμα του 1864 (επί Γεωργίου Α', δυο χρόνια μετά την έξωση του Όθωνα) η Γερουσία καταργήθηκε αφού πολλοί την κατέκριναν ως όργανο της μοναρχίας.

Αναφορές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία