Ως γεωδαιτικό σημείο χαρακτηρίζεται τοπικό σημείο στην επιφάνεια της Γης που έχει προσδιοριστεί γεωδαιτικά με γνωστές τις γεωδαιτικές του συντεταγμένες. Εκ του γεγονότος ότι ο προσδιορισμός τέτοιων σημείων γίνεται με τριγωνισμούς συχνά αναφέρονται και τριγωνομετρικά σημεία.

Τα γεωδαιτικά σημεία στην Ελλάδα σημαίνονται με βάθρα ή μικρούς κίονες διαμέτρου 20-30 εκατοστών και ύψους περίπου το ένα μέτρο.

Την επιμέλεια αυτών έχει η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τ.17ος, σ.17