Η γεωλογική περίοδος είναι μία από τις πολλές υποδιαιρέσεις του γεωλογικού χρόνου. Αυτό επιτρέπει την διασταύρωση των πετρωμάτων και γεωλογικών γεγονότων από τόπο σε τόπο.

Αυτές οι περίοδοι σχηματίζουν τα στοιχεία της ιεραρχίας των διαιρέσεων στις οποίες οι γεωλόγοι έχουν χωρίσει την ιστορία της Γης.

Οι μεγααιώνες και αιώνες είναι οι μεγαλύτερες υποδιαιρέσεις των γεωλογικών περιόδων.

Τα πετρώματα που σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανήκουν σε μια στρωματογραφική μονάδα που ονομάζεται σύστημα.

Οι δώδεκα, προς το παρόν, αναγνωρισμένες περίοδοι του τρέχοντος γεωλογικού μεγααιώνος – του Φανεροζωικού – ορίζονται από τη Διεθνή Επιτροπή Στρωματογραφίας.

Το 2004 το τελευταίο μέρος της προκάμβριας περιόδου αποσπάστηκε από την Προκάμβρια και δημιουργήθηκε η εδιακρανική περίοδος. Ήταν η πρώτη νέα γεωλογική περίοδος στα τελευταία 130 χρόνια.